LA20 033 nghiên cứu tuổi xương đốt sống cổ trên phim sọ nghiêng và ứng dụng khảo sát sự tăng trưởng xương hệ thống sọ mặt

Nghiên cứu tuổi xương đốt sống cổ trên phim sọ nghiêng ứng dụng khảo sát sự tăng trưởng xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8 18 tuổi

Nghiên cứu tuổi xương đốt sống cổ trên phim sọ nghiêng và ứng dụng khảo sát sự tăng trưởng xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8 18 tuổi
... tuổi xương đốt sống cổ -Xác định kích thước tốc độ tăng trưởng xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8- 18 tuổi -Xác định đỉnh tăng trưởng quy luật tăng trưởng xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8- 18 tuổi ... Công trình nghiên cứu trình bày luận án Nghiên cứu tuổi xương đốt sống cổ phim sọ nghiêng ứng dụng khảo sát tăng trưởng xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8- 18 tuổi gồm hai nghiên cứu độc lập, ... độ trưởng thành xương đốt sống cổ phim sọ nghiêng 4.2 Kích thước xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8- 18 tuổi theo tuổi năm sinh TX ĐSC 4.2.1 Tuổi xương đốt sống cổ theo tuổi năm sinh - Các giai đoạn...
 • 23
 • 390
 • 0

Nghiên cứu tuổi xương đốt sống cổ trên phim sọ nghiêng ứng dụng khảo sát sự tăng trưởng xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8-18 tuổi

Nghiên cứu tuổi xương đốt sống cổ trên phim sọ nghiêng và ứng dụng khảo sát sự tăng trưởng xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8-18 tuổi
... xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8-18 tuổi phim sọ nghiêng theo tuổi năm sinh tuổi xương đốt sống cổ Khảo sát tốc độ tăng trưởng xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8-18 tuổi phim sọ nghiêng theo tuổi ... trưởng hệ thống sọ mặt theo tuổi xương đốt sống cổ giai đoạn từ 818 tuổi Đó lý thực đề tài nghiên cứu Nghiên cứu tuổi xương đốt sống cổ phim sọ nghiêng ứng dụng khảo sát tăng trưởng xương hệ thống ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ THÙY TRANG NGHIÊN CỨU TUỔI XƯƠNG ĐỐT SỐNG CỔ TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG VÀ ỨNG DỤNG KHẢO SÁT SỰ TĂNG TRƯỞNG XƯƠNG HỆ THỐNG SỌ MẶT GIAI...
 • 150
 • 147
 • 0

Nghiên cứu tuổi xương đốt sống cổ trên phim sọ nghiêng ứng dụng khảo sát sự tăng trưởng xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8-18 tuổi

Nghiên cứu tuổi xương đốt sống cổ trên phim sọ nghiêng và ứng dụng khảo sát sự tăng trưởng xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8-18 tuổi
... Công trình nghiên cứu trình bày luận án Nghiên cứu tuổi xương đốt sống cổ phim sọ nghiêng ứng dụng khảo sát tăng trưởng xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8-18 tuổi gồm hai nghiên cứu độc lập, ... chuẩn trưởng thành xương bàn -cổ tay Khảo sát kích thước xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8-18 tuổi phim sọ nghiêng theo tuổi năm sinh TXĐSC 2 Khảo sát tốc độ tăng trưởng xương hệ thống sọ mặt giai ... độ trưởng thành xương đốt sống cổ phim sọ nghiêng 4.2 Kích thước xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8-18 tuổi theo tuổi năm sinh TX ĐSC 4.2.1 Tuổi xương đốt sống cổ theo tuổi năm sinh - Các giai đoạn...
 • 26
 • 180
 • 0

Nghiên cứu tuổi xương đốt sống cổ trên phim sọ nghiêng ứng dụng khảo sát sự tăng trưởng xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8 18 tuổi

Nghiên cứu tuổi xương đốt sống cổ trên phim sọ nghiêng và ứng dụng khảo sát sự tăng trưởng xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8 18 tuổi
... xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8- 18 tuổi phim sọ nghiêng theo tuổi năm sinh tuổi xương đốt sống cổ Khảo sát tốc độ tăng trưởng xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8- 18 tuổi phim sọ nghiêng theo tuổi ... trưởng hệ thống sọ mặt theo tuổi xương đốt sống cổ giai đoạn từ 8- 18 tuổi Đó lý thực đề tài nghiên cứu Nghiên cứu tuổi xương đốt sống cổ phim sọ nghiêng ứng dụng khảo sát tăng trưởng xương hệ thống ... kích thước xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8- 18 tuổi theo tuổi năm sinh tuổi xương đốt sống cổ ………………………………………………………… 4.3.Tốc độ tăng trưởng xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8- 18 tuổi theo tuổi năm...
 • 148
 • 149
 • 0

Nghiên cứu công nghệ tích hợp IP trên quang (IP, WDM) ứng dụng cho mạng viễn thông đường trục của Việt Nam

Nghiên cứu công nghệ tích hợp IP trên quang (IP, WDM) và ứng dụng cho mạng viễn thông đường trục của Việt Nam
... lƣợng tích hợp 63 iv CHƢƠNG : ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IP TRÊN QUANG VÀO MẠNG VIỄN THÔNG ĐƢỜNG TRỤC VIỆT NAM 65 3.1 Phân tích trạng mạng viễn thông Việt Nam .65 3.1.1 Hạ tầng mạng viễn thông ... công trình nghiên cứu công nghệ IP quang áp dụng vào mạng tổng công ty, đặc biệt mạng viễn thông đường trục liên tỉnh Chính vậy, việc nghiên cứu công nghệ IP quang áp dụng để phát triển cho mạng ... thông giới nói chung, mạng đường trục Việt Nam nói riêng Vì em chọn đề tài: Nghiên cứu công nghệ tích hợp IP quang (IP/ WDM) ứng dụng cho mạng viễn thông đường trục Việt Nam Nội dung đề tài chia...
 • 125
 • 384
 • 2

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học TÌM HIỂU 40 NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO ÁP DỤNG PHÂN TÍCH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học TÌM HIỂU 40 NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO VÀ ÁP DỤNG PHÂN TÍCH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID
... nghiên cứu khoa học tư suy sáng tạo tin học tạo cho chúng em đam mê việc nghiên cứu ứng dụng vào tin học Trong phạm vi tiểu luận này, Em xin trình bày phân tích số nguyên tắc sáng tạo áp dụng ... 41 GVHD : GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm Phương pháp nghiên cứu khoa học 13 Các nguyên tắc sử dụng trình phát triển hệ điều hành Android - Nguyên tắc vạn : Hệ điều hành Android hỗ trợ nhiều tính nhắn tin, ... Kiếm Phương pháp nghiên cứu khoa học Nội dung Nguyễn Hải Toàn – CH1301110 Trang GVHD : GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm Phương pháp nghiên cứu khoa học I 40 nguyên tắc sáng tạo Nguyên...
 • 43
 • 327
 • 0

Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn, sinh tổng hợp enzym colagenaza ứng dụng trong thực phẩm

Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn, sinh tổng hợp enzym colagenaza và ứng dụng trong thực phẩm
... "Nghiên cứu phân lập tuyển chọn sinh tổng hợp enzym Colagenaza ứng dụng thực phẩm" nội dung Báo cáo Chơng I: Tổng quan tình hình nghiên cứu Colagenase 1.1 Khái niệmvề cologenase Cologenase enzym ... vi sinh vật lựa chọn chủng an toàn Nghiên cứu quy trình tổng hợp enzym từ chủng lựa chọn: điều kiện môi trờng sinh trởng, sinh tổng hợp enzym, chất cảm ứng cho tổng hợp enzym, động thái tổng hợp ... NGH ENZYM TRONG CH BIN MT S NễNG SN THC PHM M S: KC 04-07 Ch nhim ti cp nh nc: PGS.TS Ngụ Tin Hin ti nhỏnh cp Nh nc NGHIên cứu phân lập, tuyển chọn, sinh tổng hợp enzym colagenaza ứng dụng thực...
 • 60
 • 327
 • 2

Nghiên cứu các kỹ thuật tìm điểm bất động trong ảnh ứng dụng luận văn thạc sĩ

Nghiên cứu các kỹ thuật tìm điểm bất động trong ảnh và ứng dụng luận văn thạc sĩ
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** TRẦN CÔNG CHIẾN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT TÌM ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRONG ẢNH ỨNG DỤNG Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Luận văn thạc Công nghệ ... vấn đề Nhận thức đƣợc điều này, chọn đề tài luận văn: Nghiên cứu kỹ thuật tìm điểm bất động ảnh ứng dụng Bố cục luận văn bao gồm phần mở đầu, phần kết luận ba chƣơng nội dung đƣợc tổ chức nhƣ ... điểm bất động ảnh Chƣơng trình bày kỹ thuật xác định điểm bất động ảnh dựa vào để xây dựng đặc trƣng bất biến đối tƣợng sử dụng đặc trƣng cho việc so khớp nhận dạng đối tƣợng Chƣơng 3: Ứng dụng điểm...
 • 89
 • 400
 • 0

Nghiên cứu chiết tách tanin từ thịt quả điều lộn hột ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại

Nghiên cứu chiết tách tanin từ thịt quả điều lộn hột và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại
... ăn mòn c a tanin môi trư ng khác: ki m, không khí m, nư c c ng… Kh o sát kh c ch ăn mòn kim lo i c a Tanin - Nghiên c u thêm v nh ng ng d ng khác c a tanin t ng Tanin có tính c ch t c ch ăn mòn ... h u cơ, s ăn mòn b o v kim lo i, phương T NG QUAN TÀI LI U NGHIÊN C U Tài li u nghiên c u v ñi u l n h t, tanin, kh c ch pháp ch p SEM… ăn mòn kim lo i c a tanin, phương pháp chi t tách h p ch ... a D a vào ch c a trình ăn mòn kim lo i b D a vào ñ c trưng c a môi trư ng ăn mòn kim lo i 2.2.2 Đ nh lư ng Tanin b ng phương pháp Lowenthal c D a vào ñ c trưng phá h y kim lo i 2.2.3 Xác ñ nh...
 • 13
 • 720
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp zeolit 3a từ cao lanh a lưới ứng dụng xử lý cồn công nghiệp thành cồn tuyệt đối

Nghiên cứu tổng hợp zeolit 3a từ cao lanh a lưới và ứng dụng xử lý cồn công nghiệp thành cồn tuyệt đối
... P ZEOLIT 4A 3.1.1 Đ c trưng zeolit 4A b ng ph XRD Hình trình bày k t qu phân tích ph XRD c a m u Cao lanh A Lư i, zeolit 4A t ng hơp (zeolit 4Ath) t cao lanh A Lư i zeolit 4A chu n c a Hà Lan ... công th c h a h c c a zeolit 3A là: K2O.Al2O3.2SiO2.4,5H2O - Zeolit 3A có kích thư c mao qu n Α Trong trình liên k t gi a l ng sodalit v i zeolit 3A s t o thành h c l n h c nh ng d ng c a zeolit ... 600 A6 00 3h Đ ng th 72h, H2O nhi t ñ phòng Ph c Hình 2.1 Sơ ñ t ng h p zeolit A t Cao lanh A Lư i NaOH 14 2.3 BI N TÍNH ZEOLIT 4A THÀNH ZEOLIT 3A Nguyên li u: M u zeolit 4A ñã ñư c t ng h p t cao...
 • 26
 • 499
 • 1

Nghiên cứu mô hình thiết bị UPFC ứng dụng tính toán chế độ xác lập hệ thống điện 500kv việt nam

Nghiên cứu mô hình thiết bị UPFC và ứng dụng tính toán chế độ xác lập hệ thống điện 500kv việt nam
... θm)] Khi l p đ t thi t b UPFC vào đư ng dây, cơng su t t i nút đư c tăng thêm m t lư ng là: PkUPFC+jQkUPFC PmUPFC+jQmUPFC Hình 2.7 Mơ hình tính tốn thi t b UPFC hình hình 2.5 cơng th c bi u ... t b UPFC - Tính tốn m t s sơ đ m u đ ki m tra tính đ n c a thu t tốn - Thu th p s li u c a h th ng n 500 kV Vi t Nam đ tính ch đ xác l p có UPFC Tên đ tài NGHIÊN C U MƠ HÌNH THI T B UPFC VÀ NG ... s nghiên c u mơ hình thi t b UPFC áp d ng tính tốn ch đ xác l p h th ng n 500 kV Vi t Nam Đ i tư ng ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u: Ngun lý làm vi c mơ hình thi t b UPFC - Ph m vi nghiên...
 • 13
 • 605
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề về thị trường điện ứng dụng tính toán giá truyền tải cho hệ thống truyền tải điện của EVN

Nghiên cứu một số vấn đề về thị trường điện và ứng dụng tính toán giá truyền tải cho hệ thống truyền tải điện của EVN
... TÍNH TOÁN GIÁ TRUY N T I CHO H TH NG TRUY N T I ĐI N C A EVN ho ch năm 2010 4.2 Thu th p x lý d li u: Đ th c hi n tính toán giá truy n t i cho NPT, tác gi ñã ti n 4.1 Cơ sơ phương pháp tính toán: ... thi t, v y tác gi ch ng d ng phương pháp ñ tính toán giá truy n t i cho NPT Theo cách tính c a phương pháp, t i th i ñi m hi n s tính toán giá truy n t i cho năm N (t c năm 2012) s li u c a áp t ... ñư c N ñ tính toán th nghi m giá truy n t i K t qu tính toán s s t NPT ñ ki m nghi m tính kh thi xác c a phương pháp tính toán T l ñ nh m c chi phí s a ch a l n công trình ph tr ph c giá truy...
 • 11
 • 358
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ phân tán dữ liệu ứng dụng quản lý nhân sự phân tán trong quan nhà nước lào

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ phân tán dữ liệu và ứng dụng quản lý nhân sự phân tán trong cơ quan nhà nước lào
... cầu tổ chức hệ xử phân tán yêu cầu thiết Vậy, để hiểu thêm vấn đề em chọn đề tài Nghiên cứu giải pháp công nghệ phân tán liệu ứng dụng quản nhân phân tán quan Nhà nước Lào Cấu trúc luận ... LIỆU PHÂN TÁN CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ NHÂN SỰ Ở LÀO 3.1 Bài toán quản nhân Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Để áp dụng thuyết nghiên cứu áp dụng vào việc Tin học hoá quản nhân ... vấn đề phân tán hợp nhất: • Phân tán: phân tán liệu site mạng • Hợp nhất: hợp mặt logic liệu phân tán cho chúng xuất với người sử dụng giống với sở liệu đơn lẻ Công nghệ sở liệu phân tán phát...
 • 27
 • 429
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật gán nhãn cho dữ liệu dạng chuỗi ứng dụng

Nghiên cứu kỹ thuật gán nhãn cho dữ liệu dạng chuỗi và ứng dụng
... tượng Kỹ thuật gán nhãn cho liệu dạng ứng dụng cụ thể kỹ thuật Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết kỹ thuật gán nhãn cho liệu dạng chuỗi, nghiên cứu cụ thể kỹ thuật SVM, HMM, M3N CRF Nghiên ... nghiên cứu: Nghiên cứu dạng liệu dạng chuỗi, kỹ thuật gán nhãn cho liệu dạng chuỗi ứng dụng toán có cấu trúc thực tế Với mục tiêu cụ thể sau: - Nghiên cứu toán gán nhãn cho liệu dạng chuỗi - Nghiên ... dạng chuỗi, toán gán nhãn cho liệu dạng chuỗi ứng dụng trí tuệ nhân tạo Chương đề cập đến công nghệ ứng dụng toán gán nhãn cho liệu dạng chuỗi Chương 2: Một số mô hình giải toán gán nhãn cho liệu...
 • 19
 • 281
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng mô hình hechms tính điều tiết hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông hồngnghiên cứu thoái hóa cột sống cổnghiên cứu biến tính đất sét bằng dẫn xuất polyol béo và áp dụng trong tổng hợp nanocomposite với nhựa nền polyprolyennghiên cứu hoạt động du lịch văn hóa tâm linh của người hà nội khảo sát trên địa bàn quận đống đachế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lướinghiên cứu các phương pháp đánh giá chất lượng video trong các ứng dụng đa phương tiệnnên có thời gian nghiên cứu dài hơn để điều tra trên được chi tiết và quy mô rộng hơnphòng kỹ thuật thi công có nhiệm vụ hỗ trợ trong các kỹ thuật yêu cầu cao sửa chữa các hư hỏng của máy móc nghiên cứu tìm hiểu những công nghệ mới kĩ thuật mới nhằm ứng dụng vào công tácđặc điểm tha ở người trẻ tuổi là có sự tăng trương lực hệ giao cảm và tăng nồng độ renin huyết tươngnghiên cứu chất lượng cuộc sống người cao tuổinghiên cứu công nghệ đột dập cncnghiên cứu ổn định cửa sôngnghiên cứu gãy xương hàm dướinghiên cứu tình hình bệnh suyễn lợn tại một số cơ sở chăn nuôi thuộc các tỉnh khu vực ðồng bằng sông hồng và xây dựng quy trình phòng trị bệnhnghiên cứu tổng hợp oxit zno có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tácUsing MIS 5th edition kroenke test bankUnderstanding social problems 8th edition mooney test bankUsing MIS 6th edition kroenke test bankUnderstanding statistics in the behavioral sciences 10th edition pagano test bankPhân loại và giải bài tập tích số tan trong các kì thi olympicATVSLDtrong co khi fullVoice and voice therapy 9th edition boone test bankWeb design introductory 4th edition shelly test bankWeb design introductory 5th edition campbell test bankWeb development and design foundations with HTML5 6th edition terry felke morris test bankphân loại rác tại nguồn ở nhật bảnKe toan mua ban hang hoanghiên cứu, ứng dụng plc s7 1200 điều khiển mô hình thang máy 6 tầng phục vụ thực tập tại phòng thí nghiệm truyền động điện – trường đại học nha trangthiết kế và chế tạo máy biến dạng thép tấm ứng dụng từ trườngVốn lưu động và một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần dược hà tĩnhXây dựng mô hình hệ truyền động điện biến tần – động cơ không đồng bộPhát triển năng lượng sạch ở Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam (tt)Bài giảng kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏBài giảng vật lý phân tử và nhiệt họcBÀI GIẢNG KIỂM TOÁN ĐHCQ NGUYỄN THỊ DIỆU THANH