NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ GIỐNG và BIỆN PHÁP kỹ THUẬT TRỒNG HOA TULIP tại mộc CHÂU sơn LA

nghiên cứu đánh giá giống biện pháp kỹ thuật trồng hoa tulip tại mộc châu sơn la

nghiên cứu đánh giá giống và biện pháp kỹ thuật trồng hoa tulip tại mộc châu sơn la
... bền hoa, tăng hiệu kinh tế, ñã tiến hành thực ñề tài: “ Nghiên cứu ñánh giá giống biện pháp kỹ thuật trồng hoa tulip Mộc Châu - Sơn La Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa ... Mục ñích - ðánh giá khả sinh trưởng phát triển số giống hoa tulip nhập nội nhằm tìm giống phù hợp với ñiều kiện Mộc Châu Sơn La - Nghiên cứu ảnh hưởng số biện pháp kỹ thuật trồng ñến sinh trưởng ... dung nghiên cứu - ðánh giá khả sinh trưởng phát triển chất lượng hoa giống hoa tulip + ðánh giá khả sinh trưởng + ðánh giá chất lượng hoa + ðánh giá tình hình sâu bệnh - Nghiên cứu số biện pháp kỹ...
 • 145
 • 323
 • 0

NGHIÊN CứU MộT Số BIệN PHáP Kỹ THUậT TRồNG Bí XANH TạI YÊN CHÂU, SƠN LA

NGHIÊN CứU MộT Số BIệN PHáP Kỹ THUậT TRồNG Bí XANH TạI YÊN CHÂU, SƠN LA
... tháng 9/2006) Do vậy, giống trên, giống Sặt đợc chọn để trồng v thực nghiên cứu Yên Châu Sơn La 3.2 Lựa chọn biện pháp gieo hạt Sặt thích hợp Yên Châu - Sơn La Các công thức v gieo hạt ... giống xanh nhằm chọn đợc giống sinh trởng v phát triển thích hợp cho Yên Châu - Sơn La để mở rộng diện tích xanh Bên cạnh đó, biện pháp kỹ thuật hỗ trợ cho giống đợc chọn nh xác định phơng pháp ... kali clorua đợc dùng nghiên cứu v bón cho xanh Địa điểm bố trí thí nghiệm xã Viếng Lán - Yên Châu - Sơn La 2.2 Phơng pháp nghiên cứu Thí nghiệm thực năm 2006 v 2007 Nghiên cứu thực thí nghiệm...
 • 10
 • 810
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng bí xanh tại Yên Châu, Sơn La " pdf

Tài liệu Báo cáo
... tháng 9/2006) Do vậy, giống trên, giống Sặt đợc chọn để trồng v thực nghiên cứu Yên Châu Sơn La 3.2 Lựa chọn biện pháp gieo hạt Sặt thích hợp Yên Châu - Sơn La Các công thức v gieo hạt ... đồi núi VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Vật liệu nghiên cứu Các giống xanh: Đá (trồng phổ biến địa phơng); Sặt (Đông Anh H Nội); F1W35 v giống ĐV2003 đợc công ty giống trồng cung ... thống huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) chủ yếu theo hình thức canh tác quảng canh xanh đợc trồng nhiều nơng ngô, hay vờn nh, bò leo tự nhiên v hầu nh tác động biện pháp kỹ thuật no Giống xanh địa...
 • 10
 • 431
 • 0

Báo cáo "Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng bí xanh tại Yên Châu, Sơn La " pptx

Báo cáo
... tháng 9/2006) Do vậy, giống trên, giống Sặt đợc chọn để trồng v thực nghiên cứu Yên Châu Sơn La 3.2 Lựa chọn biện pháp gieo hạt Sặt thích hợp Yên Châu - Sơn La Các công thức v gieo hạt ... giống xanh nhằm chọn đợc giống sinh trởng v phát triển thích hợp cho Yên Châu - Sơn La để mở rộng diện tích xanh Bên cạnh đó, biện pháp kỹ thuật hỗ trợ cho giống đợc chọn nh xác định phơng pháp ... thống huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) chủ yếu theo hình thức canh tác quảng canh xanh đợc trồng nhiều nơng ngô, hay vờn nh, bò leo tự nhiên v hầu nh tác động biện pháp kỹ thuật no Giống xanh địa...
 • 10
 • 367
 • 0

Báo cáo khoa học : NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG BÍ XANH TẠI YÊN CHÂU, SƠN LA doc

Báo cáo khoa học : NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG BÍ XANH TẠI YÊN CHÂU, SƠN LA doc
... Tp Khoa hc v Phỏt trin 200 8: Tp VI, S 6: 505-513 I HC NễNG NGHIP H NI NGHIÊN CứU MộT Số BIệN PHáP Kỹ THUậT TRồNG XANH TạI YÊN CHÂU, SƠN LA A Study on Cultural Techniques ... tháng 9/2006) Do vậy, giống trên, giống Sặt đợc chọn để trồng v thực nghiên cứu Yên Châu Sơn La 3.2 Lựa chọn biện pháp gieo hạt Sặt thích hợp Yên Châu - Sơn La Các công thức v gieo hạt ... PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Vật liệu nghiên cứu Các giống xanh: Đá (trồng phổ biến địa phơng); Sặt (Đông Anh H Nội); F1W35 v giống ĐV2003 đợc công ty giống trồng cung cấp Các loại phân bón:...
 • 11
 • 281
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả biện pháp kỹ thuật lâm sinh vật lý cơ giới trong công tác phòng trừ sâu hại măng tại xã Đồng Bảng - huyện Mai Châu - tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả biện pháp kỹ thuật lâm sinh và vật lý cơ giới trong công tác phòng trừ sâu hại măng tại xã Đồng Bảng - huyện Mai Châu - tỉnh Hòa Bình
... lại hiệu kinh tế cao, bảo vệ môi trờng sinh thái Phần nhằm giải vấn đề tiến hành thực đề tài Nghiên cứu, đánh giá hiệu biện pháp kỹ thuật lâm sinh vật giới công tác phòng trừ sâu hại măng ... giới công tác phòng trừ sâu hại măng ảnh hởng biện pháp đến khả sinh trởng phát triển măng 4.2 Địa điểm - Thời gian nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu đợc đặt Đồng Bảng - huyện Mai Châu - tỉnh ... thực vật Khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu, địa điểm, thời gian, nội dung phơng pháp nghiên cứu 4.1 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá đợc hiệu phòng trừ, hiệu kinh tế biện pháp kỹ thuật lâm sinh, vật giới...
 • 72
 • 450
 • 1

Nghiên cứu xác định giống biện pháp kỹ thuật thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả sản xuất nhãn hàng hoá tại huyện sông mã tỉnh sơn la

Nghiên cứu xác định giống và biện pháp kỹ thuật thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nhãn hàng hoá tại huyện sông mã tỉnh sơn la
... sản xuất thực xã thị trấn trồng nhãn chủ yếu địa bàn huyện Sông - Sơn La - Các nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thâm canh mô hình thâm canh nhãn thực xã Chiềng Khương - huyện Sông - tỉnh Sơn ... 3.3 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thâm canh nhãn thời kỳ mang thời kỳ sau ghép cải tạo giống 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu - Các nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thâm canh ... đạt hiệu cao vườn nhãn thời kỳ mang sau ghép cải tạo giống Từ trạng cho thấy việc tiến hành thực đề tài Nghiên cứu xác định giống biện pháp kỹ thuật thâm canh nâng cao suất, chất lƣợng hiệu sản...
 • 96
 • 148
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống biện pháp kỹ thuật trong sản xuất hoa lily tại thành phố Hà Giang

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống và biện pháp kỹ thuật trong sản xuất hoa lily tại thành phố Hà Giang
... 3.1 Khả sinh trƣởng, phát triển giống hoa Lily thành phố Giang 3.1.1 Tình hình sinh trưởng phát triển giống hoa Lily thành phố Giang Sinh trưởng phát triển Lily chia giai đoạn: phát triển ... Lily thành phố Giang Yêu cầu đề tài - Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống hoa Lily thành phố Giang - Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nâng cao suất, chất lượng sản xuất hoa Lily ... nêu trên, tiến hành thực đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển số giống biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa Lily thành phố Giang Mục tiêu đề tài - Lựa chọn giống hoa Lily khả thích ứng...
 • 118
 • 283
 • 0

Nghiên cứu chọn giống, nhân giống biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh cây sơn (toxicodendron succedanea) tại phú thọ

Nghiên cứu chọn giống, nhân giống và biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh cây sơn (toxicodendron succedanea) tại phú thọ
... đó, đề tài: "Nghiên cứu chọn giống, nhân giống biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh Sơn (Toxicodendron succedanea) Phú Thọ đặt cần thiết để đƣa đƣợc kỹ thuật chọn giống, nhân giống gây trồng hợp ... đó, đề tài: "Nghiên cứu chọn giống biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh Sơn (Toxicodendron succedanea) Phú Thọ đặt cần thiết để đƣa kỹ thuật chọn giống, nhân giống kỹ thuật thâm canh hợp lý làm ... Sơn Nội dung 2: Nghiên cứu chọn giống nhân giống Sơn 2.1 Điều tra tuyển chọn trội dự tuyển (30-50 cây) 2.2 Nhân giống: - Nghiên cứu phƣơng pháp tạo giống từ hạt - Nghiên cứu phƣơng pháp tạo giống...
 • 58
 • 94
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa lily tại ba bể-bắc Cạn

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa lily tại ba bể-bắc Cạn
... NGUYỄN VĂN TẤP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN CHUYÊN NGÀNH TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP ... thời vụ trồng, mật độ trồng phù hợp chưa nghiên cứu cách hệ thống đầy đủ Chính vậy, triển khai đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh trƣởng, phát triển số biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily Ba Bể-Bắc ... khoa học thực tiễn cho việc mở rộng sản xuất hoa Lily địa phương Mục đích Xác định khả thích ứng hoa Lily số biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa Lily tỉnh Bắc Kạn Yêu cầu - Nghiên cứu đặc điểm sinh...
 • 115
 • 684
 • 1

Tài liệu luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN docx

Tài liệu luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN docx
... NGUYỄN VĂN TẤP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN CHUYÊN NGÀNH TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP ... vụ trồng, mật độ trồng phù hợp chưa nghiên cứu cách hệ thống đầy đủ Chính vậy, triển khai đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh trƣởng, phát triển số biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily Ba Bể-Bắc Kạn" ... vật học số giống Lily trồng tỉnh Bắc Kạn - Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật trồng giống lily Sorbonne tỉnh Bắc Kạn - Xây dựng mô hình trồng hoa Lily tỉnh Bắc Kạn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại...
 • 115
 • 376
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN potx

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN potx
... NGUYỄN VĂN TẤP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN CHUYÊN NGÀNH TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP ... vụ trồng, mật độ trồng phù hợp chưa nghiên cứu cách hệ thống đầy đủ Chính vậy, triển khai đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh trƣởng, phát triển số biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily Ba Bể-Bắc Kạn" ... điểm sinh vật học số giống Lily trồng tỉnh Bắc Kạn - Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật trồng giống lily Sorbonne tỉnh Bắc Kạn - Xây dựng mô hình trồng hoa Lily tỉnh Bắc Kạn Số hóa Trung tâm Học...
 • 115
 • 220
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa lily tại ba bể bắc kạn

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa lily tại ba bể bắc kạn
... pháp kỹ thuật sản xuất hoa Lily tỉnh Bắc Kạn Yêu cầu - Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học số giống Lily trồng tỉnh Bắc Kạn - Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật trồng giống lily Sorbonne tỉnh Bắc Kạn ... NGUYỄN VĂN TẤP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN CHUYÊN NGÀNH TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP ... trƣởng, phát triển số biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily Ba Bể- Bắc Kạn" làm sở khoa học thực tiễn cho việc mở rộng sản xuất hoa Lily địa phương Mục đích Xác định khả thích ứng hoa Lily số biện pháp kỹ...
 • 20
 • 99
 • 0

nghiên cứu lượng sinh khối tích tụ carbon của lâm phần tếch tại yên châu- sơn la

nghiên cứu lượng sinh khối và tích tụ carbon của lâm phần tếch tại yên châu- sơn la
... lệ hàm lượng C phận sinh khối Lượng sinh khối OTC 20 Lượng sinh khối lâm phần Lượng tích tụ C lâm phần Lượng sinh PHẦNvực khu III nghiên cứu Lượng tích tụ C rừng khu vực Lượng sinh khối & tích ... tiêu sinh trưởng rừng Tếch trồng loài Yên Châu Sơn La 2.3.2 Nghiên cứu lượng sinh khối lượng Carbon tích luỹ rừng Tếch - Sinh trưởng sinh khối tiêu chuẩn - Hàm lượng cacbon tích tụ sinh khối ... tiến hành xác định sinh khối lâm phần 4.1.2 Sinh khối tươi rừng trồng Tếch Sinh khối phận gỗ lâm phần tổng sinh khối rừng tạo nên lâm phần Điều tra toàn diện sinh khối lâm phần việc làm tốn chưa...
 • 53
 • 375
 • 2

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển nghiên cứu biện pháp kỹ thuật cho hoa tulip hà lan tại thái nguyên

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và nghiên cứu biện pháp kỹ thuật cho hoa tulip hà lan tại thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO THANH THÙY LINH ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHO HOA TULIP LAN TẠI THÁI NGUYÊN Ngành: Khoa học ... Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển số giống biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa tulip Thái Nguyên cho thấy: Các giống tulip thí nghiệm có khả sinh trưởng, phát triển tốt điều kiện vùng Thái Nguyên ... tế, tiến hành thực để tài: Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển nghiên cứu biện pháp kỹ thuật cho hoa tulip Lan Thái Nguyên 2 Mục tiêu yêu cầu 2.1 Mục tiêu - Lựa chọn giống hoa tulip có...
 • 109
 • 141
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai erythropalum scanden blume tại tỉnh thái nguyên bắc kạntai lieu tham khao nghien cuu anh huong mot so bien phap ky thuat den nang suat va chat luong rau cai ngông tai huong thuong dong hythai nguyennghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên ppsnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại thái nguyênnghiên cứu đánh giá số và chất lượng tinh trùng được lấy từ mào tinh và sau thời gian bảo quản đông lạnhcơ sở lý luận về nghiên cứu đánh giá hiện trạng biến động sử dụng đất phục vụ định hƣớng qui hoạch sử dụng đất cấp quậnnghiên cửu đánh giá xu thế biến động địa môi trường đới ven biển tiên yênnghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng đậu tương xuân trên đất dốc ở tỉnh bắc kạntìm hiểu nghiên cứu đánh giá phân tích chu trình chi phí trong hệ thống thông tin kế toán docnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng keo lá liềm acacia crassicarpa trên vùng đất cát ven biển tỉnh thừa thiên huếkết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng cây hoa chuông thương phẩm giai đoạn vườn sản xuấtphan tich bai tho dat nuoc ve noi dung va bien phap nghe thuat trong doan trong anh va em hom nay lam nen dat nuoc muon doicông ty phải là nơi tập trung trí tuệ cơ sở dữ liệu và là trung tâm nghiên cứu phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực tư vấn xây dựng các chuyên ngành của tỉnh ninh bìnhđối với biện pháp kỹ thuật trồng trọt và thu nhập của người sản xuấtCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênchương 6 phương pháp phân tích khối lượngĐáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhMạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánBài giảng môn CFABài 13. Di truyền liên kếtBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logisticstieu luan quan tri logisticDiễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)