ĐỀ CƯƠNG TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

Đề cương tài chính đất đai

Đề cương tài chính đất đai
... thuế tài nguyên phải nộp đơn vị tài nguyên khai thác số thuế tài nguyên phải nộp xác định sau: Thuế tài nguyên phải nộp kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Mức thuế tài nguyên ấn định đơn vị tài ... Căn tính thuế tài nguyên sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế đơn vị tài nguyên, thuế suất thuế tài nguyên, giá tính thuế đơn vị tài nguyên áp dụng tương ứng với loại tài nguyên chịu ... loại tài nguyên, tỷ lệ thu hồi tài nguyên, giá tài nguyên bán thị trường địa phương có tài nguyên khai thác tham khảo thêm giá bán tài nguyên thị trường địa phương lân cận Khi giá bán loại tài...
 • 21
 • 67
 • 0

ĐỀ CƯƠNG tài CHÍNH đất ĐAI

ĐỀ CƯƠNG tài CHÍNH đất ĐAI
... đồng/hồ sơ Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai: khoản thu người có nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu đất đai quan nhà nước có thẩn quyền quản lí hồ sơ, tài liệu đất đai … nhằm bù đắp chi phí quản ... cho thuê đất chuyển sang sử dụng làm đất đất nghĩa trang, nghĩa địa đồng thời với việc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm nhà ở, đất phi ... làm đất đất nghĩa trang, nghĩa địa; b) Đất nông nghiệp có nguồn gốc Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, chuyển sang sử dụng làm đất đất nghĩa trang, nghĩa địa có thu tiền sử dụng đất; c) Đất...
 • 28
 • 58
 • 0

ĐỀ CƯƠNG tài CHÍNH đất ĐAI

ĐỀ CƯƠNG tài CHÍNH đất ĐAI
... thu đất trồng CHN đất có mặt nước NTS , đất trồng cỏ = Diện tích đất tính thuế hạng đất trồng CHN x Định suất thuế hạng đất đất trồng CHN Thuế ghi thu đất trồng CLN = Diện tích tính thuế hạng đất ... dụng đất nông nghiệp • • Đối tượng chịu thuế : Đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp đất dùng vào sản xuất nông nghiệp bao gồm : - Đất trồng trọt : đất trồng hàng năm , đất trồng lâu năm ,đất ... Đối với đất trồng CHN đất có mặt nước NTS Hạng đất Định suất thuế 550 460 370 280 180 50 +)Đối với đất trồng CLN Hạng đất Định suất thuế 650 550 400 200 80 +)Đối với ăn lâu năm trồng đất trồng...
 • 18
 • 40
 • 0

Báo cáo "Các vấn đề pháp lí về tài chính, đất đai và giá đất" pot

Báo cáo
... đặc san luật đất đai năm 2003 m t cỏch khỏc l v n khụng cú s u t c a h thỡ lm Nh n c i u ti t giỏ tr tng thờm t ... ti nguyờn khai thỏc t lm nguyờn v t li u cho s n xu t g ch ngúi, Tạp chí luật học đặc san luật đất đai năm 2003 g m, s , t p ng, san l p Nhúm III Chớnh sỏch thu c phộp chuy n quy n s d ng t: ... cũn nhi u i m b t h p lớ v c n c s a i cỏc b n c th hoỏ lu t t t i õy C th l: 13 đặc san luật đất đai năm 2003 Th nh t, t ch c, h gia ỡnh v cỏ nhõn c Nh n c giao t, cho thuờ t v a ph i n p ti...
 • 7
 • 196
 • 0

Đề cương tài chính ngân hàng

Đề cương tài chính ngân hàng
... đối sách phát triển Vì chọn đề tài “Phát triển hoạt động CTTC công ty CTTC ngân hàng Sài Gòn Thương Tín” làm chuyên đề tốt nghiệp cho Mục tiêu đề tài Mục tiêu đề tài là:  Tìm hiểu tổng quan ... thuộc ngân hàng 08/GP- hàng Đầu Tư Và Việt Nam Công ty CTTC ngân BIDVLC USD (ngân hàng CTCTTC ANZ tập đoàn V- 19/11/1999 11 hàng Đầu Tư Phát 17/12/2004 VNĐ Phát triển Việt Nam Công ty CTTC ngân ... nhận nguồn vốn • Vốn vay ngân hàng: Để vay vốn trung dài hạn từ ngân hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải có tài sản chấp tín chấp Vì vậy, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu ngân hàng vay vốn • Vốn tự huy...
 • 68
 • 257
 • 0

CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI, GIÁ ĐẤT VÀ QUYẾN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI, GIÁ ĐẤT VÀ QUYẾN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
... xác định giá đất Chính phủ quy định - Giá đất tư vấn sử dụng để tham khảo quản nhà nước tài đất đai hoạt động giao dịch quyền sử dụng đất Quyền sử dụng đất thị trường bất động sản 3.1 Đất tham ... trình gắn liền với đất 3.2 Điều kiện để đất tham gia thị trường bất động sản Điều kiện để đất tham gia thị trường bất động sản: - Đất tham gia thị trường bất động sản người sử dụng đất có đủ điều ... đất đai việc phát triển thị trường bất động sản sau: Nhà nước quản đất đai việc phát triển thị trường bất động sản biện pháp sau đây: - Tổ chức đăng ký hoạt động giao dịch quyền sử dụng đất; ...
 • 5
 • 280
 • 1

ĐỀ CƯƠNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

ĐỀ CƯƠNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
... quan h tài thành ba b ph n tài l n tài công (mà tr ng tâm Ngân sách nhà n c), tài doanh nghi p tài h gia ình M i liên h gi a ba b ph n tài c bi u th b ng s sau: Tài công (NSNN) Th tr ng tài Trung ... Th tr ng tài trung gian tài chính: Trong n n kinh t , v n c l u chuy n t n i th a n n i thi u theo hai kênh: Tài gián ti p Tài doanh nghi p Tài h gia ình M i b ph n tài u bao g m quan h tài n y ... ng pháp phân ph i tài t ng ng v i lo i quan h tài sau: - Quan h tài hoàn tr : ví d quan h tín d ng - Quan h tài hoàn tr có i u ki n không t ng ng: ví d quan h b o hi m Quan h tài không hoàn tr...
 • 14
 • 336
 • 2

Tài liệu ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI....LUẬT ĐẤT ĐAI 2003 docx

Tài liệu ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI....LUẬT ĐẤT ĐAI 2003 docx
... vậy, đổi hệ thống tài đất đai xây dựng thị trường lành mạnh bất động sản có quyền sử dụng đất mục tiêu chủ yếu việc tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai lần Đổi hệ thống tài đất đai Yếu tố hệ thống ... nhiệm vụ cụ thể Luật Đất đai (sửa đổi) vấn đề đổi hệ thống tài đất đai đóng vai trò then chốt Đổi thành công hệ thống tài đất đai tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng hệ thống quản lý có hiệu ... gian tới phải đổi hệ thống tài đất đai để góp phần làm giảm giá đất thực tế giá thực Hiện tượng có chênh lệch lớn giá đất Nhà nước quy định giá đất thực tế nhược điểm hệ thống tài đất đai nước ta...
 • 8
 • 191
 • 3

SỐ LIỆU THỰC TẾ- ĐỀ CƯƠNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

SỐ LIỆU THỰC TẾ- ĐỀ CƯƠNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
... triển thị trường tài Thị trường tài bao gồm thị trường tiền tệ thị trường vốn Thị trường tài khâu trung gian gắn khâu tài với nhau, có tác dụng thúc đẩy trình giao lưu nguồn lực tài chính, tăng cường ... tiền tệ chịu tác động mặt vĩ mô sách tiền tệ Một sách tiền tệ hợp lý sách góp phần đắc lực vào việc ổn định tăng sức mua đồng tiền, kiềm chế lạm phát mức chấp nhận được, trì tỷ giá hối đoái thực ... thương mại hóa.(chiến lươc tiền tệngân hàng giai đoạn 2000-2010) -Hình thành đồng bộ, thị trường tiền tệ, tăng khả chuyển đổi đồng tiền Việt Nam, phát triển thị trường tiền tệ với hình thức đa dạng...
 • 26
 • 263
 • 0

Đề cương tài chính tiền tệ

Đề cương tài chính tiền tệ
... hoạch định thực sách tiền tệ hợp lý tiền thừa lưu thông dùng sách thắt chặc tiền tệ, để đảm bảo cho kinh tế tránh lạm phát nặng nề, tiền thiếu lưu thông dung sách nới lỏng tiền tệ để đảm bảo cung ... thực chế độ BHXH Trang20 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 Câu 15 Chính sách tiền tệ gì? Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt nam sử dụng công cụ để thực thi sách tiền tệ? Trình bày chế sử dụng ... chủ thể XH Chức Giám Đốc tài - Chức Giám Đốc việc kiểm tra tiền trình vận động nguồn tài - Đối tượng Giám Đốc: trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ, trình vận động nguồn tài - Chủ thể Giám Đốc :...
 • 24
 • 146
 • 2

