3 1 y KIEN NHAN XET DE NGHI CHUYEN DANG CHINH THUC CUA CONG DOAN

Một số ý kiến nhận xétkiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán VL-CCDC tại Công ty Cầu 3 Thăng Long

Một số ý kiến nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán VL-CCDC tại Công ty Cầu 3 Thăng Long
... hành vào cuối tháng nên làm hạn chế chức kiểm tra công tác kế toán II Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán VL-CCDC Công ty Cầu Thăng Long Qua phần nhận xét chung nhận xét cụ ... gắng công ty đồng thời nêu lên số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu CCDC công ty Những ý kiến đề xuất chuyên đề kết trình nghiên cứu, kết hợp lý luận tình hình thực tế công ty ... thể ta nhận thấy việc quản lý VL-CCDC công ty bên cạnh mặt tích cực trình hạch toán kế toán VL-CCDC số vấn đề cha hợp lý Do để hoàn thiện vấn đề cha hợp lý xin đa số ý kiến để việc hạch toán...
 • 10
 • 186
 • 0

Một số ý kiến nhận xétđề nghị nhằm hoàn thiện cụng tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty Thương mại

Một số ý kiến nhận xét và đề nghị nhằm hoàn thiện cụng tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty Thương mại
... cựng giao nhận hàng Trường hợp bờn mua nhận hàng xỏc nhận vào hoỏ đơn bỏn hàng thỡ hàng đú xỏc định tiờu thụ Phương thức ỏp dụng chủ yếu doanh nghiệp thương mại 1.2.1.3 Bỏn hàng qua đại lý Phương ... - Kết chuyển chi phớ nhõn viờn quản lý (2) - Kết chuyển chi phớ vật liệu quản lý (3) - Kết chuyển chi phớ cụng cụ, đồ dựng quản lý (4) - Kết chuyển chi phớ khấu hao TSCĐ phục vụ cho cụng tỏc quản ... quản lý cụng tỏc bỏn hàng Quản lý cụng tỏc bỏn hàng quản lý theo kế hoạch thiờu thụ, để đảm bảo cõn đối sản xuất tieu dựng, đảm bảo cõn đối sản xuất ngành kinh tế Quản lý cụng tỏc bỏn hàng cần...
 • 25
 • 109
 • 0

1 số ý kiến nhận xét nhằm hoàn thiện công tác tiền lương & các khoản trích theo lương ở Viện Y học cổ truyền

1 số ý kiến nhận xét nhằm hoàn thiện công tác tiền lương & các khoản trích theo lương ở Viện Y học cổ truyền
... toán tiền lơng khoản tiền lơng viện y học cổ truyền Việt Nam Phần II: Công tác kế toán, kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng viện y học cổ truyền Việt Nam Phần III: Một số ý kiến nhận xét nhằm ... quản lý 27 II-/ Thực trạng tổ chức kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Viện Y học cổ truyền 1- / Tình hình chung công tác quản lý lao động 1. 1 Đặc điểm lao động Viện Viện Y học cổ truyền có ... 4. 310 .600 4.508.600 3.263.000 5 .10 8.400 2. 519 .200 2.770.600 1. 430.000 533 .10 0 55.556.600 Bảng tổng hợp lơng kỳ II tháng 12 /20 01 Viện YHCT - VN Số TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Các...
 • 64
 • 289
 • 0

8084MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉTĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

8084MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG
... toán khoản nợ phải trả NMTLTL Nếu mạng nội phục vụ hiệu cho kế toán NVL, kế toán toán, kế toán tiêu thụ… làm cho công việc kế toán đơn giản hơn, giảm nhẹ thao tác cho kế toán viên công tác kế toán ... 3384 Việc hạch toán không phù hợp với chế độ qui định, làm cho công việc hạch toán rắc rối, khó theo dõi 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán khoản nợ phải trả NMTLTL Về ... phận PX vào máy cuối tháng, kế toán tiền lương kết chuyển số liệu để tổng hợp , phân bổ lương cho toàn Nhà máy. Nhà máy tận dụng hết tính ưu việt việc áp dụng kế toán máy vào công tác kế toán...
 • 5
 • 229
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL CCDC Ở CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I HÀ NỘI

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL CCDC Ở CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I HÀ NỘI
... chi tiết + kho thẻ kho công ty nên cộng luỹ kế phần tồn kho để luôn theo d i đợc lợng hàng tồn II MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GI I PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC T I CÔNG TY CÔNG TRÌNH ... Công ty xem xét nhằm hoàn thiện phát huy vai trò công tác NVl, CCDC Công ty + Kiến nghị thứ nhất: Thực áp dụng máy vi tính vào công tác kế toán NVl, CCDC n i riêng công tác kế toán công ty n i ... kinh doanh Nhận thức đợc vị trí công tác kế toán NVL, CCDC, Công ty công trình giao thông HN tổ chức công tác kế toán n i chung công tác kế toán NVL, CCDC n i riêng đợc chặt chẽ vào nề nếp Một...
 • 20
 • 249
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT NHẰM BỔ SUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT NHẰM BỔ SUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
... trả lương theo luỹ tiến để kích thích người lao động hăng hái sản xuất 3.2 Một số ý kiến nhằm bổ sung công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá : - Công ... tính phục vụ công tác, tiến kịp với xu thời đại KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập nghiên cứu công tác kế toán nói chung vấn đề hạch toán tiền lương khoản trích theo lương nói riêng công ty TNHH ... kế toán để làm tốt công tác quản lý lao động sách tiền lương - Công ty nên mở thêm nhật ký chứng từ số , áp dụng theo chương trình kế toán hành -Hiện công ty trang bị máy vi tính để phục vụ công...
 • 5
 • 270
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉTĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 379

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 379
... toán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có mặt cần hoàn thiện Do để hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao ... đa nhát Trong Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phảm công ty tổ choc tương đối hợp lý chưa phải hoàn thiện tồn tại, hạn chế ... phí, tính giá thành theo tháng mà kết chuyển theo quý làm cho việc theo dõi số liệu không thường xuyên, kịp thời Một số ý kiến nhận xét đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính...
 • 13
 • 227
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL CCDC Ở XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ2

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL CCDC Ở XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ2
... KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ Qua nghiên cứu lý luận thự tiễn công tác kế toán NVL, CCDC nghiệp Em xin mạnh dạn đề xuất số kiến nghị ... Mong nghiệp xem xét nhằm hoàn thiện phát huy vai trò công tác NVl, CCDC nghiệp + Kiến nghị thứ nhất: Thực áp dụng máy vi tính vào công tác kế toán NVl, CCDC nói riêng công tác kế toán nghiệp ... doanh Nhận thức vị trí công tác kế toán NVL, CCDC, nghiệp Xây lắp số tổ chức công tác kế toán nói chung công tác kế toán NVL, CCDC nói riêng chặt chẽ vào nề nếp Một mặt đảm bảo thực chế độ kế toán...
 • 5
 • 290
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉTÝ KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XÂY LẮP VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TIẾN PHÁT

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XÂY LẮP VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TIẾN PHÁT
... gắt doanh nghiệp xây dựng 3.4 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán Công ty Cổ phần Kinh doanh xây lắp bất động sản Tiến Phát Qua trình tìm hiểu, đánh giá công tác tác kế toán Công ty, ... hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty để đạt hiệu kinh tế cao Cụ thể: Về hình thức ghi sổ kế toán hệ thống tài khoản Kế toán Hiện tại, Công ty Cổ phần Kinh doanh xây lắp bất động sản Tiến Phát ... chức Kế toán Công ty KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán toán Kế toán TSCĐ hàng tồn kho Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành Công ty Cổ phần Kinh doanh xây lắp bất động sản Tiến...
 • 27
 • 223
 • 0

một số ý kiến nhận xét đánh giá đề xuất nhằm bổ sung công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

một số ý kiến nhận xét đánh giá đề xuất nhằm bổ sung công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
... - Công ty cha áp dụng việc trả lơng theo luỹ tiến để kích thích ngời lao động hăng hái sản xuất 3.2 Một số ý kiến nhằm bổ sung công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty TNHH ... tốt công tác quản lý lao động sách tiền lơng - Công ty nên mở thêm nhật ký chứng từ số , áp dụng theo chơng trình kế toán hành -Hiện công ty trang bị máy vi tính để phục vụ công tác quản lý nên ... tác, tiến kịp với xu thời đại Kết luận Qua thời gian thực tập nghiên cứu công tác kế toán nói chung vấn đề hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng nói riêng công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá...
 • 3
 • 185
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 11 VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 11 VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.
... tổ chức công tác kế toán tiền l ơng khoản trích theo lơng Công ty xây dựng sông đà 11 Công tác hạch toán kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng nh phần hành khác hoàn thành nhiệm vụ Các chế ... sai sót, yếu Công ty xây dựng Sông Đà 11 vậy, công tác kế toán tiền lơng Công ty xây dựng Sông Đầ 11vẫn tồn mặt yếu cần giải Cụ thể: - Việc phân loại công nhân viên Công ty chủ yếu công nhân viên ... lơng khoản trích theo lơng Công ty xây dựng sông đà 11 Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán luôn cần thiết, hạch toán kế toán công cụ hữu hiệu để quản lý phục vụ quản lý doanh nghiệp với nhiệm...
 • 32
 • 222
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉTKIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM
... kiểm toán chi tiết đảm bảo cho công việc kiểm toán doanh thu thực đầy đủ có chất lượng 3.3 Một số ý kiến nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán doanh thu kiểm toán báo cáo tài Công ty Trách ... Trách nhiệm hữu hạn Kế toán Kiểm toán vấn Việt Nam thực Lớp Kiểm toán 44 Bản thảo chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Lê Trang 3.3.1 Nhận xét kiểm toán doanh thu Công ty Trách nhiệm hữu hạn ... hệ doanh thu tiêu liên quan khác Công ty ABC Trích hồ sơ kiểm toán Công ty ABC Kiểm tra doanh thu tháng năm 2005 Công ty ABC Kết tổng hợp kiểm toán doanh thu Công ty ABC Kết kiểm toán doanh thu...
 • 17
 • 194
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉTKIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CPTM VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP LONG ANH

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CPTM VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP LONG ANH
... kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty 2.1 .Công ty nên mở rộng thêm mạng lới đại lý bán hàng Với phơng châm thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng sản phẩm hàng hoá ... nghiên cứu số vấn đề công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thơng mại phơng diện lý luận phản ánh cách đầy đủ, trung thực công tác kế toán bán hàng công ty Long Anh Qua em ... trọng kế toán - Việc ứng dụng tin học phận kế toán hạn chế nên ảnh hởng đến việc xử lý cung cấp thông tin kế toán, làm giảm hiệu công việc 2 .Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng...
 • 8
 • 262
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉTĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỐT CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ELCOM

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỐT CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ELCOM
... toán Điều làm ảnh hởng đến tính kỳ kế toán 3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL Công ty cổ phần kỹ thuật ELCOM Qua thời gian tìm hiểu công tác kế toán NVL Công ty cổ phần kỹ ... động Công ty đề xuất số ý kiến nhằm góp phần nhỏ vào việc hoàn thiện công tác kế toán NVL nh đem lại hiệu cao việc tổ chức quản lý sử dụng NVL Công ty đợc tốt Qua thời gian thực tập Công ty đợc ... Trong công tác kế toán NVL nói riêng, bên cạnh thành tích công tác quản lý hạch toán NVL, Công ty cổ phần kỹ thuật ELCOM có mặt cần cải tiến, hoàn thiện để phù hợp với yêu cầu quản lý công ty chế...
 • 6
 • 275
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉTĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TY KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TY KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ
... ThÞ Thu Quúnh - Líp KT6E B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp GVHD: TrÞnh ThÞ Thu NguyÖt NhËn xÐt cña c«ng ty ...
 • 4
 • 308
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: để các ý kiến nhận xét của ktv về bctc được kiểm toán là đúng với mức độ nghi ngờ hợp lý thì các bằng chứng mà ktv đưa ra phải thỏa mãn các yêu cầumột số ý kiến nhận xét kiến nghị và những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nvl ccdc ở xí nghiệp xây lắp số2lập kế hoạch thực hiện kiểm toán và trình bày ý kiến nhận xét trong bckt ktv phải xem xét sự phù hợp của giả định hoạt động liên tục mà đõn vị đã sử dụng để lập và trình bày bctcphần iii một số ý kiến nhận xét và đề xuất về công tác kế toán tại cửa hàngmột số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm tại công ty cổ phần công nghiệp hapulicomột số ý kiến nhận xét và kiến nghịmột sè ý kiến nhận xét và đề xuất vềý kiến nhận xét thử việcmẫu phiếu lấy ý kiến nhận xétmau y kien nhan xet dang viený kiến nhận xét của ban chấp hành cái tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạtý kiến nhận xét đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúngý kiến nhận xét đảng viên được phân côngmau phieu lay y kien nhan xet dang vienmẫu ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trúufma so kc 10 11 15222661f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUuftai ve tai day22455uftai ve tai day22459uftai ve tai day22460Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnbctc hop nhat ban nien nam 2010BAI 2 xac dinh dungcu dienhệ thống lạnh Refrigerationon tap lich su hoc thuyet kinh te3.Giay uy quyen du hop DHCD 20162.Dang ky du hop 2016Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL3Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGDBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_2016Quy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTTài liệu xây dựng nông thôn mớiTỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃ3 ptd participatory technology developmentBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013