Báo cáo phong trào thi đua yêu nước

Báo cáo tổng kế phong trào thi đua yêu nước

Báo cáo tổng kế phong trào thi đua yêu nước
... thân thi n, học sinh tích cực, trường lần tổ chức lễ sơ kết đánh giá biểu dương khen thưởng thi đua phong trào thi đua khác đánh giá khen thưởng vào sơ kết kì I tổng kết năm học Có phong trào thi ... BÁO CÁO - TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC phong trào “Xây dựng trường học thân thi n, học sinh tích cực”; vận động “ Mỗi thầy cô giáo ... cho toàn thể giáo viên học sinh 3Kết phong trào thi đua: Tỷ lệ giáo viên học sinh thực tốt phong trào thi đua 90% Trong năm qua, từ việc thực tốt phong trào thi đua mang lại thành vượt bậc: 3.1-...
 • 5
 • 15,649
 • 96

BÁO cáo TỔNG kết PHONG TRÀO THI ĐUA yêu nước và đề RA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM kì mới của TP PHỦ lí

BÁO cáo TỔNG kết PHONG TRÀO THI ĐUA yêu nước và đề RA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM kì mới của TP PHỦ lí
... thực đường hướng giáo hội người công giáo Việt Nam sống phúc âm lòng dân tộc * Năm 2015 ban đoàn kết công giáo Phủ Lý tập trung vào nhiệm vụ sau: Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đồng ... đường hướng gắn bó với quê hương - Ban đoàn kết công giáo thành phố trì sinh hoạt thường năm, kiểm tra uốn nắn, nắm bắt tình tình, phong trào thi đua có nội dung thi t thực phong phú Ở tổ đoàn kết ... đoàn kết công giáo thành phố vào nề nếp phong phú nội dung - Chúng ta có kết cố gắng chúng ta, thi u lãnh đạo, giúp đỡ cấp ủy Đảng, quyền MTTQ cấp Tạo điều kiện để phong trào thi đua kính chúa yêu...
 • 69
 • 6,333
 • 7

Báo cáo phong trào thi đua "hai tốt"

Báo cáo phong trào thi đua
... Thực tốt vận động phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thi n, học sinh tích cực để chất lợng hiệu vận động phong trào thi đua ngày nâng cao Hởng ứng tốt phong trào thi đua công đoàn cấp ... thân thi n, học sinh tích cực nhà trờng tiếp tục đợc đẩy mạnh làm lành mạnh thêm môi trờng giáo dục Phong trào thi đua hai tốt tiếp tục đựợc đẩy mạnh, liên tục năm vừa qua, phong trào thi đua ... dạy thi ng liêng ngời, thực ý nghĩa, mục tiêu, nội dung công thi đua, tất giáo viên ngành hết phải quán triệt sâu sắc thị 39/CT TƯ Bộ trị đổi công tác thi đua khen thởng, đẩy mạnh phong trào thi...
 • 4
 • 2,781
 • 11

ke hoach phong trao thi dua yeu nuoc

ke hoach phong trao thi dua yeu nuoc
... mạnh cấp huyện - Sơ kết công tác phong trào thi đua yêu nớc công tác đạo tuyên truyền giáo dục ATGT cho CBGV-NV học sinh nhà trờng + Kiểm điểm công tác phong trào thi đua yêu nớc công tác đạo tuyên ... Bái lần thứ XVI Triển khai nghị Đại hội Đảng huyện Yên Bình việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nớc Triển khai công tác giáo dục ATGT cho CBGV-NV học sinh nhà trờng Nghị định ... hội tỉnh Đảng Yên Bái lần thứ XVI - Bổ sung tiêu kế hoạch thực luật ATGT - Sơ kết công tác phong trào thi đua yêu nớc công tác đạo tuyên truyền giáo dục ATGT cho CBGV-NV học sinh nhà trờng * Đối...
 • 7
 • 521
 • 1

[ Luận văn ThS ] Phong trào thi đua yêu nước thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1948 - 1954

[ Luận văn ThS ] Phong trào thi đua yêu nước thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1948 - 1954
... Hà NộI TRƯờNG ĐạI HọC KHOA HọC Xã HộI Và NHÂN VĂN - - LÊ THị Lý PHONG TRàO THI ĐUA YÊU NƯớC THờI Kỳ KHáNG CHIếN CHốNG PHáP (1948 - 1954) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam Mã số: ... phong tro thi ua yờu nc Chng Phong tro thi ua yờu nc thi k khỏng chin chng Phỏp Chng Mt s ỏnh giỏ v phong tro thi ua yờu nc thi k khỏng chin chng Phỏp 14 NI DUNG CHNG 1: S RA I CA PHONG TRO THI ... nhõn dõn ta 36 Chng PHONG TRO THI UA YấU NC THI K KHNG CHIN CHNG PHP 1948 - 1954 Thi ua l thng xuyờn, liờn tc Song, tựy vo iu kin, hon cnh, tựy tng thi k lch s, phong tro thi ua yờu nc hng ti...
 • 128
 • 567
 • 1

báo cáo phong trào thi đua"Thiếu nhi yên Bái lam nghìn việc tốt"

báo cáo phong trào thi đua
... bỏo cỏo Ban giỏm hiu nh trng,trin khai cỏc hot ng theo yờu cu ca cụng v vic phỏt ng phong trothi ua "Thiu nhi Yờn Bỏi lm nghỡn vic tt" hng ti k nim 70 nm thnh lp i TNTP H Chớ Minh (15/5/1941- ... dõn tc nhõn dp khai ging v cỏc bui hot ng k nim cỏc ngy l ln nm hc Trờn õy l bỏo cỏo phong tro thi ua: Thiu nhi Yờn Bỏi lm nghỡn vic tt hng ti k nim 70 nm thnh lp i TNTP H Chớ Minh (15/5/194115/5/2011) ... em hc sinh nhốo vt khú ti trng mi xut 100.000 ng v mua dựng hc tp, thit b cho hc sinh bỏn trỳ 1.140.000 ng + Tham gia cỏc phong tro: i tỡm a ch : thm hi ng viờn cỏc gia ỡnh TBLS, gia ỡnh cú...
 • 3
 • 368
 • 2

phong trào thi đua yêu nước thành phố cần thơ hiện nay_ thực trạng và giải pháp

phong trào thi đua yêu nước thành phố cần thơ hiện nay_ thực trạng và giải pháp
... luận phong trào thi đua yêu nước Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng phong trào thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ Ba là, đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thành ... triển phong trào thi đua yêu nước 1.2 Bản chất phong trào thi đua yêu nước .7 1.3.Vai trò phong trào thi đua yêu nước Đảng ta giai đoạn 14 Chương II: THỰC TRẠNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC ... Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ 19 2.1 Nội dung đặc điểm phong trào thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ năm qua .19 2.2 Tình hình thực phong trào thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ...
 • 75
 • 139
 • 0

Đảng lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước ở miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1961 đến 1975

Đảng lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước ở miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1961 đến 1975
... thực tiễn lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước miền Bắc năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, luận văn nêu lên kinh nghiệm Đảng lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước miền Bắc năm 1961 1975 vận ... phong trào thi đua yêu nước miền Bắc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1961 đến 1975 - Trình bày trình Đảng tổ chức thực phong trào thi đua yêu nước miền Bắc từ năm 1961 đến 1975 - Tổng kết ... mặt, Đảng lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước miền Bắc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1961 đến 1975 đề tài rộng, thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu, đặc biệt đồng chí lãnh đạo Đảng, ...
 • 114
 • 313
 • 0

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015
... tình Thi đua thực tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” phong trào Thi đua thắng” Thi đua tuyển quân đạt tiêu giao; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt kế hoạch Một số phong trào thi ... trào thi đua khác: - Thi đua học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh - Thi đua thực tốt phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp xoá đói giảm nghèo làm giàu”, phong trào “Phụ ... hoạch, hướng dẫn ngành, ấp phát động phong trào thi đua Đồng thời có sở, tổng kết kịp thời khen thưởng điển hình tiên tiến nhằm tạo động lực để thúc đẩy phong trào phát triển Các ngành, đoàn...
 • 4
 • 237
 • 0

Giải pháp nhằm nâng cao phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm

Giải pháp nhằm nâng cao phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm
... nghiệm: “ Giải pháp nhằm nâng cao phong trào thi đua học tập rèn luyện học sinh qua công tác chủ nhiệm II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Xây dựng hình thức, phương thức thi đua lớp gồm: + Thi đua em học sinh ... + Thi đua nhóm bạn - Nội dung thi đua: + Thi đua học tập tốt + Thi đua rèn luyện tốt, nhiều lĩnh vực: Chấp hành nội quy trường, lớp, thi đua việc tốt… III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Đổi công tác thi ... điểm thi đua Dựa vào điểm thi đua để đánh giá nề nếp lớp Dựa vào tiêu chí thi đua trường, lớp xây dựng tiêu chí thi đua cho học sinh Mỗi học sinh có điểm ban đầu 10 điểm, vi phạm lỗi liên quan...
 • 16
 • 236
 • 0

SKKN Giải pháp nhằm nâng cao phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm ở THPT

SKKN Giải pháp nhằm nâng cao phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm ở THPT
... nghiệm: “ Giải pháp nhằm nâng cao phong trào thi đua học tập rèn luyện học sinh qua công tác chủ nhiệm II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Xây dựng hình thức, phương thức thi đua lớp gồm: + Thi đua em học sinh ... + Thi đua nhóm bạn - Nội dung thi đua: + Thi đua học tập tốt + Thi đua rèn luyện tốt, nhiều lĩnh vực: Chấp hành nội quy trường, lớp, thi đua việc tốt… III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Đổi công tác thi ... tích phong trào thi đua II HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Thi đua thường xuyên - Thi đua theo đợt III PHẠM VI THI ĐUA - Thi đua lớp IV NỘI DUNG THI ĐUA - Xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng nội dung thi đua...
 • 20
 • 1,047
 • 11

Một số kinh nghiệmcủa giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh trong trường phổ thông

Một số kinh nghiệmcủa giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh trong trường phổ thông
... Tôi mạnh dạn đề xuất sáng kiến kinh nghiệm: “ Một số kinh nghiệmcủa giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao phong trào thi đua học tập rèn luyện học sinh trường phổ thông II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - ... điểm, lớp có học sinh vi phạm bị trừ điểm thi đua Dựa vào điểm thi đua để đánh giá nề nếp lớp Dựa vào tiêu chí thi đua trường, lớp xây dựng tiêu chí thi đua cho học sinh Mỗi học sinh có điểm ... phân loại mức độ thi đua cá nhân học sinh giáo viên chủ nhiệm, trăn trở phải vận dụng cách linh hoạt lời dạy Bác vào phong trào thi đua lớp qua để thực tốt vận động Học tập làm theo gương...
 • 21
 • 212
 • 0

Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp giúp các em học sinh nâng cao phong trào thi đua học tập và rèn

Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp giúp các em học sinh nâng cao phong trào thi đua học tập và rèn
... “ Vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp giúp em học sinh nâng cao phong trào thi đua học tập rèn II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Xây dựng hình thức, phương thức thi đua lớp gồm: + Thi đua em học sinh + Thi ... tinh thần thi đua em nhắc nhở em thi đua ganh đua, bệnh thành tích Vì vậy, việc thi đua cá nhân, cho em thi đua nhóm: Việc xếp nhóm đồng với nhau, có em học tốt, em học khá, học Những em học giỏi ... phân loại mức độ thi đua cá nhân học sinh giáo viên chủ nhiệm, trăn trở phải vận dụng cách linh hoạt lời dạy Bác vào phong trào thi đua lớp qua để thực tốt vận động Học tập làm theo gương...
 • 21
 • 200
 • 1

BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2010 2014, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 20152020

BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2010 2014, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 20152020
... xuất sắc nhiệm vụ giao III Những thành tựu phong trào thi đua yêu nước: Phong trào thi đua yêu nước Giai đoạn 2010 - 2014, Đảng ủy, UBND xã huy động đồng nhiều nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp ... thưởng địa bàn xã Trên báo cáo tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng năm qua (2010- 2014) phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020 Uỷ ban ... xác định phương hướng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2020 xã là: "Đoàn kết, động, sáng tạo, thi đua thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 20152020, tâm xây dựng...
 • 15
 • 439
 • 0

Dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua Giỏi việc trường đảm việc nhà

Dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua Giỏi việc trường đảm việc nhà
... xây dựng nhà mái ấm cơng đồn cho đồn viên khó khăn nhà 1.4 Phong trào “GVT-ĐVN” có vai trò quan trọng việc xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững Nữ nhà ... danh hiệu “GVT-ĐVN” “Gia đình nhà giáo văn hóa” 2 Lồng ghép phong trào thi đua Hai tốt, Hai giỏi, vận động, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc nhằm ... nhân phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, phong trào phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc vận động Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm, xây dựng gia...
 • 8
 • 24,809
 • 319

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo phong trào thi đua yêu nước trong cnvclđbáo cáo phong trào thi đua yêu nước năm 2012báo cáo phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởngbáo cáo phong trào thi đua yêu nước của hội phụ nữbáo cáo phong trào thi đua yêu nước năm 2014báo cáo phong trào thi đua yêu nước của công đoànbáo cáo phong trào thi đua yêu nước của hội nông dânbáo cáo phong trào thi đua yêu nước 5 nămbao cao phong trao thi dua yeu nuoc 20092014bao cao phong trao thi dua yeu nuoc giai doạn 20102015báo cáo thực hiện phong trào thi đua yêu nướcbao cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nướcbáo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nướcbáo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nướcbao cao thanh tich ca nhan phong trao thi dua yeu nuocĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học