Đề cương ôn tập Triết 2 FTU

Đề cương ôn tập triết 2 đại cương đhbkhn

Đề cương ôn tập triết 2 đại cương đhbkhn
... hội không tăng lên số giá trị mà người ngày thu số giá trị mà người khác Vậy lưu thông thân tiền tệ lưu thông không tạo giá trị giá trị thặng dư Giá trị thặng dư k đc tạo lưu thông lưu thông Đó ... khó Câu 7:Công thức chung tư mâu thuẫn nó? *Công thức chung: Với tư cách tiền lưu thông hàng hóa giản đơn, tiền vận động theo công thức: H – T – H Với tư cách tư tiền vận động theo công thức: ... QHSx, đại biểu cho LLSX PTSX tiên tiến thời đại Nội dung: Đánh đổ CNTB xây dựng thành công CNXH chủ nghĩ cộng sản toàn giới +Thực xứ mệnh lịch sử g/c công nhân cần phải trải qua bước: -giai cấp công...
 • 13
 • 138
 • 0

Đề cương ôn tập triết 2

Đề cương ôn tập triết 2
... tư công nghiệp thâm nhập vào thông qua chế độ tham dự việc mua cổ phiếu để công ty cử người vào HĐQT ngân hàng, giám sát hoạt động ngân hàng ngược lại ngân hàng cử người vào HĐQT công ty 3 .2. 2 ... công nhân Việt Nam * Đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam: - Giai cấp công nhân Việt Nam phận giai cấp công nhân quốc tế Do mang đặc điểm giai cấp công nhân quốc tế sứ mệnh lịch sử giai cấp công ... sản xuất: Sự tập trung sản xuất trình thay xí nghiệp nhỏ, bố trí phân tán cách xí nghiệp lớn có đông công nhân làm khối lượng sản phẩm lớn Chính tích tụ tập trung tư dẫn tới tích tụ tập trung sản...
 • 28
 • 89
 • 0

Đề cương ôn tập HK 2 tiếng anh 8.

Đề cương ôn tập HK 2 tiếng anh 8.
... sending) 26 I don’t know how…………… the game (a playing b to play c played d can I play) 27 The Pyramids of Cheops is one of the seven …………… of the world a Pyramids b temples c landmarks d wonders 28 ... seen) 24 It’s too cold outside .? _ Sure I’ll it right now a Would you like to shut the windows b Will you shut the windows please? c Shall I shut the windows? d Can I shut the windows? 25 Millions ... She asked me ……a driving licence.(a If I have b whether I have c If I had d whether I have had) 29 These computers are made _Australia.(a in b from c of d by) 30 The —— festival is a festival...
 • 6
 • 17,562
 • 410

Đề cương ôn tập triết học

Đề cương ôn tập triết học
... vấn đề triết học quan điểm thực tiễn, thống hữu giới quan vật với phép biện chứng, quan niệm vật triệt để tính thực tiễn cách mạng - Giải đắn vấn đề triết học quan điểm thực tiễn Vấn đề triết học ... giao tiếp đời sống xã hội Quan điểm triết học Mác – Lênin giải phóng người - Triết học Mác nói chung, triết học người triết học Mác – Lênin nói riêng vấn đề giải phóng người, từ giải phóng người ... theo quan điểm triết học Mác: + Khoa học có vai trò nâng cao trình độ người lao động + Khoa học có vai trò nâng cao công cụ lao động + Khoa học có vai trò kết hợp người lao động với công cụ lao động,...
 • 35
 • 883
 • 16

Đề cương ôn tập triết học dành cho NCS và học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết

Đề cương ôn tập triết học dành cho NCS và học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết
... – Động vật học – K17 Page 23 Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008 không sáng tạo ra, tồn độc lập với ý thức không phụ thuộc vào thứ triết học Do đó, ... vật học – K17 Page 27 Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008 yêu Tuy vậy, triết học nhân Phoiơbăc có điểm hợp lý người sản phẩm tự nhiên ông đề cao tính ... học vấn đề người Sự đời Triết học MLN tạo bước ngoặt tư tưởng loài Người soạn: Bùi Thanh Long – Động vật học – K17 Page Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết...
 • 28
 • 1,516
 • 28

đề cương ôn tập ki 2

đề cương ôn tập ki 2
... “OKÃB8CeC…ØƯçϤãỴͽ"»Žç݇é÷}Ơ„>éCŸs£§ÜÈđưÚPûe.}°žé(ªm]¡ËTþsg}¿y*-Þrjŵ ]z©®¼ÞÂ*G Page 23 $؆ ÈÐdh24& Sheet1 £A‘¢D›Ä1Fƒ#BhĐ"Mˆ‘CÄH†!ˆb†! 24 1&dh< Page 24 Sheet1 Page 25 Sheet1 Page 26 Sheet1 ¾_IÃ+è¤ûõ ä Page 27 Sheet1 Page 28 ... ‹0§I±!ˆ‘F†$Ì$؆ ÈÐdh24& Page 20 Sheet1 T’"$©&I‚"½wÙtÿû5½ÞRigøž²ÚÌg¤‘çÊŠì%¥ßYqhÄC“šW±ŸN™†c^‡üºÍ!wßÚÌëfÂøƯ#b‘]”º‘’³qO`£sUQưž³/đs–«®µ×_}?D¼ỵÛÅÓ Page 21 Sheet1 Page 22 Sheet1 “OKÃB8CeC…ØƯçϤãỴͽ"»Žç݇é÷}Ơ„>éCŸs£§ÜÈđưÚPûe.}°žé(ªm]¡ËTþsg}¿y*-Þrjŵ ... Z¹»r¨Úäl¶nßb̸…¾+*-Ïš ]2 2 CÕ}Wï a%t0ûm4øNŒ™LĐSȇmđ_šÌß89[8{Ìˆ=Þù€˜‰?5Â-Dýg¬[Õ Ù:rqZ'±Ð§”W᪠´cVj=nvFnỴÍÚ^p¼›¸§ ˆªˆq+´+bƠ-£Âq1./ÅX„¯ỉzC=(Ĩ˜Ỉ\ 2 ư£l2!FDªxЬQÉ `¨Š˜‹¢°+ESÅ:nÄ›²(·‹€“¢X^…ì_Ỉxã...
 • 28
 • 392
 • 0

Đề cương Ôn tập kì 2(11 CB)(Kèm DA)

Đề cương Ôn tập kì 2(11 CB)(Kèm DA)
... điểm đặc trưng gọi điểm cực cận điểm cực viễn ĐÁP ÁN Ôn tập HK (2008- 2009) THPT Trần Nguyên Hãn MÔN VẬT LÍ 11 CB CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HK PHẦN TỪ TRƯỜNG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 C ... tia tới, JR tia ló, D góc lệch tia tới tia ló, n chiết suất chất làm lăng kính Công thức công thức sau sai? Ôn tập HK (2008- 2009) THPT Trần Nguyên Hãn C 25cm D 50cm 17 Ta thu ảnh thật, ngược ... phương: → A Vừa vuông góc với vectơ B , vừa vuông góc với dây dẫn B Nằm dọc theo trục dây dẫn → C Vuông góc với vectơ B D Vuông góc với dây dẫn 52 Công thức sau thể suất điện động cảm ứng ∆ Β...
 • 7
 • 305
 • 1

Đề Cương ôn tập2 lí 6

Đề Cương ôn tập kì 2 lí 6
... II Phần tự luận: Nhiệt độ (0C) 100 90 80 70 60 50 10 12 14 Cột B Cách ghép a- không thay đổi nhiệt độ tăng b- không thay đổi chất lỏng đông đặc c- không thay đổi tiếp tục đun nóng chất rắn nóng ... phút? 5) Sự đông đặc bắt đầu vào phút thứ mấy? Thời gian (phút) 6) Thời gian đông đặc kéo dài phút? 18 22 20 16 Bài 2: Tại vào mùa lạnh, hà vào mặt gơng ta thấy mặt gơng mờ sau thời gian mặt gơng ... riêng không khí khí (4) thể tích không khí (5) c) Sự nóng chảy chuyển từ thể (6) sang thể (7) Mỗi chất nóng chảy (8) đợc gọi (9) d) Trong nóng chảy đông đặc nhiệt...
 • 3
 • 348
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP2 LÍ 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 2 LÍ 8
... m1 (kg) nc nhit 150C vi m2(kg) nc 85 0C Khi lng mi loi l? A m1 = 8, 4 kg; m2 = 3,6 kg B m1 = 0,36 kg; m2 = 0 ,84 kg C m1 = 0 ,84 kg; m2 = 0,36 kg D m1 = 3,4 kg; m2 = 8, 4 kg Cõu 109 Hóy la chn phng ... cú trng lng riờng d2 (Hỡnh 2) Phn ni ca vt cú th tớch V1, phn chỡm cú th tớch V2 Lc y ACSIMET tỏc dng lờn vt cú ln: Hỡnh A d2.V2 B d1.V2 C d2(V1 + V2) D d1(V1 + V2) Cõu 1 38 Hóy la chn phng ỏn ... cung cp cho lớt nc mt nhit lng l Q = 720 kJ Hi nc s núng thờm bao nhhiờu ? Cho bit nhit dung riờng ca nc l C = 4190 J/kg.K? A 20 oC B 21 ,48oC C 21 oC D 22 oC Cõu 98 Hóy la chn phng ỏn tr li ỳng (ng...
 • 41
 • 346
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP2 LÍ 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 2 LÍ 7
... khong: A 20 dB B 50 dB C 60 dB D 120 dB Cõu 1 37 Hóy chn phng ỏn ỳng (ng vi A, B, C hoc D) tr li cõu hi sau: Ch cỏch i n v sai ghi cỏc hiu in th sau: A 0 ,75 KV = 75 0 V D 500KV=500000V B 2, 5 KV =25 0 ... cú ghi cũn s 22 0V thụng tin di õy, thụng tin no l phự hp nht? A 22 0V l hiu in th nh mc búng ốn in cú th sỏng bỡnh thng B c s dng búng ốn in núi trờn vi hiu in th vt quỏ giỏ tr 22 0V C Khi thng ... tớch õm Cõu 77 Hóy la chn phng ỏn tr li ỳng (ng vi A, B, C hoc D) tr li cõu hi sau: Trong cỏc mch in sau õy, mch in no cú cỏc búng ốn mc ni tip? (1) (2) (3) (4) A (1), (2) v (3) B (2) , (3) v...
 • 30
 • 254
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK 2-S9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK 2-S9
... tháo gỡ thuỷ lôi, bom, mìn biển, sông đảm bảo việc lại bình thường - Sau năm (1973 -1974) khôi phục xong sở kinh tế, hệ thống sông thuỷ nông, mạng lưới giao thông, công trình văn hoá, giáo dục, y ... Phát huy dân chủ tăng cường chế độ làm chủ tập thể quần chúng xã viên nông thôn, Nâng cao chất lượng đảng viên kết nạp đảng viên lớp HCM - Thành tựu: + Nông nghiệp: Chăn nuôi đưa dần lên thành ngành ... Nẵng phong trào học sinh sinh viên phát triển - Ở nông thôn, đồng bằng, rừng núi, ven thò xã: nổ phong trào phá “ACL”, chống “bình đònh nông thôn” Đầu 1971, ta làm chủ thêm 3600 ấp với triệu dân,...
 • 19
 • 439
 • 0

Đề cương ôn tập triết học

Đề cương ôn tập triết học
... vấn đề triết học quan điểm thực tiễn, thống hữu giới quan vật với phép biện chứng, quan niệm vật triệt để tính thực tiễn cách mạng - Giải đắn vấn đề triết học quan điểm thực tiễn Vấn đề triết học ... hội Quan điểm triết học Mác – Lênin giải phóng người 33 Diễn đàn Sinh viên Hành www.hanhchinhVN.Com - Triết học Mác nói chung, triết học người triết học Mác – Lênin nói riêng vấn đề giải phóng ... theo quan điểm triết học Mác: + Khoa học có vai trò nâng cao trình độ người lao động + Khoa học có vai trò nâng cao công cụ lao động + Khoa học có vai trò kết hợp người lao động với công cụ lao động,...
 • 34
 • 387
 • 4

Đề cương ôn tập triết học dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không chuyên triết

Đề cương ôn tập triết học dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không chuyên triết
... vật học – K17  Page 8  Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008  Trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo khoa học, công nghệ, giáo dục – đào tạo khoa học, công ... Người soạn: Bùi Thanh Long – Động vật học – K17  Page 19  Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008  không ý thức nó, không tự giác xây dựng thành hệ thống ... Long – Động vật học – K17  Page 23  Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008  Đây nguyên tắc thực hữu ích nghiên cứu nhà khoa học, nhận thức, ông chưa cần...
 • 30
 • 936
 • 8

De cuong on tap ki 2 lop 10 CB

De cuong on tap ki 2 lop 10 CB
... Cấu hình electron nguyên tử oxi ion oxit O -2 lần lợt là: A 1s22s22p4 1s22s22p5 B 1s12s22p5 1s22s22p6 2 2 C 1s 2s 2p 1s 2s 2p D 1s22s22p4 1s12s22p7 Câu18 Trong phản ứng : Br2 + H2O HBr + HBrO Phát ... 100 -101 -1 02- 103 -104 -105 106 107 108 109 20 0 -20 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20 6 20 7 20 8 20 9 21 0 - 21 1 21 2 21 3 21 4 21 5 21 6 21 7 21 8 21 9 22 0 22 1 22 3 22 4 22 5 22 6 - ... huỳnh H2S bị oxi hoá Câu24 Nguyên tử lu huỳnh có số hiệu nguyên tử 16 Cấu hình electron nguyên tử lu huỳnh ion sunfua S2- lần lợt là: A 1s22s22p63s23p4 1s22s22p53s23p5 B 1s 22 s22p63s23p4 1s22s22p63s23p6...
 • 9
 • 344
 • 1

Xem thêm