NHÓM 1 THU NHẬN các NHÓM PROTEIN từ RONG bún nước lợ

NGHIÊN cứu HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ THU NHẬN CARRAGEENANCHẤT LƯỢNG CAO từ RONG sụn

NGHIÊN cứu HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ THU NHẬN CARRAGEENANCHẤT LƯỢNG CAO từ RONG sụn
... carrageenan từ rong sụn Tuy vậy, để sản xuất carrageenan từ rong sụn đòi hỏi phải có công trình nghiên cứu cụ thể công nghệ thu nhận carrageenan từ rong sụn Do vậy, đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ ... Hòa, Ninh Thu n, Kiên Giang,… Các nhà khoa học Việt Nam quan tâm nghiên cứu rong sụn vài năm trở lại Các công trình nghiên cứu rong sụn tập trung vào nghiên cứu nuôi trồng sơ nghiên cứu tách chiết ... thiện công nghệ thu nhận carrageenan chất lượng cao từ rong sụn Kappaphycus alvarezii” cần thiết, làm sở cho việc sản xuất carrageenan từ rong sụn, góp phần nâng cao giá trò rong sụn Việt Nam Mục...
 • 91
 • 248
 • 1

Khảo Sát Quá Trình Thu Nhận Chế Phẩm Protein Thô Từ Các Phế Liệu Của Cá Và Ứng Dụng Vào Thực Phẩm

Khảo Sát Quá Trình Thu Nhận Chế Phẩm Protein Thô Từ Các Phế Liệu Của Cá Và Ứng Dụng Vào Thực Phẩm
... Chính mà thực đề tài: Khảo sát trình thu nhận chế phẩm protein thô từ phế liệu ứng dụng vào thực phẩm. ” 1.2 Mục đích phạm vi đề tài:  Kiểm tra số tiêu thành phần nguyên liệu ban đầu  Tìm điều ... GMP Các hệ thống dây chuyền IQF tự động đại có khả sản xuất mặt hàng giá trị cao 2.1.7 Các phế liệu từ thực trạng phế thải từ Phế liệu từ chủ yếu đầu, đuôi, vây cá, ruột gan, máu Ngoài ... ly protein từ phế liệu như: pH, thời gian, tỉ lệ dung môi trích ly  Tìm điều kiện tủa protein, cho hiệu suất thu hồi cao pH, nhiệt độ  Ứng dụng chế phẩm protein thô vào sản xuất thực phẩm...
 • 103
 • 97
 • 0

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP THU NHẬN CÁC CHẤT TỪ THỰC VẬT docx

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP THU NHẬN CÁC CHẤT TỪ THỰC VẬT docx
... Đề tài: Thu nhận bromelin papain PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THU NHẬN ENZYM THỰC VẬT http://www.sarisegar.com/product.php Đề tài: Thu nhận bromelin papain I NGUỒN NGUN LIỆU THU NHẬN ENZYM [1]: ... chiết  Phương pháp siêu lọc: Dung dịch enzym thu từ ngun liệu thực vật có chứa nhiều tạp chất Đầu tiên sử dụng phương pháp lọc để loại trừ chất bẩn Sau chuyển sang dùng phương Đề tài: Thu nhận ... nhận bromelin papain ngun liệu đắt tiền Lượng enzym thu từ thực vật khơng lớn so với lượng nhiên liệu tiêu hao Từ vi sinh vật: Sau điểm qua nguồn ngun liệu động thực vật từ chiết xuất chế phẩm enzym,...
 • 43
 • 447
 • 1

Tài liệu Nghiên cứu các điều kiện tối ưu cho viẹc thu nhận α- amylase chịu nhiệt từ vi khuẩn Bacillus licheniformis docx

Tài liệu Nghiên cứu các điều kiện tối ưu cho viẹc thu nhận α- amylase chịu nhiệt từ vi khuẩn Bacillus licheniformis docx
... toán đợc điều kiện tối u cho hoạt động - amylase: nhiệt độ 91,110C, pH 6,20, nồng độ Ca++ 5,02mM, Kết luận Chủng vi khuẩn Bacillus licheniformis B56 có khả sinh tổng hợp - amylase chịu nhiệt có ... 4,401 X22 - 5,195 X32 Các điều kiện tối u cho hoạt động enzyme - amylase thu đợc từ chủng Bacillus licheniformis B56: nhiệt độ 91,110C, pH 6,20, nồng độ Ca++ 5,02mM Tài liệu tham khảo Giang Thế ... riêng enzyme 3.4 Tối u hoá điều kiện hoạt động enzyme - amylase Nhiệt độ yếu tố quan trọng ảnh hởng tới hoạt tính enzyme, đặc biệt với amylase bền nhiệt vi c nghiên cứu ảnh hởng nhiệt độ lại quan...
 • 8
 • 424
 • 3

Báo cáo nông nghiệp: " ảNH HƯởNG CủA LAI GIốNG Và Bổ SUNG DINH DƯỡNG ĐếN SứC SảN XUấT THịT CủA DÊ NUÔI ở LàO: 1. THU NHậN THứC ĂN, TĂNG TRọNG Và CáC PHầN CủA THÂN THịT" ppsx

Báo cáo nông nghiệp:
... (P>0,05) đến tỷ lệ thịt xẻ nh tỷ lệ phần thân thịt (Bảng 3a v 3b) Nuôi dỡng ảnh hởng đến thể trạng v m ảnh hởng đến tỷ lệ thịt xẻ nh tỷ lệ phần thân thịt Tuy nhiên, thí nghiệm ny, ảnh hởng bổ sung thức ... (2011) ảnh hởng lai giống v bổ sung dinh dỡng đến sức sản xuất thịt nuôi Lo: Thnh phần thể v chất lợng thịt Tạp chí Khoa học v Phát triển - Trờng Đại học Nông nghiệp H Nội (Đã đợc chấp nhận ... Không có ảnh hởng rõ rệt lai giống v bổ sung thức ăn nh đến tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ đùi trớc, đùi sau v ngực-sờn thân thịt, nhng lai F1 (BT x L) có tỷ lệ phần cổ to phần bụng nhỏ so với Lạt...
 • 7
 • 159
 • 0

Tận dụng một số phế phụ liệu giàu đạm từ động vật để thu nhận các sản phẩm có giá trị sinh học

Tận dụng một số phế phụ liệu giàu đạm từ động vật để thu nhận các sản phẩm có giá trị sinh học
... cứu để tận dụng xử lý nguồn phế phụ liệu công nông nghiệp hướng đắn cần thiết Một nguồn phế phụ liệu giá trò dinh dưỡng phế phụ liệu giàu protid, từ nguồn phế phụ liệu tạo sản phẩm giá ... tannin từ phế liệu thực vật, rau 1.2 MỘT SỐ SẢN PHẨM TỪ PHỤ PHẾ LIỆU GIÀU ĐẠM CỦA ĐỘNG VẬT [11,49] Những nguyên liệu từ động vật da, lông cứng, sừng, lông vũ, móng, phủ tạng, máu, xương… sản phẩm ... phế phụ liệu giàu đạm từ động vật để tạo sản phẩm giá trò sinh học Nội dung đề tài: Từ phế phụ liệu giàu protid, tiến hành nghiên cứu nội dung sau: Thu nhận enzym từ phế liệu lò mổ dày, tụy...
 • 159
 • 399
 • 1

khảo sát quy trình thu nhận các hợp chất có hoạt tính sinh học từ việc nuôi cấy tế bào hai

khảo sát quy trình thu nhận các hợp chất có hoạt tính sinh học từ việc nuôi cấy tế bào hai
... suất thu nhận hoạt chất lên hệ thống nuôi cấy dịch huyền phù tế bào kỹ thu t khảo sát Ở kỹ thu t tăng sinh khảo sát, nuôi cấy đồng loạt dịch huyền phù tế bào D burmanii theo quy trình nuôi cấy ... tăng suất thu nhận hoạt chất lên hệ thống nuôi cấy tái sinh tác nhân khảo sát 2.4 Khảo sát ứng dụng số kỹ thu t làm tăng suất thu nhận hoạt chất lên hệ thống nuôi cấy dịch huyền phù tế bào 2.4.1 ... A1 (không NH4NO3, KNO3) thích hợp 16 Kiểm chứng hiệu làm tăng suất thu nhận hoạt 3.3.7 chất lên hệ thống nuôi cấy tái sinh kỹ thu t khảo sát Ở kỹ thu t tăng sinh khảo sát, nuôi cấy đồng...
 • 28
 • 387
 • 0

Các nhân tố tạo thuận lợi và gây khó khăn cho thu hút nguồn vốn đầu gián tiếp nước ngoài của việt nam

Các nhân tố tạo thuận lợi và gây khó khăn cho thu hút nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài của việt nam
... Chương II: Những nhân tố ảnh hưởng tới thu hút vốn đầu gián tiếp nước Việt Nam 2.1 Tình hình thu hút vốn đầu gián tiếp nước Việt Nam Biểu đồ 2.1 Quy mô dòng vốn FPI chảy vào Việt Nam qua năm ... thế, Nhà nước nên có giải pháp nhằm khắc phục nhân tố gây khó khăn cho việc thu hút vốn đầu gián tiếp nước ngoài, đồng thời phát huy nhân tố thu n lợi để nâng cao khả thu hút vốn vào nước ta ... nước nhà đầu nước Những sách này, làm cho môi trường đầu Việt Nam trở nên hấp dẫn mắt nhà đầu nước 2.2.1.2 Kinh tế Dòng vốn đầu gián tiếp nước chảy mạnh vào nước theo mức tỷ lệ thu n...
 • 11
 • 461
 • 1

Toàn văn khảo sát quy trình thu nhận các hợp chất có hoạt tính sinh học từ việc nuôi cấy tế bào hai loài drosera

Toàn văn khảo sát quy trình thu nhận các hợp chất có hoạt tính sinh học từ việc nuôi cấy tế bào hai loài drosera
... luận án: KHẢO SÁT QUY TRÌNH THU NHẬN CÁC HỢP CHẤT CĨ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ VIỆC NI CẤY TẾ BÀO HAI LỒI DROSERA Đã hình thành với nội dung chính: Thiết lập quy trình vi nhân giống lồi Drosera thu hái ... Sàng lọc, thu nhận xác định số hợp chất hoạt tính sinh học từ nguồn ngun liệu ni cấy in vitro hai lồi Drosera Khảo sát việc ứng dụng số kỹ thu t làm tăng suất thu nhận hoạt chất tiềm hệ ... tăng suất thu nhận hoạt chất lên hệ thống ni cấy tái sinh kỹ thu t khảo sát 55 2.4 Khảo sát ứng dụng số kỹ thu t làm tăng suất thu nhận hoạt chất lên hệ thống ni cấy dịch huyền phù tế bào ...
 • 221
 • 134
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thu nhận chế phẩm invertase từ nấm men bia

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thu nhận chế phẩm invertase từ nấm men bia
... trình thu nhận chế phẩm invertase từ nấm men bia 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình thu nhận chế phẩm invertase từ nấm men bia 1.2.1 Yêu cầu - Nghiên cứu ảnh ... ảnh hưởng tỷ lệ nấm men dung môi trình tự phân nấm men bia - Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ tự phân nấm men bia - Nghiên cứu ảnh hưởng pH ban đầu mẫu nấm men trình tự phân nấm men bia - Nghiên cứu ... dung nghiên cứu Nội dung 1: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình tự phân nấm men bia - Ảnh hưởng tỷ lệ nấm men dung môi trình tự phân nấm men (w/w) - Ảnh hưởng nhiệt độ tự phân nấm men bia - Ảnh...
 • 62
 • 302
 • 1

Khảo sát quy trình thu nhận các hợp chất có hoạt tính sinh học từ việc nuôi cấy tế bào hai loài drosera

Khảo sát quy trình thu nhận các hợp chất có hoạt tính sinh học từ việc nuôi cấy tế bào hai loài drosera
... án: KHẢO SÁT QUY TRÌNH THU NHẬN CÁC HỢP CHẤT CĨ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ VIỆC NI CẤY TẾ BÀO HAI LỒI DROSERA Đã hình thành với nội dung chính: ¾ Thiết lập quy trình vi nhân giống lồi Drosera thu ... Sàng lọc, thu nhận xác định số hợp chất hoạt tính sinh học từ nguồn ngun liệu ni cấy in vitro hai lồi Drosera ¾ Khảo sát việc ứng dụng số kỹ thu t làm tăng suất thu nhận hoạt chất tiềm hệ ... tăng suất thu nhận hoạt chất lên hệ thống ni cấy tái sinh kỹ thu t khảo sát 55 2.4 Khảo sát ứng dụng số kỹ thu t làm tăng suất thu nhận hoạt chất lên hệ thống ni cấy dịch huyền phù tế bào ...
 • 235
 • 60
 • 0

Thu nhận hợp chất Alkaloid từ nuôi cấy in vitro tế bào cây dừa cạn

Thu nhận hợp chất Alkaloid từ nuôi cấy in vitro tế bào cây dừa cạn
... thức Hợp chất thí dụ Apocphin Stephanin, Apomocphin Erythrinan Erythratin Pyrolidin Nicotin, Stachydrin, Hygrin Indol Reserpin, Strychnin, Echitamin Mocphinan Mocphin, Codein Purin Cafein, Theophylin ... lượng alkaloid 16 1 .Nuôi cấy dịch huyền phù tế bào Nhiều nghiên cứu thử nghiệm việc thu nhận huyền phù tế bào nuôi cấy cho suất thu indole alkaloid cao, đặc biệt vinblastine vincristine Phương ... Cafein, Theophylin Pyridin Rixinin Pyroligidin Heliotridin Quinolin Dictamnin Steroit Solasodin, Tomatidin Tropan Hyosxinamin,Cocain II .THU NHẬN CÁC HỢP CHẤT ALKALOID TỪ LOÀI Catharanthus roseus...
 • 28
 • 1,484
 • 34

Thu nhận hợp chất shikonin từ cây Lithospermum erythrorhizon

Thu nhận hợp chất shikonin từ cây Lithospermum erythrorhizon
... Tiên Thu nhận hợp chất shikonin từ rễ Lithospermum erythrorhizon gây nhiễm với vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes 2.3.1 Giới thiệu phương pháp Như giới thiệu ,Shikonin hợp chất thứ cấp thu nhận ... podophyllotoxin II Thu nhận hợp chất shikonin từ Lithospermum erythrorhizon Giới thiệu Shikonin Shikonin,được biết đến chất kháng khuẩn,chống viêm,chữa lành vết thương khối u hoạt động,nó trở thành thu c ... công nghệ tế bào GVHD :Lê Thị Thủy Tiên SHIKONIN VÀ PHƯƠNG PHÁP THU NHẬN SHIKONIN TỪ CÂY LITHOSPERMUM ERYTHRORHIZON I Tổng quan tài liệu Giới thiệu hợp chất thứ cấp Sản phẩm phản ứng hóa học thực...
 • 25
 • 883
 • 21

Nghiên cứu thu nhận enzyme a-amylase từ trực khuẩn cỏ khô

Nghiên cứu thu nhận enzyme a-amylase từ trực khuẩn cỏ khô
... nhiều nghiên cứu ứng dụng enzym amylase, công nghiệp sản xuất enzym nước ta chưa thật phát triển Xuất phát từ sở chọn đề tài cho luận văn: Nghiên cứu thu nhận enzym α-amylase từ trực khuẩn cỏ khô ... [44] Amylase thu c hệ enzym thu phân (hydrolase) chúng thu phân liên kết α-1,4 α-1,6 glucoside tinh bột Từ xưa chủ yếu người ta thu nhận amylase từ malt, ngày việc thu nhận chủ yếu từ nuôi cấy ... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HOÀNG HẢI NGHIÊN CỨU THU NHẬN ENZYM α – AMYLASE TỪ TRỰC KHUẨN CỎ KHÔ Chuyên ngành: Vi sinh vật học Mã số: 60 42 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH...
 • 101
 • 586
 • 2

321 Giải pháp thu hút các nhà đầu tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

321 Giải pháp thu hút các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương trình bày tình hình hoạt động TTCK Việt Nam thực trạng hoạt động đầu chứng khoán nhà đầu tổ chức TTCK Việt ... I: Các nhà đầu tổ chức thò trường chứng khoán tổ chức tài nhà đầu tổ chức nước, nhà đầu tổ chức nước gộp chung với cổ đông đònh Tại Thailand, ngân hàng thương mại tổ chức tài tổ chức ... trường chứng khoán CHƯƠNG I: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC Chương trình bày vấn đề lý luận thò trường chứng khoán nhà đầu tổ chức Thông qua thấy vai trò nhà đầu tổ chức hoạt...
 • 81
 • 239
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thu nhan cac hoat tinh sinh hoc tu thucvatthu nhan cac chat co hoat tinh sinh hoc tu dong vatviệc thu nhận các tuyển sinh và huấn luyện các phần tử 641 661nhóm thứ ba các vấn đề mở rộng các ưu đãi về thuế tài chínhluồng không khí đi lên vào rãnh khứu được dẫn đến điểm khứu giác tập trung thành điểm vàng nằm ở đầu rãnh khứu đây là vùng cảm nhận khứu giác có khả năng thu nhận các phân tử mùithu hút các nhà đầu tưlàm gì để thu hút các nhà đầu tưvật lý 10 bài 1 thư viện bài giảng điện tửsinh học 7 bài 1 thư viện bài giảng điện tửtách chiết và thu hồi các hợp chất tự nhiênhien nay co nhung ca nhan to chuc thu nhan cac tre em lang thang ve cac maj am tinh thuong de nuoi day a chi nghi gi ve dieu donguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chínhviệt nam có những thuận lợi như thế nào để thu hút các nhà đầu tưphương pháp thu nhận các acid béo trong thực vậttuan 1 thu gui cac hoc sinhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây