NHÓM 2 các độc tố có NGUỒN gốc từ ĐỘNG vật

TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT (Phần 1) doc

TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT (Phần 1) doc
... khỏng nhiu loi khỏng sinh (multi-resistante) Vụ hiu hoỏ cỏc loi khỏng sinh Nguy c ụ nhim mụi trng Ngun gc tn d tn d khỏng sinh Khỏng sinh + li nhun chn nuụi S dng khỏng sinh (lm dng, bt hp phỏp) ... NGUN GC T NG VT Khỏng sinh v chn nuụi thõm canh Chn nuụi thõm canh Mt cao Tn thng, ụ nhim tiu khớ hu chung nuụi, mt v sinh Tng t l cht, non thng yu t, khỏng kộm, Chm sinh trng Sn lng gim hay ... dựng Bo v mụi trng: khỏng thuc thỳ y, nhõn y Ngi tiờu dựng: Vn o c Khỏng sinh v tim tng nguy him c cp tớnh p Khỏng sinh cm (ung th, quỏi thai, bt thng ) p Gõy d ng p Mt cn bng h vsv ng rut...
 • 71
 • 422
 • 2

Bài giảng : TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT PART 4 doc

Bài giảng : TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT PART 4 doc
... ngờ chất kháng khuẩn Nhận định: è Không vấn đề kỹ thật è thể số chất kháng khuẩn Nếu cần thiết Khẳng định (nhận dạng) định lượng Bước 1: Test nhận diện chất/nhóm đặc hiệu = Penase, ... CHUNG Các sản phẩm khác ??? Chiến lược phân tích cụ thể phương pháp khác SỮA Mẫu sữa Test vsv + - Nhận định: è Ảnh hưởng kỹ thuật (quality errors) è Nghi ngờ chất kháng khuẩn Nhận định: è Không ... dịch Ý tưởng phát triển phương pháp luận Phân tích điều tra Yêu cầu theo luật Yêu cầu thực tế Hình thành ý tưởng Tổ chức thực ý tưởng Kiểm tra kết Nguyên lý “Test thận Bỉ” Đối chứng ng Mẫu...
 • 9
 • 211
 • 1

Bài giảng : TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT PART 2 pps

Bài giảng : TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT PART 2 pps
... Thuỷ sản Hệ thống Lab ??????? Kiểm soát kháng sinh Khó khăn: chất cần tìm trước Liệu Kháng sinh thực phẩm không? Cách tiếp cận theo phân tích Cách tiếp cận theo lý thuyết th ể ! g ôn kh Điều ... định MRL MRPL???? Tác động quan sát Tổng lượng kháng sinh Mức quan sát thấy tác động bất lợi Hệ số an toàn ADI = Acceptable Daily Intake MRL=Maximum Residue Limit Kháng sinh từ chuồng nuôi đến bàn ... pháp: § Các sản phẩm chợ đen § Bảo quản ???? § Sai nguyên tắc chủ định Không đơn thuốc BSTY, Không tuân thủ liều Thời gian dừng thuốc Đặc biệt Vùng dân trí thấp LUẬT LIÊN QUAN TỒN DƯ -...
 • 9
 • 171
 • 1

TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT pot

TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT pot
... khỏng nhiu loi khỏng sinh (multi-resistante) Vụ hiu hoỏ cỏc loi khỏng sinh Nguy c ụ nhim mụi trng Ngun gc tn d tn d khỏng sinh Khỏng sinh + li nhun chn nuụi S dng khỏng sinh (lm dng, bt hp phỏp) ... NGUN GC T NG VT Khỏng sinh v chn nuụi thõm canh Chn nuụi thõm canh Mt cao Tn thng, ụ nhim tiu khớ hu chung nuụi, mt v sinh Tng t l cht, non thng yu t, khỏng kộm, Chm sinh trng Sn lng gim hay ... dựng Bo v mụi trng: khỏng thuc thỳ y, nhõn y Ngi tiờu dựng: Vn o c Khỏng sinh v tim tng nguy him c cp tớnh p Khỏng sinh cm (ung th, quỏi thai, bt thng ) p Gõy d ng p Mt cn bng h vsv ng rut...
 • 71
 • 366
 • 1

Bài giảng : TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT PART 8 ppsx

Bài giảng : TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT PART 8 ppsx
... RECEPTOR ASSAY Assay for tetracycline residues: The Milk Protocol CÁC DẠNG KÍT VÀ KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN CÁC DẠNG KÍT VÀ KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN SỮA MÔ ĐÔNG VẬT Kidney, Liver, Muscle Pig, Chicken, Beef, ... 0,07 C0 1,226 C1 0,307 C2 0,5 0, 485 C3 0,3 0,642 C4 0,2 0 ,80 1 C5 0,1 0,923 C6 0,05 1,043 Mẫu 1: OD = 0,121 Mẫu 2: OD = 0,095 Mẫu 3: OD = 0,45 Hãy tính Nồng độ thực ?? Và đưa kết luận?? NGUYÊN...
 • 8
 • 238
 • 1

Bài giảng : TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT PART 7 pot

Bài giảng : TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT PART 7 pot
... /chromophore E E E E E E E E Dừng phản ứng H2SO4 Đọc 450 nm Chuẩn bị hoá chất PBS pH 7. 4 : 9g NaCl + 7, 78g Na2HPO4.2H2O+ 0 ,75 g KH2PO4 lít H2O Methanol/PBS (50/50 V/V) Pha loãng dung dịch đệm 10x Pha ... 0,5 ml 50 µl/giếng 30 giây 4,5 ml d2 đệm pha loãng (pha loãng 10x) (*) PBS pH 7. 4 :9 gam NaCl, 7, 78 gam Na2HPO4.2H2O 0 ,75 gam KH2PO4 lít nước cất QUI TRÌNH TEST QUI TRÌNH TEST A NS NS S1 S1 S9 B ... EE E E E E E Ag-Enz E E E Antigen b) Cho kháng nguyên gắn men vào EE a) Cho mẫu tách chiết dung dịch kháng nguyên chuẩn vào c) Cho kháng thể đặc hiệu thỏ vào ủ 2h 4°C Specific Ab E...
 • 9
 • 195
 • 1

Bài giảng : TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT PART 6 pdf

Bài giảng : TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT PART 6 pdf
... CUNG CẤP Gián tiếp - Canh tranh (FLUORO)QUINOLONES HOURS CER _ BỈ Thành phần Kit Một plate 96 giếng phủ KT tinh cừu kháng lại KT nguồn gốc thỏ lọ chứa dung dịch chuẩn (KN ): 1, 0.5, 0.3, ... 37.50 50.00 62 .50 75.00 87.50 100.00 112.50 125.00 137.50 150.00 162 .50 175.00 Lương kháng sinh chuẩn/đĩa (ng) Độ rộng vòng vô khuẩn quanh đĩa giấy biến động tuỳ theo lượng kháng sinh 50 µl dung ... 2002 /65 7/CE - LCR, AFSSA, FOUGERES Xác định LOD: MIC mẫu trắng củng cố gần với MIC ...
 • 9
 • 197
 • 1

Bài giảng : TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT PART 5 pps

Bài giảng : TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT PART 5 pps
... DOUNY; Guy MAGHUIN-ROGISTER (2007 ): Chuẩn hóa phương pháp sàng lọc định tính kiểm soát tồn kháng sinh thực phẩm nguồn gốc động vật theo qui định số 2002/ 657 /EC (bài tổng hợp) Tạp chí KHKT Nông ... 1/2007; Trang 24-30 http://www.hua.edu.vn/tc_khktnn/default.asp?i d=11&ID_S=20 Chuẩn bị thực Nguyên liệu hoá chât - Dung dịch chuẩn (dung môi, chất chuẩn) Giống vi sinh vật: Bacillus subtilis BGA ... trùng Nồi hấp cách thuỷ à 45- 47°C Vortex Máy lắc đảo đầu Ly tâm (2000-6000 vòng/phút) Hệ thống bay (ly tâm chân không or thổi Nitơ) Tủ ấm 30°C Chuẩn bị môi trường (1 lít) § Cân 25 g môi trường...
 • 9
 • 223
 • 1

Bài giảng : TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT PART 3 pptx

Bài giảng : TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT PART 3 pptx
... đặc hiệu nhóm n thể tự động hoá n Rất tiện để sàng lọc p n CAP, nitrofurans, nitro-imidazoles Độ nhạy phụ thuộc điều kiện chủng vSV sử dụng Các dạng test VSV - Ức chế vi sinh vật tạo vòng vô ... - Các chủng chọn lọc cho nhóm kháng sinh - Các chủng chọn lọc + pH khác STAR (B.subtilis pH 7.2, Kocuria varians 8, B.cereus 6, E.coli 8, Geobacillus stearothermophilus 7) - Phản ứng lên men: ... hoá) II - Nhận diện chất tồn Định lượng xác đối chiếu MRL CÁC PHƯƠNG PHÁP SÀNG LỌC VÀ KHẲNG ĐỊNH Phù hợp để khẳng định chất cấm MS-MS LC/GC- MS Phù hợp để khẳng định chất MRL HPLC-F HPLC-UV...
 • 9
 • 388
 • 2

Bài giảng : TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT PART 1 pptx

Bài giảng : TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT PART 1 pptx
... tra tồn kháng sinh thực phẩm nguồn gốc động vật? p Ảnh hưởng kỹ thuật chế biến, bảo quản sản phẩm: ức chế lên men sản xuất acid p Độc hại n n p Bảo vệ người tiêu dùng Bảo vệ môi trường: kháng ... THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT Kháng sinh chăn nuôi thâm canh Chăn nuôi thâm canh Mật độ cao Tổn thương, ô nhiễm tiểu khí hậu chuồng nuôi, vệ sinh Tăng tỷ lệ chết, non thường yếu ớt, đề kháng ... Người tiêu dùng: Vấn đề đạo đức Kháng sinh tiềm tàng nguy hiểm độc cấp tính p Kháng sinh cấm (ung thư, quái thai, bất thường … ) p Gây dị ứng p Mất cần hệ vsv đường ruột Rối loạn p Gây kháng thuốc...
 • 9
 • 204
 • 0

ĐỘC TỐ NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN

ĐỘC TỐ CÓ NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN
... độc tố nguồn gốc tự nhiên: Độc tố nguồn gốc động vật  Độc tố nguồn gốc thực vật I Một số độc tố nguồn gốc động vật: Tác dụng Biện pháp Hậu độc (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Độc tố Tìm ... chuyên đề : “Các độc tố nguồn gốc tự nhiên để cung cấp cho một phần kiến thức độc tố để sử dụng sản phẩm tự nhiên hiệu hạn chế trường hợp ngộ độc đáng tiếc xảy Khái niệm: Độc tố học khoa học ... chống ngộ độc ăn phải cá Tính đa dạng Nguồn gốc Tính chất Cơ chế gây độc tố biển, độc tố cá xanh, cá nóc) xanthid Ví dụ: Một bạch tuộc đốm xanh 25g đủ lượng chất độc lầm tử vong 10 người trọng...
 • 18
 • 413
 • 0

ĐỘC TỐ NGUỒN GỐC VI SINH VẬT

ĐỘC TỐ CÓ NGUỒN GỐC VI SINH VẬT
... II ĐỘC TỐ CÓ NGUỒN GỐC VI SINH VẬT I Nguồn gốc vi sinh vật gây độc thực phẩm Vi sinh vật nguyên liệu - Từ động vật: Trên da qua đường tiêu hóa gia súc, gia cầm, thủy sản sẵn vi sinh vật chúng ... 2 Độc tố vi khuẩn 2.1 Nội độc tố Salmonella 2.2 Ngoại độc tố a Độc tố tụ cầu vàng S.aureus b Độc tố vi khuẩn gây ngộ độc thit C Botulinum c Độc tố B.cereus Tác động độc tố vi khuẩn tới ... nội độc tố: 18 - Sinh trưởng thực phẩm không sinh độc tố Khi vào ruột vào máu sinh độc tố Ăn phải thức ăn số lượng lớn vi khuẩn bị ngộ độc Độc tố chịu nhiệt độ cao c Cơ chế - Độc tố nằm vách...
 • 27
 • 466
 • 3

Nghiên cứu sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí phân loại mức độ rủi ro của vật biến đổi gen và các sản phẩm nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí phân loại mức độ rủi ro của vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen
... mục tiêu nghiên cứu đề tài xây dựng tiêu chí phân loại mức độ rủi ro sinh vật biến đổi gen sản phẩm nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen thực thông qua việc nghiên cứu xây dựng tiêu chí phân ... triển khai đề tài: Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn xây dựng tiêu chí phân loại mức độ rủi ro sinh vật biến đổi gen sản phẩm nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen Đề tài thiết kế thực 02 năm, năm ... đổi gen Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: Xây dựng tiêu chí phân loại rủi ro giải pháp quản lý sinh vật biến đổi gen sản phẩm sinh vật biến đổi gen ứng với mức phân loại rủi ro Việt Nam 1.5 Các...
 • 103
 • 269
 • 1

CHUNG MINH NGUOI CO NGUON GOC TU DONG VAT

CHUNG MINH NGUOI CO NGUON GOC TU DONG VAT
... VẬT CỦA LỒI NGƯỜI KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Cá mập, ngư long, cá voi có đặc điểm giống là: a Sự sống chung mơi trường nước biển b Nguồn thức ăn giống c d PTTH Sự đồng qui tính trạng Sự đồng qui tính ... chứng phơi sinh học so sánh: Hiện tượng lại giống: * Kết luận: điểm giốngĐV cógiữa có nguồn gốc chung đặc Những Người XS người thú biệt người thú có quan hệ gần gũi KL? PTTH BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN ... ngày khơng phải tổ tiên lồi Vượn người người - Người vượn người ngày nhánh phát sinh từ nguồn gốc chung tiến hố theo hướng khác PTTH BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LỒI NGƯỜI CỦNG CỐ KIẾN THỨC...
 • 47
 • 262
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bệnh giun sán nội ký sinh do các loài cá nước ngọt ăn thức ăn có nguồn gốc động vậtthực phẩm có nguồn gốc thực vậtthực phẩm có nguồn gốc từ thực vậtthực phẩm chức năng có nguồn gốc động vậtthực phẩm có nguồn gốc từ biểntrình nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vậtmục đích sản phẩm chăn nuôi có nguồn gốc động vật có ưu điểm là giá trị dinh dưỡng cao nhưng thời gian bảo toàn giá trị dinh dưỡng ngắn do vậy bảo quản chế biến có tác dụngthuốc quý có nguồn gốc động vậttiểu luận cảm quan thực phẩmtiểu luận hóa sinh thực phẩmtiểu luận công nghê thực phẩmtiểu luận chế biến thực phẩmbài tiêu luận phụ gia thực phẩmtiểu luận công nghệ thực phẩmtiểu luận phụ gia thực phẩmĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả