NGHIÊN cứu LIỀU LƯỢNG bón PHÂN p và k CHO cây hồ TIÊU ở DAKLAK

Nghiên cứu liều lượng bón phân p k cho cây hồ tiêu đaklak

Nghiên cứu liều lượng bón phân p và k cho cây hồ tiêu ở đaklak
... Nguyên cho th y ñ ñ m b o su t tiêu vào th i k kinh doanh ñ t hi u qu kinh t cao có th p d ng li u lư ng phân khoáng 300 kg N, 150 kg P2 O5 225 kg K2 O/ha/năm k t h p v i 40m3 phân chu ng phun phân ... có s th ng nh t cho r ng phân h u lo i phân b n không th thi u ñư c k thu t tr ng tiêu Nghiên c u v phân bón cho tiêu Bangka (Indonesia) cho th y nhu c u phân bón sau: hàng năm h tiêu c n b sung ... ñ i kháng Theo De Waard vi c s d ng phân bón li u lư ng 400 kg N, 180 kg P, 480 kg K, 425 kg Ca 112 kg Mg k t h p t g c có th phòng b nh vàng [42] Các thí nghi m bón phân chu ng hoai cho tiêu...
 • 90
 • 423
 • 0

NGHIÊN CỨU LIỀU LƯỢNG BÓN PHÂN LÂN CHO CÂY LÚA ĐẤT PHÈN TỈNH AN GIANG pptx

NGHIÊN CỨU LIỀU LƯỢNG BÓN PHÂN LÂN CHO CÂY LÚA Ở ĐẤT PHÈN TỈNH AN GIANG pptx
... n K t qu thí nghi m nghiên c u li u lư ng bón phân lân cho lúa lo i ñ t phèn Typic Sulfaquepts cho th y phân lân có nh hư ng ñ n ñ n su t lúa ñ b c b ng h t g o Bón phân lân v i li u lư ng 90 ... u lư ng phân lân ñ n su t lúa ñ b c b ng h t g o Phân tích ch tiêu thí nghi m cho th y phân lân có nh hư ng ñ n su t lúa Li u lư ng phân bón cho m i ha: 90N - 90P2O5 - 45K2O ñ t su t lúa trung ... Los Banos Philippines International Rice Research Institute.1996 Standard evolution system Los Banos Philippines Tr n Thanh Sơn 2008 Kh o sát k thu t canh tác lúa t nh An Giang ð i h c An Giang...
 • 2
 • 424
 • 6

Nghiên cứu liều lượng bón phân cho chè dựa trên kết quả phân tích đất tại mường khương, lào cai

Nghiên cứu liều lượng bón phân cho chè dựa trên kết quả phân tích đất tại mường khương, lào cai
... thu nh p cho hng tri u ng i ng th i phõn b l i ngu n lao ủ ng gi a cỏc vựng nụng thụn v thnh th , ủ m b o cho n n kinh t qu c dõn phỏt tri n ủ ng ủ u, nõng cao ủ i s ng v t ch t húa cho nhõn ... ủai thớch h p cho cõy chố sinh tr ng, phỏt tri n Trong nhi u nm qua cõy chố ủ c xỏc ủ nh l cõy tr ng ủi m, cõy xúa ủúi gi m nghốo cho b vựng cao chớnh vỡ v y m lónh ủ o UBND t nh Lo Cai cng Nh huy ... c u th c t trờn v lm c s cho vi c xõy d ng quy trỡnh bún phõn cho cõy chố h p lý t i huy n M ng Khng, chỳng tụi ti n hnh nghiờn c u ủ ti: Nghiờn c u li u l ng bún phõn cho chố d a trờn k t qu...
 • 104
 • 222
 • 0

báo cáo thực tập tốt nghiệp : Nghiên cứu kỹ thuật bón phân lân tưới nước cho lúa mùa trên đất vùi rơm rạ vụ Xuân

