ĐỒ án NGHIÊN cứu lý THUYẾT HIỆU CHỈNH HÌNH học ẢNH vệ TINH và QUY TRÌNH nắn ẢNH TRONG các PHẦN mềm nắn ẢNH THƯƠNG mại

Đồ án nghiên cứu thuyết hiệu chỉnh hình học ảnh vệ tinh quy trình nắn ảnh trong các phần mềm nắn ảnh thương mại

Đồ án nghiên cứu lý thuyết hiệu chỉnh hình học ảnh vệ tinh và quy trình nắn ảnh trong các phần mềm nắn ảnh thương mại
... NN PHNG NH V BN 1.1 Cu trỳc nh v tinh v bn s 1.1.1 Cu trỳc nh v tinh nh v tinh l nhng hỡnh nh v trỏi t hoc cỏc hnh tinh khỏc c chp t cỏc v tinh ngi to nh v tinh cho phộp ly c cỏc thụng tin v ... hc nh v tinh v nghiờn cu quy trỡnh nn chnh hỡnh hc nh cỏc phn mm nn nh thng mi ng thi xõy dng phn mm nn chnh nh theo bn Ni dung nghiờn cu Nghiờn cu thuyt hiu chnh hỡnh hc nh v tinh v quy trỡnh ... - Ch s a lý: c lu h thng thụng tin a chn, liờn kt v tra cu s liu trờn c s v trớ a m chỳng ó c mụ t bng cỏc ch s a xỏc nh Mt ch s cú th bao gm nhiu b xỏc nh cho cỏc thc th a s dng...
 • 96
 • 1,434
 • 5

Đồ án nghiên cứu thuyết hiệu chỉnh hình học ảnh vệ tinh quy trình nắn ảnh trong các phần mềm nắn ảnh thương mại

Đồ án nghiên cứu lý thuyết hiệu chỉnh hình học ảnh vệ tinh và quy trình nắn ảnh trong các phần mềm nắn ảnh thương mại
... NN PHNG NH V BN 1.1 Cu trỳc nh v tinh v bn s 1.1.1 Cu trỳc nh v tinh nh v tinh l nhng hỡnh nh v trỏi t hoc cỏc hnh tinh khỏc c chp t cỏc v tinh ngi to nh v tinh cho phộp ly c cỏc thụng tin v ... - Ch s a lý: c lu h thng thụng tin a chn, liờn kt v tra cu s liu trờn c s v trớ a m chỳng ó c mụ t bng cỏc ch s a xỏc nh Mt ch s cú th bao gm nhiu b xỏc nh cho cỏc thc th a s dng ... cua vờ tinh doc theo quy ao; vi ụ ia ly cua ng chiờu tai thi iờm ng quet trờn anh 1.2.2 Mt s yu t gõy nờn bin dng hỡnh hc nh v tinh - Do chuyn ng ca v tinh, sai lch qu o, sai lch tctrong quỏ...
 • 99
 • 116
 • 0

Đồ án nghiên cứu xây dựng phần mềm hiệu chỉnh hình học ảnh vệ tinh landsat mức 1g

Đồ án nghiên cứu xây dựng phần mềm hiệu chỉnh hình học ảnh vệ tinh landsat mức 1g
... việc hiệu chỉnh hình học ảnh viễn thám ứng dụng nắn chỉnh ảnh thành lập đồ, nghiên cứu biến động v.v em chọn đồ án : "Nghiên cứu xây dựng phần mềm hiệu chỉnh hình học ảnh vệ tinh Landsat mức 1G" ... giải phần vấn đề cấp thiết Mục tiêu nghiên cứu đồ án - Nghiên cứu xây dựng thuật toán hiệu chỉnh biến dạng hình học ảnh vệ tinh Landsat định dạng tiff - Xây dựng phần mềm thử nghiệm hiệu chỉnh hình ... hình học ảnh vệ tinh Landsat định dạng tif có chứa hệ tọa độ Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu, đánh giá toán nắn phẳng ảnh vệ tinh - Xây dựng thuật toán nắn chỉnh hình học nội suy mức độ xám - Xây...
 • 61
 • 389
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu thuyết tài chính hành vi trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... CHÍNH HÀNH VI 1.1/ Khái qt thuy t tài hành vi 1.1.1/ N n t ng c a thuy t tài hành vi 1.1.2/ thuy t tài hành vi d a l p lu ng khơng 1.1.3/ M c tiêu c a tài hành vi ... Khái qt t tài hành vi 1.1.1/ ành vi xã h xã h Tài hành vi Tài 1.1.2/ t tài hành vi -3- 1.1.3/ 1.1.4/ , mâu -4- 1.2/ tài hành vi tài hành vi: Hành vi khơng 1.2.1/ : , v : kỳ : S -5- Sai l H q ... ngày Tài hành v Kahneman Tversky, Barber, Nicholas Barberis, 2/ N ài hành vi -1- 3/ ; Nam h hành vi 4/ thơng tin 5/ (2000 hành vi ban 6/ cá nhân -2- 1.1/ Khái qt t tài hành vi 1.1.1/ ành vi...
 • 85
 • 146
 • 0

Nghiên cứu thuyết mô phỏng hệ thống trên máy tính ứng dụng thiết kế mô hình lò điện hồ quang luyện thép siêu cao công suất

Nghiên cứu lý thuyết mô phỏng hệ thống trên máy tính ứng dụng thiết kế mô hình lò điện hồ quang luyện thép siêu cao công suất
... VÀ ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN NHƯ TRANG NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN MÁY TÍNH, ỨNG DỤNG THIẾT KẾ MÔ HÌNH LÒ ĐIỆN HỒ QUANG LUYỆN THÉP SIÊU CAO CÔNG SUẤT LUẬN VĂN THẠC ... tiêu nghiên cứu đề tài  Nghiên cứu thuyết hình hoá hệ thống máy tính:  Vai trò hình hoá hệ thống  Khái niệm hình hoá hệ thống  Phƣơng pháp hệ thống liên tục  hình ... sau: hình tiền định - hình ngẫu nhiên hình tĩnh - hình động hình tuyến tính - hình phi tuyến hình liên tục - hình gián đoạn hình vật - hình toán học hình giải...
 • 109
 • 462
 • 0

Nghiên cứu thuyết mô phỏng hệ thống trên máy tính, ứng dụng thiết kế mô hình lò điện hồ quang luyện thép siêu cao công suất

Nghiên cứu lý thuyết mô phỏng hệ thống trên máy tính, ứng dụng thiết kế mô hình lò điện hồ quang luyện thép siêu cao công suất
... VÀ ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN NHƯ TRANG NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN MÁY TÍNH, ỨNG DỤNG THIẾT KẾ MÔ HÌNH LÒ ĐIỆN HỒ QUANG LUYỆN THÉP SIÊU CAO CÔNG SUẤT LUẬN VĂN THẠC ... tiêu nghiên cứu đề tài  Nghiên cứu thuyết hình hoá hệ thống máy tính:  Vai trò hình hoá hệ thống  Khái niệm hình hoá hệ thống  Phƣơng pháp hệ thống liên tục  hình ... sau: hình tiền định - hình ngẫu nhiên hình tĩnh - hình động hình tuyến tính - hình phi tuyến hình liên tục - hình gián đoạn hình vật - hình toán học hình giải...
 • 109
 • 423
 • 0

Nghiên cứu thuyết của chủ nghĩa Mác Leenin về nền kinh tế thị trường bằng phương pháp Logic lịch sử

Nghiên cứu lý thuyết của chủ nghĩa Mác Leenin về nền kinh tế thị trường bằng phương pháp Logic và lịch sử
... hợp nữa ,và Lênin đề sách kinh tế Thực chất sách sử dụng kinh tế nhiều thành phần ,kinh tế TBCN qua hệ tiền tệ quan hệ thị trờng vào xây dựng kinh tế, xây dựng CNXH _ Nội dung sách kinh tế NEP ... chủ yếu giai đoạn tiền tệ hoá quan hệ kinh tế, tạo lập sở kinh tế cho quy luật kinh tế thị trờng phát huy tác dụng cách đầy đủ, phát triển kinh tế nớc hoà nhập với kinh tế giới 2.3 Các giải pháp ... sách kinh tế tạo điều kiện phát triển lực lợng sản xuất thành thị nông thôn Nh Lênin chủ trơng phát triển kinh tế hàng hoá thời kì độ lên CNXH II Sự vận dụng thuyết Việt nam Đặc điểm kinh tế...
 • 6
 • 390
 • 0

Đồ án nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu dữ liệu ảnh SAR trong phân tích vết dầu trên biển

Đồ án nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu dữ liệu ảnh SAR trong phân tích vết dầu trên biển
... hóa độ xác phương pháp quan trắc vết dầu biển liệu ảnh SAR Vết dầu (a) Vết (b) nhiễu Vết dầu Hình 2.13 Phân biệt hình ảnh vết dầu vết nhiễu ảnh SAR (a) Hình ảnh vết dầu; (b) Vết nhiễu khu vực ... khoa học yếu tố ảnh hưởng đến việc phân tích vết dầu biển từ tư liệu ảnh SAR - Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh SAR phục vụ phân tích vết dầu biển Nội dung đồ án Nội dung đồ án gồm chương: ... tính lý hóa vết dầu Những yếu tố ảnh hưởng đến khả tự động phân tích vết dầu vết nhiễu biển từ tư liệu ảnh SAR 34 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LỌC NHIỄU DỮ LIỆU ẢNH SAR 3.1 Phương pháp lọc nhiễu 3.1.1...
 • 64
 • 887
 • 1

Luận văn: NGHIÊN CỨU THUYẾT MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN MÁY TÍNH, ỨNG DỤNG THIẾT KẾ MÔ HÌNH LÒ ĐIỆN HỒ QUANG LUYỆN THÉP SIÊU CAO CÔNG SUẤT ppt

Luận văn: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN MÁY TÍNH, ỨNG DỤNG THIẾT KẾ MÔ HÌNH LÒ ĐIỆN HỒ QUANG LUYỆN THÉP SIÊU CAO CÔNG SUẤT ppt
... ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN NHƯ TRANG NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN MÁY TÍNH, ỨNG DỤNG THIẾT KẾ MÔ HÌNH LÒ ĐIỆN HỒ QUANG LUYỆN THÉP SIÊU CAO CÔNG SUẤT LUẬN VĂN THẠC ... tiêu nghiên cứu đề tài  Nghiên cứu thuyết hình hoá hệ thống máy tính:  Vai trò hình hoá hệ thống  Khái niệm hình hoá hệ thống  Phƣơng pháp hệ thống liên tục  hình ... nỗ lực thân, đến em hoàn thành đề tài: Nghiên cứu thuyết hệ thống máy tính, ứng dụng thiết kế hình điện hồ quang luyện thép siêu cao công suất Trong trình làm việc, cố gắng nỗ lực...
 • 109
 • 293
 • 0

Tóm tắt luận án nghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quan

Tóm tắt luận án nghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quan
... phân giải hệ thống dùng thuật toán CS cao Trong môi trường nguồn tín hiệu tương quan, hệ thống AsymAWPC-CS hoạt động tốt hệ thống Asym-AWPC-MUSIC có độ phức tạp tính toán cao 12 Khả ứng dụng thực ... sóng đến • Hệ tìm phương sử dụng Asym-AWPC thuật toán CS hoạt động tốt trường hợp môi trường tương quan kể nguồn tín hiệu giống hoàn toàn • Trong khoảng khảo sát từ đến 2, độ bất đối xứng anten AWPC ... hai nguồn tín hiệu đến 0,5 độ b Đề xuất kết hợp anten Asym-AWPC với thuật toán CS (gọi hệ thống AsymAWPC-CS) Hệ thống hoạt động tốt môi trường nguồn tín hiệu tương quan đồng thời không yêu cầu sử...
 • 3
 • 158
 • 0

Nghiên cứu mối hại cây công nghiệp (cao su, ca phê) công trình thuỷ lợi ở các tỉnh tây nguyên nghiên cứu đặc điểm sinh hoc, sinh thái của các loài mối gây hại chính đối với đập ở tây nguyên

Nghiên cứu mối hại cây công nghiệp (cao su, ca phê) và công trình thuỷ lợi ở các tỉnh tây nguyên nghiên cứu đặc điểm sinh hoc, sinh thái của các loài mối gây hại chính đối với đập ở tây nguyên
... phần nghiên cứu mối Tây Nguyên, tiến hành thực chuyên đề Đặc điểm sinh học, sinh thái học loài mối gây hại đập Tây Nguyên Dới phơng pháp kết nghiên cứu Thời gian, địa điểm Phơng pháp nghiên cứu ... Đặc điểm sinh học, sinh thái học loài mối gây hại đập tây nguyên Mở đầu Mối nhóm côn trùng đa dạng thành phần loài Mỗi loài thờng có đặc điểm sinh học, sinh thái học riêng Chúng ... tỉnh Lâm Đồng đập thuộc Kontum (bảng 1) Các nghiên cứu sinh học sinh thái loài mối gây hại đập Tây Nguyên đợc tiến hành số vùng có loài gây hại nh: Đồng Mô - Vĩnh Phúc, Xuân Mai - Hà Tây (cũ) phòng...
 • 16
 • 298
 • 0

Nghiên cứu mối hại cây công nghiệp (cao su, ca phê) công trình thuỷ lợi ở các tỉnh tây nguyên nghiên cứu mức độ mối hại đập ở các tỉnh tây nguyên

Nghiên cứu mối hại cây công nghiệp (cao su, ca phê) và công trình thuỷ lợi ở các tỉnh tây nguyên nghiên cứu mức độ mối hại đập ở các tỉnh tây nguyên
... toàn đập Tây Nguyên nh giữ đợc lợi ích đập đem tới, tiến hành nghiên cứu Mức độ mối hại đập Tây Nguyên Dới kết thu đợc nghiên cứu Thời gian, địa điểm Phơng pháp nghiên cứu 2.1 Thời gian nghiên cứu ... giá sau: số loài mối gây hại mật độ tổ mối loài gây hại xuất đập 3.1 Thành phần lòai mối gây hại đập Tây Nguyên Căn Tiêu chuẩn ngành 14TCN 167: 2006 Mối gây hại công trình thuỷ lợi Phân loại đặc ... loài mối thuộc vào nhóm mối có Vờn cấy nấm 100% đập mối đợc nghiên cứu Tây Nguyên thấy xuất mối gây hại Đập có số loài gây hại nhiều loài đập có số loài gây hại loài Macrotermes gilvus loài gây hại...
 • 9
 • 233
 • 2

Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Đề tài :Thiết kế công nghệ dập, khuôn cắt quy trình công nghệ gia công cối cắt vành biên trục cam D6

Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Đề tài :Thiết kế công nghệ dập, khuôn cắt và quy trình công nghệ gia công cối cắt vành biên trục cam D6
... chế tạo khuôn dập phôi trục cam Phần iv Thiết kế qui trình công nghệ gia công khuôn cắt vành biên trục cam Cao Đông Phong K32 MA 40 Trờng Dậi học KTCN Thuyết minh đồ án tốt nghiệp - Thiết kế - chế ... chất trình cắt vật dập với vành biên đợc đặt cối có lỡi cắt theo chu vi vật dập chày đẩy vật dập vào cối tách khỏi vành biên Đối với vật dập trục cam mép cắt cối sát với mép vành biên chày cách vành ... dập phôi trục cam Phần iii Thiết kế khuôn cắt vành biên Trục cam d6 Cao Đông Phong K32 MA 33 Trờng Dậi học KTCN Thuyết minh đồ án tốt nghiệp - Thiết kế - chế tạo khuôn dập phôi trục cam I - Phân...
 • 76
 • 1,053
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: hiệu chỉnh hình học ảnh viễn thámdo an nghien cuu va de xuat nang cao hieu qua quan ly chat thai ran nguy haiđồ án nghiên cứu sử dụng hợp lý tổ hợp máy chính và chân vịt kèm theo cho tàu cá cỡ nhỏnghiên cứu lý thuyết wavelet và ứng dụng khử nhiễu tín hiệu điện timđồ án nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã cao lãnh tỉnh đồng thápnghiên cứu lý thuyết wavelet trong xử lý tín hiệuđồ án nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợpđồ án nghiên cứu các kĩ thuật quản lý hàng đợi trong mạng ipđồ án nghiên cứu thiết kế bộ mạch chinh lưu có điều khiểnnghiên cứu lý thuyết đồ họa 2d 3dnghiên cứu lý thuyết tiền tệ tín dụngnghiên cứu lý thuyếtnghiên cứu lý thuyết uốnphương pháp nghiên cứu lý thuyếtđáp án đề thi lý thuyết tài chính tiền tệĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. Quả