hoá lập thể các chất hữu cơ

skkn lý thuyết và bài tập về hóa lập thể hợp chất hữu cơ, phục vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học trung học phổ thông

skkn lý thuyết và bài tập về hóa lập thể hợp chất hữu cơ, phục vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học trung học phổ thông
... son ni dung thuyt húa lp th phự hp vi hc sinh trung hc ph thụng cho vi kin thc co bn nht v toỏn hc v vt thỡ hc sinh cú th hiu c, t ú hỡnh thnh kin thc húa hc hu c nn tng cho hc sinh chuyờn ... chuyờn Húa cỏc tnh Bc s dng ging dy hc sinh chuyờn, bi dng hc sinh gii quc gia mụn húa hc - ti l ti liu tham kho hu ớch cho giỏo viờn, sinh viờn, hc sinh nghiờn cu húa hc Giỳp cho vic hc mụn ... ng; giỏo trỡnh c s thuyt húa hc hu c- Tỏc gi Trn Quc Sn, giỏ bỡa 50.000 ng; thuyt húa hu c c s-Tỏc gi Thỏi Doón Tnh, giỏ bỡa 75.000 ng) Nh vy chi phớ tit kim c cho mi hc sinh l: 265.000 ng...
 • 38
 • 477
 • 0

Xây dựng hệ thống bài tập mở rộng và nâng cao về hóa lập thể hợp chất hữu

Xây dựng hệ thống bài tập mở rộng và nâng cao về hóa lập thể hợp chất hữu cơ
... khảo hóa học lập thể mức độ mở rộng nâng cao cho giáo viên (GV) học sinh (HS) tham dự đội tuyển thi học sinh giỏi đặc biệt HSG Quốc tế, chọn đề tài: Xây dựng hệ thống tập mở rộng nâng cao hóa lập ... nâng cao hóa lập thể hợp chất hữu II Mục tiêu nghiên cứu: Vận dụng lý thuyết hóa học lập thể hợp chất hữu để phân loại, xây dựng tiêu chí tập cấu hình, cấu dạng hợp chất hữu trạng thái tĩnh ... TRỌNG CỦA HÓA HỌC LẬP THỂ Hóa học lập thể nội dung hóa học hữu đại Hiểu rõ kiến thức hóa học lập thể nghiên cứu vấn đề khác hóa học hữu như: Hiệu ứng cấu trúc, chế phản ứng, tổng hợp chất hữu với...
 • 23
 • 171
 • 0

Giải thích và so sánh tính chất hóa học của các chất hữu

Giải thích và so sánh tính chất hóa học của các chất hữu cơ
... C2H5OH, CH3CHO Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIẢI THÍCH VÀ SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ 1D 10D 2A 11B 3C 12A 4B 13D 5C 14B 6A 15C 7B 16C 8B 17B 9D ... CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO 15: So sánh tính axit chất: CH 3COOH (1) ; C2H5OH (2) ; C6H5OH (3) ; HCOOH (4) Thứ tự tính axit giảm dần A > > > B > > > C > > > D > > > 16: Có hợp chất chứa nitơ: amoniac ... (Y), phenylamin (Z), metylamin (T) Các hợp chất xếp theo chiều tính bazơ tăng dần A Z < X < Y < T B T < Y < X < Z C Z < X < T < Y D X < T < Z < Y 17 : Dãy gồm chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt...
 • 3
 • 2,744
 • 22

Tài liệu Bài 9: Giải thích và so sánh tính chất hoá học của các chất hữu docx

Tài liệu Bài 9: Giải thích và so sánh tính chất hoá học của các chất hữu cơ docx
... C2H5OH, CH3CHO Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIẢI THÍCH VÀ SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ 1D 10D 2A 11B 3C 12A 4B 13D 5C 14B 6A 15C 7B 16C 8B 17B 9D ... CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO 15: So sánh tính axit chất: CH 3COOH (1) ; C2H5OH (2) ; C6H5OH (3) ; HCOOH (4) Thứ tự tính axit giảm dần A > > > B > > > C > > > D > > > 16: Có hợp chất chứa nitơ: amoniac ... (Y), phenylamin (Z), metylamin (T) Các hợp chất xếp theo chiều tính bazơ tăng dần A Z < X < Y < T B T < Y < X < Z C Z < X < T < Y D X < T < Z < Y 17 : Dãy gồm chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt...
 • 3
 • 1,332
 • 2

Tài liệu Giải thích và so sánh tính chất hóa học của các chất hữu doc

Tài liệu Giải thích và so sánh tính chất hóa học của các chất hữu cơ doc
... C2H5OH, CH3CHO Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIẢI THÍCH VÀ SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ 1D 10D 2A 11B 3C 12A 4B 13D 5C 14B 6A 15C 7B 16C 8B 17B 9D ... CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO 15: So sánh tính axit chất: CH 3COOH (1) ; C2H5OH (2) ; C6H5OH (3) ; HCOOH (4) Thứ tự tính axit giảm dần A > > > B > > > C > > > D > > > 16: Có hợp chất chứa nitơ: amoniac ... (Y), phenylamin (Z), metylamin (T) Các hợp chất xếp theo chiều tính bazơ tăng dần A Z < X < Y < T B T < Y < X < Z C Z < X < T < Y D X < T < Z < Y 17 : Dãy gồm chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt...
 • 3
 • 1,597
 • 5

BẢNG ĐIỀU CHẾ CÁC CHẤT HỮU CƠ, VÔ CẦN CHO HÓA HỌC LỚP 9

BẢNG ĐIỀU CHẾ CÁC CHẤT HỮU CƠ, VÔ CƠ CẦN CHO HÓA HỌC LỚP 9
... C6H12O6(fructozo) o o o 3, o o o chất dẻo 62 n (CH2=CH2) n (CH2=CH-Cl) o , txt , P →  o , xt , P  t→ (-CH2-CH2-)n ( nhựa PE) (-CH2-CH (nhựa PVC) Cl)n (Bổ sung) tt stt chất cần đ .chế PTHH ... 12 13 14 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 liên quan đến chất béo gluxit s/phẩm từ gluxit CH3COOH + Na2CO3  → CH3COONa + CO2 + H2O CH3COOH +...
 • 2
 • 7,211
 • 271

Tài liệu Giải thích và so sánh tính chất hóa học các chất hữu ppt

Tài liệu Giải thích và so sánh tính chất hóa học các chất hữu cơ ppt
... CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO 15: So sánh tính axit chất: CH3COOH (1) ; C2H5OH (2) ; C6H5OH (3) ; HCOOH (4) Thứ tự tính axit giảm dần A > > > B > > > C > > > D > > > 16: Có hợp chất chứa nitơ: amoniac ... trái sang phải là: A CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc B CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH C CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, ... (Y), phenylamin (Z), metylamin (T) Các hợp chất xếp theo chiều tính bazơ tăng dần A Z < X < Y < T B T < Y < X < Z C Z < X < T < Y D X < T < Z < Y 17 : Dãy gồm chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt...
 • 3
 • 557
 • 0

Danh phap hoa hoc cac chat huu co

Danh phap hoa hoc cac chat huu co
... HOOC-COOH HOOC-(CH2)4-COOH C15H31COOH C17H31COOH C17H33COOH C17H35COOH CH3COONa C6H5COOK Al4C3 CaC2 H-COO-CH3 H-COO-CH2-CH2-CH3 CH3COO-CH3 CH3COO-CH2-CH3 (C15H31COO)3C3H5 (C17H33COO)3C3H5 (C17H35COO)3C3H5 ... fomic OH O CH3-COOH CH3-CH2-COOH CH2=CH-COOH COOH Axit etanoic / Axit axetic / Dấm ăn Axit propanoic / Axit propionic Axit propenoic / Axit acrylic Axit benzoic hay C6H5COOH CH2 C COOH Axit 2-metyl ... CH3-CH2-OH CH2=CH-CH2-OH CH2 CH2 OH CH CH2 OH OH Metanol / Ancol metylic Etanol / Ancol etylic Propenol/ Ancol allylic Etanđiol / Etylenglicol OH CH2 Benzyl clorua OH Cu[C3H5(OH)2O]2 (dung dòch xanh...
 • 6
 • 296
 • 1

Phương pháp tìm công thức hoá học các chất hữu pps

Phương pháp tìm công thức hoá học các chất hữu cơ pps
... kết luận chất hữu có chứa C H lúc nầy đặt công thức phân tử CxHy Rồi dùng công thức tổng quát để xác định x, y, z, … 12 x y 16 z MA    mC mH mO mA Thay vào tìm x, y, z, … xác định công thức phân ... CTPT 4) Chất hữu A có tỉ khối so với He 19.Xác định CTPT Thí dụ: Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam hợp chất hữu cơ, thu 1,32 gam CO2 0,54 gam H2O Tỉ khối hợp chất so với H2 90 Tìm CTPT chất hữu Ta có: ... định công thức phân tử cần tìm. / Thí dụ: Đốt cháy hoàn toàn 10 gam hợp chất hữu cơ, thu 33,85 gam CO2 6,94 gam H2O Tỉ khối hợp chất so với không khí 2,69 Tìm CTPT chất hữu Ta có: Trong 44 gam CO2...
 • 9
 • 3,116
 • 9

sáng kiến kinh nghiệm hóa hoc: Lập công thức hóa học, trong đó chủ yếu nghiên cứu về lập công thức hóa học của hợp chất hữu

sáng kiến kinh nghiệm hóa hoc: Lập công thức hóa học, trong đó chủ yếu nghiên cứu về lập công thức hóa học của hợp chất hữu cơ
... lập công thức hóa học hữu vận dụng tốt học làm tốt lập công thức hóa học Tôi mạnh dạn nghiên cứu, giới thiệu chuyên đề: Lập công thức hóa học, chủ yếu nghiên cứu lập công thức hóa học hợp chất hữu ... hóa học hợp chất hiđrocacbon dẫn xuất hiđrocacbon, khắc sâu tích chất đặc trưng loại hợp chất hữu Rèn luyện cách viết phương trình hóa học hóa học hữu công thức cấu tạo, để rèn kỹ viết công thức ... hóa học hóa học trung học sở, chương trình hóa học lớp chương trình đồng tâm với chương trình hóa học THPT Lượng kiến thức hóa học hữu lớp Nhiều tập hay khó, học sinh giỏi có học kiến thức SGK...
 • 53
 • 902
 • 0

Phương pháp dùng hoá chất để phân biệt các chất hữu và vô

Phương pháp dùng hoá chất để phân biệt các chất hữu cơ và vô cơ
... dây.làm phân biệt chúng Câu 12.Có chất lỏng: rượu etylic, axit axetic, glucozo,benzen,etylaxetat Hãy phân biệt chất Câu 13 Phân biệt dd: rượu etylic, tinh bột, glucozo,sacacrozo Câu 14 .Phân biệt chất ... Ag2O,CaO, Al2O3,Fe2O3 phản ứng phân biệt chất Câu 7 .Phân biệt dd: Na2S,NaNO3, NaCl, Na2SO4, Na2CO3, NaHCO3 Câu Nêu phương pháp hóa học phân biệt khí sau đựng riêng biệt: a CH4,C2H4, H2, O2 b CH4, ... thuốc thử tự chọn Câu 1.Nêu cách phân biệt CaO, Na2O, MgO, P2O5 chất bột màu trắng Câu Trình bày cách phân biệt dd: HCl,NaOH, Na2SO4, NaCl, NaNO3 Câu Phân biệt loại phân bón hóa học: KCl, NH4NO3,...
 • 18
 • 689
 • 0

SKKN Giải một số dạng bài tập đốt cháy hỗn hợp các chất hữu bằng cách lập công thức chung

SKKN Giải một số dạng bài tập đốt cháy hỗn hợp các chất hữu cơ bằng cách lập công thức chung
... đưa cách giải tập cách lập công thức chung gặp toán hỗn hợp nhiều chất, nhằm giúp em giải nhanh tập Để sở em biết cách tư khái quát hóa tập dạng tổng quát, từ em tự xây dựng cách giải dạng tập ... giống công thức phân tử hợp chất để lập công thức chung Ngoài để giải tập học sinh cần hiểu thêm mối quan hệ số mol CO2 H2O với số mol hợp chất hữu đốt cháy hỗn hợp chứa chất dạng CnH 2n CnH2n-2 Bài ... Nhận xét: Từ tập mẫu, học sinh nắm cách tìm công thức chung cho hợp chất Để giải tập học sinh cần hiểu thêm mối quan hệ số mol CO H2O với số mol hợp chất hữu đốt cháy hỗn hợp chứa chất dạng CnH2n...
 • 24
 • 608
 • 1

SKKN Giải một số dạng bài tập đốt cháy hỗn hợp các chất hữu bằng cách lập công thức chung

SKKN Giải một số dạng bài tập đốt cháy hỗn hợp các chất hữu cơ bằng cách lập công thức chung
... đưa cách giải tập cách lập công thức chung gặp toán hỗn hợp nhiều chất, nhằm giúp em giải nhanh tập Để sở em biết cách tư khái quát hóa tập dạng tổng quát, từ em tự xây dựng cách giải dạng tập ... giống công thức phân tử hợp chất để lập công thức chung Ngoài để giải tập học sinh cần hiểu thêm mối quan hệ số mol CO2 H2O với số mol hợp chất hữu đốt cháy hỗn hợp chứa chất dạng CnH 2n CnH2n-2 Bài ... Nhận xét: Từ tập mẫu, học sinh nắm cách tìm công thức chung cho hợp chất Để giải tập học sinh cần hiểu thêm mối quan hệ số mol CO H2O với số mol hợp chất hữu đốt cháy hỗn hợp chứa chất dạng CnH2n...
 • 24
 • 2,792
 • 4

Một số kinh nghiệm giúp học sinh củng cố lại tính chất hóa học của hợp chất hữu thông qua các phản ứng đặc trưng

Một số kinh nghiệm giúp học sinh củng cố lại tính chất hóa học của hợp chất hữu cơ thông qua các phản ứng đặc trưng
... thi quan trọng thấp Xuất phát từ thực tế chất lượng học sinh nhà trường mà xin trình bày sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm Giúp học sinh củng cố lại tính chất hóa học hợp chất hữu thông ... học hợp chất hữu cơ, dãy đồng đẳng nhiều loại lại có nhiều tính chất học học Vì mà thường gây khó khăn cho người học trình tiếp thu, ghi nhớ áp dụng Vì dựa sở tính chất hóa học hợp chất hữu số ... hóa không khó học Đồng thời tạo tiền đề giúp học sinh có kiến thức vững chắc, khái quát trình ôn luyện thi Tốt nghiệp, Đại học – Cao đẳng Vì khái quát lại tính chất hóa học hợp chất hữu qua số...
 • 31
 • 558
 • 0

skkn lập công thức hóa học, trong đó chủ yếu nghiên cứu về lập công thức hóa học của hợp chất hữu trương thcs yên lạc

skkn lập công thức hóa học, trong đó chủ yếu nghiên cứu về lập công thức hóa học của hợp chất hữu cơ trương thcs yên lạc
... học sinh dự thi vào trường chuyên, phải nắm phương pháp lập công thức hóa học hữu vận dụng tốt học làm tốt lập công thức hóa học Tôi mạnh dạn nghiên cứu, giới thiệu chuyên đề: Lập công thức hóa ... hóa học, chủ yếu nghiên cứu lập công thức hóa học hợp chất hữu sở thực tiễn: Xuất phát điểm thành phần đội tuyển hóa học lớp tuyển chọn từ học sinh không đủ tham gia đội tuyển Toán, lý Học ... nguyên nhân chủ quan khách quan cụ thể là: - Chương trình hóa học hóa học trung học sở, chương trình hóa học lớp chương trình đồng tâm với chương trình hóa học THPT Lượng kiến thức hóa học hữu...
 • 53
 • 434
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính chất hóa học của các chất hữu cơcông thức hóa học của các chất hữu cơtốc độ quá trình oxy hóa sinh học các chất hữu cơ trong hệ với bùn hoạt tính được điều chỉnh bởi giai đoạn khuếch tán oxy và cơ chấtứng dụng oxy hóa điện hóa để khử các chất hữu cơ trong nước thảidựa vào sự biến đổi thành phần và cấu tạo phân tử các chất hữu cơ ta có thể chia các phản ứng hóa học hữu cơ thành nhiều loạioxy hóa các chất hữu cơnhận biết các chất hữu cơ hóa 11sơ đồ chuyển hóa các chất hữu cơbảng điều chế các chất hữu cơ vô cơ cần cho hóa học lớp 9các phản ứng sinh hóa cơ bản của quá trình phân hủy chất hữu cơ trong nước thải gồm có oxy hóa các chất hữu cơ tổng hợp tế bào mới  phân hủy nội bàotổng hợp các chất hữu cơ bằng phương pháp điện hóacác chất oxy hóa như ozon h2o2 clo kali permanganate được sử dụng để oxy hóa các chất hữu cơ h2s sắt và một số kim loại khác ammonia và cianua chỉ bị oxy hóa bởi các chất oxy hóa mạnhnhận biết các chất hữu cơtiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơcách giữ các chất hữu cơchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học