Đề cương tài chính tiền tệ 1 - nhóm 6 : câu hỏi trắc nghiệm chương 2 potx

Đề cương tài chính tiền tệ 1 - nhóm 6 : câu hỏi trắc nghiệm chương 2 potx
... nên câu 2 2: biện pháp để khắc phục tình trạng bội chi ngân sách nhà nước, biện pháp dễ gây lạm phát nhất: a phát hành trái phiếu quốc tế b phát hành tiền c vay tiền từ dân cư d tăng thuế câu 2 3: ... hội Câu 10 : đời tồn ngân sách nhà nước gắn liền với đời phát triển của: nhà nước a sản xuất hang hóa b pháp luật c nhà nước sản xuất hàng hoá Câu 11 : điền nội dung thiếu vào khái niệm sau: “Ngân ... nhiên tăng Câu 16 : yếu tố sau phù hợp với nguyên tắc thiết lập hệ thống thu ngân sách: a ổn định lâu dài, giản đơn b phù hợp với thông lệ quốc tế c rõ ràng, chắn, đảm bảo công d ba ý câu 17 : khẳng...
 • 12
 • 246
 • 0

Đề cương tài chính tiền tệ 1 docx

Đề cương tài chính tiền tệ 1 docx
... hội d Là quỹ tiền tệ có nhà nước thực việc kinh doanh phân phối cho thành phần kinh tế xã hội Câu 14 : thu ngân sách nhà nước : a mặt hoạt động ngân sách nhà nước b phân chia nguồn tài quốc gia ... quốc tế b phát hành tiền c vay tiền từ dân cư d tăng thuế câu 23: từ trước năm 19 88, việt nam thường sử dụng biện pháp để khắc phục tình trạng bội chi ngân sách: a phát hành tiền b vay nước c phát ... d chi phúc lợi xã hội Câu 10 : đời tồn ngân sách nhà nước gắn liền với đời phát triển của: nhà nước a sản xuất hang hóa b pháp luật c nhà nước sản xuất hàng hoá Câu 11 : điền nội dung thiếu vào...
 • 12
 • 139
 • 0

đề cương môn luật đất đai

đề cương môn luật đất đai
... NIỆM CHUNG VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI Chế độ sở hữu toàn dân đất đai nhiệm vụ luật đất đai 1.1 Chế độ sở hữu toàn dân đất đai 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Cơ sở xác lập sở hữu toàn dân (nhà nước) đất đai Việt nam ... niệm luật đất đai 2.1 Khái niệm 2.2 Đối tượng phương pháp điều chỉnh 2.2.1 Đối tượng điều chỉnh Luật đất đai 2.2.2 Phương pháp điều chỉnh 2.3 Các nguyên tắc Luật đất đai 2.3.1 Nguyên tắc đất đai ... 174 Bộ luật hình sự) Giải tranh chấp đất đai 3.1 Khái niệm 3.2 Nguyên tắc giải tranh chấp đất đai 3.3 Trình tự, thủ tục thẩm quyền giải tranh chấp đất đai 3.3.1 Hòa giải tranh chấp đất đai (Điều...
 • 11
 • 982
 • 0

Đề cương tài chính tiền tệ

Đề cương tài chính tiền tệ
... niệm tổng quát tài chính: Tài vận động vốn tiền tệ diễn chủ thể xã hội Nó phản ánh tổng hợp môi quan hệ kinh tê nảy sinh phân phối nguồn tài thông qua việc tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng ... việc cung ứng tiền tệ, để ổn định giá trị đồng tệ, đưa sản lượng việc làm quốc gia đến mức mong muốn Được hoạch định theo hướng sau: - Chính sách tiền tệ mở rộng: nhằm tăng lương tiền cung ứng, ... kinh doanh Tài doanh nghiệp: - Biểu bên ngoài: luồng tiền tệ vào khỏi DN, vd: tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác, tiền trả nợ cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tiền trả cho...
 • 23
 • 593
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề cương tài chínhđề cương tài chínhđề cương tài chính doanh nghiệpđề cương tài chính họcthực trạng quản lý tài chính đất đaiđề cương tài chính tín dụngđề cương tài chính doanh nghiệp 2đề cương tài chính doanh nghiệp 1đề cương tài chính côngluận văn tài chính đất đaiđề cương môn luật đất đaiđề cương hành chính học đại cươngđề cương tài chính tiền tệ trắc nghiệmđề cương tài chính tiền tệ hvtcđề cương tài chính tiền tệ học viện tài chínhĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh