Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc tại huyện quảng uyên tỉnh cao bằng

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc tại huyện quảng uyên tỉnh cao bằng

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc tại huyện quảng uyên tỉnh cao bằng
... suất cao giống lạc biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện địa phương thiết thực tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu Thí nghiệm giống: Lạc Đỏ Cao Bằng (Đ/c) Lạc L23 Lạc TB25 Lạc L14 Lạc L26 2.2 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cưu số giống lạc vụ hè thu huyện quảng Uyên tỉnh ... quảng Uyên tỉnh Cao Bằng - Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến suất lạc vụ hè thu huyện Quảng Uyên 29 - Nghiên cứu số thời vụ trồng lạc L14, vụ hè thu huyện Quảng Uyên - Nghiên cứu liều lượng...
 • 81
 • 378
 • 2

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc tại huyện quảng uyên, tỉnh cao bằng

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc tại huyện quảng uyên, tỉnh cao bằng
... lạc biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện địa phương thiết thực tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng Mục đích, ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu Thí nghiệm giống: Lạc Đỏ Cao Bằng (đ/c) Lạc L23 Lạc TB25 Lạc L14 Lạc L26 2.2 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu số giống lạc vụ Hè Thu huyện quảng Uyên, ... xuất lạc huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng - Xác định giống lạc có suất cao, chất lượng hạt tốt số biện pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện sản xuất lạc đất rẫy huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 3.2...
 • 117
 • 53
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc đạt năng suất cao trên đất cát ven biển huyện nghi xuân, tỉnhtĩnh

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc đạt năng suất cao trên đất cát ven biển huyện nghi xuân, tỉnh hà tĩnh
... tồn trên, tiến h nh thực đề t i: "Nghi n cứu số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc đạt suất cao đất cát ven biển huyện Nghi Xuân, tĩnh H Tĩnh mục tiêu, yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu Xây dựng kỹ thuật ... 26 1.4 Kết nghi n cứu biện pháp kỹ thuật tăng suất lạc giới v việt nam 1.4.1 Kết nghi n cứu chọn tạo giống 27 27 1.4.1.1 Kết nghi n cứu giới 27 1.4.1.2 Kết nghi n cứu chọn tạo giống lạc nớc 29 ... nghi n cứu phân bón 31 1.4.2.1 Kết nghi n cứu phân bón giới 31 1.4.2.2 Kết nghi n cứu phân bón Việt Nam 35 1.4.3 Kết nghi n cứu thời vụ 39 1.4.4 Kết nghi n cứu mật độ trồng lạc 40 1.4.5 Kết nghi n...
 • 113
 • 536
 • 1

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc trên đất một vụ lúa tại huyện hữu lũng, tỉnh lạng sơn

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc trên đất một vụ lúa tại huyện hữu lũng, tỉnh lạng sơn
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - DƢƠNG THỊ LUYẾN “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH LẠC TRÊN ĐẤT MỘT VỤ LÚA TẠI HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN” CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ NGÀNH: 60.62.01 ... cao nghiên cứu khảo nghiệm để thức công nhận giống 2.2 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu số giống lạc (điều kiện không che phủ nilon) vụ Xuân vùng lạc vụ lúa huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn - Nghiên cứu ... giống lạc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn - Nghiên cứu xác định tổ hợp phân bón vô (N, P, K) mật độ trồng thích hợp sinh trưởng, phát triển suất lạc với giống L23 đất vụ lúa huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng...
 • 127
 • 183
 • 0

Nghiên Cứu Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Thâm Canh Lạc Trên Đất Một Vụ Lúa Tại Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Nghiên Cứu Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Thâm Canh Lạc Trên Đất Một Vụ Lúa Tại Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - DƯƠNG THỊ LUYẾN “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH LẠC TRÊN ĐẤT MỘT VỤ LÚA TẠI HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN” CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ NGÀNH: 60.62.01 ... động nước tưới sang trồng lạc 14 Xuất phát từ thực tế đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc đất vụ lúa huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Mục đích, yêu cầu ... định số giống biện pháp kỹ thuật phù hợp (mật độ liều lượng phân bón) nhằm nâng cao suất lạc đất vụ lúa huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Trên sở đó, góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất lạc đất vụ...
 • 125
 • 116
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh dưa chuột bản địa(cucumis sativus l ) tại huyện thuận châu,tỉnh sơn la

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh dưa chuột bản địa(cucumis sativus l ) tại huyện thuận châu,tỉnh sơn la
... 198 5) [12] Ssp Himalaicus Fil - Nhóm ph Hymalaia Ssp Hernaphroditus Fil - Nhóm l ng tính Nhà ch n gi ng dưa chu t n i ti ng Tkachenco N (196 7) [55] ñã chia C sativus thành th (varieties) Var Vulgaris ... 4. 2) Vi c nghiên c u bi n pháp k thu t thâm canh dưa Mèo t i Thu n Châu, Sơn La vi c l m c n thi t giúp ngư i dân chuy n ñ i phương th c canh tác truy n th ng sang canh tác hàng hóa t p trung, thâm ... + 5,5 l Wehg) th p nh t 12,57 t n/ha (35 kg N) [9] 2.4 Sơ l c v tình hình s n xu t dưa chu t b n ñ a (dưa Mèo) t i huy n Thu n Châu, t nh Sơn La Gi ng dưa chu t b n ñ a (dưa Mèo) ñư c ñ ng bào...
 • 145
 • 564
 • 2

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh cho giống lúa lai việt lai 50 tại vùng đồng bằng bắc bộ

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh cho giống lúa lai việt lai 50 tại vùng đồng bằng bắc bộ
... 2.1 Khái ni m lúa lai Lúa lai ( Hybryd Rice ) danh t g i t t c a lúa ưu th lai Lúa ưu th lai gi ng lúa ng d ng hi u ng ưu th lai ñ i F1 Lúa lai khác lúa thư ng ch h t gi ng lúa lai ch s d ng ... v y k t qu nghiên c u c a ñ tài góp ph n xây d ng m t quy trình k thu t thâm canh su t lúa lai lúa thu n nói chung cho gi ng Vi t lai 50 t i vùng ð ng b ng B c b nói riêng K t qu nghiên c u c ... Vi t lai 50 gi ng lúa lai dòng Vi n nghiên c u lúa - Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i lai t o t t h p 135S/R50 Các dòng b m ñư c ch n t o s n xu t t i Vi t Nam Vi t lai 50 gi ng lúa lai ng n...
 • 108
 • 945
 • 2

Tài liệu Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống vải chín sớm Yên Phú potx

Tài liệu Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống vải chín sớm Yên Phú potx
... kg/cây giống Yên Phú Đề nghị Công nhận bổ sung kết nghiên cứu vào quy trình công nghệ sản xuất giống vải chín sớm Yên Phú TÀI LIỆU THAM KHẢO ghê Diệu guyên, gô Tố Phần (1998), Lệ chi tài bồi (tài liệu ... tố cấu thành suất, đặc biệt số chùm quả/ cây Trong đó, nồng độ phun Ethrel 600 ppm đạt suất cao 46,8 kg/cây IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ N GHN Kết luận - Giống vải chín sớm Yên Phú thích hợp với cắt tỉa lần, ... đậu quả, suất chất lượng - Xử lý số liệu: Các số liệu sau tập hợp xử lý thống kê theo phương pháp thông dụng Một số tiêu xử lý máy vi tính với phần mềm IRRISTAT EXCEL Thí nghiệm gồm công thức số...
 • 7
 • 285
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa JO2 và ĐSI tại Phú Lương-Thái Nguyên

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa JO2 và ĐSI tại Phú Lương-Thái Nguyên
... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN MINH KHÔI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH GIỐNG LÚA J02 VÀ ĐS1 TẠI PHÚ LƢƠNG - THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: trồng trọt Mã số ... phải có nghiên cứu thử nghiệm ban đầu để làm mô hình khuyến cáo mở rộng Xuất phát từ tình hình thực đề tài: “ Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa JO2 ĐS1 Phú Lƣơng Thái Nguyên. ” ... hiệu kinh tế sản xuất lúa Tuy nhiên, kết nghiên cứu phân bón phƣơng pháp cấy chƣa nhiều thiếu nghiên cứu hệ thống vấn đề Thực tế biện pháp kỹ thuật quan trọng thâm canh lúa Với Số hóa Trung tâm Học...
 • 137
 • 349
 • 2

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa j02 và đs1 tại phú lương - thái nguyên

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa j02 và đs1 tại phú lương - thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN MINH KHÔI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH GIỐNG LÚA J02 ĐS1 TẠI PHÚ LƢƠNG - THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: ... tượng nghiên cứu Gồm giống lúa: J02, ĐS1 giống lúa KD18 làm đối chứng Giống lúa J02 giống lúa ĐS1 thuộc loài phụ Japonica có nguồn gốc Nhật Bản loại hình canh tác lúa nƣớc Giống Khang dân 18 giống ... phải có nghiên cứu thử nghiệm ban đầu để làm mô hình khuyến cáo mở rộng Xuất phát từ tình hình thực đề tài: “ Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa JO2 ĐS1 Phú Lƣơng Thái Nguyên. ”...
 • 137
 • 616
 • 2

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh làm tăng năng suất dứa cayen tại nghệ an

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh làm tăng năng suất dứa cayen tại nghệ an
... ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t thâm canh làm tăng su t d a Cayen t i Ngh An v i m c ñích hoàn thi n quy trình k thu t thâm canh d a Cayen ng d ng vào s n xu t ... th y có nhi u d ng d a hoang d i loài Ananas ananassoides, A.bractratus Pseudananas sgenrius [42] Tr ng thái hoang d i c a loài d a A.ananassoides, A.bracteatus Pseudananas sagenarius ñã ñư c ... gian nghiên c u 29 3.2 N i dung nghiên c u 29 3.3 Phương pháp nghiên c u 34 K T QU NGHIÊN C U 35 4.1 K t qu nghiên c u nh hư ng c a m t ñ tr ng ñ n sinh trư ng phát tri n d a Cayen quy trình canh...
 • 139
 • 272
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh bí xanh (benincasa cerifera savi) vụ thu đông năm 2012 tại gia lộc hải dương

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh bí xanh (benincasa cerifera savi) vụ thu đông năm 2012 tại gia lộc hải dương
... xanh v thu ñông năm 2012 57 4.1.9 Hi u qu kinh t c a gi ng xanh tr ng ñi u ki n v thu ñông năm 2012 4.2 58 Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t thâm canh gi ng xanh t i Gia L c – H i Dương ... ñ tài: Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t thâm canh xanh (Benincasa cerifera Savi) v thu ñông năm 2012 t i Gia L c, H i Dương , góp ph n nâng cao su t, ch t lư ng hi u qu tr ng xanh 1.2 ... giá m t s gi ng xanh tri n v ng v thu ñông năm 2012 t i Gia L c – H i Dương 3.2.2 Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t thâm canh gi ng xanh t i Gia L c – H i Dương 3.2.2.1 Nghiên c u nh hư...
 • 101
 • 488
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh bí xanh (benincasa cerifera savi) vụ thu đông năm 2012 tại gia lộc hải dương

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh bí xanh (benincasa cerifera savi) vụ thu đông năm 2012 tại gia lộc hải dương
... xanh v thu ñông năm 2012 57 4.1.9 Hi u qu kinh t c a gi ng xanh tr ng ñi u ki n v thu ñông năm 2012 4.2 58 Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t thâm canh gi ng xanh t i Gia L c – H i Dương ... ñ tài: Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t thâm canh xanh (Benincasa cerifera Savi) v thu ñông năm 2012 t i Gia L c, H i Dương , góp ph n nâng cao su t, ch t lư ng hi u qu tr ng xanh 1.2 ... giá m t s gi ng xanh tri n v ng v thu ñông năm 2012 t i Gia L c – H i Dương 3.2.2 Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t thâm canh gi ng xanh t i Gia L c – H i Dương 3.2.2.1 Nghiên c u nh hư...
 • 101
 • 328
 • 1

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống cà phê chè TN1, TN2 tại tỉnh sơn la

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống cà phê chè TN1, TN2 tại tỉnh sơn la
... gi ng phê chè TN1, TN2 giai ño n kinh doanh t i t nh Sơn La ð i tư ng ph m vi nghiên c u c a ñ tài 4.1 ð i tư ng c a ñ tài: ð i tư ng nghiên c u th c li u gi ng phê chè TN1 TN2 hai lai nhân ... hành nghiên c u ñ tài: Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………… Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t thâm canh gi ng phê chè TN1, TN2 t i t nh Sơn La ... ng phê chè TN2 64 Hình 3.10 Thu ho ch phê chè 70 Hình 3.11 Qu phê chè TN1 chín 70 Hình 3.12 Bi u ñ nh hư ng c a s l n bón ñ n su t t l tươi nhân c a gi ng phê...
 • 92
 • 305
 • 1

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh dưa chuột bản địa của đồng bào hmông tại mộc châu, sơn la

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh dưa chuột bản địa của đồng bào hmông tại mộc châu, sơn la
... trên, ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t thâm canh dưa chu t b n ñ a (Cucumis sativus L.) c a ñ ng bào H’Mông t i huy n M c Châu, t nh Sơn La 1.2 M c ñích yêu c u 1.2.1 ... qu nghiên c u c a ñ tài s cho vi c xây d ng quy trình s n xu t thâm canh dưa chu t b n ñ a c a ñ ng bào H’Mông t i M c Châu - Sơn La; cung c p d n li u khoa h c cho nghiên c u ti p theo gi ng dưa ... thơm ñ c trưng c a dưa chu t ðây l i th c a dưa chu t b n ñ a so v i lo i dưa chu t hi n ñang ñư c s n xu t r ng rãi T i huy n M c Châu, t nh Sơn La, lo i dưa chu t ñư c bà ñ ng bào H’mông xã vùng...
 • 129
 • 249
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển hoa cúc tại thành phố thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây c phê vối coffea canephora pierre giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại đắk lắknghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chuối tiêu hồng tại phú thọnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng keo lá liềm acacia crassicarpa trên vùng đất cát ven biển tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất giống bưởi chí đám tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất phẩm chất một số giống hoa phong lan hồ điệp nhập nộiluận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng hoa lan hoàng thảo lai dendrobium hybridnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho giống đậu tương triển vọng e085 10 trong vụ đông năm 2011 tại thái nguyêngiong cay tru va nghien cuu mot so bien phap ky thuat canh tac cay ho tieu vung tay nguyennghiên cứu một số biện pháp kỹ thuụât sản xuất chuối tiêu hồng bằng cây nuôi cấy mô vùng đồng bằng sông hồngnghiên cứu 1 số biện pháp kỹ thuật cho giống đậu tương có triển vọngnghiên cứu 1 số biện pháp kỹ thuật cho giống đậu tương triển vọng e08510 trong vụ đông năm 2011 tai thái nguyênnghiên cứu 1 số biện pháp ky thuật cho giống đậu tương triển vọng e 08510 trong vụ đông năm 2011 tại thái nguyênngnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho giống đậu tương triển vọng e085 10 trong vụ đông năm 2011 tại thái nguyennghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng hai loài lan bản địa dendrobium nobile lindl dendrobium chrysanthum lindl tại hà nội 2013chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả