Soạn bài lớp 11: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

Hướng dẫn soạn bài : Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

Hướng dẫn soạn bài : Tác giả Nguyễn Đình Chiểu
... chi n công l y l ng Ng i nông dân xu t hi n r t m nh t tác ph m c a nhà v n th i phong ki n ch a bao gi h tr thành hình t n g ngh thu t c a tác ph m Nh ng n Nguy n ì nh Chi u, ng i nông dân tr ... ngh sáng tác c a Nguy n ì nh Chi u u có c i m n i b t v n i dung ca ng i ph m ch t o c truy n th ng theo quan i m c a nhà nho nh trung ngh a, th y chung th hi n lòng yêu n c sâu s c Sáng tác c a ... h n không nh t thi t ph i có m u cho vi c trình bày y thu t, nh ng tác gi Ng Ti u y thu t v n áp ng i chi n s yêu n c , không tách r i d u m t phút “chuyên môn” kh i “chính tr ” Mà làm nh th có...
 • 5
 • 339
 • 0

bài giảng tác gia nguyễn đình chiểu

bài giảng tác gia nguyễn đình chiểu
... Tác gia Nguyễn Đình Chiểu I CUỘC ĐỜI - Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 1888) tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hối Trai - Quê: thành Gia Định - Xuất thân: gia đình nhà Nho nghèo - ... Tre) Nam Bộ Nguyễn Đình Chiểu nhà nho tiết tháo, Em có nhận xét gương đẹp đời sáng, cao cuộcvề nhân cách, tác giavà ý nghị lực chí, Nguyễnyêu nước, lòng Đình thương dân thái độ Chiểu kiên trung, ... NGHIỆP VĂN HỌC Các tác phẩm chính: - Sáng tác chủ yếu chữ Nôm - Sự nghiệp sáng tác chia thành hai giai đoạn: + Trước thực dân Pháp xâm lược: ông viết hai truyện Sự Lục Vân Tiên tác thơ dài: Truyện...
 • 17
 • 860
 • 0

Tác gia Nguyễn Đình Chiểu

Tác gia Nguyễn Đình Chiểu
... nhiều sáng tác ông đa dạng phóng khoáng ? Sáng tác NĐC chia thành giai đoạn lớn Hãy nêu nội dung chủ yếu sáng tác NĐC giai đoạn Chúng thống (đều t tởng nhân nghĩa) khác biệt điểm (giai đoạn trớc ... nhân dân, giai đoạn sau đề cao tình yêu nớc thơng dân) 2.Tấm lòng yêu dân, yêu nớc: a.Trớc thực dân Pháp xâm lợc nớc ta: -Sáng tác tiêu biểu giai đoạn Truyện Lục Vân Tiên Một mặt, tác phẩm ca ... Đồng thời tác phẩm kết tội kẻ phi nghĩa bất nhân nh cha Võ Công, Thái s, Trịnh Hâm, Bùi Kiệm b.Sau thực dân Pháp xâm lợc nớc ta: -Thơ văn ông lên án mạnh mẽ quân xâm lợc, phê phán triều đình nhu...
 • 3
 • 2,585
 • 15

Tác gia Nguyễn Đình Chiểu

Tác gia Nguyễn Đình Chiểu
... Tiết 21 Tác gia Nguyễn Đình Chiểu Nội dung chính: I Cuộc đời II Sự nghiệp thơ văn Quá trình sáng tác Giá trị thơ văn I Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu (1822 1888): Tự Mạnh ... khăn thất bại => NX: Nguyễn Đình Chiểu dùng văn chương làm vũ khí chiến đấu cho đạo đức, nghĩa, độc lập tự b Giá trị nghệ thuật - Sáng tác chủ yếu chữ Nôm - Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu mộc mạc, chất ... tỉnh Gia Định Gia đình: Sinh gia đình nhà nho Bản thân: + Trước Pháp xâm lược: - Năm 1843: Đỗ tú tài - Năm 1849: Sắp thi -> nghe tin mẹ -> bỏ thi -> chịu tang -> bị ốm nặng -> bị mù - Sau Gia...
 • 10
 • 1,340
 • 9

Những thay đổi về phương pháp dạy học tác gia nguyễn đình chiểu theo quá trình đổi mới sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông

Những thay đổi về phương pháp dạy học tác gia nguyễn đình chiểu theo quá trình đổi mới sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông
... việc thay đổi phương pháp dạy học tác gia văn học Trung học phổ thông Chương 2: Khảo sát thay đổi nội dung phương pháp dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo trình đổi sách giáo khoa Ngữ Văn Trung ... cho giáo viên nâng cao hiệu dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÁC GIA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU THEO QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI SÁCH GIÁO KHOATRUNG HỌC PHỔ THÔNG 3.1 Dạy học tác gia Nguyễn ... phương pháp dạy học tác gia văn học - Những điều khác nội dung phương pháp dạy học tác gia văn học sách giáo khoa - Những dạy học tác gia văn học tác giả luận văn -Đề xuất phương pháp giảng dạy...
 • 15
 • 812
 • 4

Tác giả Nguyễn Đình Chiểu - văn mẫu

Tác giả Nguyễn Đình Chiểu - văn mẫu
... sắc 2.Thơ văn yêu nước Nguyễn Đình Chiểu: 2.1.Ðặc điểm thơ văn yêu nước chống Pháp: - Thơ văn yêu nước Nguyễn Ðình Chiểu thể hienä tư tưởng nhân nghĩa Nguyễn Ðình Chiểu kế thừa tư tưởng nhân nghĩa ... mang tầm nước đến thơ văn yêu nước, Nguyễn Ðình Chiểu không đứng đầu mở đầu v ăn chương yêu nước mà đưa ông lên hàng tác gia lớn văn chương nước dòng chủ lưu Nguyễn Ðình Chiểu xứng đáng gương ... XIX thực tế ông cờ đầu dòng văn học yêu nước Nguyễn Ðình Chiểu người trí sĩ yêu nước, nhà thơ lớn nước ta nghiệp Nguyễn Ðình Chiểu gương sáng nêu cao địa vị tác dụng văn học nghệ thuật, nêu cao...
 • 12
 • 1,524
 • 4

Giới thiệu tác giả Nguyễn Đình Chiểu và truyện Lục Vân Tiên - văn mẫu

Giới thiệu tác giả Nguyễn Đình Chiểu và truyện Lục Vân Tiên - văn mẫu
... giá tác phẩm Lục Vân Tiên sản phẩm có trí tuệ người, có ưu điểm lớn diễn tả trung thực hình ảnh dân tộc Cộ ý kiến cho tác phẩm Lục Vân Tiên có tính chất tự truyện Giữa tiêu sử tác giả nhân vật Lục ... tác giả thể qua cách miêu tả nhân vật Truyện Lục Vân Tiên Nguyễn Đình Chiểu tác phẩm có sức sống mạnh mẽ lâu bền lòng công chúng, đặc biệt nhân dân Nam Bộ Ngay từ năm 1864, tức mười năm sau tác ... nhà thơ, Nguyễn Đình Chiểu để lại cho đời bao trang thơ bất hủ, lưu truyền rộng rãi Truyện Lục Vân Tiên, Chạy giặc, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Ngư Tiều y thuật vấn đáp… Nguyễn Đình Chiểu có lòng...
 • 4
 • 799
 • 4

tác giả nguyễn đình chiểu

tác giả nguyễn đình chiểu
... ca th ca yờu nc v chng Phỏp ca Nam b M Nguyn ỡnh Chiu v v M nh th Nguyn ỡnh Chiu Nhà thờ nguyễn đình chiểu II/ S NGHIPTH VN 1/ Nhng tỏc phm chớnh a/ Trc Phỏp xõm lc - Lc Võn Tiờn (2082 cõu th ... N ó I H Ư n g T H Ô I T H U Đ I ế U Đ I ể N T í C H Tên thân mật mà nhân dân dùng để gọi Nguyễn Đình Chiểu? đ C H I ể U ô C H u I Đê Hình ảnh đ phổ sánh với Một Trong thơ Khóc Túơngbiến cuối ... bà đem TrongNguyễn Chuyệnmùađợc dẫn lại tại? cô Tự TK19,thơ điển hình cho Trứkhông tồnphụ nữnhà thơ cách hoạt động thu Bài thơ Công cũ, nàolàng cảnh VN rực rỡ cho thể đợc nói đến đúc tác phẩm?...
 • 15
 • 419
 • 2

Những thay đổi về phương pháp dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo quá trình đổi mới sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông

Những thay đổi về phương pháp dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo quá trình đổi mới sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông
... Chƣơng3: THAY ĐỔI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÁC GIA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU THEO QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 3.1 Dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo đặc trưng học - đồ ... Nguyễn Đình Chiểu theo trình đổi sách giáo khoa Ngữ Văn trung học phổ thông (từ 1975 đến 2006) Chương 3: Phương pháp dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo trình thay đổi sách giáo khoa Ngữ văn trung ... dung phương pháp dạy học tác gia văn học - Những điều khác nội dung phương pháp dạy học tác gia văn học sách giáo khoa - Những dạy học tác gia văn học tác giả luận văn (Xem Nguyễn Đình Chiểu...
 • 112
 • 223
 • 0

Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

Tác giả Nguyễn Đình Chiểu
... xã hội to lớn , khởi đầu cho thời đại văn chương sử thi sau Nhận xét Nguyễn Văn Châu Nguyễn Đình Chiểu "Nhân cách Nguyễn Đình Chiểu minh chứng sống động tính động người Cuộc đời dù nghiệt ngã, ... sóng gió đời, thái độ sống có văn hóa, nhân cách cao đẹp Nguyễn Đình Chiểu Trên cương vị nhà thơ, sâu sắc, thâm thúy thơ văn Nguyễn Đình Chiểu chỗ chê khen, biểu dương phê phán, thương ghét rõ ... 1 Cuộc đời: Nguyễn Đình Chiểu tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hối Trai.Sinh ngày 1/7/1822 quê mẹ , làng Tân Qùi , phủ Tân Bình, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Đònh.Cha ông Nguyễn Đình Huy, người...
 • 19
 • 231
 • 0

Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

Tác giả Nguyễn Đình Chiểu
... sáng tác Với tác phẩm tiếng mình, Nguyễn Ðình Chiểu trở thành người có uy tín lớn Bọn thực dân nhiều lần tìm cách mua chuộc ông ông mực từ chối ân tứ (Có nhiều giai đoạn thái độ bất hợp tác Nguyễn ... dựng kiểu kết cấu giúp tác giả trực tiếp bày tỏ quan điểm 2.Sự chuyển ý: Lục Vân Tiên tác phẩm sáng tác để kể để xem nên cách chuyển ý đơn giản thoải mái Từng chương, mục tác phẩm không đòi hỏi ... sắc 2.Thơ văn yêu nước Nguyễn Đình Chiểu: 2.1.Ðặc điểm thơ văn yêu nước chống Pháp: - Thơ văn yêu nước Nguyễn Ðình Chiểu thể hienä tư tưởng nhân nghĩa Nguyễn Ðình Chiểu kế thừa tư tưởng nhân nghĩa...
 • 11
 • 188
 • 0

Sự chuyển biến trong văn học nửa cuối thế kỉ XIX qua ba tác giả nguyễn đình chiểu, nguyễn khuyến và tú xương

Sự chuyển biến trong văn học nửa cuối thế kỉ XIX qua ba tác giả nguyễn đình chiểu, nguyễn khuyến và tú xương
... chuyển biến văn học nửa cuối kỉ XIX qua ba tác giả Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến Xương Lịch sử vấn đề Hiện nay, có nhiều công trình nghiên cứu đời, nghiệp văn học nét sáng tác ba tác giả Nguyễn ... Thị Thu Vân, người hướng dẫn thực luận văn với đề tài Sự chuyển biến văn học nửa cuối kỉ XIX qua ba tác giả Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến Xương Sự quan tâm, hướng dẫn, bảo tận tâm Cô giúp ... cứu chuyển biến nội dung nghệ thuật thơ ca ba tác giả Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến Xương Phạm vi nghiên cứu văn tác phẩm ba tác giả, công trình viết phân tích, bình luận tác phẩm ba tác giả...
 • 140
 • 221
 • 0

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 11 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 11 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu năm học 2015 - 2016
... đời sống (lấy tối thi u 10 ví dụ)? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Bộ môn: Công Nghệ 11 KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC : 20 15 – 20 16 THỜI GIAN 45’ ... 15 -2 1 ; X = 6-1 0 B Đ = 14 -2 0 ; X = 5-1 0 C Đ = 16 -2 1 ; X = 6-1 0 D Đ = 17 -2 1 ; X = 6-9 Câu 11: Phần dẫn hướng cho pittong phần A Đỉnh pittong B Đầu pittong C Thân pittong D Chốt Pittong Câu 12: ... (lấy tối thi u 10 ví dụ)? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án biểu điểm A Trắc nghiệm (3 điểm) (Đề 1) Câu 10 11 12 Đáp án D A D B D B A A B C A C Câu 10 11 12 Đáp án...
 • 6
 • 270
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vai net ve tac gia nguyen dinh chieutac gia nguyễn đình chiểugiới thiệu về tác giả nguyễn đình chiểunghị luận về tác giả nguyễn đình chiểuthuyết minh tác giả nguyễn đình chiểugiới thiệu tác giả nguyễn đình chiểutác gia nguyễn đình chiểu giáo ánsoạn bài lẽ ghét thương của nguyễn đình chiểuđoạn văn giới thiệu tác giả nguyễn đình chiểuthuyết minh về tác gia nguyễn đình chiểugiáo án điện tử tác giả nguyễn đình chiểunhững hiểu biết bước đầu về tác giả nguyễn đình chiểu và tác phẩm truyện lục vân tiêntác giả nguyễn đình hànhtác giả nguyễn đình thisoan van bai le ghet thuong cua nguyen dinh chieuPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học