ĐỀ kiểm tra năm học 2015 2016 môn tiếng anh lớp 12

Đề Kiểm Tra –Năm học 2010 -2011 Môn : Tiếng Anh lớp 12 potx

Đề Kiểm Tra –Năm học 2010 -2011 Môn : Tiếng Anh lớp 12 potx
... attractiveness B attract C attracting D attractive Câu 3 7: -“I have passed my driving test.” -“ ” A Do you? B It’s nice of you to say so C Congratulations! D That’s a good idea Câu 3 8: After ... reported Câu 2 1: The doctor him to take more exercise A tell B have told C told D are telling Câu 2 2: Tom : “How did you get there ? - John : “ _” A I came there last night B The train is so ... cleaned D cleans Câu 3 9: Helen : “ Where you come from ? “ - Ann : “ _” A Yes, I have just come here B In London C I’m living in London D I come from London Câu 4 0: -“Would you like to have...
 • 3
 • 247
 • 0

Đề Kiểm Tra Năm học 2010 -2011 Môn : Tiếng Anh lớp 12 - Mã đề: 210 ppt

Đề Kiểm Tra Năm học 2010 -2011 Môn : Tiếng Anh lớp 12 - Mã đề: 210 ppt
... D 49 A 50 B Trang 3/6 - đề thi 210 Trường THPT Lạc Long Quân Họ & Tên : Lớp : SBD: Phòng: Đề Kiểm Tra Năm học 2010 -2 011 Môn : Tiếng Anh lớp 12 ( Chuẩn) Thời gian làm : 60 phút (không ... phát đề) _// đ : 134 (Đề gồm 50 câu trắc nghiệm Học sinh làm phiếu trả lời trắc nghiệm) Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest: Câu 1: A bats ... receives D puts on Câu 3 6: What is more important to you, intelligence or ? A attractiveness B attract C attracting D attractive Câu 3 7: - I have passed my driving test.” - ” A Do you? B...
 • 6
 • 193
 • 0

Đề Kiểm Tra –Năm học 2010 -2011 Môn : Tiếng Anh lớp 12 ( Chuẩn) ppt

Đề Kiểm Tra –Năm học 2010 -2011 Môn : Tiếng Anh lớp 12 ( Chuẩn) ppt
... attractiveness B attract C attracting D attractive Câu 3 7: -“I have passed my driving test.” -“ ” A Do you? B It’s nice of you to say so C Congratulations! D That’s a good idea Câu 3 8: After ... reported Câu 2 1: The doctor him to take more exercise A tell B have told C told D are telling Câu 2 2: Tom : “How did you get there ? - John : “ _” A I came there last night B The train is so ... cleaned D cleans Câu 3 9: Helen : “ Where you come from ? “ - Ann : “ _” A Yes, I have just come here B In London C I’m living in London D I come from London Câu 4 0: -“Would you like to have...
 • 3
 • 153
 • 0

Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 10 trường THPT tam giang, thừa thiên huế năm 2014 2015 đề kiểm tra hết học kì 1 môn tiếng anh lớp 10 có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 10 trường THPT tam giang, thừa thiên huế năm 2014  2015 đề kiểm tra hết học kì 1 môn tiếng anh lớp 10 có đáp án
... HẾT Trang 12 /13 - Mã đề thi 13 2 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN đề 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 ... 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 STT Đáp án STT Mã đề A 209 B 209 B 209 B 209 B 209 A 209 C 209 B 209 D 209 10 D 10 209 11 A 11 209 12 A 12 209 13 D 13 209 14 C 14 209 15 C 15 209 16 ... - HẾT Trang 3 /13 - Mã đề thi 13 2 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT TAM GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2 014 - 2 015 MÔN: TIẾNG ANH 10 Thời gian...
 • 13
 • 213
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 Môn: Tiêng Anh- Lớp 12 (hệ 3 năm) pptx

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 Môn: Tiêng Anh- Lớp 12 (hệ 3 năm) pptx
... 2009-2 010 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIÊT LẦN Môn: Tiếng Anh- Lớp 12 ( hệ năm) Thời gian: 45' (Không kể thời gian phát đề) Thang điểm: 0.25đ/ câu (40câu 0.25 = 10 đ) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án C D D B C C B B C D D B B D A A B D C A Đáp án B C D B B C D A A C D B B D C C B A A D MA TRẬN XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ YÊU CẦU ĐỀ KIỂM ... KIỂM TRA Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng điểm Ghi 2.25 0.75 -thông hiểu: 2 ,3, 4,5,6,8, 11 ,12 ,20 -vận dụng: 7 ,15 ,17 0.75 0.75 1. 5 - thông hiểu: 25,28 ,30 0.5 0.5 0.25 1. 25 -thông hiểu: 33 ,34 -...
 • 3
 • 918
 • 9

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 MÃ SỐ ĐỀ 011 pptx

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 MÃ SỐ ĐỀ 011 pptx
... TẠO LÀO CAI ĐỀ KIỂM TRA THÍ ĐIỂM TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 MÃ SỐ ĐỀ 012 HỌC KỲ 1.NĂN HỌC 2005 - 2006 ( THỜI GIAN LÀM BÀI 60 PHÚT,KHÔNG KỂ THỜI GIAN GIAO ĐỀ ) ĐỀ GỒM TRANG I Phonetics ... TẠO LÀO CAI ĐỀ KIỂM TRA THÍ ĐIỂM TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 MÃ SỐ ĐỀ 013 HỌC KỲ 1.NĂN HỌC 2005 - 2006 ( THỜI GIAN LÀM BÀI 60 PHÚT,KHÔNG KỂ THỜI GIAN GIAO ĐỀ ) ĐỀ GỒM TRANG I Phonetics ... TẠO LÀO CAI ĐỀ KIỂM TRA THÍ ĐIỂM TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 MÃ SỐ ĐỀ 014 HỌC KỲ 1.NĂN HỌC 2005 - 2006 ( THỜI GIAN LÀM BÀI 60 PHÚT,KHÔNG KỂ THỜI GIAN GIAO ĐỀ ) ĐỀ GỒM TRANG I Phonetics...
 • 14
 • 405
 • 1

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn tiếng việt lớp 3 năm học 2015 2016 trường tiểu học bình hòa hưng long an

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn tiếng việt lớp 3 năm học 2015 2016 trường tiểu học bình hòa hưng long an
... NĂM HỌC 2 015 – 2 016 HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT A Kiểm tra kĩ đọc kiến thức tiếng Việt: * Đọc thành tiếng : (1, 5 điểm) * Đọc thầm làm tập: Câu 1: Ý a (0,5 điểm) Câu Ý b (0,5 điểm) Câu 3: Ý b (0,5 ... học tốt * Gợi ý: a Lí viết thư (Em biết bạn qua báo chí, đài phát thanh, truyền hình, ) b Nội dung thư (Em tự giới thiệu, hỏi thăm bạn, hẹn bạn thi đua học tốt ) KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC ... B Kiểm tra kĩ viết tả viết văn B I (2,0 điểm) Chính tả (khoảng 20 phút): - GV đọc cho HS ghe - viết bài: “Đêm trăng Hồ Tây” – SGK, Tiếng việt 3, tập 1, trang 10 5 - Viết B.II (3 điểm) Viết...
 • 3
 • 2,177
 • 1

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Tiếng Việt lớp 2 (có ma trận) - Năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Tiếng Việt lớp 2 (có ma trận) - Năm học 2015 - 2016
... âm - vần M2 B.Tập làm văn - Kiểu bài: Nói loài -2 - 5điểm 30 phút M2 Trường: ……………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II- LỚP Họ tên HS…………………………………………… Lớp: ……… NĂM HỌC: 20 1 5 -2 016 MÔN: TIẾNG ... (TV2 – Tập 2- trang 107) Mỗi học sinh đọc khoảng 50 tiếng phút B.Đọc thầm làm tập ( điểm) Khoanh câu 1điểm theo thứ tự sau: 1.a ; 2. c ; 3.b ; 4.c ; II Kiểm tra viết ( 10 điểm) Chính tả ( Nghe - ... …………………………………………………………………………………………………………………………… PHẦN I : KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) A Đọc thành tiếng (6 điểm) Bài đọc “Chiếc rễ đa tròn” (TV2 – Tập 2- trang 107) Mỗi học sinh đọc khoảng 50 tiếng/ phút B Đọc thẩm làm tập (4...
 • 5
 • 4,490
 • 92

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Tiếng Việt lớp 3 - Năm học 2015 - 2016 (có ma trận)

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Tiếng Việt lớp 3 - Năm học 2015 - 2016 (có ma trận)
... ……………………………………………ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II - LỚP Họ tên HS: …………………………………………………… Lớp: ……… NĂM HỌC: 201 5-2 016 MÔN: TIẾNG VIỆT - THỜI GIAN 70: PHÚT (Không kể thời gian giao đề) Ngày kiểm tra: ……… ... trường lớp khu vực nơi em sinh sống…) - Kể theo trình tự diễn biến việc đó, kết ? - Nêu cảm nghĩ em sau làm việc ? ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT- LỚP NĂM HỌC : 2015 - 2016 PHẦN I : KIỂM TRA ... nói việc tập thể dục? PHẦN II KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) Chính tả nghe – viết (4 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết “Ngôi nhà chung” SGK Tiếng Việt 3, tập 2, trang, trang 115 *Bài tập : Điền...
 • 8
 • 8,274
 • 139

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Tiếng Việt lớp 5 - Năm học 2015 - 2016 (cực hay)

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Tiếng Việt lớp 5 - Năm học 2015 - 2016 (cực hay)
... ĐÁP ÁN : Phần I : A Đọc thành tiếng: (5 điểm) - Đọc tiếng, từ: điểm (Đọc sai tiếng: 1 ,5 điểm; sai tiếng: điểm; sai 3-4 tiếng: 0 ,5 điểm; sai từ tiếng trở lên: điểm) - Ngắt nghỉ dấu câu cụm từ rõ ... đóng góp công sức cho Cách mạng PHẦN II : KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) A Chính tả nghe - viết (5 điểm, 15 – 20 phút ) : Bài "Buổi sáng thành phố Hồ Chí Minh" (TV5 - Tập / Tr.132) Viết đoạn: "Mảng thành ... chấm mức điểm từ 0 ,5 1 1 ,5 5 điểm Cụ thể: - Tả tuý theo yêu cầu văn vật có đủ đầy phần MB, TB, KB : 2 ,5 điểm - Lời văn rõ ràng, mạch lạc, sử dụng dấu câu hợp lí, chỗ: điểm - Biết sử dụng có...
 • 4
 • 2,626
 • 4

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Tiếng Việt lớp 4 - Năm học 2015 - 2016 (có ma trận)

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Tiếng Việt lớp 4 - Năm học 2015 - 2016 (có ma trận)
... ………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II - LỚP Họ tên HS: …… ……………………………………………………… Lớp: ……………… NĂM HỌC: 201 5-2 016 MÔN: TIẾNG VIỆT - THỜI GIAN: 70 PHÚT (Không kể thời gian giao đề) Ngày kiểm tra: ... ÁN TIẾNG VIỆT-LỚP KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HK II Năm học: 2015 - 2016 I/ Đọc hiểu: Câu 1: C B A B C C Câu 2: Khoanh vào C ( điểm): ngọc bích, vị thần Cău 3: Khoanh vào A ( điểm): câu kể II/ Kiểm tra ... viết (5 điểm) - Thời gian viết bài: 15 phút Bài viết: Con chuồn chuồn nước- Sách Tiếng Việt lớp Tập – trang 127 Viết đề đoạn “Rồi xanh cao vút” ...
 • 6
 • 6,387
 • 62

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2015 - 2016 (có ma trận)

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2015 - 2016 (có ma trận)
... (Sách Tiếng Việt1 tập trang 10 ) 2.Bài tập (1 iểm) Điền vào chỗ chấm c/q/k Thước ….ẻ …….ủa ……ọ CÁCH ĐÁNH GIÁ PHẦN I 1Học sinhđọc phân tích mô hình tiếng đúng :1 iểm 2Học sinh đọc trơn,đọc ,đọc rõ tiếng, từ ... Câu (1 điểm ) Tìm tiếng có vần inh :……………………………………… PHẦN II : KIỂM TRA BÀI VIẾT (10 ĐIỂM) 1. Viết (8điểm): Giáo viên đọc cho học sinh nghe - viết đoạn 3,4 Từ “Thủy Tinh đến sau….ngập lụt mênh mông” ... Lớp: ……… MÔN: TIẾNG VIỆT THỜI GIAN: … PHÚT (Không kể thời gian giao đề) Ngày kiểm tra: ……… tháng … năm 2 016 Nhận xét thầy cô Điểm ………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 4
 • 4,338
 • 17

Đề kiểm tra cuối học ki II - Môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2015 - 2016 (có ma trận)

Đề kiểm tra cuối học ki II - Môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2015 - 2016 (có ma trận)
... M1 - Ki u bài:Kể người thân 5điểm 30 phút M2 B.Tập làm văn Trường: ……………………….……… ĐỀ KI M TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II Họ tên HS …………………………………………………… Lớp: 2B NĂM HỌC: 20 15 - 20 16 MÔN: TIẾNG VIỆT ... …………………………………………………………………………………………………………………………… A KI M TRA ĐỌC I ĐỌC THÀNH TIẾNG (6 điểm): GV cho học sinh bốc thăm đọc PHẦN I : KI M TRA ĐỌC (10 điểm) I Đọc thành tiếng (5 điểm) Bài đọc “Chuyện bầu” (TV2 – Tập 2- tr 116) Mỗi học sinh ... …………………………………………………… Lớp: 2B NĂM HỌC: 20 15 - 20 16 MÔN: TIẾNG VIỆT - THỜI GIAN 70: PHÚT (Không kể thời gian giao đề) Ngày ki m tra: ……… tháng … năm 20 16 Nhận xét thầy cô Điểm mmm ………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 6
 • 4,658
 • 68

Đề kiểm tra 1 tiết số 4 môn Tiếng Anh lớp 10 Cơ bản trường THPT Đoàn Thị Điểm, Khánh Hòa năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra 1 tiết số 4 môn Tiếng Anh lớp 10 Cơ bản trường THPT Đoàn Thị Điểm, Khánh Hòa năm học 2015 - 2016
... hears the song 40 The name of the show is “My Favorite Music” VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ANSWER KEYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A D ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A D B D B C C B C B A C B D D C C D D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B B C D B D C B A D C D C B A T T F F ... them several time 10 In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly A slowly B really C quickly D hardly C order in to invite D so that to invite 11 He telephoned ...
 • 5
 • 88
 • 0

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TIẾNG VIỆT I/ Kiểm tra đọc: (10 điểm) 1/ Đọc thành tiếng: (6 điểm) 2/ Đọc thầm: (4 điểm) Học sinh ý (1 điểm) Câu 1: ý b Giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta Câu 2: ý ... Giáo viên đọc cho học sinh viết “Cây hoa bên lăng Bác” SGK Tiếng Việt 2, tập 2, trang 111 (Đoạn từ “Sau lăng …………đến tỏa hương ngào ngạt”) Tập làm ... trừ 0 ,25 điểm * Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ trình bày bẩn … bị trừ điểm toàn 2/ Tập làm văn (5 điểm) Học sinh viết đoạn văn từ đến câu theo gợi ý đề Câu...
 • 3
 • 917
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: quận 9 đề kiểm tra giữa học kì i môn tiếng anh năm học 2005 2006 lớp 9quận 9 đề kiểm tra giữa học ki ii môn tiếng anh năm học 2005 2006 lớp 9đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn tiếng việt lớp 3đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn tiếng việt lớp 1các đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn tiếng việt lớp 1giao an de kiem tra 15 phut tiet 45 mon tieng anh lop 6kiem tra 1 tiet lan 1 mon tieng anh lop 12hải dương đề kiểm tra chất lượng học kì ii năm học 2005 2006 môn tiếng anh lớp 9đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn tiếng việt 2đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn tiếng việt 2đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn tiếng việt 1đề kiểm tra giữa học kỳ i môn tiếng việt 2đề kiểm tra học kì i môn tiếng anh lớp 12đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 12 năm 2015đề kiểm tra cuối học kì ii môn địa lí lớp 5Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học