XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HOÁ học TINH dầu cây ĐINH LĂNG (POLYSCIAS FRUTICÓA (l ) HARMS) ở NGHỆ AN và THANH HOÁ

Xác định thành phần hoá học tinh dầu cây cúc tần (pluchea indeca (l ) less) tĩnh

Xác định thành phần hoá học tinh dầu cây cúc tần (pluchea indeca (l ) less) ở hà tĩnh
... chung, tinh dầu nói riêng chọn đề tài Nghiên cứu thành phần hoá học tinh dầu Cúc tần( Pluchea indica(L .) Less) Tĩnh Với mục đích : - Xác định hàm lợng tinh dầu từ phận cành non Cúc tần - Xác định ... tinh dầu chuyển thành chất nhựa - Một số thành phần tinh dầu cho phản ứng đặc hiệu nhóm chức tạo thành sản phẩm kết tinh hay cho màu [6] 2.3.3 Thành phần hóa học tinh dầu Thành phàn hóa học tinh ... ngoại cảnh khác 4.3 Thành phần hoá học tinh dầu Cúc Tần 4.3.1 Mẫu CP1 Xác định thành phần hoá học tinh dầu Cúc tần phơng pháp sắc ký khí(GC) sắc ký khí-khối phổ liên hợp(GC/MS) ta thu đợc sắc đồ...
 • 37
 • 576
 • 1

Tách xác định thành phần hoá học tinh dầu cây tía tô (perilla frutescens l ) nghệ an

Tách và xác định thành phần hoá học tinh dầu cây tía tô (perilla frutescens l ) ở nghệ an
... Nam perillaldehyt citral piperiton limonen limonen phenylpropanoit -caryophylen perillen -caryophylen perilla alcohol elemixin menthol -caryophylen elemixin Bangladesh rosefuran perillal L Thị ... 1,8-xineol -tecpinolen linalol Cha xác định camphen -xitronelol geraniol Z-xitral perilla aldehit perilla alcol Cha xác định Cha xác định copaen -bocbonen -elemen metyl eugenol -caryophylen -cubeben ... phần hoá học tinh dầu loài Perilla Việt Nam: Bảng 3: Thành phần hoá học tinh dầu loài Perilla Việt Nam [5] Hợp chất 2-methylpropanal 1-buten -3-on 3-methylbutanal furfural 2-methylbutanal -thujen...
 • 44
 • 2,730
 • 13

Xác định thành phần hoá học tinh dầu cây long não (cinnamomum camphỏa (l) j s presl) nghệ an

Xác định thành phần hoá học tinh dầu cây long não (cinnamomum camphỏa (l) j s presl) ở nghệ an
... dầu Long não Nghệ An nằm khoảng biến thiên chiếm tỷ lệ tơng đối cao (2,3% mẫu tơi) 4.2 Thành phần hoá học tinh dầu Long não Tiến hành xác định thành phần hoá học tinh dầu phận cành Long não Nghệ ... tinh dầu sang lọ tiêu chuẩn bảo quản tủ lạnh nhiệt độ từ 0C trớc đem phân tích 3.4 Xác định thành phần hoá học tinh dầu Xác định thành phần hoá học tinh dầu phơng pháp: - S c ký khí Máy s c ký ... tài Nghiên cứu thành phần hoá học tinh dầu Long não (C camphora) thuộc chi long não (cinnamomum) Nghệ An nhằm mục đích: xác định hàm lợng tinh dầu thành phần định tính nó, qua góp phần tìm kiếm...
 • 46
 • 482
 • 0

Nghiên cứu thành phần hoá học tinh dầu cây cỏ lào (eupatorium odoratum l ) nghệ an tĩnh

Nghiên cứu thành phần hoá học tinh dầu cây cỏ lào (eupatorium odoratum l ) ở nghệ an và hà tĩnh
... miệng Cỏ l o đợc dung chữa bỏng vết thơng phần mềm Chính chọn đề tài Nghiên cứu thành phần hoá học tinh dầu cỏ l o (Eupatorium odoratum L. ) Nghệ An Tĩnh từ góp phần xác định thành phần hoá học ... Xác định thành phần hoá học tinh dầu cỏ l o Vinh Nghệ An 34 3.1.1 Nguyên liệu thực vật 34 3.1.2 Xác định thành phần hoá học 34 3.2 Xác định thành phần hoá học cỏ l o Nghi Xuân Tĩnh 39 3.2.1 ... thời gian có hạn nên luận văn nghiên cứu thành phần hoá học tinh dầu cỏ l o Vinh Nghệ An Nghi Xuân Tĩnh Trong đó, cỏ l o đợc phân bố rộng rãi nhiều vùng khác Mặt lhác tinh dầu cỏ l o có...
 • 46
 • 690
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TINH DẦU CÂY MẠN KINH (VITEX TRIFOLIA L.F.) THỪA THIÊN HUẾ " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... kinh (tỉ trọng, số khúc xạ, số axit, số este) Bằng phương pháp GC GC/MS, xác định thành phần tinh dầu mạn kinh Kết cho thấy thành phần hóa học tinh dầu mạn kinh khác Thành phần hóa học tinh dầu ... (3,09%) Các thành phần khác chiếm khoảng 45,52% Từ kết ghi bảng ta thấy thành phần hóa học tinh dầu mạn kinh khác nhiều Hàm lượng monotecpen sesquitecpen tinh dầu mạn kinh lớn mạn kinh đặc biệt ... 1,480-1,481; số axit : 2,097-2,196; số este: 22,686-23,872 Thành phần hóa học tinh dầu mạn kinh trình bày bảng Bảng 1: Thành phần hoá học tinh dầu mạn kinh (3/2002) Tên hợp chất STT RT % 8'37 7-Clobixiclo[4.1.0]...
 • 12
 • 419
 • 0

nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu cây húng trắng (ocimum basilicum l. var. pilosum (willd.) benth.) tỉnh quảng trị

nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu cây húng trắng (ocimum basilicum l. var. pilosum (willd.) benth.) ở tỉnh quảng trị
... (0,100%) 3.7 Thành phần hóa học tinh dầu húng trắng 3.7.1 Thành phần hóa học tinh dầu húng trắng Kết đo phổ GC/MS tinh dầu húng trắng tỉnh Quảng Trị cho thấy thành phần hóa học tinh dầu húng trắng có ... học tinh dầu húng trắng 37 3.7.2 Thành phần hóa học tinh dầu hoa húng trắng 41 3.7.3 So sánh thành phần hóa học tinh dầu hoa húng trắng 45 3.7.4 So sánh thành phần hóa học tinh dầu húng trắng ... định thành phần hóa học, số vật lý, số hóa học tinh dầu húng trắng tỉnh Quảng Trị - Xác định thành phần hóa học, số khúc xạ tinh dầu hoa húng trắng tỉnh Quảng Trị IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SVTH:...
 • 64
 • 980
 • 8

NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN hóa học TINH dầu cây cà RI (MURRAYA KOENIGII (l ) SPRENG) cây NGUYỆT QUỚI (MURRAYA PANICULATA (l ) JACK) THUỘC họ CAM (RUTACEAE) bến TRE

NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN hóa học TINH dầu cây cà RI (MURRAYA KOENIGII (l ) SPRENG) và cây NGUYỆT QUỚI (MURRAYA PANICULATA (l ) JACK) THUỘC họ CAM (RUTACEAE) ở bến TRE
... liệu, hóa mỹ phẩm Chúng chọn đề tài: Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu ri (Murraya koenigii (L. ) Spreng) Nguyệt Quới (Murraya paniculata (L. ) Jack) thuộc họ Cam (Rutaceae) Bến Tre HVTH: ... THẠC SĨ HÓA HỌC – 2011 Mục tiêu đề tài Khảo sát thành phần hóa học tinh dầu ri (Murraya koenigii (L. ) spreng) nguyệt quới (Murraya paniculata (L. ) Jack) thuộc họ cam (Rutaceae) Bến Tre Khảo ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  HUỲNH NGỌC THI NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU CÂY CÀ RI (MURRAYA KOENIGII (L. ) SPRENG) VÀ CÂY NGUYỆT QUỚI (MURRAYA PANICULATA (L. ) JACK) THUỘC...
 • 20
 • 346
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học, tác dụng ức chế enzym alpha amylase alpha glucosidase của phân đoạn dịch chiết lá cây đinh lăng polyscias fruticosa (l ) harms

Nghiên cứu thành phần hóa học, tác dụng ức chế enzym alpha amylase và alpha glucosidase của phân đoạn dịch chiết lá cây đinh lăng polyscias fruticosa (l ) harms
... thành phần hóa học, tác dụng ức chế enzyme α -amylase α -glucosidase phân đoạn dịch chiết Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L. ) Harms) ” thực với mục tiêu sau: Nghiên cứu thành phần hóa học Đinh lăng phân ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI HỒ LƯƠNG NHẬT VINH NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC, TÁC DỤNG ỨC CHẾ ENZYME α- AMYLASE GLUCOSIDASE CỦA PHÂN ĐOẠN DỊCH CHIẾT LÁ CÂY ĐINH LĂNG POLYSCIAS ... phân đoạn dịch chiết Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L. ) Harms) Thử tác dụng ức chế α -amylase α -glucosidase in vitro phân đoạn nghiên cứu Thử tác dụng giảm gia tăng đường huyết chất phân lập từ phân...
 • 95
 • 1,222
 • 8

Góp phần nghiên cứu thành phần hoá học từ quả cây giác đế miên (goniothamus tamirensis pierre) nghệ an

Góp phần nghiên cứu thành phần hoá học từ quả cây giác đế miên (goniothamus tamirensis pierre) ở nghệ an
... xiêm (Annona muricata) Ăn chín, dùng làm da vị có tác dụng trấn an, trị cúm, ho, lỵ - Lê(Annona glaba) Ăn chín *Chi cananga ngọc Lan , Hoàng Lan : Việt nam có loài: - Ngọc lan tây (Canangaodorate), ... sau: Afroguatteria Alphonsea Ambavia Anaxagorea Annickia Annona Anomianthus Anonidium Artabotrys Asimina Asteranthe Balonga Bocagea Bocageopsis Boutiquea Cananga Cleistochlamys Cleistopholis Craibella ... hoàn thành trờng Đại Học Vinh Viện Hoá Học Công Nghệ Việt Nam Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc xin chân thành cảm ơn PGS TS Lê Văn Hạc giao đề tài, giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hoàn thành...
 • 79
 • 342
 • 2

Nghiên cứu thành phần hoá học của quả cây hồng bì (clausena lansium( lour ) skeels) nghệ an

Nghiên cứu thành phần hoá học của quả cây hồng bì (clausena lansium( lour ) skeels) ở nghệ an
... hoá học hồng Việt Nam Chính chọn đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học hồng (Clausena lansium (Lour. ) Skeels Nghệ An từ góp phần xác định thành phần hoá học tìm nguồn nguyên liệu cho ngành hoá ... học Vinh Đậu thị kim quyên Nghiên cứu thành phần hoá học hồng (clausena lansium (Lour. ) Skeels) nghệ an Chuyên ngành: Hoá hữu Mã số : 60.44.27 Luận văn thạc sĩ hoá học Ngời hớng dẫn khoa học: ... lansium (Lour. ) Skeels) 40 Chơng IV Kết thảo luận 4.1 Nghiên cứu thành phần hoá học tinh dầu hồng 4.1.1 Nguyên liệu thực vật Quả hồng (Clausena lansium (Lour ) Skeels .) đợc thu hái vào tháng 4/2007 Nghệ...
 • 69
 • 551
 • 5

Báo cáo khoa học: Bước đầu nghiên cứu sự tạo dịch treo tế bào cây đinh lăng polyscias fruticosa l. harms ppt

Báo cáo khoa học: Bước đầu nghiên cứu sự tạo dịch treo tế bào cây đinh lăng polyscias fruticosa l. harms ppt
... Quan sát tăng trưởng dịch treo tế bào kính hiển vi qua giai đoạn: phân chia, tách rời, tạo nhóm 2.2.3.Khả tạo rễ từ dịch treo tế bào Chuyển 2ml tế bào lắng dịch treo tế bào từ môi trường MS với ... thay đổi mặt tế bào dịch treo dẫn đến tạo rễ 2.2.4.Quan sát hình thái giải phẫu: Quan sát biến đổi mô sẹo đến tạo dịch treo tế bào giai đoạn tạo rễ từ dịch treo tế bào KẾT QUẢ 3.1 .Tạo mô sẹo từ ... tế bào riêng lẽ dòng tế bào ổn định có đặc tính gần giống Sự phóng thích nhóm tế bào tế bào đơn từ mô sẹo khoảng sau tuần nuôi cấy Dịch treo tế bào ổn định sau -5 lần cấy chuyền Dịch treo tế bào...
 • 6
 • 345
 • 5

Góp phần nghiên cứu tinh dầu cây chổi xuể ( Baeckea Frutescens L., Họ sim Myrtaceae ) mọc hoang vùng Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Góp phần nghiên cứu tinh dầu cây chổi xuể ( Baeckea Frutescens L., Họ sim Myrtaceae ) mọc hoang ở vùng Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
... tích 24 mẫu tinh đầu Chổi Quảng Bình (Tinh đầu tháng 3/1999 (A), tinh dầu iá tháng 8/1999 (B), tinh đầu cành mang tháng 3/2000 (C), tinh dầu hoa tháng 3/2000 (D )) 48 thành phần. còn thành phần với ... thể khai tliác tiềm tinh đầu Chổi xuể, chứng thực đề tài: Góp phần nghiên cứu tinh dầu Chổi ( ỉaeckea írutescens ĩ,., họ Sim Myrtaceae) mọc hoang vùng Lệ Thuỷ, tỉnh Quảttg Hình Nội đung đề tài ... Kết quở định tính định lượiìg cấc thành phấn tinh dầu Chổi Quàng Bình sắc kí khí kết họp với khối p h ổ (GC - MS) A: Tinh dầu Chổi cất tháng 3/1999 B: Tinh dầu Chổi cất tháng 8/1999 C: Tinh dơn...
 • 43
 • 314
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn bước đầu nghiên cứu dịch treo tế bào cây đinh lăng polyscias fruticosa l harms trong mục đích thu nhận saponintach va xac dinh thanh phan hoa hoc tinh dau cay tia to perilla frutescensxác định thành phần tinh dầu cây ngũ gia bì chân chim schefflera octophyla harms ở nghệ anhoàng văn lựu 2003 thành phần hóa học của tinh dầu cây hồ tiêu piper nigrum l và tinh dầu cây trầu không piper bette l ở nghệ an tạp chí dược học 4311 trang 1517nghiên cứu tình hình tàn tật trên bệnh nhân phong ở nghệ an và một số yếu tố ảnh hưởngnghiên cứu chiết tách và xác đinh thành phần hóa học tinh dầu củ riềng ở hội an quảng namthành phần hóa học tinh dầuthành phần hóa học tinh dầu tràmnghien cuu khảo sat thanh phan hoa hoc tinh dau gungkhảo sat thanh phan hoa hoc tinh dau gungthành phần hóa học tinh dầu nghệnghiên cứu thành phần hoá học của tinh dầu cây diếp cá houttuynia cordata thunb ở nghệ anluận văn nghiên cứu thành phần hoá học tinh dầu hoa quả màng tang litsea cubeba lour pers thuộc họ long não lauraceae mọc hoang ở hà tĩnhthanh phan hoa hoc tinh dau buoithành phần chính của tinh dầu tràmBài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cưBài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cưBài 8. Dân số nước taTuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luậnTuần 10. Ôn tập Giữa Học kì Idanh gia cac loai loc 18 2 2017Giáo án Thể dục lớp 6 kì II chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 7 kì I chuẩn KTKNGiáo án thể dục lớp 6 kì II chuẩn KTKNXây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cựcĐề thi học kì i môn toán 8 quận 1 thành phố hồ chí minh năm học 2016 2017(có đáp án)KE HOACH CA NHAN2017thang diem thi duaGV1000 bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học THPT 10 11 12 có đáp ánNÂNG CAO kỹ NĂNG GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM 100% DẠNG bài, NGUYÊN hàm, TÍCH PHÂN và ỨNG DỤNGMau dang ky thi dua 17 18Điều dưỡng nội ngoại khoa BYTTiểu luận môn học thiết kế hình học và cảnh quan đường đh XDkế hoạch ngoài giờ lên lớpĐộ tin cậy và tuổi thọ công trình dành cho học viên cao học g s TS lê xuân huỳnh