THÀNH PHẦN LOÀI sâu hại và THIÊN ĐỊCH của CHÚNG TRÊN RUỘNG lúa TỈNH BÌNH ĐỊNH

điều tra thành phần loài sâu hại thiên địch của chúng trên ruộng lúa tỉnh bình định

 điều tra thành phần loài sâu hại và thiên địch của chúng trên ruộng lúa tỉnh bình định
... tài: Điều tra thành phần loài sâu hại thiên địch chúng ruộng lúa tỉnh Bình Định nhằm: + Khẳng định đa dạng phong phú khu hệ thiên địch sâu hại lúa, đồng thời thấy mối quan hệ sâu hại thiên địch ... PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG GÂY HẠI Kết điểu tra thành phần loài sâu hại ruộng lúa tỉnh Bình Định trình bày bảng Bảng Thành phần loài sâu hại ruộng lúa tỉnh Bình Định năm 2006-2007 T T Tên Việt Nam Rầy ... THÀNH PHẦN LOÀI THIÊN ĐỊCH Song song tồn với loài sâu hại, ruộng lúa loài thiên địch sử dụng loài sâu hại làm thức ăn Qua điều tra phát 41 loài thiên địch thuộc bộ, 24 họ Kết điều tra trình...
 • 42
 • 2,036
 • 9

ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI SÂU HẠI THIÊN ĐỊCH CỦA CHÚNG TRÊN RUỘNG LÚA TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI SÂU HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CỦA CHÚNG TRÊN RUỘNG LÚA TỈNH BÌNH ĐỊNH
... tài: Điều tra thành phần loài sâu hại thiên địch chúng ruộng lúa tỉnh Bình Định nhằm: + Khẳng định đa dạng phong phú khu hệ thiên địch sâu hại lúa, đồng thời thấy mối quan hệ sâu hại thiên địch ... PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG GÂY HẠI Kết điểu tra thành phần loài sâu hại ruộng lúa tỉnh Bình Định trình bày bảng Bảng Thành phần loài sâu hại ruộng lúa tỉnh Bình Định năm 2006-2007 T Tên Việt Nam Rầy ... THÀNH PHẦN LOÀI THIÊN ĐỊCH Song song tồn với loài sâu hại, ruộng lúa loài thiên địch sử dụng loài sâu hại làm thức ăn Qua điều tra phát 41 loài thiên địch thuộc bộ, 24 họ Kết điều tra trình...
 • 40
 • 794
 • 11

Điều tra sự đa dạng sinh học của các loài sâu hại thiên địch của chúng trên cây lạc nghiên cứu các đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của loài sâu róm 4 gù vàng 2 vệt đen (Orgyia sp.)

Điều tra sự đa dạng sinh học của các loài sâu hại và thiên địch của chúng trên cây lạc và nghiên cứu các đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của loài sâu róm 4 gù vàng 2 vệt đen (Orgyia sp.)
... văn với đề tài “ Điều tra đa dạng sinh học loài sâu hại thiên địch chúng lạc nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái loài sâu róm vàng vệt đen (Orgyia sp.) MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI A MỤC ... điểm hình thái , sinh học , sinh thái loài sâu róm vàng vệt đen (Orgyia sp.) - Qua biết gây hại loài sâu róm vàng vệt đen (Orgyia sp.) quần xã côn trùng mắt xích thức ăn sâu vàng vệt đen ... 5: Hình nhộng ông kí sinh 3 .2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC, SINH THÁI CỦA SÂU RÓM GÙ VÀNG CHẤM ĐEN (ORGYIA SP.) Trong thời gian thực tập nghiên cứu sâu róm vàng chấm đen mật độ mức gây hại chúng...
 • 46
 • 325
 • 2

ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI SÂU HẠI THIÊN ĐỊCH TRÊN CÂY LÚA Oryza Sativa L Ở HUYỆN HƯƠNG KHÊ, HÀ TĨNH

ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI SÂU HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH TRÊN CÂY LÚA Oryza Sativa L Ở HUYỆN HƯƠNG KHÊ, HÀ TĨNH
... HÀ TĨNH 24 Thành phần loài sâu hại thiên địch 24 1.1 Thành phần loài sâu hại l a (Oryza sativa L. ) 24 1.2 .Thành phần loài thiên địch l a (Oryza sativa L. ) huyện Hương Khê, tỉnh Tĩnh ... phần loài thiên địch chúng cần thiết 23 Chƣơng THÀNH PHẦN LOÀI SÂU HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH TRÊN CÂY L A (Oryza sativa L. ) HUYỆN HƢƠNG KHÊ, TỈNH HÀ TĨNH Thành phần loài sâu hại thiên địch 1.1 Thành phần ... phần loài sâu hại l a (Oryza sativa L. ) Bước đầu điều tra thành phần loài sâu hại thiên địch l a (Oryza sativa L. ) số vùng huyện Hương Khê, tỉnh Tĩnh, thống kê 19 loài sâu hại thuộc 11 họ, l p...
 • 64
 • 1,955
 • 1

Điều tra thành phần, sự đa dạng sinh học của các loài côn trùng gây hại thiên địch của chúng trên cây đậu tương nghiên cứu các đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của loài sâu róm 4 gù Dasichira spp

Điều tra thành phần, sự đa dạng sinh học của các loài côn trùng gây hại và thiên địch của chúng trên cây đậu tương và nghiên cứu các đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của loài sâu róm 4 gù Dasichira spp
... phối Hình 9: Trưởng thành sâu róm Dasichira spp 3.3.2 Đặc điểm sinh học, sinh thái sâu róm Dasichira spp 3.3.2.1 Đặc điểm sinh thái, sinh học ấu trùng sâu róm Dasichira spp Pha ấu trùng ... dung nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu: Sự đa dạng côn trùng tương đặc điểm sinh thái, sinh học loài sâu róm Dasichira spp 2.1.2 Nội dung nghiên cứu: a- Điều tra nghiên cứu đa dạng thành ... KHUYẾN NGHỊ - Cần nghiên cứu cách có hệ thống thành phần loài côn trùng gây hại thiên địch chúng sâu vào đặc điểm hình thái, sinh thái, sinh học loài côn trùng gây hại để phục vụ cho công tác bảo...
 • 58
 • 242
 • 0

Thành phần sâu, nhện hại thiên địch của chúng trên cây hoa hồng; diễn biến mật độ sâu hại chính biện pháp phòng trừ bằng thuốc hoá học vụ xuân 2008 tại hà nội

Thành phần sâu, nhện hại và thiên địch của chúng trên cây hoa hồng; diễn biến mật độ sâu hại chính và biện pháp phòng trừ bằng thuốc hoá học vụ xuân 2008 tại hà nội
... thu c hoa h ng 27 4.3 Thành ph n sâu, nh n h i hoa h ng v xuân 2008 30 4.4 T l loài sâu, nh n h i hoa h ng 31 4.5 Thành ph n thiên ñ ch hoa h ng v xuân 2008 39 4.6 T l loài sâu, nh n h i hoa h ... h ng nư c ngo i thành N i vùng ph c n 4.2 25 Thành ph n sâu, nh n h i thiên ñ ch c a chúng hoa h ng 29 4.2.1 Thành ph n sâu, nh n h i hoa h ng 29 4.2.2 Thành ph n thiên ñ ch hoa h ng 37 Trư ... Tr n ðình Chi n, ti n hành ñ tài: "Thành ph n sâu, nh n h i thiên ñ ch c a chúng hoa h ng; di n bi n m t ñ sâu h i bi n pháp phòng tr b ng thu c hoá h c v xuân 2008 t i N i" 1.2 M c ñích yêu...
 • 112
 • 514
 • 1

đa dạng côn trùng gây hại thiên địch của chúng trên cây rau ở thành phố vinh phụ cận

đa dạng côn trùng gây hại và thiên địch của chúng trên cây rau ở thành phố vinh và phụ cận
... nguoi phai dung tu 250 - 300g (khoang 7,5 - kg) rau cho mot nguoi thang Ve mat kinh te, rau la loai cay cho hieu qua kinh te cao, gia tri san xuat rau cao gap - lan lua va la loai hang hoa co gia ... hau nhiet ddi gio mua, Viet Nam co the rau quanh nam vdi hau het cac loai rau dang tren the gidi (87 loai thuoc 15 ho thuc vat) Nhung nam gan day, nganh rau da co nhung bude tien dang ke: dien ... chung loai rau cang phong phu No khong nhung cung cap du nhu cau nude ma tung bude tien xa thi trudng cac nude khu vuc cung nhu tren the gidi Trong so cac loai rau d Viet Nam thi rau ho hoa thap...
 • 50
 • 198
 • 0

Đa dạng côn trùng gây hại thiên địch của chúng trên cây rau ở thành phố vinh phụ cận

Đa dạng côn trùng gây hại và thiên địch của chúng trên cây rau ở thành phố vinh và phụ cận
... Bảng 3.8 cận Sâu hại rau họ cà thành phố vinh vùng phụ cận Thiên địch rau họ cà thành phố Vinh phụ cận Sâu hại rau số loại rau khác thành phố Vinh 31 32 34 Bảng 3.9 vùng phụ cận Thiên địch rau (mồng ... tài: Đa dạng côn trùng gây hại thiên địch chúng rau thành phố Vinh phụ cận Mục đích yêu cầu • Mục đích Trên sở điều tra thành phần loài côn trùng gây hại thiên địch chúng vùng trồng rau chuyên ... phần loài côn trùng gây hại thiên địch chúng rau họ hoa thập tự thành phố Vinh phụ cận, xác định loài sâu hại thiên địch chúng - Xác định loài côn trùng gây hại thiên địch số loại rau (họ thập...
 • 66
 • 158
 • 0

khảo sát ảnh hưởng của thuốc bvtv đến sự đdsh các loài sâu hại thiên địch trên cây cà chua

khảo sát ảnh hưởng của thuốc bvtv đến sự đdsh các loài sâu hại và thiên địch trên cây cà chua
... đục Khảo sát ảnh hưởng thuốc BVTV đến ĐDSH loài sâu hại & thiên địch chua GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hai SVTH: Nguyễn Thị Minh 50 Khảo sát ảnh hưởng thuốc BVTV đến ĐDSH loài sâu hại & thiên địch ... Thị Minh Khảo sát ảnh hưởng thuốc BVTV đến ĐDSH loài sâu hại & thiên địch chua 2.2.2 Yêu cầu ngoại cảnh chua 2.2.2.1 Khí hậu chất dinh dưỡng - Độ ẩm: độ ẩm không khí tốt cho chua vào khoảng ... Minh 41 Khảo sát ảnh hưởng thuốc BVTV đến ĐDSH loài sâu hại & thiên địch chua Hình 3.2: Ruộng chua canh tác theo phương pháp truyền thống Chọn ruộng chua đại diện vùng sản xuất chua...
 • 70
 • 318
 • 1

khảo sát ảnh hưởng của thuốc bvtv đến sự đdsh các loài sâu hại thiên địch trên cây dưa leo

khảo sát ảnh hưởng của thuốc bvtv đến sự đdsh các loài sâu hại và thiên địch trên cây dưa leo
... sâu hại & thiên địch dưa leo Trên vài loài vô số loài thiên địch rầy nâu sâu hại khác Nếu biết bảo vệ người bạn tốt chắn tiết kiệm tiền mua thuốc trừ sâu công phun xịt thuốc Chương VẬT LIỆU VÀ ... phân bón ảnh hưởng đến SVTH: Nguyễn Hồng Mai 10 KSAH thuốc BVTV đến ĐDSH GVHD: TS.Nguyễn Thị Hai loài sâu hại & thiên địch dưa leo biến đổi giới tính Các dạng có giới tính khác dưa leo nghiên ... Hồng Mai KSAH thuốc BVTV đến ĐDSH GVHD: TS.Nguyễn Thị Hai loài sâu hại & thiên địch dưa leo − Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu côn trùng thiên địch sâu hại vườn dưa leo xã An Nhơn...
 • 72
 • 449
 • 0

Sâu hại ngô thiên địch của chúng trên ngô vụ đông ở xã nghi liên nghi lộc nghệ an

Sâu hại ngô và thiên địch của chúng trên ngô vụ đông ở xã nghi liên  nghi lộc  nghệ an
... Chơng III Kết nghi n cứu Sự đa dạng sâu hại ngô chân khớp ăn thịt, ký sinh sinh quần ruộng ngô đông Nghi Liên - Nghi Lộc - Nghệ An, năm 2004 Sâu hại ngô đông Nghi Lộc - Nghệ An, năm 2004 Thành ... đông Nghi Liên -Nghi Lộc- Nghệ An, năm 2004 Mục đích nghi n cứu Trên sở nghi n cứu chân khớp ăn thịt, ký sinh sâu hại ngô Nghi Liên -Nghi Lộc- Nghệ An nhằm góp phần cung cấp dẫn liệu làm sở khoa ... Lộc Nghệ An, năm 2004 Diễn biến số lợng sâu non cánh phấn sinh quần ruộng ngô Nghi Liên -Nghi Lộc -Nghệ an, năm 2004 Thành phần loài chân khớp ăn thịt sâu hại ngô Nghi Liên - Nghi Lộc -Nghệ...
 • 51
 • 528
 • 0

Điều tra nghiên cứu về sâu hại thiên địch của sâu hại lúa ở xã xuân an nghi xuân hà tĩnh

Điều tra nghiên cứu về sâu hại và thiên địch của sâu hại lúa ở xã xuân an  nghi xuân  hà tĩnh
... trình nghi n cứu sâu hại thiên địch sâu hại lúa Xuân An - huyện Nghi Xuân - Tĩnh Khoá luận tốt nghi p Nguyễn Đức Lành tiến hành nghi n cứu đề tài: " Điều tra nghi n cứu sâu hại thiên địch sâu ... sâu hại lúa Xuân An - huyện Nghi Xuân - Tĩnh" Mục đích nghi n cứu Trên sở nghi n cứu thiên địch sâu hại lúa Xuân An - huyện Nghi Xuân - Tĩnh Nhằm góp phần cung cấp dẫn liệu làm sở khoa ... trò số thiên địch sâu hại lúa Nghi n cứu biến động số lợng mối quan hệ số sâu hại lúa với thiên địch chúng qua giai đoạn phát triển lúa 2.2 Địa điểm thời gian nghi n cứu + Địa điểm nghi n cứu -...
 • 50
 • 393
 • 0

Bước đầu nghiên cứu sâu đục quả Maruca vitata G. thiên địch của chúng trên cây đậu trắng

Bước đầu nghiên cứu sâu đục quả Maruca vitata G. và thiên địch của chúng trên cây đậu trắng
... sinh học sâu đục đậu trắng Maruca vitrata G - Xác đònh mức độ gây hại sâu đục Maruca vitrata G đậu trắng - Xác đònh thành phần ong ký sinh tỷ lệ ký sinh sâu non sâu đục Maruca vitrata G đậu trắng ... bắt mồi sâu non sâu đục Maruca vitrata G đồng ruộng II Một Số Kết Quả Nghiên Cứu Về Sâu Đục Quả Maruca vitrata G 2.1 Nghiên Cứu Ngoài Nước 2.1.1 Nguồn Gốc Sự Phân B Năm 1832, Geyer dựa vào mẫu ... biến Có số loại sâu hại gây dòch thường xuyên đậu đỗ dòi đục thân đậu, sâu khoang, rầy mềm, bọ tró, sâu đục quả, sâu xanh da láng, sâu đục ngọn, sâu Phần lớn loại sâu gây hại đậu đỗ có tính ăn...
 • 41
 • 611
 • 1

Luận văn : Bước đầu nghiên cứu sâu đục quả Maruca vitata G. thiên địch của chúng trên cây đậu trắng part 4 pdf

Luận văn : Bước đầu nghiên cứu sâu đục quả Maruca vitata G. và thiên địch của chúng trên cây đậu trắng part 4 pdf
... trừ sâu Sử dụng thuốc trừ sâu (6 lần) Chỉ tiêu theo dõi Tổng số quả/ cây 22,20ns 23 ,40 ns 26,97** 44 ,01** 10,69** 23,76** 56,98** 48 ,08** 71, 54* 65, 04* 47 8,15** 40 0,65** 596, 14* 541 , 94* % Quả bò ... AGRIVIET.COM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 39 °Đặc điểm sinh học sâu đục đậu trắng Marucavitrata G + Tập tính sinh sống gây hại: Sâu non tuổi tuổi gây hại chủ yếu nụ hoa đậu trắng Đôi chúng gây hại đậu tượng ... hại sâu đục % Hạt bò hại Năng suất hạt /cây (g /cây) Năng suất quả/ cây (g /cây) Năngsuất hạt/1000m2 (kg /cây) Năng suất quả/ 1000m2 (kg /cây) Download »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AGRIVIET.COM LUẬN VĂN TỐT...
 • 8
 • 214
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thành phần bọ trĩ hại lạc và thiên địch của chúng đặc điểm sinh vật học sinh thái học của loài frankinella intonsa trybon và biện pháp phòng trừ ở nghệ anđiều tra thành phần sâu hại và thiên địch trên rau họ hoa thập tựthành phần loài sâu hạikhao sat dien bien sâu hại và thien dich tren cây dưa leoyorn try 2003 nghiên cứu bọ trĩ thrips palmi karny hại đậu rau và thiên địch của chúng tại gia lâm hà nội vụ xuân hè luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp trường đại học nông nghiệp hà nộiđiều tra thành phần loài sâu bao lepidoptera psychidae và khảo sát một số biện pháp phòng trị sâu bao pteroma plagiophleps hampson gây hại trên cây dừa nước nypa fruticans wurmb ở đồng bằng sông cửu longđiều tra nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài côn trùng và đặc điểm sinh học sinh thái của loài sâu róm 4 gù 2 vàng 2 vệt đenorgyia sp trên cây lạc tại vùng ngoại thành hà nội vụ xuân hè 2012nghiên cứu sử dụng một số thuốc phòng trừ sâu hại rau họ thập tự và an toàn đối với thiên địch của chúng tại vùng song phương hoài đức hà tây vụ đông xuân 1996 – 1997điều tra thành phần loài sâuphân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệpnghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ chăm sóc trước trong và sau sinh của các bà mẹ tại tỉnh bình định năm 20082009phân loại chi phí và thu nhập của dnphân loại theo đối tượng mục đích của chính sáchkhái niệm phân loại đặc điểm và vai trò của dnnqd trong nền kinh tế thị trường ở việt namphân loại rượu vang và tác dụng của rượu vang 29Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học