báo cáo thực tập tốt nghiệp : Nghiên cứu kỹ thuật bón phân lân và tưới nước cho lúa mùa trên đất vùi rơm rạ vụ Xuân
... cu: 21 Đặng Thành Nam - CT36 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Gm thớ nghim * Yu t thớ nghim: - Ging lỳa Hng Thm s * Cỏc cụng thc thớ nghim: - Cụng thc 1: Cụng thc i chng khụng bún lõn - Cụng thc 2: ... nghim: 350 m2 - Din tớch mi mt ụ thớ nghim l 15 m2 - Tng s ụ thớ nghiờm: 18 ụ 22 Đặng Thành Nam - CT36 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Din tớch thớ nghim: 270 m2 - Di bo v - Khong cỏch gia cỏc : ... 25 Đặng Thành Nam - CT36 Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Cp 1: di lỏ b hi/khúm + Cp 3: trờn lỏ b hi/khúm nhng din tớch lỏ b hi nh hn 1/3 + Cp 5: 1/3 1/4 s lỏ b hi + Cp 7: hn 1/2 s lỏ b hi, nhng...
 • 61
 • 236
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân kali mật độ cấy đến năng suất lúa lai ngắn ngày tại tỉnh hưng yên

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân kali và mật độ cấy đến năng suất lúa lai ngắn ngày tại tỉnh hưng yên
... Năng suất mật độ cấy phân K20 = 0kg/ha 56 Đồ thị 2: Năng suất mật độ cấy phân K20 = 40kg/ha 57 Đồ thị 3: Năng suất mật độ cấy phân K20 = 80kg/ha 58 Đồ thị 4: Năng suất mật độ cấy phân K20 =120kg/ha ... thiện quy trình thâm canh lúa lai ngắn ng y, đợc phân công khoa nông học, tiến h nh đề t i: Nghiên cứu ảnh hởng phân kali v mật độ cấy đến suất lúa lai ngắn ng y tỉnh Hng Yên Trong đề t i n y mong ... Tơng quan mật độ cấy v suất giống lúa Việt lai 24 60 Đồ thị 6: Năng suất công thức phân kali khác 63 Đồ thị 7: Năng suất công thức phân kali khác 64 Đồ thị 8: Năng suất công thức phân kali khác...
 • 104
 • 494
 • 0

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phân kali mật độ cấy đến năng suất lúa lai ngắn ngày tại tỉnh hưng yên

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phân kali và mật độ cấy đến năng suất lúa lai ngắn ngày tại tỉnh hưng yên
... thị 1: Năng suất mật độ cấy phân K20 = 0kg/ha 56 Đồ thị 2: Năng suất mật độ cấy phân K20 = 40kg/ha 57 Đồ thị 3: Năng suất mật độ cấy phân K20 = 80kg/ha 58 Đồ thị 4: Năng suất mật độ cấy phân K20 ... thiện quy trình thâm canh lúa lai ngắn ngày, đợc phân công khoa nông học, tiến hành đề tài: Nghiên cứu ảnh hởng phân kali mật độ cấy đến suất lúa lai ngắn ngày tỉnh Hng Yên Trong đề tài mong muốn ... mật độ cấy số dảnh cấy/ khóm [19], [32] * Xác định mật độ cấy phù hợp cho lúa lai 22 Mật độ cấy số khóm cấy/ 1 m2 Lúa cấy đợc tính khóm, lúa gieo thẳng đợc tính số hạt mọc Về nguyên tắc mật độ gieo...
 • 97
 • 712
 • 2

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học thân rễ cây gừng dại tỉnh Bình Định

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học thân rễ cây gừng dại ở tỉnh Bình Định
... bé định danh chưa xác định 3.2 Thành phần hóa học dịch chiết thân rễ gừng dại ethanol Phổ GC-MS dịch chiết thân rễ gừng dại etanol trình bày hình Hình 2: Phổ GC-MS dịch chiết thân rễ gừng dại ... hưởng từ hạt nhân (NMR) ghi máy Bruker Avance 500MHz, dung môi CHCl3 Viện Hóa học, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam 2.3 Phân tích thành phần hóa học thân rễ gừng dại Bình Định [2] Thành phần hóa ... công trình nghiên cứu loại Vì vậy, tiến hành nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học dịch chiết gừng dại tỉnh Bình Định nhằm đóng góp vào việc khai thác sử dụng có hiệu khoa học loài...
 • 9
 • 702
 • 9

tình hình sản xuất thương mại cây hồ tiêu việt nam

tình hình sản xuất và thương mại cây hồ tiêu ở việt nam
... Năng suất hồ tiêu Việt Nam thuộc hàng cao số nước trồng xuất hồ tiêu châu Á giá thành sản phẩm hồ tiêu Việt Nam tương đối thấp nước khu vực 5.2 Điểm yếu - Hồ tiêu Việt Nam chưa có thương hiệu ... khẩu, hồ tiêu Việt Nam xuất sang 80 nước lãnh thổ Việt Nam xuất lượng lớn hồ tiêu theo tiêu chuẩn FAQ (Fair Average Quality) Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý tỉ lệ xuất tiêu trắng tiêu đen theo tiêu ... (GMP), sản phẩm tiêu xuất Việt Nam đạt tiêu chuẩn mặt hàng gia vị thị trường khó tính Mỹ (ASTA), châu Âu (ESA) Nhật Bản (JSA) Xuất hồ tiêu Trên 95% lượng hồ tiêu sản xuất hàng năm dùng cho xuất...
 • 12
 • 324
 • 2

Nghiên cứu xác định giống liều lượng bón phân hữu cơ vi sinh cho một số lạc thu tại gia tộc hải dương

Nghiên cứu xác định giống và liều lượng bón phân hữu cơ vi sinh cho một số lạc thu tại gia tộc hải dương
... hư ng c a li u lư ng phân bón h u vi sinh Sông Gianh ñ n sinh trư ng su t hai gi ng l c L19 TBG45 S d ng phân bón h u vi sinh Sông Gianh cho l c gieo tr ng t i Gia L c - H i Dương P1: N n (30 N ... 4.11 nh hư ng c a phân bón h u vi sinh Sông Gianh ñ n th i gian sinh trư ng c a hai gi ng l c thí nghi m 67 B ng 4.12 nh hư ng c a phân bón h u vi sinh Sông Gianh ñ n kh sinh trư ng c a hai ... t qu nghiên c u v phân bón cho l c Các nghiên c u v phân bón cho l c bao g m c li u lư ng, k thu t bón lo i phân bón ñi u ki n ñ t ñai tr ng tr t khác ñư c ti n hành ði u góp ph n ñáng k vi c...
 • 123
 • 423
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón hữu cơ sinh học liều lượng bón phân hữu cơ sinh học quế lâm đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng chè PH1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón hữu cơ sinh học và liều lượng bón phân hữu cơ sinh học quế lâm đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng chè PH1
... dung nghiên cứu: - Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón hữu sinh học đến sinh trưởng, suất chất lượng chè - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng bón phân hữu sinh học Quế Lâm đến sinh trưởng, suất chất ... hưởng số loại phân bón hữu sinh học liều lượng bón phân hữu sinh học Quế Lâm đến sinh trưởng, suất, chất lượng chè PH1 ’ Mục đích yêu cầu đề tài Mục đích Nghiên cứu ảnh hưởng loại phân hữu sinh học ... học đến sinh trưởng, suất, chất lượng chè nhằm xác định loại phân bón hữu sinh học phù hợp để nâng cao suất chất lượng chè PH1 Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng bón phân hữu sinh học Quế lâm đến sinh...
 • 113
 • 210
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng, các biện pháp diệt chồi liều lượng bón phân hữu cơ vi sinh đến năng suất, chất lượng của giống thuốc lá k326 trồng tại lạng giang bắc giang

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng, các biện pháp diệt chồi và liều lượng bón phân hữu cơ vi sinh đến năng suất, chất lượng của giống thuốc lá k326 trồng tại lạng giang  bắc giang
... U, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 V t li u, ñ a ñi m th i gian nghiên c u 3.1.1 V t li u nghiên c u: - Gi ng s d ng: Gi ng thu c K326 - Phân bón: Phân h u vi sinh Sông Gianh; phân t ng ... ñ tr ng bi n pháp di t ch i thích h p cho gi ng thu c K326 t i L ng Giang – B c Giang - Xác ñ nh li u lư ng bón phân vi sinh thích h p cho gi ng thu c K326 t i L ng Giang – B c Giang 1.3 Ý nghĩa ... n pháp di t ch i li u lư ng bón phân h u vi sinh cho thu c làm s khoa h c ñ xây d ng m t ñ tr ng, bi n pháp di t ch i, ch ñ bón phân thích h p cho thu c Góp ph n nghiên c u s khoa h c v bón phân...
 • 149
 • 233
 • 0

nghiên cứu liều lượng phân bón npk trên cơ sở phân tích đất cho giống chè ldp1 tuổi 7 tại huyện yên lập tỉnh phú thọ

nghiên cứu liều lượng phân bón npk trên cơ sở phân tích đất cho giống chè ldp1 tuổi 7 tại huyện yên lập tỉnh phú thọ
... Inñônêxia 142.8 47 111.055 Vi t Nam 97. 700 102.100 Toàn TG 2.689.542 2 .74 0.020 Ngu n: Faostat.fao.org, june 2010 Năm 20 07 2008 2009 1.2 57. 732 1.338. 574 1.4 37. 873 5 67. 020 474 .000 470 .000 212 .72 0 221.969 ... tài: Nghiên c u li u lư ng phân bón NPK s phân tích ñ t cho gi ng chè LDP1 tu i t i huy n Yên L p t nh Phú Th ” 1.2 M c tiêu – Yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c tiêu Xác ñ nh t l lư ng phân bón thích ... 2.1 s khoa h c c a s d ng phân bón cho chè Ý nghĩa c a vi c phân tích ñ t ñ xây d ng quy trình bón phân h p lý cho chè Ngành chè Vi t Nam ñang phát tri n theo hư ng tăng d n c v di n tích, ...
 • 118
 • 281
 • 3

Nghiên cứu liều lượng phân bón cho cây mạch môn (ophiopogon japonicus wall) trồng xen trong vườn chè giai đoạn kiến thiết cơ bản tại huyện hà hòa, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu liều lượng phân bón cho cây mạch môn (ophiopogon japonicus wall) trồng xen trong vườn chè giai đoạn kiến thiết cơ bản tại huyện hà hòa, tỉnh phú thọ
... ng xen 2.7 Các k t qu nghiên c u v s d ng phân bón cho chè 26 2.7.1 Các k t qu nghiên c u v bón phân cho chè 26 2.7.2 Các k t qu nghiên c u bón phân cho chè 2.8 Các k t qu nghiên c u v tr ng xen, ... HÀ N I NGUY N NG C SƠN NGHIÊN C U LI U LƯ NG PHÂN BÓN CHO CÂY M CH MÔN (Ophiopogon Japonicus Wall) TR NG XEN TRONG VƯ N CHÈ GIAI ðO N KI N THI T CƠ B N T I HUY N H HÒA, T NH PHÚ ... v ng 2.7 Các k t qu nghiên c u v s d ng phân bón cho chè 2.7.1 Các k t qu nghiên c u v bón phân cho chè nư c - Nghiên c u v s d ng phân h u cho chè cho th y, phân h u lo i phân có tác ñ ng nhi...
 • 140
 • 279
 • 0

Nghiên cứu liều lượng phân bón cho cây mạch môn (ophiopogon japonicus wall) trồng xen trong vườn chè giai đoạn kiến thiết cơ bản tại huyện hà hòa, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu liều lượng phân bón cho cây mạch môn (ophiopogon japonicus wall) trồng xen trong vườn chè giai đoạn kiến thiết cơ bản tại huyện hà hòa, tỉnh phú thọ
... ng xen 2.7 Các k t qu nghiên c u v s d ng phân bón cho chè 26 2.7.1 Các k t qu nghiên c u v bón phân cho chè 26 2.7.2 Các k t qu nghiên c u bón phân cho chè 2.8 Các k t qu nghiên c u v tr ng xen, ... HÀ N I NGUY N NG C SƠN NGHIÊN C U LI U LƯ NG PHÂN BÓN CHO CÂY M CH MÔN (Ophiopogon Japonicus Wall) TR NG XEN TRONG VƯ N CHÈ GIAI ðO N KI N THI T CƠ B N T I HUY N H HÒA, T NH PHÚ ... v ng 2.7 Các k t qu nghiên c u v s d ng phân bón cho chè 2.7.1 Các k t qu nghiên c u v bón phân cho chè nư c - Nghiên c u v s d ng phân h u cho chè cho th y, phân h u lo i phân có tác ñ ng nhi...
 • 140
 • 200
 • 0

Nghiên cứu liều lượng phân đạm bón cho cỏ voi lai trên đất xám bạc màu tại tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu liều lượng phân đạm bón cho cỏ voi lai trên đất xám bạc màu tại tỉnh Vĩnh Phúc
... bón phân ñ m thích h p cho c Voi lai ñ t xám b c màu t i t nh Vĩnh Phúc - ðánh giá nh hư ng c a vi c bón N t i hi u qu c a vi c bón phân cho c Voi lai: Lãi thu n c a vi c bón phân cho c Voi lai, ... ðây gi ng c ch u phân bón, ñ c bi t phân ñ m 2.4.2 Nghiên c u v bón phân cho c a Nghiên c u chung v bón phân cho c Nhu c u bón phân cho c Trên th gi i nhu c u tr ng c bón phân cho c tùy theo yêu ... su t, ch t lư ng c Voi lai t i t nh Vĩnh Phúc - Xác ñ nh lư ng bón phân ñ m thích h p cho c Voi lai ñ t xám b c màu t i t nh Vĩnh Phúc 1.3 Yêu c u - ðánh giá nh hư ng c a phân ñ m t i sinh trư...
 • 79
 • 259
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giong cay tru va nghien cuu mot so bien phap ky thuat canh tac cay ho tieu vung tay nguyennghiên cứu một số biện pháp chống xói mòn cho cây dâu đồi ở lâm đồng2 2 thời gian bón và liều lượng bón phân hóa học khi cây thanh long được 3 tuổi trở đi2 3 thời gian bón và liều lượng bón phân npk khi cây thanh long được 3 tuổi trở điliều lượng bón phân đạmliều lượng bón phân cho cà phêliều lượng bón phân vi sinhliều lượng bón phânliều lượng bón phân npkliều lượng bón phân cho cây cao suliều lượng bón phân cho lúanghiên cứu chế độ bón phân cho cây hồ tiêu trên đất bazaluận án nghiên cứu chế độ bón phân cho cây hồ tiêu trên đất bazan2 1 liều lượng bón phân hóa học khi cây thanh long được 3 tuổi trở đibáo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu xã hội học phân công và hợp tác lao động giới trong phát triển hộ gia đình và cộng đồng ngư dân ven biển việt namuftai chinh ngan hang25994ufquan tri van phong26000ufcong nghe may26003Để cử hành thánh lễ người ta có thể thay thế bánh miến và rượu nho bằng các thứ khác được khôngNhu cầu nguồn nhân lực 1168.signed2015 USFS Announcement VN31f2d danh sach hoc bong K64 hk i 2014 2015Hỏi đáp 38 tại sao ngôn ngữ phụng vụ không thích nghi với ngôn ngữ ngày nay61272 quyet dinh cap hoc bong kkht cho hs sv khoa 63 64 65 hoc ky i nam hoc 2014 2015[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) L4e2de 2014 2015 HK1 DHLT71ba4 1141 094 Quy dinh xet HBKKHT 20147451c Noiqui hocduong utt[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) L2bf32 Phu luc danh sach dang ky sinh vien tham giaCổ đông và nhà đầu tư fd1f3TV T8Cổ đông và nhà đầu tư cee6fTV T7Sinh 9 thiên thanh tiết 19 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạngPHIẾU đề XUẤT và đề CƯƠNG NCKHSPUD THANHHỏi đáp 35 bổng lễ tiền xin lễ để làm gì