Bài Báo cáo Pháp luật về Chứng khoán

Tài liệu Báo cáo " Những hạn chế của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay và yêu cầu hoàn thiện" docx

Tài liệu Báo cáo
... tiễn Việt Nam Những yêu cầu, giải pháp ho n thiện pháp luật chứng khoán v thị trờng chứng khoán Về phơng hớng, yêu cầu chung l cần pháp điển hoá quy định pháp luật chứng khoán v thị trờng chứng khoán ... trờng chứng khoán thực tiễn Tóm lại, thực trạng pháp luật chứng khoán v thị trờng chứng khoán Việt Nam đa số nhận xét sau (những hạn chế cần khắc phục): - Hệ thống văn quy phạm pháp luật chứng khoán ... định pháp luật chứng khoán ta nhiều hạn chế, đặc biệt l chế phát h nh, thời hạn lu h nh chứng khoán Do vậy, thị trờng chứng khoán ta chủng loại chứng khoán Mặt khác, có nhiều loại chứng khoán...
 • 7
 • 421
 • 0

Báo cáo " Pháp luật về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình của các nước trên thế giới " pdf

Báo cáo
... triển công nghệ trụ xây dựng sách, pháp luật sử dụng khoảng không trụ Bài viết nêu nghiên cứu bước đầu hệ thống sách pháp luật số quốc gia giới khai thác sử dụng khoảng không trụ, cung cấp ... trình xây dựng hoàn thiện pháp luật Việt Nam sử dụng khoảng không trụ mục đích hòa bình Hoa Kỳ 2.1 Chính sách, chiến lược trụ Năm 1958, Hoa Kỳ bắt đầu xây dựng sách trụ với chương trình dân ... động bên không gian - NASA ban hành Luật hàng không quốc gia vu trụ nhằm điều vấn đề nghiên cứu, phóng vật thể vào khoảng không trụ mục đích khác Sau luật thay Luật hàng không trụ năm 2000...
 • 8
 • 245
 • 3

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt nam - thực trạng và phương hướng hoàn thiện

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt nam - thực trạng và phương hướng hoàn thiện
... theo Quyt nh s 04/1999/Q-UBCK1 ngy 2 7-3 - 1999 ca Ch tch U ban Chng khoỏn Nh nc; Nguyễn Thị Thúy K37 -3 8- Lớp Pháp Khóa luận tốt nghiệp (17) Quyt nh s 05/1999/Q-UBCK3 ngy 2 7-3 -1 999 ca Ch tch U ban ... Thụng t s 01/1998/TT-UBCK ngy 1 3-1 0- 1998 ca UBCKNN hng dn Ngh nh s 48/1998/N- CP ngy1 1-7 -1 998 v phỏt hnh c phiu, trỏi phiu cụng chỳng; (24) Thụng t s 10/1999/TT-BTC ngy 2 9- 1-1 999 ca B Ti chớnh ... ngy 2 8-1 1-1 996 ca Chớnh ph v vic thnh lp U ban Chng khoỏn Nh nc; (2) Ngh nh s 48/1998/N- CP ngy 1 1-7 -2 000 ca Chớnh ph v chng khoỏn v th trng chng khoỏn; (3) Ngh nh s 17/2000/N- CP ngy 2 6-5 -2 000...
 • 90
 • 337
 • 0

Phương hướng hoàn thiện khung pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam

Phương hướng hoàn thiện khung pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam
... luận tốt nghiệp Chơng II Thực trạng pháp luật chứng khoán thị trờng chứng khoán Việt Nam I Một số văn pháp luật hành chứng khoán thị trờng chứng khoán Việt Nam 1.Các văn trực tiếp điều chỉnh (1) ... loại thị trờng là: Thị trờng chứng khoán tập trung Sở Giao dịch chứng khoán ( Việt Nam Trung tâm giao dịch chứng khoán) Thị trờng chứng khoán phi tập trung (OTC) Nguyễn Thị Thúy K37 -38- Lớp Pháp ... ban Chứng khoán Nhà nớc việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trờng giao dịch chứng khoán tập trung; II.Thực trạng pháp luật chứng khoán thị trờng chứng khoán Việt Nam...
 • 78
 • 189
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
... gian th nghim (nh Hn Quc, Thỏi Lan, Trung Quc ) -7- Nguyễn Thị Thúy K37 Lớp Pháp Khóa luận tốt nghiệp Nh vy, xõy dng Lut Chng khoỏn Vit Nam, trc ht chỳng ta phi da trờn quan im ch o ca ng, Nh ... hu b niờm yt -9- Nguyễn Thị Thúy K37 Lớp Pháp Khóa luận tốt nghiệp b Phỏt hnh chng khoỏn niờm yt trờn TTCK nc ngoi v cho phộp chng khoỏn nc ngoi niờm yt trờn TTCK Vit Nam Trc yờu cu ũi hi v ... ca Vit Nam thỡ cm bỏn khng khụng cú ngha l cm c vic dựng cỏc cụng c ti chớnh mi, lm mt i ý ngha chng ri ro ca chỳng Cm bỏn khng õy phi c hiu l cm bỏn -13- Nguyễn Thị Thúy K37 13 Lớp Pháp Khóa...
 • 22
 • 194
 • 0

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
... ban Chứng khoán Nhà nước việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung; … II.THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT ... - CP Chính phủ chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam khung pháp lý cho hoạt động thị trường chứng khoán nước ta Tuy nhiên, qua năm thị trường chứng khoán vào hoạt động, thực tế cho thấy, ... bán chứng khoán thị trường OTC mua bán chứng khoán không niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Tuy nhiên, có trường hợp chứng khoán niêm yết SGDCK mua bán thị trường OTC Ở nước có thị trường chứng khoán...
 • 34
 • 290
 • 0

slide báo cáo PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY

slide báo cáo PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY
... only CHƯƠNG 3: PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY- Giới thiệu NHẬN THỨC CHUNG VỀ CÔNG TY VÀ PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM CÁC LOẠI CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP ... VỀ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM a b c d e f g Khái niệm công ty Điều lệ công ty Quyền nghĩa vụ công ty Thành viên công ty Thành lập công ty Tổ chức lại công ty Giải thể công ty ... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only NHẬN THỨC CHUNG VỀ CÔNG TY VÀ PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY 1.Khái niệm công ty Các loại công ty giới Sự phát triển pháp luật công ty Việt Nam 26 December 2011 Nguyễn Ngọc Duy...
 • 84
 • 269
 • 0

Báo cáo pháp luật về tiền lương

Báo cáo pháp luật về tiền lương
... mạnh, xã hội công bằng, văn minh CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 1.1 Tiền lương 1.1.1 Khái niệm tiền lương Tiền lương biểu tiền phận xã hội mà người lao động sử dụng để bù đắp hao phí ... 1.2.2 Đặc điểm tiền lương tối thiểu - Tiền lương tối thiểu pháp luật bảo vệ - Tiền lương tối thiểu đảm bảo nhu cầu thiết yếu mức tối thiểu - Mức lương tối thiểu sở tảng để xác định mức lương trả cho ... điểm tiền lương Tiền lương phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ sản xuất hàng hóa Tiền lương phận cấu thành nên giá trị sản phẩm người lao động làm Tùy theo chế quản lý, tiền lương...
 • 21
 • 179
 • 2

Tài liệu Báo cáo "Pháp luật về cho thuê tài chính - một số vấn đề cần hoàn thiện" pptx

Tài liệu Báo cáo
... kho n i u 27 cho th y, cỏc tr ng h p x lớ ti s n thuờ t i tạp chí luật học số 02/2007 nghiên cứu - trao đổi kho n i u 28 c ỏp d ng cho t t c cỏc d ng cho thuờ ti chớnh, bao g m c cho thuờ ti ... 16/2001/N -CP, cụng ti cho thuờ ti chớnh cú th ch m d t h p ng cho thuờ ti chớnh tr c h n nh ng tr ng h p sau õy: - Bờn thuờ khụng tr ti n thuờ theo quy nh h p ng cho thuờ ti chớnh; - Bờn thuờ ... phõn lo i cho thuờ ti chớnh d a theo ngu n g c s h u ho c ngu n g c ti chớnh c a ti s n thuờ m theo ú, cho thuờ ti chớnh bao g m: Cho thuờ n gi n, cho thuờ h p v n, cho thuờ b c c u, bỏn v cho thuờ...
 • 7
 • 291
 • 1

Tài liệu Báo cáo "Pháp luật về bán hàng đa cấp ở Việt Nam - một số vấn đề cần hoàn thiện" docx

Tài liệu Báo cáo
... hai, phỏp lu t v bỏn hng a c p Vi t Nam c n m r ng i t ng c kinh doanh theo phng th c bỏn hng a c p Phỏp lu t v bỏn hng a c p Vi t tạp chí luật học số 7/2007 Nam hi n ch cho phộp doanh nghi p ... trỏi phộp ti s n; - Ng i n c ngoi, ng i Vi t Nam nh c n c ngoi khụng cú gi y phộp lao ng t i Vi t Nam c quan cú th m quy n c p V i quy nh trờn, phỏp lu t v bỏn hng a c p Vi t Nam khụng c m cỏn ... 110/2005/N -CP ngy 24/8/2005 thỡ ph m vi i u ch nh c a phỏp lu t v bỏn hng a c p Vi t Nam l ho t ng bỏn hng a c p v qu n lớ ho t ng bỏn hng a c p trờn lónh th n c C ng ho xó h i ch ngha Vi t Nam Nh...
 • 5
 • 1,349
 • 16

Tài liệu Báo cáo " Pháp luật về khuyến mại - một số vướng mắc về lý luận và thực tiễn " pptx

Tài liệu Báo cáo
... chí luật học số 7/2007 giỏ tr v t ch t, gi i h n v th i gian khuy n m i, c th nh sau: - Khuy n m i b ng hng m u khụng b h n ch v s l ng, giỏ tr , th i gian phỏt t ng hng m u cho khỏch hng; - H ... phỏp lu t hi n hnh lm c s phỏp lớ b o v quy n l i c a h tr ng h p ny.(2) tạp chí luật học số 7/2007 nghiên cứu - trao đổi Th nm, m b o s trung th c c a thng nhõn v gi i th ng cỏc chng trỡnh khuy ... thỡ m c ớch ch ng bỏn phỏ giỏ v m b o c nh tranh lnh m nh ban hnh i u lu t tạp chí luật học số 7/2007 nghiên cứu - trao đổi l i khụng th c hi n c Tr ng h p thng nhõn th c hi n nhi u hỡnh th c khuy...
 • 8
 • 509
 • 7

Tài liệu Báo cáo " Pháp luật về xoá bỏ bạo hành trong gia đình của nước Cộng hoà Indonesia " pdf

Tài liệu Báo cáo
... khái ni m khác v i khái ni m thành viên s ng m t nhà Lu t v xoá b b o hành gia ình c a Indonesia quy nh c th hành vi b o hành gia ình bao g m b o hành v th xác (hành ng d n n s au n, b nh t t, ... àn ông ch gia ình Vì v y, Lu t v xoá b b o hành gia ình c a Indonesia quy nh nh ng d ng b o l c hoàn toàn phù h p v i th c t i s ng xã h i c a Indonesia giai o n hi n N n nhân b o hành gia ình ... n n nhân b o hành gia ình h n nh v m t tâm lí, tinh th n s n sàng h p tác v i c nh sát nh m x lí k p th i nh ng cá nhân gây hành vi b o hành gia ình Ch tài i v i hành vi b o hành gia ình c quy...
 • 5
 • 245
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, an sinh xã hội của một số nước trên thế giới " docx

Tài liệu Báo cáo
... kinh, mang thai, sinh cho bú Bình ng v b o hi m h i Pháp lu t nư c u ghi nh n m i công dân u có quy n bình ng v b o hi m h i nh ng phúc l i h i khác mà không tính n y u t gi i Pháp lu ... u ghi nh n s bình ng vi c tr lương thu nh p c a lao ng nam n Ph n nam gi i làm công vi c tr lương ngang (Kosovo, Kyggyzstan, Bosnia Herzegovina, Ph n Lan, Albania…) Trung Qu c, pháp lu t ghi ... (Kosovo) Bên c nh ó pháp lu t Kosovo có nh ng quy nh v v n b o hi m h i cho c lao ng ng n h n, lao ng th i v lao ng gia ình T i Bosnia Herzegovina, hành vi phân bi t i x lí mang thai, sinh ho c th...
 • 3
 • 503
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: quy định pháp luật về chứng khoánpháp luật về chứng khoánvăn bản pháp luật về chứng khoáncác văn bản pháp luật về chứng khoánpháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoánbáo cáo pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mạipháp luật về chứng khoán phái sinhgt dn niêm yết theo quy định pháp luật về chứng khoánthuc trang moi quan he giua phap luat ve chung khoan va cac linh vuc phap luat khac nhung bat cap va xung dotbài báo cáo thực tập về kế toán tiền lương va cac khoan trich theo luong cua co quan hanh chanh su nghiepbài báo cáo thực tập về tài chính va giai phap nang caoluật về chứng khoánbáo cáo môn thị trường chứng khoánbài báo cáo thực tập về tiền lươngbài báo cáo thực tập về khách sạnĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả