Thiết kế trang trí hệ thống động lực tàu chở hàng khô 28000 tấn

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU CHỞ HÀNG KHÔ 4000 TẤN, LẮP MÁY 6L2832A MAN BW

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU CHỞ HÀNG KHÔ 4000 TẤN, LẮP MÁY 6L2832A MAN BW
... MTT44-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHƯƠNG I TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC GIỚI THIỆU CHUNG Trang: THIẾT KẾ TR ANG TR Í HỆ THỐ NG ĐỘNG LỰ C TÀU HÀNG 000 TẤN, LẮP MÁY L28 /32 A 1.2 TỔNG QUAN VỀ TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC 1.2.1 Bố trí ... viên: BỘ MÔN ĐỘNG LỰC – DIESEL Lớp: Hoàng Hải Quân MTT44-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHƯƠNG IV TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC DAO ĐỘNG NGANG Trang: 38 THIẾT KẾ TR ANG TR Í HỆ THỐ NG ĐỘNG LỰ C TÀU HÀNG 000 TẤN, LẮP MÁY ... BỘ MÔN ĐỘNG LỰC – DIESEL Lớp: Hoàng Hải Quân MTT44-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHƯƠNG I TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC GIỚI THIỆU CHUNG Trang: 12 THIẾT KẾ TR ANG TR Í HỆ THỐ NG ĐỘNG LỰ C TÀU HÀNG 000 TẤN, LẮP MÁY...
 • 91
 • 301
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU CHỞ HÀNG KHÔ 5000 TẤN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU CHỞ HÀNG KHÔ 5000 TẤN
... Tính toán hệ trục I - Tính toán chi tiết hệ trục 1, Bố trí hệ trục Tàu đợc bố trí hệ trục song song với sống truyền động trực tiếp Hệ trục gồm có trục trung gian trục chong chóng, không bố trí trục ... Thành lập sơ đồ hệ thống tơng đơng I9 - Hệ dao động xoắn thực đợc quy đổi thành hệ thống dao động xoắn tơng đơng với hệ thống đặc tính độngI6lợng Đặc trng cho đặc tính động lợng mô men quán tính khối ... n = 860 v/p II - Hệ thống khí nén Hệ thống không khí nén có nhiệm vụ khởi động động diesel lai máy phát điện, động chính, làm nhiệm vụ khởi động đảo chiều động Ngoài hệ thống không khí nén có...
 • 52
 • 145
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU CHỞ HÀNG 10000 TẤN, LẮP MÁY HITACHI BW 8K4LEF

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU CHỞ HÀNG 10000 TẤN, LẮP MÁY HITACHI BW 8K4LEF
... MTT44-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHƯƠNG III TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC TÍNH THIẾT KẾ HỆ TRỤC Trang: 23 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 10000 TẤN, LẮ P M ÁY HITAC H I B & W L4 EF CHƯƠNG □ TÍNH THIẾT KẾ HỆ ... viên: BỘ MÔN ĐỘNG LỰC – DIESEL Lớp: Hoàng Xuân Trường MTT44-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHƯƠNG III TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC TÍNH THIẾT KẾ HỆ TRỤC Trang: 28 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 10000 TẤN, ... viên: BỘ MÔN ĐỘNG LỰC – DIESEL Lớp: Hoàng Xuân Trường MTT44-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHƯƠNG III TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC TÍNH THIẾT KẾ HỆ TRỤC Trang: 31 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 10000 TẤN,...
 • 95
 • 256
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU CHỞ HÀNG 3600 TẤN, HỆ THỐNG LÀM MÁT

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU CHỞ HÀNG 3600 TẤN, HỆ THỐNG LÀM MÁT
... Tốc độ tàu giả thiết Tốc độ tàu giả thiết Hệ số béo thể tích Thể tích ngâm nước tàu Trọng lượng tàu Hệ số đặc trưng hình dáng Tốc độ tương đối tầu Hệ số Cp Hệ số phụ thuộc số trục chân vịt Hệ số ... đường trục Tàu thiết kế hoạt động biển tuân theo luật lệ quy phạm hiệp hội phân cấp tàu Giới thiệu chung Tàu hàng 3600 (tấn) thiết kế thoả mãn cấp không hạn chế, quy phạm phân cấp đóng tàu vỏ thép ... 0,43 Trang: 15 Kết cấu chong chóng d1 L dk d2 D L0 Trang: 16 CHƯƠNG III THIẾT KẾ HỆ TRỤC Trang: 17 1.Giới thiệu chung - Hệ trục tàu có nhiệm vụ truyền công suất từ động đến chong chóng nhận lực đẩy...
 • 82
 • 268
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU CHỞ HÀNG 4500 TẤN, LẮP MÁY 6EL40

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU CHỞ HÀNG 4500 TẤN, LẮP MÁY 6EL40
... BỘ MÔN ĐỘNG LỰC – DIESEL Lớp: Phạm Văn Việt MTT44-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC CHƯƠNG III THIẾT KẾ HỆ TRỤC Trang: 39 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 4500 TẤN, LẮP MÁY 6EL40 ... MTT44-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC CHƯƠNG III THIẾT KẾ HỆ TRỤC Trang: 22 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 4500 TẤN, LẮP MÁY 6EL40 3.2 TÍNH TOÁN CÁC CHI TIẾT CỦA HỆ TRỤC 3.2.1 ... TÀU Sinh viên: BỘ MÔN ĐỘNG LỰC – DIESEL Lớp: Kết Phạm Văn Việt MTT44-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC CHƯƠNG III THIẾT KẾ HỆ TRỤC Trang: 23 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 4500...
 • 95
 • 172
 • 0

Thiết kế trang trí hệ thống động lực tàu chở dầu 4 700 tấn lắp máy hanshin 6S26MC6

Thiết kế trang trí hệ thống động lực tàu chở dầu 4 700 tấn lắp máy hanshin 6S26MC6
... Yêu cầu hệ thống 78 Tính toán hệ thống 79 HỆ THỐNG BÔI TRƠN 84 6.3.1 Công dụng 84 6.3.2 Yêu cầu hệ thống 84 6.3.3 Nguyên lý hoạt động 86 6.3 .4 Tính toán hệ thống 86 HỆ THỐNG LÀM MÁT 92 6 .4. 1 Công ... vụ tàu, thoả mãn yêu cầu ngày cao công nghiệp đóng tàu nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết chuyên gia thiết kế trang trí động lực tàu thuỷ Chính em chọn đề tài:“ Thiết kế trang trí hệ thống động lực ... lực tàu chở dầu 4. 700 lắp máy Hanshin 6S26MC6 làm luận văn tốt nghiệp Đây đề tài không trùng lặp với công trình công bố MỤC ĐÍCH Mục đích đề tài nhằm thiết kế trang trí hệ thống động lực tàu...
 • 107
 • 359
 • 0

thiết kế trang trí hệ thống động lực tàu hàng 7200 tấn, lắp máy wartsila w8l26

thiết kế trang trí hệ thống động lực tàu hàng 7200 tấn, lắp máy wartsila w8l26
... THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 7200 TẤN, LẮP MÁY WÄRTSILÄ W8L26 Đ Ồ Á N M Ô N H Ọ C TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC Trang: 48 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 7200 TẤN, LẮP MÁY WÄRTSILÄ ... ĐÓNG TÀU Sinh viên: BỘ MÔN ĐỘNG LỰC – DIESEL Lớp: Đ Ồ Á N M Ô N H Ọ C TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC Trang: 21 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 7200 TẤN, LẮP MÁY WÄRTSILÄ W8L26 2.2 THIẾT KẾ SƠ ... – ĐÓNG TÀU Sinh viên: BỘ MÔN ĐỘNG LỰC – DIESEL Lớp: 0.35 Đ Ồ Á N M Ô N H Ọ C TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC Trang: 25 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 7200 TẤN, LẮP MÁY WÄRTSILÄ W8L26 Kết Ký...
 • 83
 • 807
 • 0

THIẾT kế TRANG TRÍ hệ THỐNG ĐỘNG lực tàu HÀNG 7600 tấn lắp máy MAK 8m25c

THIẾT kế TRANG TRÍ hệ THỐNG ĐỘNG lực tàu HÀNG 7600 tấn lắp máy MAK 8m25c
... Thiết kế hệ thống động lực tàu thủy” em giao đề tài: THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 7600 TẤN LẮP MÁY MAK 8M25C Mục đích đề tài Nhằm thiết kế trang trí hệ thống động lực cho tàu ... Trong trình thiết kế tàu, việc thiết kế trang trí hệ thống động lực ảnh hưởng lớn tới tính kinh tế trình đóng khả hoạt động tàu Nếu việc thiết kế trang trí hệ thống động lực tàu thiết kế hợp lý ... hoạt động Còn thiết kế trang trí hệ thống động lực tàu thủy chưa phù hợp ảnh hưởng không nhỏ tới trình thi công khả hoạt động tàu Chính lý đó, công việc thiết kế trang trí hệ thống động lực tàu...
 • 88
 • 360
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU DẦU 1800 TẤN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU DẦU 1800 TẤN
... 16 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ ĐỘNG LỤC TÀU DẦU 1800 TẤN CHƯƠNG □ TÍNH THIẾT KẾ HỆ TRỤC SINH VIÊN: NGUYỄN KHẮC TUẤN LỚP: MTT-44-ĐH1 Page: 17 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ ĐỘNG LỤC TÀU DẦU 1800 TẤN THIẾT KẾ HỆ ... Page: 34 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ ĐỘNG LỤC TÀU DẦU 1800 TẤN CHƯƠNG □ DAO ĐỘNG NGANG SINH VIÊN: NGUYỄN KHẮC TUẤN LỚP: MTT-44-ĐH1 Page: 35 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ ĐỘNG LỤC TÀU DẦU 1800 TẤN DAO ĐỘNG XOẮN ... Page: THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ ĐỘNG LỤC TÀU DẦU 1800 TẤN CHƯƠNG □ TÍNH SỨC CẢN □ THIẾT KẾ SƠ BỘ CHONG CHÓNG SINH VIÊN: NGUYỄN KHẮC TUẤN LỚP: MTT-44-ĐH1 Page: THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ ĐỘNG LỤC TÀU DẦU 1800...
 • 76
 • 253
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 6500 TẤN, LẮP MÁY 6LH41LA

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 6500 TẤN, LẮP MÁY 6LH41LA
... MTT44-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHƯƠNG III TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC TÍNH THIẾT KẾ HỆ TRỤC Trang: 27 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 6500 TONS, LẮP MÁY 6LH41 LA 3.1 TỔNG QUAN 3.1.1 SỐ LIỆU CHÍNH a Máy ... ĐÓNG TÀU Sinh viên: BỘ MÔN ĐỘNG LỰC – DIESEL Lớp: Nguyễn Văn Công MTT44-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHƯƠNG III TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC TÍNH THIẾT KẾ HỆ TRỤC Trang: 29 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG ... ĐÓNG TÀU Sinh viên: BỘ MÔN ĐỘNG LỰC – DIESEL Lớp: Nguyễn Văn Công MTT44-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHƯƠNG III TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC TÍNH THIẾT KẾ HỆ TRỤC Trang: 30 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG...
 • 87
 • 246
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 1800 TẤN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 1800 TẤN
... Thành lập sơ đồ hệ thống dao động xoắn tương đương Hệ dao động xoắn thực quy đổi thành hệ dao động xoắn tương đương với hệ thống đặc tính động lực Đặc trưng cho tính đọng lực mô men quán tính khối ... (m) * Chiều dài phần khoét lỗ l = 0,1.D = 0,185 (m) TKMH TRANG : TTĐL TÀU HÀNG 1800 TẤN d1 L D L dk d2 THIẾT KẾ MÔN HỌC PHẦN III THIẾT KẾ HỆ TRỤC 1-Chọn vật liệu chế tạo trục Vật liệu chế tạo đoạn ... L Ψ = 10 .δ : Là hệ số đặc trưng hình dáng thân tàu δ -Hệ số béo thể tích δ=0,763 X -Hệ số phụ thuộc vào số đường trục,với tàu đường trục X=1 TKMH TRANG : TTĐL TÀU HÀNG 1800 TẤN Với L< 100 m ⇒...
 • 65
 • 229
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 4500 TẤN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 4500 TẤN
... 6259-3: 2003 [2] - Thiết kế trang trí hệ thống động lực tàu thuỷ (Đặng Hộ) – 1983 3.2 BỐ TRÍ TRỤC Hệ trục đặt mặt phẳng dọc tâm, song song cách mặt phẳng (đường bản) 2000 mm Hệ trục bao gồm 01 ... Chân vịt + Kiểu cánh + Đường kính 2,618 m + Khối lượng 3444 kg 3.2 CẤP THIẾT KẾ, LUẬT ÁP DỤNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO 3.2.1 Cấp thiết kế Hệ trục thiết bị hệ trục tính toán thiết kế thoả mãn tương ... hiệu Đơn Kết tính vị v3 v1 v2 Vận tốc tàu Vận tóc tàu Vận tốc dòng chảy đến tàu Lực cản toàn phần Lực đẩy chong chóng Hệ số lực cản tính theo vòng quay Tỷ số bước thiết kế vs v Tra đồ thị sức...
 • 59
 • 296
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG KHÔ 12500 TẤN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG KHÔ 12500 TẤN
... Loại tàu, công dụng Tàu hàng khô sức chở 12500 loại tàu vỏ thép, đáy đôi, kết cấu hàn điện hồ quang, boong Tàu thiết kế trang bị 01 diesel kỳ truyền động trực tiếp cho 01 hệ trục chân vịt Tàu thiết ... QUAN VỀ TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC 1.2.1 Bố trí buồng máy Buồng máy bố trí từ sườn 08 (Sn8) đến sườn 30 (Sn30) Trong buồng máy lắp đặt 01 máy thiết bị phục vụ hệ thống động lực, hệ thống ống toàn tàu Ngoài ... chuyển động Lực đầy tàu cân với lực cản nước không khí tạo tàu chuyển động Năng lượng biến đổi từ động - 15 - thành lực đẩy tàu thông qua thiết bị đẩy tàu Chong chóng thiết bị đẩy thông dụng tàu...
 • 82
 • 386
 • 1

Thiết kế trang trí hệ thống động lực tàu hàng 6500 tấn phục vụ huấn luyện, máy chính MAK 6m32c

Thiết kế trang trí hệ thống động lực tàu hàng 6500 tấn phục vụ huấn luyện, máy chính MAK 6m32c
... Tàu Biển , Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, em giao nhiệm vụ thực đề tài tốt nghiệp: Thiết kế trang trí hệ thống động lực tàu hàng 6500 phục vụ huấn luyện, máy MAK 6M32C. ” MỤC ĐÍCH - Mục đích ... kế trang trí hệ thống động lực tàu chở hàng 6500 tấn, lắp máy MAK 6M32C, công suất 2880(KW), vòng quay 600 (v/p) - Để đề tài ứng dụng nhà máy Tạo tiền đề cho việc tiếp cận vấn đề đóng tàu to ... tiếp cho 01 hệ trục chân vịt Tàu thiết kế dùng để chở hàng khô huấn luyện 1.2 Cấp thiết kế Tàu hàng 6500 phục vụ huấn luyện thiết kế mãn Cấp không hạn chế theo Quy phạm phân cấp đóng tàu vỏ thép...
 • 111
 • 275
 • 0

THIẾT kế TRANG TRÍ hệ THỐNG ĐỘNG lực tàu HÀNG 6500 tấn PHỤC vụ HUẤN LUYỆN, máy CHÍNH MAK 6m32c

THIẾT kế TRANG TRÍ hệ THỐNG ĐỘNG lực tàu HÀNG 6500 tấn PHỤC vụ HUẤN LUYỆN, máy CHÍNH MAK 6m32c
... TrườngĐạiHọcHàngHảiViệt Nam, " emđượcgiaonhiệmvụthựchiệnđềtàitốtnghiệp: “Thiếtkếtrangtríh thống ộnglựctàuhàng 6500 tấnphụcvụhuấnluyện, máychính MAK 6M32C. ” MỤC ĐÍCH - Mụcđíchcủađềtàilànhằmthiếtkếtrangtríh thống ộnglựctàuch hàng ... HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN BÙI VĂN ĐẠT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 6500 TẤN PHỤC VỤ HUẤN LUYỆN, MÁY CHÍNH MAK 6M32C ... cho 01 hệ trục chân vịt 4.1.1.1 Tàu thiết kế dùng để chở hàng khô huấn luyện 1.2 Cấp thiết kế Tàu hàng 6500 phục vụ huấn luyện thiết kế mãn Cấp không hạn chế theo Quy phạm phân cấp đóng tàu vỏ...
 • 111
 • 338
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trang tri he thong dong lucthiết kế trang trí hệ động lực tàu thuỷ tập 2 đăng hộthiết kế hệ thống động lực tàu 36300 tấnthiet ke he thong dong luc tau dau lap may hanshintính toán thiết kế lắp đặt hệ thống nhiên liệu biogas cho động cơ 6d22 kéo máy phát điện cho trại chăn nuôibố trí hệ thống động lực trên ô tôkhảo sát thiết kế quản trị hệ thống mạng lanthe thiet ke che tao tru thiet ke mong va he thong thuy lucche tao thiet bi mo phong qua trinh van hanh he thong dong luc tau thuykết cấu của hệ thống lái phụ thuộc vào thiết kế của xe hệ thống truyền lực và hệ thống thắng được sử dụng xe tải hay xe du lịchkhuyết tật của hệ thống động lực tàu thủyhe thong dong luc tau thuyhe thong dong luc tau 3600the thong dong luc tau dauhe thong dong luc tauĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại