CEHv9 viet module 06 trojan và backdoor 13

Các phần mềm gây hại trojan backdoor

Các phần mềm gây hại trojan và backdoor
... ATMMT - TNNQ BÀI CÁC PH N M M GÂY H I A TROJAN BACKDOOR N i dung L ch s hình thành Trojan Khái ni m v Trojan Phân lo i Trojan M t s Trojan ph bi n Phòng ch ng Trojan M t s c ng i Trojan thông ... Khái ni m v Trojan Các ng Trojan xâm nh p vào h th ng Graffiti.exe One file exe maker ATMMT - TNNQ 10 Khái ni m v Trojan Các ng Trojan xâm nh p vào h th ng ATMMT - TNNQ 11 Phân lo i Trojan Lo i ... hình thành Trojan Ng a Trojan truy n thuy t Hy L p c i th k 17 Trojan máy tính c t o u tiên Back Orifice, có c ng xâm nh p 31337 ATMMT - TNNQ Khái ni m v Trojan Trojan ch ng trình gây t n h i...
 • 56
 • 222
 • 0

Trojan backdoor là hai phương thức mà hacker dùng để xâm nhập bất hợp pháp hệ thống mục tiêu

Trojan và backdoor là hai phương thức mà hacker dùng để xâm nhập bất hợp pháp hệ thống mục tiêu
... triển khai • Tạo Trojan sử dụng Trojan house Construction Kit • Tạo Trojan, phần gói Trojanized cài đặt mã độc hệ thông mục tiêu • Tạo wrapper để cài đặc lên máy tính nạn nhân • Phổ biến Trojan ... become hackers : Trojans and Backdoors Concept Dùng lệnh netstat –an chế độ CMD để xem trạng thái port ? Chapter - The basic knowledge to become hackers : Trojans and Backdoors Concept Trojan ... become hackers : Trojans and Backdoors Concept l Trojans mã hóa • Trojan Mã Hóa: mã hóa tập tin liệu hệ thống nạn nhân làm cho thông tin không sử dụng • Kẻ công yêu cầu khoản tiền chuộc nhân lực để...
 • 9
 • 234
 • 0

Tìm hiểu về an ninh mạng kỹ thuật tấn công trojan and backdoor

Tìm hiểu về an ninh mạng và kỹ thuật tấn công trojan and backdoor
... sử dụng An ninh mạng Trang 10 Đề tài: Tìm hiểu An ninh mạng kỹ thuật công Trojan and Backdoor CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT TẤN CÔNG TROJANS AND BACKDOORS 2.1 GIỚI THIỆU TROJAN VÀ BACKDOORS Trojan Backdoor ... ĐỐI PHÓ VỚI TROJAN AND BACKDOOR 19 An ninh mạng Trang Đề tài: Tìm hiểu An ninh mạng kỹ thuật công Trojan and Backdoor 5.9.1 Biện pháp đối phó với Trojan 19 5.9.2 Biện pháp đối phó với Backdoor 20 ... Đề tài: Tìm hiểu An ninh mạng kỹ thuật công Trojan and Backdoor 1.3.13 Một số kiểu công khác 1.4 CÁC BIỆN PHÁP PHÁT HIỆN HỆ THỐNG BỊ TẤN CÔNG CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT TẤN CÔNG TROJANS AND BACKDOORS...
 • 26
 • 1,167
 • 3

Đồ án tìm hiểu về an ninh mạng kỹ thuật tấn công trojan and backdoor

Đồ án tìm hiểu về an ninh mạng và kỹ thuật tấn công trojan and backdoor
... sử dụng Pha ̣m Minh Tuấ n – M12CQCT01B Tìm hiểu An ninh mạng CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT TẤN CÔNG TROJANS AND BACKDOORS 2.1 GIỚI THIỆU TROJAN VÀ BACKDOORS Trojan Backdoor hai phương thức mà hacker dùng ... 1.3.13 Một số kiểu công khác Pha ̣m Minh Tuấ n – M12CQCT01B Tìm hiểu An ninh mạng 1.4 CÁC BIỆN PHÁP PHÁT HIỆN HỆ THỐNG BỊ TẤN CÔNG CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT TẤN CÔNG TROJANS AND BACKDOORS 11 ... M12CQCT01B Tìm hiểu An ninh mạng 2.7 PHÂN LOẠI TROJAN Hình 2.6 Phân loại Trojan 2.7.1 Command shell Trojan • Lệnh Trojan Shell cho phép điều khiển từ xa lệnh Shell máy tính nạn nhân • Máy chủ Trojan cài...
 • 29
 • 1,884
 • 9

Việt Nam môi trường cuộc sống - Phần 13 ppsx

Việt Nam môi trường và cuộc sống - Phần 13 ppsx
... (1956), độ che phủ chung rừng Việt Nam chiếm 43%, diện tích rừng miền Nam Việt Nam bao gồm: (Bảng IV.4) Bảng IV.4 Diện tích rừng miền Nam Việt Nam Việt Nam môi trường sống Nguồn: Rollet, 1956 Như ... hại khác môi trường tính đa dạng sinh học Quá trình trút ạt dẫn đến tượng ứ Việt Nam môi trường sống đọng dinh dưỡng có 10 đến 15 triệu hố bom chiếm khoảng 1% diện tích rừng Nam Việt Nam làm cho ... Mỹ Việt Nam; gọi "cuộc chiến tranh huỷ diệt môi trường, huỷ diệt hệ sinh thái người" Việt Nam Những tác hại thiên nhiên môi trường chiến tranh hoá học nhiều nhà khoa học Việt Nam giới tiến hành...
 • 8
 • 166
 • 0

Tìm hiểu về An ninh mạng kỹ thuật tấn công Trojan and Backdoor

Tìm hiểu về An ninh mạng và kỹ thuật tấn công Trojan and Backdoor
... .31 81 Tìm hiểu IPSec/VPN thiết kế số mô hình mạng ứng dụng cho doanh nghiệp Tính sẵn sàng tổng thời gian mà người dùng truy cập vào mạng (Uptime) Trong mạng riêng mạng Intranet, thời gian tương ... xuất dựa vào yêu cầu VPN qua mạng không an toàn PPTP khả bảo mật giao dịch qua mạng công cộng dựa TCP/IP mà giao dịch qua mạng Intranet riêng 81 Tìm hiểu IPSec/VPN thiết kế số mô hình mạng ứng ... Routing and Remote Access 80 Tài liỆu tham khẢo 88 PHỤ LỤC 82 81 Tìm hiểu IPSec/VPN thiết kế số mô hình mạng ứng dụng cho doanh nghiệp DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ 81 Tìm hiểu...
 • 94
 • 280
 • 0

Ngheo cua Dân tôc thiêu số ở Viêt Nam: Hiên trang và Thach thưc ở cac xã thuôc Chương trinh 135 Giai đoan II, 2006-2007

Ngheo cua Dân tôc thiêu số ở Viêt Nam: Hiên trang và Thach thưc ở cac xã thuôc Chương trinh 135 Giai đoan II, 2006-2007
... hô thuôc dân tôc đa số và cac dân tôc thiêu số Trong thưc tê, kha cac dân tôc thiêu số canh ngheo cao gâp đôi so vơi cac thuôc dân tôc đa số sống cùng đia bàn Tuy nhiên, cung ... Tinh hinh ngheo cua đồng bào dân tôc thiêu số ngheo ở Viêt Nam Ngheo đoi cang trở hiên tương gắn với đồng bao dân tôc thiêu số Chinh phủ Viêt Nam đã xây dưng môt số chương trinh và chinh ... môt cach đơn gian là, môt số dân tôc kha cac dân tôc khac Điều này đăc biêt đung đối vơi môt số dân tôc thiêu số có dân số lơn hơn, vi dụ dân tôc Khơ-me, Mường, Tày và Thai Cac dân tôc...
 • 110
 • 289
 • 0

OCDI TIẾNG VIỆT Phan 06 (LUỒNG TÀU KHU NƯỚC)

OCDI TIẾNG VIỆT Phan 06 (LUỒNG TÀU VÀ KHU NƯỚC)
... 8,2B 4,6B~5,1B Lý thuyết tổng quát ma nơ tầu (Tiếng Nhật) 8B~10B 5B~6B Những vấn đề ma nơ tầu vịnh cảng-khả điều khiển ma nơ tầu chạy vào khu nớc (Tiếng Nhật) 7B+30(m0 5B Phát triển cảng: Sổ tay ... trờng hợp khu nớc dùng cho tầu chở hàng rời sà lan, vùng cuối bến nhô đựơc dùng làm khu nớc cho tầu nhỏ nên cộng thêm dự phòng vào chiều rộng có xét đến sơ đồ sử dụng Bảng C 4.2.1 Khu neo tầu ... Khi xem xét diện tích khu nớc dùng neo tầu có bão, tham khảo mô hình Suzuki 1) đề xuất 4.2.3 Diện tích khu nớc dùng ma nơ tầu (1) Khu nớc quay tầu Khi xác định diện tích khu nớc dùng cho quay...
 • 9
 • 357
 • 1

Hoạt động nghiên cứu marketing tại công ty Liên doanh Đức Việt TNHH – thực trạng giải pháp.doc.DOC

Hoạt động nghiên cứu marketing tại công ty Liên doanh Đức Việt TNHH – thực trạng và giải pháp.doc.DOC
... quan công ty Liên doanh Đức Việt TNHH Chương II: Thực trạng hoạt động nghiên cứu marketing công ty liên doanh Đức Việt TNHH Chương III: Giải pháp hoạt động nghiên cứu marketing công ty liên doanh ... THỤC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU MARKETING TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH ĐỨC VIỆT TNHH I Thực trạng hoạt động marketing công ty Vai trò marketing công ty Nhận thức đầu tư cho marketing công ty Công ty Liên ... đến thực trạng hoạt động công ty trình bày phần Thực trạng hoạt động nghiên cứu marketing công ty Hệ thống thông tin marketing hoạt động nghiên cứu marketing Hệ thống thông tin công ty Đức Việt...
 • 75
 • 558
 • 10

Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch của công ty di lịch HN Việt nam, thực trạng giải pháp.doc

Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch của công ty di lịch HN Việt nam, thực trạng và giải pháp.doc
... Chơng Thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty du lịch Hà nội 2.1 Khái quát Công ty du lịch - Hà Nội 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Thơng mại Du lịch Hà Nội Công ty du lịch Việt ... kinh doanh chơng trình du lịch 1.2.1.1 Doanh thu từ kinh doanh chơng trình du lịch Chỉ tiêu không phản ánh kết kinh doanh chuyến du lịch công ty mà dùng để xem xét loại chơng trình du lịch doanh ... Những lý luận hiệu kinh doanh doanh nghiệp lữ hành Chơng : Thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty du lịch - Hà Nội Chơng : Những giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty du lịch - Hà Nội Mục...
 • 79
 • 569
 • 5

Vận dụng nguyên lý về mối quan hệ biện chứng giữa LLSX QHSX để phân tích tình hình hoạt động Maketting ở 2 doanh nghiệp kinh doanh về cafe ở Việt Nam Trung Nguyên Buôn Mê Thuột.DOC

Vận dụng nguyên lý về mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX để phân tích tình hình hoạt động Maketting ở 2 doanh nghiệp kinh doanh về cafe ở Việt Nam Trung Nguyên và Buôn Mê Thuột.DOC
... Phần :Vận dụng nguyên mối quan hệ biện chứng LLSX QHSX để phân tích tình hình hoạt động Marketing doanh nghiệp kinh doanh cafe Việt Nam :Trung Nguyên Buôn Thuột A.Đặc điểm sản phẩm cafe ... xuất vào việc phân tích tình hình kinh doanh doanh nghiệp ta xét mối quan hệ hoạt động marketing hoạt động sản xuất ,kinh doanh doanh nghiệp Trong LLSX Hoạt động marketing QHSX hoạt động SX KD doanh ... hệ biện chứng LLSX QHSX để phân tích tình hình hoạt động Marketing doanh nghiệp kinh doanh cafe Việt Nam :Trung Nguyên Buôn Thuột I Đặc điểm sản phẩm cà phê II Hoạt động marketing doanh nghiệp...
 • 14
 • 1,873
 • 2

Tiến trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam - thực trạng triển vọng.DOC

Tiến trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam - thực trạng và triển vọng.DOC
... Chơng I: Lý luận chung WTO - Chơng II: Thực trạng tiến trình đàm phán gia nhập WTO Việt Nam - Chơng III: Một số đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy trình đàm phán gia nhập WTO Việt Nam Do số nguyên nhân ... ngại nhng Việt Nam thực công việc sau: - Tháng - 1994 Việt Nam đợc công nhận quan sát viên GATT (nay WTO) - Ngày - - 1995 Ban th ký WTO nhận đợc đơn xin gia nhập WTO Việt Nam - Ngày 26 - - 1996 ... đến tiến trình đàm phán - Tháng - 1997 Việt Nam nhận đợc 655 câu hỏi từ thành viên WTO - Ngày - - 1997 Thủ tớng Chính phủ có định thành lập đoàn đàm phán phủ vấn đề gia nhập WTO - Này 13 - - 2000...
 • 52
 • 618
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: tên lửa ariane 5 mang theo 2 vệ tinh vinasat 2 của việt nam và jcsat 13 của nhật bản tại bãi phóng kourou ở guyana thuộc pháp năm 2012kiểm tra đọc tiếng việt bài qủa sồi và quả bíviet nam mau lua va que huong toihoat dong xuat khau gao cua cac doanh nghiep viet nam thuc trang va giai phapmôn các cam kết của việt nam với wto và lộ trình thực hiệnvăn hóa việt nam đặc trưng và cách tiếp cậnkinh tế việt nam năm 2012 và triển vọng 2013lạm phát việt nam thực trạng và giải phápnguồn nhân lực việt nam thực trạng và giải phápphụ nữ việt nam sức khỏe và cuộc sốnggia đình việt nam truyền thống và hiện đạitham nhũng ở việt nam thực trạng và giải phápnghèo đói ở việt nam thực trạng và giải phápquan hệ việt nameu thành tựu và triển vọngviệt nam đổi mới và phát triểnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học