NGHIÊN cứu TÁCH và xác ĐỊNH cấu TRÚC một số hợp CHẤT từ HOA cây bưởi (CITRUS MAXIMA (j BURMAL ) MERILL ) ở NGHỆ AN

Nghiên cứu tách xác định cấu trúc một số hợp chất từ hoa cây bưởi (CITRUS MAXIMA (j BURMAL ) MERILL ) nghệ an

Nghiên cứu tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ hoa cây bưởi (CITRUS MAXIMA (j BURMAL ) MERILL ) ở nghệ an
... vỏ, hoa, hạn chế Có số công trình nghiên cứu tinh dầu hoa, lá, vỏ 6 Chính lựa chọn đề tài: Nghiên cứu tách xác định cấu trúc số hợp chất từ hoa (Citrus maxima (J Burmal. ) Merill .) Nghệ An từ ... nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu hoa (Citrus maxima (J Burmal. ) Merill .) thuộc họ Cam quýt (Rutaceae) Nghệ An 7 Chơng Tổng quan 1.1 Vài nét đặc điểm thực vật họ Rutaceae Họ Cam quýt (Rutaceae) ... lập, xác định cấu trúc số hợp chất từ hoa .34 3.1.1 Hoá chất .34 3.1.2 Các phơng pháp sắc ký 34 3.1.3 Dụng cụ thiết bị 34 3.2 Nghiên cứu hợp chất từ hoa...
 • 81
 • 316
 • 2

Nghiên cứu tách xác định cấu trúc một số hợp chất từ quả cây giác đế miên ( goniothalamus tamirensis pierre ) nghệ an

Nghiên cứu tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ quả cây giác đế miên ( goniothalamus tamirensis pierre ) ở nghệ an
... Sm(III)CH2ClCOOH có cực đại A = 0,577 bớc sóng max= 600 nm 34 (3 ) (1 ) (2 ) Hình 3.1 - Phổ hấp thụ MTX (1 ); phức Sm(III) - MTX (2 ); Phức MTX -Sm(III) CH2ClCOOH (3 ) max(nm) Dung dịch nghiên cứu ... dạng tồn ion M pH CK (CHmR - qCK) (C HmR pCK) M i=0 M(OH) i=1 M(OH)2 i =2 M(OH)3 i=3 Bảng 1.4 - Kết tính phụ thuộc -lgB= f(pH) pH -lgBM -lgBM(OH) 24 -lgBM(OH)2 -lgBM(OH)3 Từ bảng ta có đồ thị ... trình: M(OH)i(Hm-nR)q(Hm-nR)p M(OH)i + q Hm-nR + p Hm-nR Kkb Hằng số không bền Kkb đợc tính theo biểu thức: Kkb [(M(OH) = i ][ H m n R [(M(OH ) (H i m n ][ q H m ' n ' R' R ) q ( H m ' n ' R' ) p...
 • 74
 • 209
 • 0

Nghiên cứu tách xác định cẩu trúc một số hợp chất từ rễ cây ngũ gia bì chân chim (schefflera octophylla (lour ) harms) thuộc họ nhân sâm (araliaceae) nghệ an

Nghiên cứu tách và xác định cẩu trúc một số hợp chất từ rễ cây ngũ gia bì chân chim (schefflera octophylla (lour ) harms) thuộc họ nhân sâm (araliaceae) ở nghệ an
... chọn đề tài " Nghiên cứu tách xác định cấu trúc số hợp chất từ rễ ngũ gia chân chim (schefflera octophylla (Lour. ) Harms) thuộc họ Nhân sâm (Araliaceae) Nghệ An" , nhằm góp phần đóng góp vào ... học - Viện Khoa học Tự nhiên Công nghệ Việt Nam) 3.2 Nghiên cứu tách hợp chất từ rễ ngũ gia chân chim (schefflera octophylla (Lour. ) Harms) 3.2.1 Phân lập hợp chất từ rễ ngũ gia chân chim ... tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu dịch chiết từ rễ ngũ gia chân chim (schefflera octophylla (Lour. ) Harms) thuộc họ Nhân sâm Nghệ An 3 Chơng Tổng quan 1.1 Đặc điểm thực vật họ Nhân sâm (Araliaceae)...
 • 107
 • 1,134
 • 2

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ quả cây lãnh công (fissistigma oldhami (hemsl ) merr ) nghệ an

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ quả cây lãnh công (fissistigma oldhami (hemsl ) merr ) ở nghệ an
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT TỪ QUẢ CÂY LÃNH CÔNG ( FISSISTIGMA OLDHAMI ( HEMSL .) MERR .) NGHỆ AN Chuyên ngành: Hóa học hữu Mã số: 60440114 ... Chính chọn đề tài: Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất từ Lãnh công (Fissistigma oldhamii (Hemsl. ) Merr .) Nghệ An từ góp phần xác định thành phần hóa học hợp chất tìm nguồn nguyên liệu cho ... 3.12a: (Hemsl. ) Merr .) Phổ 1H-NMR hợp chất A Phổ 1H-NMR hợp chất A (phổ dãn) Phổ 13C-NMR hợp chất A Phổ 13C-NMR hợp chất A (dãn) Phổ DEPT hợp chất A Phổ DEPT hợp chất A (dãn) Phổ HMBC hợp chất...
 • 64
 • 142
 • 0

Nghiên cứu tách xác định cấu trúc một số hợp chất trong thân cây bù tru (uvaria grandflora roxb hornem) hà tĩnh

Nghiên cứu tách và xác định cấu trúc một số hợp chất trong thân cây bù tru (uvaria grandflora roxb và hornem) ở hà tĩnh
... nghiên cứu thành phần hoá học cha đợc tiến hành nhiều Việt Nam Xuất phát từ thực tế chọn đề tài Nghiên cứu tách xác định cấu trúc số hợp chất thân tru (uvaria grandiflora Roxb & Hornem) ... phân đoạn - Xác định cấu trúc hợp chất phơng pháp phổ Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu dịch chiết từ tru (uvaria grandiflora Roxb & Hornem) thuộc họ Na (Annonaceae) Tĩnh chơng I: ... Hornem) tĩnh Từ góp phần vào việc xác định thành phần nh cấu trúc hợp chất tách từ tru tìm nguồn nguyên liệu cho nghành cho nghành công nghiệp dợc liệu hơng liệu Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm...
 • 82
 • 1,048
 • 6

Tách xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây sài hồ nam (pluchea pteroroda hemsl ) thành phố vinh nghệ an

Tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây sài hồ nam (pluchea pteroroda hemsl ) ở thành phố vinh  nghệ an
... phần hoá học rễ sài hồ nam thành phố Vinh Nghệ An Xuất phát từ tình hình thực tế tầm quan trọng hợp chất thiên nhiên, chọn đề tài: Tách xác định cấu trúc số hợp chất từ rễ sài hồ nam (Pluchea pteropoda ... eudesman ( 1), gặp số kiểu khung khác nhng không nhiều nh guain ( 2), eremophilan ( 3) [3,3,3] propelan ( 4) ( 2) guaian ( 1) eudesman ( 4) [3,3,3] - propelan ( 3) eremophilan Các hợp chất eudesman tìm ... [8] Việt Nam, lần tác giả Đoàn Thanh Tờng phân lập đợc hợp chất từ dịch chiết n-hexan sài hồ Hải Hậu - Nam Định xác định đợc hợp chất dựa vào đặc trng vật lý phân tích loại phổ; hợp chất là:...
 • 61
 • 269
 • 0

Tách xác định cấu trúc một số hợp chất từ hoa cây sắn thuyền (syzygium resinosum (gagnep) merr et perry) thanh hoá

Tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ hoa cây sắn thuyền (syzygium resinosum (gagnep) merr et perry) ở thanh hoá
... mạnh dạn chọn đề tài Tách xác định cấu trúc số hợp chất từ hoa sắn thuyền (Syzygium resinosum (Gagnep) Merr. et Perry) Thanh Hóa với mục đích xác định thành phần hóa học sắn thuyền góp phần tìm nguồn ... Trong hoa có kaempferol hợp chất tritecpen [1] Các tác giả Văn Ngọc Hớng, Vũ Xuân Sinh tách đợc axit oleanoic axit betulinic từ sắn thuyền [18] Từ sắn thuyền phân lập đợc axit asiatic từ hoa sắn thuyền ... vật học hoá học sắn thuyền (Syzygium resinosum Gagnep) 1.2.1 Tên gọi Cây Sắn thuyền có tên khoa học Syzygium resinosum Gagnep Merr Et Perry thuộc họ sim (Myrtaceae) 1.2.2 Phân bố Cây mọc hoang...
 • 68
 • 222
 • 0

Tách xác định cấu trúc một số hợp chất từ hoa cây sim ( rhodomyrtus tomentosa ait hassk ) hà tĩnh

Tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ hoa cây sim ( rhodomyrtus tomentosa ait hassk ) ở hà tĩnh
... 23 24 O 26 32 (2 1) (2 2) R = - OH, - H; (2 3) R=O Melvyn V Sargent cộng [13] phân lập từ dịch chiết etyl axetat sim hợp chất (2 4), (2 5), (2 6), (2 7), (2 8), (2 9) Hợp chất (2 8) hợp chất đặt tên rhodomyrton ... phân lập hợp chất từ dịch chiết - Sử dụng phơng pháp phổ để xác định cấu trúc hợp chất thu đợc Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu hoa sim (Rhodomyrtus tomentosa Ait Hassk) thuộc họ Sim ( Myrtaceae) ... Thành phần dịch chiết metanol hoa gioi flavonoit gồm có hợp chất (1 0), (1 1), (1 2), (1 3) 17 OH O H 3C O O (1 0) 8-hydroxy, 6-metoxy flavanon (1 9,84 %) HO O OH O (1 1) 5,7 - dihydroxy flavanon (1 6,65%)...
 • 68
 • 893
 • 3

Tách xác định cấu trúc một số hợp chất từcây dủ dẻ trâu (melodorum fruticosum lour ) việt nam luận văn thạc sỹ hóa học

Tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ lá cây dủ dẻ trâu (melodorum fruticosum lour ) ở việt nam luận văn thạc sỹ hóa học
... TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT TỪ LÁ CÂY DỦ DẺ TRÂU (MELODORUM FRUTICOSUM LOUR. ) VIỆT NAM Chuyên ngành : HOÁ HỮU CƠ Mã số: 60.44.27 LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÁ HỌC Người hướng ... Trong luận văn này, có nhiệm vụ: - Chiết chọn lọc với dung môi thích hợp để thu hỗn hợp hợp chất từ dủ dẻ trâu (Melodorum fruticosum Lour. ) - Phân lập xác định cấu trúc hợp chất từ dủ dẻ trâu ... khối u ` Chính chọn đề tài: Tách xác định cấu trúc số hợp chât từ dủ dẻ trâu (Melodorum fruticosum Lour. ) Việt Nam từ góp phần xác định thành phần hoá học hợp chất tìm nguồn nguyên liệu cho...
 • 9
 • 1,016
 • 6

Tách xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây sài hồ nam (pluchea pteropoda hemsl) thành phố vinh nghệ an

Tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây sài hồ nam (pluchea pteropoda hemsl) ở thành phố vinh  nghệ an
... thực tế nên chọn đề tài Tách xác định cấu trúc số hợp chất từ rễ sài hồ nam (Pluchea pteropoda Hemsl) Nghệ An nhằm góp phần bổ sung hiểu biết thành phần hoá học sài hồ nam II Nhiệm vụ nghiên cứu ... chiết rễ sài hồ nam xác định cấu trúc số hợp chất thu đợc III Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu dịch chiết từ rễ sài hồ nam (Pluchea pteropoda Hemsl) thuộc họ Cúc (Compositae) Nghệ An Chơng ... Quốc gia) III.2 Nghiên cứu tách hợp chất từ rễ sài hồ nam III.2.1 Phân lập hợp chất Mẫu sài hồ nam đợc lấy xã Hng Hoà - thành phố Vinh Nghệ An vào tháng 6/2005, đợc định danh PGS.TS Vũ Xuân Phơng,...
 • 30
 • 211
 • 0

Nghiên cứu tách xác định cấu trúc một số hợp chất của cây tô mộc (caesalpinia sappan l ) thuộc học vang (caesalpiniacae) nghệ an

Nghiên cứu tách và xác định cấu trúc một số hợp chất của cây tô mộc (caesalpinia sappan l ) thuộc học vang (caesalpiniacae) ở nghệ an
... O - methylsappanol ( 3), - O - methylsappanol ( 4), - O - methylepisappanol ( 5), sappanol ( 6), episappanol ( 7), sappanon A ( 8) B ( 9), - deoxysappanchalcon (1 0), sappanchalcon (1 1), isoliquiritigenin ... đợc nghiên cứu nhiều thành phần hóa học Chính chọn đề tài Nghiên cứu tách xác định cấu trúc số hợp chất mộc (Caesalpinia sappan L. ) thuộc họ Vang (Caesalpiniacae) Nghệ An từ góp phần xác định ... (Caesalpinia sappan L. ) Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu dịch chiết từ l i gỗ mộc (Caesalpinia sappan L. ), thuộc họ Vang (Caesalpiniacae) Chơng Tổng quan 1.1 Họ Vang (Caesalpiniacae) 1.1.1 Đặc...
 • 75
 • 971
 • 3

Nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từcây dời dơi ( fissistigma polyanthoides (DC ) phamh ) quỳ châu, nghệ an luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ lá cây dời dơi ( fissistigma polyanthoides (DC ) phamh ) ở quỳ châu, nghệ an luận văn thạc sỹ hóa học
... l (- )- Nmethylguattescidine (2 5) v alkaloids cú tờn l: liriodenine (2 6), oxoxylopine (2 7), (- )- asimilobine (2 8), dimethyltryptamine (2 9), (- )- remerine (2 8), columbamine (2 9) v lysicamine (3 0) ... (C- 5), 37,2 (C- 7), 23,4 (C- 4) - Da vo ph DEPT v kt hp vi DEPT 90, DEPT 135 ta thy A cú cacbon bc sp2 C 148,7 (C- 2), 146,5(C- 3), 138,7 (C- 1), 135,2 (C-7a), 132,7(C-1b), 132,3 (C-11a), 118,5 (C-1a), ... dch chit t lỏ cõy di di ( Fissistigma polyanthoides) thuc h Na (Annonaceae) Qu Chõu (Ngh An) -9- CHNG I: TễNG QUAN 1.1 H Na (Annonaceae) 1.1.1 c im thc vt H Na (Annonaceae) cũn c gi l h Móng cu,...
 • 83
 • 482
 • 2

Tách xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây vối (cleistocalyx operculatus (ROXB) MERR ET perry) nghệ an

Tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây vối (cleistocalyx operculatus (ROXB) MERR ET perry) ở nghệ an
... 0,1) HỢP CHẤT TDRV 173 CC, YMC- RP- 18 CH3COCH3: H2O (1: 4) HỢP CHẤT TDRV 171 Sơ đồ 3.1 Tách chất từ rễ Vối Sơ đồ tách chất từ rễ Vối 2.3.2 Xác định cấu trúc hợp chất Để xác định cấu trúc hợp chất, ... vậy, chọn đề tài "Tách xác định cấu trúc số hợp chất tritecpenoit từ rễ vối (Cleistocalyx operculatus (Roxb) Merr et Perry) Nghệ An" nhằm góp phần xác định thành phần hóa học vối, tìm nguồn nguyên ... chất 43 2.3.2 Xác định cấu trúc hợp chất .44 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .45 3.1 PHÂN LẬP CÁC HỢP CHÂT 45 3.2 XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA HỢP 45 3.2.1 Xác định cấu...
 • 80
 • 331
 • 0

Tách xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây đào rừng( prunus zippelân var crassistyla(cảd) j e VID) bắc kạn

Tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây đào rừng( prunus zippelân var crassistyla(cảd) j e VID) ở bắc kạn
... Ent-epiafzelechin-(2α→7,4α→8)epicatechin • Ent-epicatechin-(4α→8,2α→O→7)-catechin • Ent-epiafzelechin-(4α→8,2α→O→7)epicatechin • Ent-epicatechin-(4α→8,2α→O→7)epicatechin • Ent-epiafzelechin-(4α→8,2α→O→7)9 ... 4α→8) kaempferol • Ent-epiafzelechin (2α→O→7, 4α→8) epicatechin • Ent-epiafzelechin (2α→O→7, 4α→8) epiafzelechin • Ent-epiafzelechin (2α→O→7, 4α→8) catechin • (+)-Catechin 45 16 [20 Prunus • ... [20] [34] epiafzelechin (mahuannin A) • Ent-epiafzelechin-(4α→8, 2α→O→7)- (+)afzelechin • Ent-epiafzelechin-(4α→8, 2α→O→7)- (-)afzelechin • Ent-epiafzelechin-3-O-p-hydroxybenzoat11 Prunus (4α→8,...
 • 89
 • 382
 • 0

Tách xác định cấu trúc một số hợp chất từ vỏ cây vối cleistocalyx operculatus (roxb) merr et perry nghệ an

Tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ vỏ cây vối cleistocalyx operculatus (roxb) merr et perry ở nghệ an
... Hệ dung môi 90:10 Hợp chất TDVV Sơ đồ tách hợp chất từ vỏ vối 3.2.4 Xác định cấu trúc Xác định cấu trúc chất phơng pháp phổ 44 Phổ cộng hởng từ hạt nhân 1H- NMR Phổ cộng hởng từ hạt nhân 13C- ... vối (Cleistocalyx operculatus (Roxb) Merr et Perry) 1.3.1 Tên gọi: Cây vối có tên khoa học (Cleistocalyx operculatus (Roxb) Merr et Perry) , thuộc họ Sim (Myrtaceae) 1.3.2 Phân bố: Vối mọc hoang ... 4] Cây vối mọc hoang đợc trồng hầu khắp tỉnh thành nớc ta, đợc sử dụng nhiều sống dân gian nhng cha đợc nghiên cứu nhiều 7 Chính chọn đề tài Tách xác định cấu trúc số hợp chất từ vỏ vối Cleistocalyx...
 • 76
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ hoa cây sim rhodomyrtus tomentosa ait hassk ở hà tĩnhtách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ vỏ và lá cây sắn thuyền syzygium resinosum gagnep merr et perry ở thanh hóatách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây dời dơi fissitigma polyanthoides dc phamh ở quỳ châu nghệ antách và xác định cấu trúc một số hợp chất tritecpenoit từ vỏ cây vối cleistocalyx operculatus roxb merr et perry ở nghệ antách và xác định cấu trúc 1 số hợp chất triterpeniot từ nấm thượng hoàngnghiên cứu phân lập xác định cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ câyđồ án tốt nghiệp tổng hợp và xác định cấu trúc chất lỏng ion họ imidazoliumcô lập và xác định cấu trúc các hợp chấtnghiên cứu tách triết và đặc tính sinh dược học của một số hợp chất tự nhiên từ cây măng cụt garcinia mangostana lnghiên cứu chiết tách tinh chế một số hợp chất tự nhiên đặc trưng từ dược liệu để làm chất chuẩn phục vụ kiểm nghiệm dược liệulời giải và bài phân nhân biêt môt sô hơp chât hưu cơkết quả nghiên cứu xác định cấu trúc đa hình của gen pit1 gen gnrhr ở lợn và gen prolactin ở bònghiên cứu chiết tách và xác đinh thành phần hóa học tinh dầu củ riềng ở hội an quảng namnghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và chính sách cổ tức của các doanh nghiệp việt namnghien cứu phuong pháp dự phòng cấu trúc và nâng cao độ tin cậy cho hệ thống máy chuSử dụng kiến thức liên môn và nội môn vào dạy bài 4 – các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp và rô ma (tiết 2) – lịch sử 10VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn GIẢNG dạy LỊCH sử địa PHƯƠNG ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHUYÊN LAM sơnVận dụng kiến thức liên môn trong dạy bài phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 1925Tìm hiểu truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu qua tình huống truyệnMột số giải pháp nâng cao hiệu quả các giờ đọc hiểu văn học nước ngoài ở trường trung học phổ thôngMột số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức, kĩ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tTổ chức hoạt động dạy học truyện an dương vương và mị châu, trọng thuỷ theo hướng tích hợp nhằm giáo dục lòng yêu nước cho học sinhBài 13. Cấu tạo ngoài của thânNghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây Bát Giác Liên (Podophyllum tonkinense Gagnep) làm cơ sở cho việc bảo tồn loài thực vật quý hiếm tại xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang”.Tuyển tập vât lý vũ đình hoàng câu hỏi trắc nghiệm có đáp ánPhân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần MAYHAI đối với sản phẩm áo sơ mi namPhân tích tính tất yếu trong quản trị đa văn hóa của hãng unileverTính tất yếu của quản trị đa văn hóa khi ngân hàng BIDV tham gia thị trường tài chính quốc tếPhân tích chiến lược kinh doanh của công ty xăng dầu khu vực III – petrolimex hải phòngHoàn thiện hoạt động quản trị lợi nhuận tại khách sạn Phương AnhThái độ của cộng đồng đối với trẻ bị hội chứng tự kỷQuản lý đấu thầu các dự án có vốn ODA tại ban quản lý trung ương các dự án thủy lợiQuản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của ngành hải quanQuản lý nhân lực tại công ty TNHH dược phẩm hoa linhBài 40. Ancol