NHÓM 3 độc tố KIM LOẠI

Sự nhiễm độc tố kim loại nặng trong động vật thủy sinh

Sự nhiễm độc tố kim loại nặng trong động vật thủy sinh
... CHƯƠNG II: SỰTÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG Ở ĐỘNG VẬT THỦY SINH [2] 2.1 Sự tích lũy sinh học chế gây độc kim loại nặng lên tế bào 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tích lũy kim loại nặng động vật thủy sinh ... Nồng độ kim loại nặng nước 2.2.2 Điều kiện môi trường 2.2.3 Đặc tính động vật thủy sinh .10 CHƯƠNG III: SỰ NHIỄM ĐỘC TỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐỘNG VẬT THỦY SINH Ở MỘT ... riêng động vật : hàm lượng kim loại có thức ăn : tốc độ tiết : tốc độ tăng trưởng động vật Nồng độ kim loại nặng phận khác động vật thủy sinh suốt trình phơi nhiễm tiết khác Hình 2: Sự phân bố kim...
 • 19
 • 128
 • 2

Bài thuyết trình: Các nguyên tố kim loại chuyển tiếp nhóm VII B

Bài thuyết trình: Các nguyên tố kim loại chuyển tiếp nhóm VII B
... VI Hợp chất Các< /b> mangan oxit a Mangan (VII)< /b> oxit (Mn2O7) ─ Chất lỏng, sánh, màu nâu sẫm,tính oxi hóa mạnh ─ Các < /b> chất hữu b c cháy tiếp < /b> xúc với Mn2O7 - VI Hợp chất Các< /b> mangan oxit b Mangan (IV) ... vơ  cơ  tập  3, NXB giáo dục Nguyễn  Đức  Vận  –  Hóa  học  vơ  cơ  tập  2  (  các< /b> kim< /b> loại< /b> điển  hình),  NXB khoa học và kỹ thuật Hà Nội Nguyễn Đinh Soa – Hóa vơ cơ, NXB  Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh ... • Mangan tạo hợp kim < /b> với nhiều kim < /b> loại < /b> khác OUTLI NE I II Mangan Phản ứng với nước Phản ứng với Acid Phản ứng với Base TÍNH CHẤT VẬT LÝ III TÍNH CHẤT HĨA HỌC Phản ứng với phi kim < /b> CẤU TẠO NGUY...
 • 32
 • 4,877
 • 8

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần các nguyên tố kim loại nhóm b

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần các nguyên tố kim loại nhóm b
... 80% Nguyễn Thị Ngà - K3 2B- Khoa hoá học 16 Khoá luận tốt nghiệp - 2010 Chương 2: Xây < /b> dựng < /b> hệ < /b> thống < /b> câu < /b> hỏi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> khách < /b> quan < /b> phần < /b> kim < /b> loại < /b> nhóm < /b> B 2.1 B I TẬP NHÓM IB Câu < /b> 1: Hòa tan hoàn toàn ... mới, lựa chon phương pháp KT - ĐG khách < /b> quan,< /b> xác dạy học hóa học, chọn đề tài: “ Xây < /b> dựng < /b> hệ < /b> thống < /b> câu < /b> hỏi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> khách < /b> quan < /b> phần < /b> nguyên < /b> tố < /b> kim < /b> loại < /b> nhóm < /b> B Mục đích, nhiệm vụ đối tượng ... nội dung chương trình hóa học 12 phần < /b> kim < /b> loại < /b> nhóm < /b> B, lí thuyết câu < /b> hỏi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> để xây < /b> dựng < /b> hệ < /b> thống < /b> tập TNKQ chương trình hóa học 12 phần < /b> kim < /b> loại < /b> nhóm < /b> B 4.2 Điều tra Thăm dò trao đổi ý...
 • 56
 • 275
 • 0

Bài báo cáo các nguyên tố kim loại chuyển tiếp nhóm VII b

Bài báo cáo các nguyên tố kim loại chuyển tiếp nhóm VII b
... 1 :Kim < /b> loại < /b> IA IB có cấu electron lớp mà tính chất lại khác hiệu ứng chắn nguyên < /b> tố < /b> nhóm < /b> IB IA làm tăng lượng ion hóa thứ nguyên < /b> tố < /b> nhóm < /b> IB kim < /b> loại < /b> IB hoạt động kim < /b> loại < /b> IA Câu 2:Điều chế Cu kim < /b> ... Trong môi trường bazo: Mn6+ b n MnO4- + 1e → MnO42Ví dụ: 2KMnO4 + K2SO3 + KOH - → 2K2MnO4 + 2K2SO4 + H2O 46 - B i < /b> 12: KIM < /b> LOẠI CHUYỂN TIẾP NHÓM Thí nghiệm - - ●Cách tiến hành : -Becher : 25ml dd ... từ xuống độ phân cực muối kim < /b> loại < /b> tăng dần Các < /b> chất tan dễ dàng dung môi tương tự với B i < /b> 2: KIM < /b> LOẠI KIỀM THỔ Thí nghiệm1: Quan sát màu lửa kim < /b> loại < /b> kiềm thổ cháy ●Cách tiến hành : - Nhúng đầu...
 • 55
 • 237
 • 0

Quan Ly Nhan Su - Nhom 3.doc

Quan Ly Nhan Su - Nhom 3.doc
... lí nhân - Nhóm Lớp CNT46DH1 Sơ đồ liên kết tập thực thể : Thu ChucVu Chi - MaChi n SoTien - MaThu - SoTien n NhanSu To - MaTo - TenTo n C ó PhongBan - MaPBan TenPBan - CaSang - CaChieu - ThoiGian ... o n C ó - MaNS n - TenNS - NgaySinh - DiaChi - SoDT 1 - TrinhDo - MaTinh - MaDanToc MaTonGiao n 1 C ó n C ó n T h u 1 - MaCV - TenCV G m C hi QTLuong ThongTinPh u - ThongTin - ChiTiet QTCongTac ... QueQua n - MaQue TenQue B ị C ó n C ó n n BangPha t MucPhat - GhiChu Đư ợc n BangThuon g MucThuong - GhiChu - MaQTL - MucLuog - TGBD - LanTang P.congCa - Ca - GhiChu Là m C ó L.NgoaiGi o n C ó - MaNS...
 • 22
 • 506
 • 2

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần Các nguyên tố kim loại lớp 12 trường Trung học phổ thông (THPT)

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần Các nguyên tố kim loại lớp 12 trường Trung học phổ thông (THPT)
... thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần Các nguyên tố kim loại lớp 12 trường Trung học phổ thông , góp phần giúp thầy cô giáo nắm bắt nguyên tắc, yêu cầu, mức độ nhận thức đề thi trắc nghiệm, ... nguyên tố kim loại lớp 12 - Khách thể: Quá trình dạy học Hóa học trường Trung học phổ thông Phạm vi nghiên cứu Kiến thức dạy học phần kim loại chương trình lớp 12 6 Giả thuyết khoa học Nếu biên ... TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN PHẦN “CÁC NGUYÊN TỐ KIM LOẠI” 2.1 Phần Các nguyên tố kim loại chương trình Hóa học THPT 2.1.1 Vị trí, vai trò 2.1.1.1 Vị trí Phần kim loại xếp vào chương cuối học...
 • 140
 • 1,145
 • 1

Bài 3: O-xit kim loại phản ứng với axit

Bài 3: O-xit kim loại phản ứng với axit
... PHẢN ỨNG TRONG HOÁ HỌC VÔ CƠ Bài 3: OXIT KIM LOẠI phản ứng với AXIT Oxit phản úng với Axit  CÁC LOẠI AXIT: loại axit Axit loại 1: Các axit có tính axit -Thường gặp: HCl, H2SO4 loãng,… Axit ... nhớ:  Công thức 1: Oxit pứ với Axit loại  Công thức 2: Oxit pứ với Axit loại  Công thức 3: Oxit pứ với Axit loại Công thức 1: Oxit pứ với Axit loại Oxit KL + Axit loại 1→ Muối + H2O (HCl, H2SO4 ... loãng,… Axit loại 2: Có tính oxi hoá mạnh - Giải đề thi gặp HNO3, H2SO4 đặc Axit loại 3: Có tính Khử -Thường gặp : HCl, HI,… Oxit phản úng với Axit  CÁC CÔNG THỨC VIẾT PHẢN ỨNG: Có công thức...
 • 17
 • 224
 • 1

Tài liệu Thủ tục Thẩm định dự án nhóm 3 doc

Tài liệu Thủ tục Thẩm định dự án nhóm 3 doc
... trường hợp dự án bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định) , - Quyết định đầu tư (đối với dự án có Quyết định đầu tư) - Báo cáo tình hình thực đầu tư dự án (đối với dự án thực hiện) ... xã); Kế toán trưởng phụ trách kế toán - Đơn vị hạch toán phụ thuộc đơn vị cấp giao làm Chủ đầu tư dự án (hoặc làm đại diện Chủ đầu tư) phải có văn uỷ quyền cấp có thẩm quyền - Các tài liệu khác ... án sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trả nợ; Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ chấp thuận cho vay Chủ đầu tư thực bảo đảm tiền vay theo quy định Nghị định...
 • 4
 • 167
 • 0

Tài liệu Bộ môn Maketing - nhóm 3 doc

Tài liệu Bộ môn Maketing - nhóm 3 doc
... loại 3. 1 .3 Biến thể chủng loại sản phẩm 3. 2 Chính sách chất lượng sản phẩm 3. 3 Chính sách nhãn hiệu bao gói 3. 3.1 Chính sách nhãn hiệu 3. 3.2 Chính sách bao gói sản phẩm 3. 4 Chính sách sản phẩm 3. 5 ... (giảm 1,76% so với 2007) 2007: 5,682 2006: 5 ,35 0 2005: 5,112 2004: 5,118 (giảm 8,21% so với 20 03) 20 03: 5,576 2002: 5 ,34 6 2001: 5,261 Bộ môn Maketing Nhóm Môi trường marketing vi mô KFC  Khái ... phá sản KFC 17 Bộ môn Maketing Nhóm 3 Chính sách sản phẩm 3. 1 Chính sách sản phẩm cấu chủng loại 3. 1.1 Chính sách sản phẩm KFC nhà hàng đồ ăn nhanh chuyên gà, sản phẩm có nguyên liệu lại đa dạng...
 • 36
 • 217
 • 0

đáp án đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - cắt gọt kim loại - mã đề thi cgkl - lt (1)

đáp án đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - cắt gọt kim loại - mã đề thi cgkl - lt (1)
... lưỡi cắt yếu, góc sát thường = 6÷12 O; c chọn α = 8O Góc sắc β: góc mặt sắt mặt thoát dao 0,25 d β = 90 - (γ + α) Góc cắt gọt δ: góc hợp mặt thoát dao với mặt phẳng cắt 0,25 gọt δ = 90 - γ Các ... chiếu lưỡi cắt hình chiếu lưỡi cắt phụ xác định mặt phẳng b Các góc xác định mặt cắt phụ + Góc α1: Trên mặt cắt phụ ta xác định góc γ1; β1; δ1; α1 song lưỡi cắt phụ không đảm nhận cắt gọt nên ta ... 00 λ < 00 S Tính toán kích thước cần thi t để kiểm tra rãnh đuôi én phương pháp đo gián tiếp (vẽ hình minh họa) Biết: - Đáy lớn L= 120 - Chiều sâu rãnh: h = 14 - Góc α = 60 - Đôi trụ dùng để kiểm...
 • 5
 • 2,195
 • 15

đáp án đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - cắt gọt kim loại - mã đề thi cgkl - lt (2)

đáp án đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - cắt gọt kim loại - mã đề thi cgkl - lt (2)
... dây phoi xếp, nói cách khác cắt phoi dây dễ dàng phoi xếp - Như phoi thu gia công kim loại dẻo, làm tiêu chuẩn để đánh giá điều kiện cắt, tạo thành phoi dây, lực cắt bé biến đổi, độ bóng bề mặt ... – EI Nmax = 0,018 - = 0,018 mm - CD90: Thành phần gồm 0,9%Cac bon, loại thép cacbon dụng cụ 0,5 dùng chế tạo dụng cụ cắt tốc độ cắt thấp ta rô, bàn ren, dụng cụ cầm tay v.v - 80W18Cr4V2Mo: 0,8%Cácbon, ... 1%Môlipden - 90W9V2: 0, 9%Cácbon, 9%Wonfram, 2% Vanadi; a Trình bày đặc điểm điều kiện hình thành loại phoi? Phoi vụn: Khi gia công vật liệu giòn ta thường thu loại phoi này, trình cắt dao không...
 • 6
 • 1,947
 • 14

đáp án đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - cắt gọt kim loại - mã đề thi cgkl - lt (3)

đáp án đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - cắt gọt kim loại - mã đề thi cgkl - lt (3)
... chiếu lưỡi cắt hình b chiếu lưỡi cắt phụ xác định mặt phẳng Các góc xác định mặt cắt phụ 0,5 + Góc α1: Trên mặt cắt phụ ta xác định góc γ1; β1; δ1; α1 song lưỡi cắt phụ không đảm nhận cắt gọt nên ... hợp mặt sát mặt phẳng cắt gọt + Góc nêm β (góc sắc) Định nghĩa: góc β góc hợp mặt thoát mặt sát dao + Góc δ (góc cắt) Định nghĩa: góc cắt δ góc hợp mặt thoát mặt phẳng cắt gọt α + β + γ = 900 → ... góc α1 α1 có ảnh hưởng tới lực cắt chất lượng bề mặt gia công chi tiết Định nghĩa: Góc α1 góc hợp mặt sát phụ mặt phẳng cắt gọt phụ d Góc xác định mặt phẳng cắt gọt + Góc λ (góc nâng) Định nghĩa:...
 • 6
 • 1,848
 • 15

đáp án đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - cắt gọt kim loại - mã đề thi cgkl - lt (4)

đáp án đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - cắt gọt kim loại - mã đề thi cgkl - lt (4)
... lớp kim loại bị cắt nằm kề sát mặt trước dao trình cắt có tốc độ di chuyển chậm Và điều kiện định, lực cản thắng lực ma sát kim loại lớp kim loại nằm lại mặt trước dao taọ thành lẹo dao, lớp kim ... loại: Loại lẹo dao ổn định; dạng lẹo dao nằm dọc theo lưỡi cắt suốt trình cắt loại gồm số lớp gần song song với mặt trước dao thường xuất cắt thép với chiều dầy cắt nhỏ Loại lẹo dao chu kỳ, loại ... mặt trước dao kề lưỡi cắt thường xuất lớp kim loại, có cấu trúc khác hẳn với vật liệu gia công, vật liệu làm dao, kíp kim loại bám vào lưỡi cắt dụng cụ cắt gọi lẹo dao 1,0 - Khi gia công vật liệu...
 • 7
 • 1,258
 • 6

đáp án đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - cắt gọt kim loại - mã đề thi cgkl - lt (5)

đáp án đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - cắt gọt kim loại - mã đề thi cgkl - lt (5)
... phương thoát phoi Phần lớn dụng cụ cắt làm thép bon dụng cụ thép hợp kim dụng cụ bị mài mòn dạng - Mài mòn nhiệt Khi cắt tốc độ cắt tương đối cao, nhiệt độ cắt đạt đếnn giá trị cấu trúc tế vi ... bước ren : Pvl = π.m = 3, 14.4 = 22 22.4 = 7 (Π=22/7) p 22.4 11 55 40 vl - Áp dụng công thức : i = p = 12.7 = 12 = 35 60 vm 1,5 Như vậy: Z1 = 55; Z2 = 35 ; Z3 = 40; Z4 = 60 - Thử lại: S vl = S vm ... Z1 Z 55 40 22.4 = 12 = Z2 Z4 35 60 Vậy cách tính - Nghiệm ăn khớp: + Z1 + Z2 ≥ Z3 + (15 ÷ 20 ) => 55 + 35 > 40 + 20 + Z3 + Z4 ≥ Z2 + (15 ÷ 20 ) => 40 + 60 > 35 + 20 Vậy nghiệm ăn khớp đảm bảo...
 • 5
 • 1,310
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài thuyết trình các nguyên tố kim loại chuyển tiếp nhóm vii bcác nguyên tố kim loại chuyển tiếp nhóm blà loại độc tố gây tiêu chảy là nhóm nhiều độc tố sinh ra do nhuyễn thể ăn phải tảo độc thuộc nhóm dinoflagellates loài dinophysis spp aurocentum prorocentrumlima3 các cation kim loại kiềm nhóm cation 1các nguyên tố kim loại thường gây ngộ độcnguyên tố kim loạingộ độc do kim loạinguyên tố kim loại tổng hợpđộc tính kim loại nặngcơ chế gây độc của kim loạicơ chế gây độc của kim loại nặngdây nịt bản to kim loạixác định tên nguyên tố kim loạinhóm khoáng sản không kim loạibài tập xác định tên nguyên tố kim loạidown load CV đi số 358(1)down load CV đi số 515Down load CV đi số 1712đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh BH tinh den 18 8 2015Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 8. Kì diệu rừng xanhGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015