nhom 3

Quan Ly Nhan Su - Nhom 3.doc

Quan Ly Nhan Su - Nhom 3.doc
... lí nhân - Nhóm Lớp CNT46DH1 Sơ đồ liên kết tập thực thể : Thu ChucVu Chi - MaChi n SoTien - MaThu - SoTien n NhanSu To - MaTo - TenTo n C ó PhongBan - MaPBan TenPBan - CaSang - CaChieu - ThoiGian ... o n C ó - MaNS n - TenNS - NgaySinh - DiaChi - SoDT 1 - TrinhDo - MaTinh - MaDanToc MaTonGiao n 1 C ó n C ó n T h u 1 - MaCV - TenCV G m C hi QTLuong ThongTinPh u - ThongTin - ChiTiet QTCongTac ... QueQua n - MaQue TenQue B ị C ó n C ó n n BangPha t MucPhat - GhiChu Đư ợc n BangThuon g MucThuong - GhiChu - MaQTL - MucLuog - TGBD - LanTang P.congCa - Ca - GhiChu Là m C ó L.NgoaiGi o n C ó - MaNS...
 • 22
 • 525
 • 2

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG INCOTERMS Ở VIỆT NAM Nhóm 3, TTQTB-K9

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG INCOTERMS Ở VIỆT NAM Nhóm 3, TTQTB-K9
... chung Incoterms Mục đích, phạm vi sử dụng Incoterms Tại phải sửa đổi Incoterms Incoterms 2000 Dẫn chiếu Incoterms vào hợp đồng mua bán hàng hóa Nội dung Incoterms 2000 B- THỰC TRẠNG SỬ DỤNG INCOTERMS ... TRẠNG SỬ DỤNG INCOTERMS VIỆT NAM I II Thực trạng Nguyên nhân C- GIẢI PHÁP SỬ DỤNG INCOTERMS VIỆT NAM A.GIỚI THIỆU CHUNG: I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ INCOTERMS Mục đích phạm vi sử dụng Mục đích cung ... DDP:người bán 12 điều kiện lại người mua B THỰC TRẠNG SỬ DỤNG INCOTERMS VIỆT NAM: I THỰC TRẠNG: Việt Nam, các giao dịch thời gian vừa qua, phần lớn doanh nghiệp thực xuất theo điều kiện FOB, nhập...
 • 18
 • 812
 • 3

LỚP 10 LÝ 1 - TRƯỜNG CHUYÊN THĂNG LONG ĐÀLẠT - NHÓM 3 - BÁO CÁO S. I-E-NIT-XAY

LỚP 10 LÝ 1 - TRƯỜNG CHUYÊN THĂNG LONG ĐÀLẠT - NHÓM 3 - BÁO CÁO S. I-E-NIT-XAY
... I-ấ-NT-XY Sụng Yenisey vung Siberia (tiờ ng Nga go i la Sibir) thuụ c Liờn Bang Nga, l sụng ln th trờn th gii Din tớch lu vc : 2.580.000 km2 Chiu di : 4 .10 2 km SễNG I-ấ-NT-XY SễNG I-ấ-NT-XY ... Mựa ụng nc úng bng, xuõn n bng tan - L a im tham quan, du lch tng - Thớch hp cho tu bố qua li t n thỏng nm, dũng sụng cha úng bng - Tim nng thy in ln - Rõ t nhiờ u nha may thuy iờn ln, o...
 • 15
 • 487
 • 4

cac nguyen to thuoc nhom 3

cac nguyen to thuoc nhom 3
... 2B(OH )3 + Na2CO3 loãng 2NaBO2 + CO2 + H2O • Với axit: B(OH )3 + 4HFđặc = H[BF4] + 3H2O B(OH )3 + 3HSO3Flỏng = BF3↑ + 3H2SO4 HỢP CHẤT CỦA BO Axit boric (H3BO3)n – Điều chế • B + 3HNO3 đặc nóng B(OH )3 ... Al2S3, AlP, Al4C3, hợp chất bị nước thuỷ phân tạo Al(OH )3 hiđrua phi kim tương ứng AlN + 3H2O = Al(OH )3 + NH3↑ Al2S3 + 6H2O = 2Al(OH )3 + 3H2S↑ AlP + 3H2O = Al(OH )3 + PH3↑ Al4C3 + 12H2O = 4Al(OH )3 ... H3BO3   → HBO2 + H2O 235 C  2H3BO3  → B2O3 + 3H2O • Điện ly kiểu axit: H3BO3 loãng + 2H2O = [B(H2O)(OH )3] [B(H2O)(OH )3] + H2O  [B(OH)4]- + H3O+ pKa= 9,24 Quá trình điện ly chứng tỏ H3BO3...
 • 57
 • 334
 • 2

NHÓM 3 - 11 LÝ 2

NHÓM 3 - 11 LÝ 2
... tôn giáo Một nhóm chiến binh thánh chiến Ấn Độ Cuộc xung đột Gujarat 20 02 làm 20 00 người Hồi giáo Hindu thiệt mạng Xung đột Hồi giáo Hindu giáo • Khủng Bố -Là phần tử vô nguy hiểm -Với hình thức ... Ngày Thứ Ba, ngày 11 tháng năm 20 01 8:46 am – 10 :28 am Loại công Cướp máy bay, Tàn sát tập thể, Tấn công tự sát, Khủng bố Tử vong 999 (kể 19 không tặc) Bị thương 6 .29 1+ Thủ phạm al-Qaeda quyền lãnh ... khí sinh hoá học,chất nổ, phá hoại mạng vi tính…) Sự kiện 11 tháng Địa điểm Thành phố New York (lần & lần 2) Quận Arlington, Virginia (lần 3) Gần Shanksville, Pennsylvania(lần 4) Mục tiêu Trung...
 • 11
 • 199
 • 0

nhom 3 - hoạt động mua bán nợ tại các nhtm

nhom 3 - hoạt động mua bán nợ tại các nhtm
... khoản nợ Sau thực bán nợ cho AMC, tổ chức tập trung vào hoạt động trung gian http://gafin.vn/20120617100242487p0c32 /mua- ban-no-xau-kinh-nghiem-tu-mo-hinh-kamco-cua-han-quoc.htm Nhom – QTNH tài - ... tình hình kinh tế xã hội 2012 – 20 13 ngày 19/10/2012 http://tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Giai-bai-toan-no-xau-Can -nhom- giai-phap-dong-bo/16249.tctc Nhom – QTNH hàng DNNN lớn đạt 415.000 ... Trước thực trạng nợ xấu tăng cao, thị trường nợ tồn đọng tiềm việc http://www.tapchitaichinh.vn/Nghien-cuu-dieu-tra/Mot-so-van-de-ve-no-xau-cua-doanh-nghiep-nhanuoc/16280.tctc Nhom – QTNH thành...
 • 12
 • 202
 • 0

A big gameshow - Nhóm 3

A big gameshow - Nhóm 3
... with hands is …… Malaysia A Rude B Acceptable C Common When gifts are given to Chinese people, they … A Are accepted right away B Are refused C May be refused times before being accepted ... find a few of them washing their feet in a sink You think: A They must have had smelly feet B They are simply freshening themselves up C They are preparing to read their prayers Eating with hands ... 2 Indians shake hands with members of … A The same sex only B The opposite sex only C Both the sexes During a break for a meeting between you and a group of Saudis, you walk into the men’s...
 • 6
 • 305
 • 0

Kế hoạch lý nhóm 3

Kế hoạch lý nhóm 3
... II Trờng THCS TTTX Chiều thứ Trờng THCS Tây Hồ Chiều thứ 3 - Tổng kết, thống kế hoạch cho năm học sau Thọ xuân, ngày tháng 10 năm 2010 Nhóm trởng Trần Văn Tuấn ... 2 - Họp toàn cụm thông qua kế hoạch sinh hoạt Trờng THCS TTTX - Phân công ngời dạy tuần sau (ngời dạy đăng kí tiết dạy, dụng cụ chuẩn bị cho tiết dạy) Chiều thứ 3 - Dự thao giảng, sinh hoạt ... Phân công ngời dạy tuần sau (ngời dạy đăng kí tiết dạy, dụng cụ Chiều thứ Chiều thứ 3 - Tháng 2/2010 - Tháng 3/ 2011 chuẩn bị cho tiết dạy) Thảo luận việc đổi KTĐG, đổi PPDH, cách sử dụng đồ dùng...
 • 5
 • 110
 • 0

Slide NHIỆT điện nhóm 3

Slide NHIỆT điện nhóm 3
... toàn nhiệt lò đủ để trình DNB không đạt tới Nếu DNB xảy phá hủy toàn đƣờng ống nhiệt II.TỔNG QUAN VỀ ĐƢỜNG ỐNG HƠI NƢỚC Vòng tuần hoàn đốt cháy Sự gia nhiệt nƣớc sinh gắn chặt với truyền nhiệt: ... • Tuần hoàn tự nhiên Nhiệt => nƣớc waterwall tubers, nƣớc đƣợc gia nhiệt mật độ ngày tăng lên lên phía lòng ống chảy qua bao tƣợng đối lƣu • Khi nƣớc đủ nóng để đạt tới nhiệt độ bão hòa bong ... đƣợc đánh giá cho thiết kế hoàn chỉnh bao gồm: • Tốc độ nhiệt đƣợc giải phóng • Nhiệt độ bốc • Tro bụi • Khí NOx • Hiệu suất nhiên liệu • Nhiệt độ nƣớc => Các vấn đề cần giải quyết: giảm tro bụi,...
 • 32
 • 243
 • 0

Danh Sách Nhóm 3

Danh Sách Nhóm 3
... cho lưu thông hàng năm, mục đích sử dụng số tiền định kỳ báo cáo UBTVQH; định sách cụ thể khác giải pháp thực ( K3D3 Vai trò NHNNVN • Theo Đ1LNHNNVN: NHNNVN quan phủ ngân hàng trung ương nước ... Cần thực sách tài khoá thận trọng Việt Nam có nhu cầu lớn phát triển sơ hạ tầng, nên sách tài khoá phải đặt bối cảnh tăng trưởng mạnh áp lực ngày tăng tình trạng lạm phát • Tăng cường sách bền ... cho phép phủ thúc đẩy tham gia tư nhân tất lĩnh vực kinh tế đặc biệt lĩnh vực công nghiệp Danh Sách Nhóm Nguyễn Văn Luyện(NT) Nguyễn Hữu Khánh Nguyễn Ngọc Lĩnh Hải Thị Liễu Nguyễn Thị Nữ Hà Nhật...
 • 17
 • 127
 • 0

Tài liệu Thủ tục Thẩm định dự án nhóm 3 doc

Tài liệu Thủ tục Thẩm định dự án nhóm 3 doc
... trường hợp dự án bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định) , - Quyết định đầu tư (đối với dự án có Quyết định đầu tư) - Báo cáo tình hình thực đầu tư dự án (đối với dự án thực hiện) ... xã); Kế toán trưởng phụ trách kế toán - Đơn vị hạch toán phụ thuộc đơn vị cấp giao làm Chủ đầu tư dự án (hoặc làm đại diện Chủ đầu tư) phải có văn uỷ quyền cấp có thẩm quyền - Các tài liệu khác ... án sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trả nợ; Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ chấp thuận cho vay Chủ đầu tư thực bảo đảm tiền vay theo quy định Nghị định...
 • 4
 • 175
 • 0

Tài liệu Bộ môn Maketing - nhóm 3 doc

Tài liệu Bộ môn Maketing - nhóm 3 doc
... loại 3. 1 .3 Biến thể chủng loại sản phẩm 3. 2 Chính sách chất lượng sản phẩm 3. 3 Chính sách nhãn hiệu bao gói 3. 3.1 Chính sách nhãn hiệu 3. 3.2 Chính sách bao gói sản phẩm 3. 4 Chính sách sản phẩm 3. 5 ... (giảm 1,76% so với 2007) 2007: 5,682 2006: 5 ,35 0 2005: 5,112 2004: 5,118 (giảm 8,21% so với 20 03) 20 03: 5,576 2002: 5 ,34 6 2001: 5,261 Bộ môn Maketing Nhóm Môi trường marketing vi mô KFC  Khái ... phá sản KFC 17 Bộ môn Maketing Nhóm 3 Chính sách sản phẩm 3. 1 Chính sách sản phẩm cấu chủng loại 3. 1.1 Chính sách sản phẩm KFC nhà hàng đồ ăn nhanh chuyên gà, sản phẩm có nguyên liệu lại đa dạng...
 • 36
 • 218
 • 0

Tài liệu T và TT-PTKT [nhóm 3 ] pptx

Tài liệu T và TT-PTKT [nhóm 3 ] pptx
... thi t bị…) t i sản trí tuệ (tri thức, kỹ năng…), gia t ng lực sản xu t, t o thêm việc làm mục tiêu ph t triển - Đầu t t i chính: đầu t trực tiếp làm t ng t i sản người đầu t , t c động gián tiếp ... ĐẦU T VỚI T NG TRƯỞNG & PH T TRIỂN KINH T T c động đầu t đến t ng trưởng & ph t triển kinh t 1.1 Đầu t ph t triển t c động đến t ng cung kinh t 1.1.1 Lý thuy t tăng trưởng kinh t trường ... t ng t i sản kinh t thông qua đóng góp t i t ch lũy ho t động đầu t cho đầu t ph t triển, cung cấp vốn cho ho t động đầu t ph t triển thúc đẩy trình lưu thông phân phối sản phẩm k t đầu t ...
 • 55
 • 212
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tửcác phương pháp phân tích xác định sự tạo màu từ các resinat kim loạicác phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men part 6 pptcac phuong phap phan tich cong nghe len mencác kỹ thuật thu thập và các phương pháp phân tích dữ liệuphần thứ hai các phương pháp phân tích hóa họccác phương pháp phân tích quang học a định luật beer lambert về sự hấp thụ ánh sángcác phương pháp phân tích doanh thu          các phương pháp phân tích và đánh giá về bất bình đẳng giới trong thu nhậpcác phương pháp phân tích quang phổcác phương pháp phân tích quang học trong hóa họccác phương pháp phân tích quang họccác phương pháp phân tích dự án đầu tưcác phương pháp phân tích thiết kế hệ thốngphương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tửNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâyĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSTuyến nước bọt tụy gantúi mậtquan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnbáo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution cođề thi anh 8 phú ninhứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )Ứng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảikiểm tra hóa chương 2 lớp 11đề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)ứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1Chương I. §10. Làm tròn sốChương I. §10. Làm tròn sốchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN