Tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự?

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN
... Hà Nội, ngày tháng năm 2009 NGƯỜI LÀM ĐƠN KÝ TÊN ...
 • 2
 • 23,280
 • 295

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ TIÊU HAO VÀ KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA SỨC KHỎE, KHÁM SỨC KHỎE THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ppt

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ TIÊU HAO VÀ KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA SỨC KHỎE, KHÁM SỨC KHỎE THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ppt
... 10 Chất đốt Theo thực dùng 11 Vật khác (nếu có) Theo thực dùng tệp 0,25 05 Định mức vật tiêu hao cho hoạt động khám sức khỏe/ 100 người: TT Tên vật Đơn vị tính Định mức Cồn 70 độ ml 1000 ... MỨC KINH PHÍ: Kinh phí bồi dưỡng cho ngày làm việc thành viên đoàn khám sức khỏe tổ kiểm tra sức khỏe (gồm: khám sức khỏe, tập huấn, sơ kết, tổng kết v.v ): a) Được tính ngày công tác phí tỉnh ... Theo thực dùng 11 Hóa chất, vật xét nghiệm Theo thực dùng 12 Vật khác (nếu có) Theo thực dùng 10 tệp 0,5 20 Giá vật tiêu hao: Được tính theo mặt giá địa phương thời điểm II ĐỊNH MỨC KINH...
 • 4
 • 1,617
 • 5

vai trò của gia đình, dòng họ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên hiện nay (nghiên cứu trường hợp huyện ứng hoà, thành phố hà nội)

vai trò của gia đình, dòng họ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên hiện nay (nghiên cứu trường hợp huyện ứng hoà, thành phố hà nội)
... Đ c ñi m Gia ñình Đ c ñi m dòng h Ch c Đ c ñi m chung gia ñình, dòng h Ch c gia ñình Ch c dòng h Vai trò Vai trò xã h i Vai trò xã h i gia ñình, dòng h 42 2.1.3 Vai trò c a gia ñình, dòng h huy ... vai trò xã h i c a gia ñình, dòng h Vai trò c a gia ñình, dòng h th hi n hai bình di n: ñ i v i thành viên gia ñình, dòng h ñ i v i xã h i, c ng ñ ng Đ i v i thành viên, vai trò xã h i c a gia ... a gia ñình, dòng h nêu s quan tr ng ñ xem xét, phân tích vai trò c a gia ñình, dòng h 2.1.2 Vai trò xã h i, vai trò xã h i c a gia ñình, dòng h 2.1.2.1 Vai trò xã h i Trong xã h i h c, vai trò...
 • 212
 • 557
 • 0

Vai trò của gia đình, dòng họ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên hiện nay (tt)

Vai trò của gia đình, dòng họ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên hiện nay (tt)
... 2.1.4 Vai trò c a gia ñình, dòng h ñ i v i vi c th c hi n NVQS c a niên 2.1.4.1 Quan ni m, n i dung vai trò c a gia ñình, dòng h ñ i v i vi c th c hi n NVQS c a niên Vai trò c a gia ñình, dòng ... trai c a gia ñình; ñ c ñi m c a gia ñình; 4.1 M T S THU N L I, KHÓ KHĂN Đ I V I VAI TRÒ C A GIA ĐÌNH, DÒNG H TRONG TH C HI N NGHĨA V QUÂN S C A THANH NIÊN HI N NAY Trong trình gia ñình, dòng h ... GIÁ VAI TRÒ C A GIA ĐÌNH, DÒNG H Đ I V I VI C TH C HI N NGHĨA V QUÂN S C A THANH NIÊN TRONG NH NG NĂM T I 4.2.1 M t s v n ñ ñ t v vai trò c a gia ñình, dòng h ñ i v i vi c th c hi n NVQS c a niên...
 • 14
 • 289
 • 0

Đề tài dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn về cáp và cổng bề cáp

Đề tài dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn về cáp và cổng bề cáp
... chức quốc tế và/ hoặc quốc gia, nhóm thực đề tàichủ trì không vào tiêu chuẩn tổ chức mà bổ sung yêu cầu khác từ nhiều tiêu chuẩn nước tổ chức tiêu chuẩn quốc tế giới Mục tiêu tiêu chuẩn nội dung ... 19 Bổ sung số tiêu chuẩn vật liệu chế tạo ống 20 Bổ sung thêm số đo tiêu tiêu cho ống nhựa uPVC 21 Bổ sung tiêu chuẩn cho ống nhựa xoắn HDPE, ống tổ hợp HDPE đo với tiêu cho ống HDPE 22 Bổ sung ... thực đề tài soạn thảo dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật” Dự thảo tiêu chuẩn gồm nội dung sau: Lời nói đầu Phạm vi áp dụng Tài liệu...
 • 30
 • 401
 • 2

Luật Nghĩa vụ quân sự

Luật Nghĩa vụ quân sự
... phạm luật nghĩa vụ qn thể hiên tính nghiêm minh triệt để pháp luật, vi phạm luật nghĩa vụ qn bị sử lí theo pháp luật _ Luật nghĩa vụ qn quy định: “người vi phạm quy định đăng kĩ nghĩa vụ qn sự, ... lí vi phạm luật NVQS Nó Nhằm mục đích gì? _Xử lí vi phạm luật nghĩa vụ qn thể hiên tính nghiêm minh triệt để pháp luật, vi phạm luật nghĩa vụ qn bị sử lí theo pháp luật _ Luật nghĩa vụ qn quy ... thể có kỉ luật, văn minh nhà trường ngồi xã hội b Chấp hành nghĩa vụ đăng kí nghĩa vụ qn sự: _ Tuổi đăng kí nghĩa vụ qn sự: +Cơng dân nam giới đủ 17 tuổi năm, cơng dân diện làm nghĩa vụ qn phải...
 • 7
 • 5,923
 • 30

Luật Nghia vụ quân su và trách nhiệm hs

Luật Nghia vụ quân su và trách nhiệm hs
... +Nhóm4: Xử lý vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự: Bất kể vi phạm luật nghĩa vụ quân bị xử lý theo pháp luật Hoạt động 6(15 phút): Trách nhiệm HS việc thực Luật nghĩa vụ quân sự: Hoạt động HS Hoạt động GV ... dung luật nghĩa vụ quân sự,làm sở để thực trách nhiệm, nghĩa vụ quân minh Về thái độ: Xác định tinh thần, thái độ đắn học tập, nghiên cứu luật nghĩa vụ quân sự, liên hệ xác định trách nhiệm HS tham ... dung luật nghĩa vụ quân sự,làm sở để thực trách nhiệm, nghĩa vụ quân minh Về thái độ: Xác định tinh thần, thái độ đắn học tập, nghiên cứu luật nghĩa vụ quân sự, liên hệ xác định trách nhiệm HS tham...
 • 8
 • 2,698
 • 5

làmphuwowngluaatj nghĩa vụ quân sự

làmphuwowngluaatj nghĩa vụ quân sự
... sung Nghĩa vụ quân gì? Độ tuổi dăng ký nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm công dân độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự? Câu hỏi cần làm rõ ý: - Khái niệm nghĩa vụ quân - Độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự: ... Nghĩa vụ quân nghĩa vụ vẻ vang công dân phục vụ Quân đội nhân dân Việt Nam - Làm nghĩa vụ quân bao gồm phục vụ ngũ phục vụ ngạch dự bị quân đội - Quân nhân ngũ quân nhân dự bị có nghĩa vụ trung ... độ BHYT d) Xử lý vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự: - Xử lý vi phạm Luật Nghĩa vụ quân nhằm bảo đảm tính nghiêm minh triệt để pháp luật - Bất kể vi phạm Luật Nghĩa vụ quân bị xử lý theo quy định pháp...
 • 15
 • 1,087
 • 1

GDQP-Bài 2 .Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh

GDQP-Bài 2 .Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
... sung Nghĩa vụ quân gì? Độ tuổi dăng ký nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm công dân độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự? Câu hỏi cần làm rõ ý: - Khái niệm nghĩa vụ quân - Độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự: ... Luật Nghĩa vụ quân năm 20 05 a) Những quy định chung: * Y cầu ki ên thức cần truy ền đ ạt cho h ọc sinh Nghĩa vụ quân nghĩa vụ vẻ vang công dân phục vụ Quân đội nhân dân Việt Nam Làm nghĩa vụ quân ... cho học sinh học phần giáo viên nên xây dựng câu hỏi tình để học sinh trả lời từ khái quát thành nội dung học Ví dụ: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh H: Vũ Văn An sinh ngày 12/ 8 /20 02 Học sinh...
 • 15
 • 14,009
 • 73

Tài liệu Đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) doc

Tài liệu Đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) doc
... bước Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người đăng nghĩa vụ quân nhận định bổ nhiệm chức vụ thuộc diện miễn gọi nhập ngũ thời chiến quan, tổ chức nơi người 1 công tác cử đại diện mang định bổ ... Thành phần hồ sơ - Quy t định bổ nhiệm chức vụ thuộc diện miễn gọi nhập ngũ thời chiến; - Giấy chứng nhận đăng NVQS; Thành phần hồ sơ - Sổ đăng công dân sẵn sàng nhập ngũ Số hồ sơ: 01 (bộ) ... nhiệm chức vụ, giấy chứng nhận đăng nghĩa vụ quân người đến Ban CHQS cấp huyện để làm thủ tục đưa khỏi danh sách đăng công dân SSNN 2 Ban CHQS huyện đăng riêng vào Sổ đăng công dân...
 • 3
 • 1,629
 • 1

Tài liệu Đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) lần đầu doc

Tài liệu Đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) lần đầu doc
... kê khai lý lịch để đăng lần đầu vào sổ đăng công dân sẵn sàng nhập ngũ Ban huy quân cấp huyện đăng ký, lập lý lịch nghĩa vụ 3 quân cấp giấy chứng nhận đăng nghĩa vụ quân cho người sẵn ... sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ - Lệnh gọi đăng nghĩa vụ quân sự; - Lý lịch nghĩa vụ quân sự; - Phiếu sức khoẻ nghĩa vụ quân sự; - Sổ đăng công dân sẵn sàng nhập ngũ Số hồ sơ: 01 (bộ) ... dân diện đăng NVQS mà chưa đăng lần đầu Tháng tư hàng năm, theo lệnh gọi Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện, công dân nam giới đủ 17 tuổi năm 2 người độ tuổi làm NVQS chưa đăng đến Ban...
 • 3
 • 3,360
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sựđối tượng tham gia nghĩa vụ quân sựđối tượng bắt buộc tham gia nghĩa vụ quân sựđối tượng phải tham gia nghĩa vụ quân sựtiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sựem phải làm khi khi người thần giả vờ bị ốm để khong đi nghĩa vụ quân sựnghĩa vụ quân sựnghĩa vụ quân sựđăng ký nghĩa vụ quân sựluật nghĩa vụ quân sự 1990luật nghĩa vụ quân sự 1994luật nghĩa vụ quân sự 1981chế độ nghĩa vụ quân sựluật nghĩa vụ quân sự 1960tạm hoãn nghĩa vụ quân sựMẫu báo cáo - Đề xuất két quả kiểm tra khảo sát và thảm đinh công trình thi côngNghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóamẫu công văn yêu cầu thanh toán chi phí kiểm định bến phà trong xây dựng công trìnhChuyên đề hydrocacbon không noĐẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệpĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở tập đoàn điện lực việt nam, các giải pháp phát triển và nâng caoPhân tích công tác tuyển dụng lao động tại trường đại học điện lựcPhân tích chế độ thù lao lao động tại trung tâm điều độ hệ thống điện quốc giaHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngPhân tích thực trạng về hoạt động trả thù lao lao động của trường đại học điện lựcĐề cương ôn thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cao học CNTTTẠO EBOOK với MICROSOFT WORD 2016Phải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàoGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khônggiao trinh solidworks 2017 fullCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròGA TTNNHCM voi CNMarx lenin