DÙNG TẢO XỬ LÝ NƯỚC THẢI KÊNH TÀU HŨ BẾN NGHÉ TRÊN NỀN NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC LỢ

Đánh giá hiệu quả của dự án xây dựng nhà máy xử nước thải Bình Hưng trong việc cải thiện môi trường nước lưu vực kênh tàu hủ - Bến Nghé - Kênh Đôi - Kênh Tẻ.

Đánh giá hiệu quả của dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng trong việc cải thiện môi trường nước lưu vực kênh tàu hủ - Bến Nghé - Kênh Đôi - Kênh Tẻ.
... kênh Tàu Hủ - Bến Nghé kênh Đôi kênh Tẻ nói riêng, người thực chọn đề tài: Đánh giá hiệu Dự án xây dựng Nhà máy xử nước thải Bình Hưng việc cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ - ... xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài: Đánh giá hiệu Dự án xây dựng Nhà máy xử nước thải Bình Hưng việc cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé kênh Đôi kênh Tẻ” thân ... chất lượng nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé kênh Đôi kênh Tẻ năm gần - Chương 4: Đánh giá hiệu môi trường Dự án mang lại cho lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé kênh Đôi kênh Tẻ - Kết luận,...
 • 140
 • 1,043
 • 3

đánh giá hiện trạng, đề xuất quy hoạch triển khai xây dựng các công trình tiếp nhận xử chất thải từ tàu đáp ứng yêu cầu công ước MARPOL các quy định pháp luật

đánh giá hiện trạng, đề xuất quy hoạch triển khai xây dựng các công trình tiếp nhận xử lý chất thải từ tàu đáp ứng yêu cầu công ước MARPOL và các quy định pháp luật
... cảng bước thực công tác tiếp nhận xử chất thải từ tàu Chính vậy, Đề án “Nghiên cứu, đánh giá trạng, đề xuất quy hoạch triển khai xây dựng công trình tiếp nhận xử chất thải từ tàu đáp ứng yêu ... 4.4 ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ TÀU86 4.4.1 Quy trình tiếp nhận xử rác thải sinh hoạt .86 4.4.2 Quy trình tiếp nhận xử nước thải sinh hoạt 88 4.4.3 Quy trình tiếp nhận ... - Đánh giá khả đáp ứng công trình tiếp nhận xử chất thải từ tàu gắn liền với trạng quy hoạch phát triển cảng biển - Đề xuất giải pháp để tiếp nhận xử chất thải từ tàu (hiện trạng quy hoạch...
 • 128
 • 167
 • 0

khảo sát hàm lượng cod trong nước ở một số điểm thuộc hệ thống kênh nhiêu lộc thị nghè kênh tàu hủ bến nghé

khảo sát hàm lượng cod trong nước ở một số điểm thuộc hệ thống kênh nhiêu lộc thị nghè và kênh tàu hủ bến nghé
... hàm lượng COD mẫu nước số điểm thuộc hệ thống kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè, kênh Tàu Hủ Bến Nghé thuộc hệ thống kênh sông Sài Gòn  Những kiến nghị nhằm làm giảm ô nhiễm nguồn nước 4 ĐỐI TƯỢNG VÀ ... nơi cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt người dân toàn thành phố, chọn đề tài: Khảo sát hàm lượng COD nước sông số điểm thuộc hệ thống kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè, kênh Tàu Hủ- Bến Nghé ” Hy vọng đề ... NGHIÊN CỨU  Nước Sông Sài Gòn kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, kênh Tàu Hủ- Bến Nghé qua số địa điểm lấy mẫu  Hàm lượng COD nước địa điểm PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Nghiên cứu tài liệu hệ thống kiến...
 • 67
 • 244
 • 0

khảo sát hàm lượng do, bod trong nước sông ở một số điểm thuộc hệ thống kênh tàu bến nghé kênh nhiêu lộc – thị nghè

khảo sát hàm lượng do, bod trong nước sông ở một số điểm thuộc hệ thống kênh tàu hũ – bến nghé và kênh nhiêu lộc – thị nghè
... cầu Để hiểu rõ chất lượng nước thuộc hệ thống sông Sài Gòn, chọn đề tài Khảo sát hàm lượng DO, BOD nước sông số điểm thuộc hệ thống kênh Tàu Hủ Bến Nghé kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè Hy vọng đề ... nhiễm nước kênh Tàu Hủ Bến Nghé, kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, góp phần công sức để bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Phân tích hàm lượng DO nước sông hàm lượng BOD nước sông số điểm ... lượng DO, BOD nước sông GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Qua việc xác định hàm lượng DO, BOD nước sông, đánh giá chất lượng nước sau cải tạo số khu vực dọc hai bờ kênh Tàu Hủ - Bến Nghé kênh Nhiêu Lộc Thị...
 • 67
 • 210
 • 0

Nghiên cứu động học của quá trình tạo màng trong lọc sinh học áp dụng cho xử nước thải

Nghiên cứu động học của quá trình tạo màng trong lọc sinh học áp dụng cho xử lý nước thải
... thành: Quá trình hoạt động vi sinh vật điều kiện yếm khí Nghiên cứu động học trình tạo màng lọc sinh học áp dụng cho xử nớc thải Quá trình hoạt động vi sinh vật điều kiện hiếu khí Quá trình ... 27 Nghiên cứu động học trình tạo màng lọc sinh học áp dụng cho xử nớc thải Thực nghiệm cho thấy, tính chất vật lý, sinh học trình lên men xử nớc thải đợc cho bảng II.3 dới đây: Các nghiên ... trình sinh học diễn phức tạp & phụ thuộc nhiều yếu tố Để nghiên cứu động học trình tạo màng thiết bị lọc sinh học áp dụng cho xử nớc thải, ta không tìm hiểu thuyết màng thuyết màng lọc: ...
 • 62
 • 547
 • 3

Nghiên cứu chế tạo xúc tác oxi hóa pha lỏng ứng dụng để xử nước thải khó xử vi sinh

Nghiên cứu chế tạo xúc tác oxi hóa pha lỏng và ứng dụng để xử lý nước thải khó xử lý vi sinh
... khả xử vi sinh kém, sau vi sinh xử 16,2% COD – thấp số mẫu nước thải nghiên cứu Mẫu nước thải loại 1, 2, 3, có BOD/COD ≥ 0,5 nên nguyên tắc áp dụng hệ BHT để xử nước thải hiệu Kết nghiên ... [50-57] 1.4 Chế tạo xúc tác ảnh hƣởng phƣơng pháp chế tạo đến hoạt tính xúc tác 1.4.1 Chế tạo xúc tác Phương pháp chế tạo xúc tác ảnh hưởng đến hoạt tính độ ổn định xúc tác Các phương pháp chế tạo thường ... vậy, vi c sử dụng loại quặng thiên nhiên làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa pha lỏng mở khả ứng dụng phương pháp vào xử nước thải dệt nhuộm nói riêng, nước thải chứa chất hữu khó phân hủy sinh...
 • 37
 • 393
 • 0

Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh bước đầu ứng dụng trong xử nước thải là giết mổ trên mô hình lọc sinh học dùng bung ngược (USBF).

Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh và bước đầu ứng dụng trong xử lý nước thải là giết mổ trên mô hình lọc sinh học dùng bung ngược (USBF).
... sinh bước đầu ứng dụng xử nước thải giết mổ hình lọc sinh học dòng bùn ngược (USBF)” Mục tiêu đề tài: - Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh để nâng cao hiệu loại bỏ Nitơ Phospho xử nước thải ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THẾ TRUNG NGHIÊN CỨU TẠO CHẾ PHẨM VI SINH VÀ BƢỚC ĐẦU ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƢỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ TRÊN MÔ HÌNH LỌC SINH HỌC DÒNG BÙN ... tạo sinh khối thu chế phẩm sinh học; Xây dựng quy trình tạo chế phẩm vi sinh; Bảo quản đánh giá hoạt lực chế phẩm - Bước đầu thử nghiệm chế phẩm vi sinh hình USBF xử nước thải giết mổ...
 • 109
 • 329
 • 0

Đánh giá sự ô nhiễm trong nước thải mạ nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sunphat sắt dùng cho xử nước thải công ty ống thép hòa phát

Đánh giá sự ô nhiễm trong nước thải mạ và nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sunphat sắt dùng cho xử lý nước thải công ty ống thép hòa phát
... NÔNG LÂM NGUYỄN THANH TUÂN ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM TRONG NƢỚC THẢI MẠ VÀ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU PHÈN SUNPHAT SẮT DÙNG CHO XỬ LÝ NƢỚC THẢI CÔNG TY ỐNG THÉP HÒA PHÁT Chuyên ngành : Khoa học môi ... tốt nghiệp với đề tài: Đánh giá ô nhiễm nước thải mạ nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sun phát sắt dùng cho xử nước thải Công ty ống thép Hòa Phát Sự giúp đỡ Thầy, Cô giúp em vƣợt qua khó ... tâm Công nghệ Môi trƣờng Việt Nhật, với giúp đỡ giáo viên hƣớng dẫn PGS TS Trịnh Lê Hùng, em chọn đề tài: Đánh giá ô nhiễm nước thải mạ nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sun phát sắt dùng cho xử...
 • 79
 • 260
 • 1

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO XỬ NƯỚC THẢI KÊNH VIỆT THẮNG, Q. THỦ ĐỨC

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO XỬ LÝ NƯỚC THẢI KÊNH VIỆT THẮNG, Q. THỦ ĐỨC
... nhiên Vì lẽ nhóm chúng tơi thực đề tài Nghiên cứu thiết kế hình Đất ngập nước nhân tạo xử nước thải kênh Việt Thắng, Q Thủ Đức Hệ thống vừa có khả xử nhiễm cao, vừa chi phí lại thân thiện ... thống Đất ngập nước để xử nước thải áp dụng mang lại kết tối ưu Ở Việt Nam có ứng dụng qui mơ tự phát Chính thế, việc lựa chọn giải pháp áp dụng mơ hình Đất ngập nước nhân tạo xử nước thải ... trình xử nên nhà khoa học đề xuất giải pháp xây dựng khu xử nước thải qua đất Khu gọi khu đất ngập nước kiến tạo, chữ “kiến tạo hiểu hệ thống thiết kế xây dựng vùng đất ngập nước việc xử lý...
 • 28
 • 529
 • 0

Nghiên cứu chế tạo xúc tác oxi hóa pha lỏng ứng dụng để xử nước thải khó xử vi sinh

Nghiên cứu chế tạo xúc tác oxi hóa pha lỏng và ứng dụng để xử lý nước thải khó xử lý vi sinh
... NHIÊN Vũ Thị Hậu NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO XÚC TÁC OXI HÓA PHA LỎNG VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC THẢI KHÓ XỬ LÝ VI SINH Chuyên ngành: Hóa lí thuyết hóa lí Mã số : 62 44 31 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC NGƯỜI ... thích hợp để xử môi trường 1.4 Chế tạo xúc tác ảnh hƣởng phƣơng pháp chế tạo đến hoạt tính xúc tác 1.4.1 Chế tạo xúc tác Phương pháp chế tạo xúc tác ảnh hưởng đến hoạt tính độ ổn định xúc tác Trước ... chuyển tiếp làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa pha lỏng xử lí thuốc nhuộm hoạt tính nước thải dệt nhuộm tác nhân oxi hóa O2, làm tiền đề để xử chất hữu khó phân hủy sinh học nước thải nói chung...
 • 156
 • 499
 • 0

luận văn kỹ thuật môi trường Cải tạo hệ thống thu gom xây dựng trạm xử nước thải - Bệnh viện Chợ Rẫy

luận văn kỹ thuật môi trường Cải tạo hệ thống thu gom và xây dựng trạm xử lý nước thải - Bệnh viện Chợ Rẫy
... thng thu gom v xõy dng mi Trm x nc thi - Bnh vin Ch Ry (mc I) pH 6,9 - 7,58 6,5 - 8,5 COD mg/l 210 - 450 - BOD5 mg/l 169 - 320 20 Sufua mg/l 6-8 SS mg/l 120 - 190 50 Pht phỏt mg/l 2,1 - 7,9 ... thng thu gom v xõy dng mi Trm x nc thi - Bnh vin Ch Ry Hỡnh 4: Mt ct cu to thit b CN-2000 23 CTC D ỏn u t: Ci to h thng thu gom v xõy dng mi Trm x nc thi - Bnh vin Ch Ry nh 2: Thit b CN-2000 ... cụng ngh thit b x hp CN-2000 21 Ngn bựn CTC D ỏn u t: Ci to h thng thu gom v xõy dng mi Trm x nc thi - Bnh vin Ch Ry Thit b x chừt thi lng y t CN-2000 c ng dng x cht thi lng y t...
 • 70
 • 213
 • 0

Đánh Giá Sự Ô Nhiễm Trong Nước Thải Mạ Nghiên Cứu Chế Tạo Vật Liệu Phèn Sunphat Sắt Dùng Cho Xử Nước Thải Công Ty Ống Thép Hòa Phát

Đánh Giá Sự Ô Nhiễm Trong Nước Thải Mạ Và Nghiên Cứu Chế Tạo Vật Liệu Phèn Sunphat Sắt Dùng Cho Xử Lý Nước Thải Công Ty Ống Thép Hòa Phát
... HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THANH TUÂN ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI MẠ VÀ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU PHÈN SUNPHAT SẮT DÙNG CHO XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY ỐNG THÉP HÒA PHÁT ... CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 3.1 Đánh giá ô nhiễm nước thải mạ công ty Ống thép Hòa Phát 35 3.1.1 Giới thiệu công ty ống thép Hòa Phát 35 3.1.2 Công nghệ sản xuất ... tiếp giáp Công ty thể hình sau .35 Hình 3.2 Sơ đồ công nghệ sản xuất nhà máy ống Thép Hòa Phát 37 Hình 3.3 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử nước thải Công ty ống thép Hòa Phát...
 • 77
 • 233
 • 0

định hướng xây dựng ngành xử nước thải công nghiệp nước thải sinh hoạt tại việt nam.pdf

định hướng xây dựng ngành xử lý nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt tại việt nam.pdf
... xử nước thải công nghiệp nước thải sinh hoạt Việt Nam  Đưa định phát triển ngành xử nước thải công nghiệp nước thải sinh hoạt Việt Nam http://svnckh.com.vn CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÀNH ... hoạt, nước cấp, nước ngầm Chlorides Nước cấp, nước ngầm Kim loại nặng Nước thải công nghiệp Nitrogen Nước thải sinh hoạt, công nghiệp pH Nước thải sinh hoạt, thương mại, công nghiệp Phosphorus Nước ... đánh giá hoạt động xử nước thải 37 CHƢƠNG III: THỰC TRẠNG NGÀNH XỬ LÝ NƢỚC THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ NƢỚC THẢI SINH HOẠT CỦA NƢỚC TA HIỆN NAY 39 Khái quát thị trường xử nước thải Việt Nam...
 • 64
 • 570
 • 9

Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng Trạm xử nước thải mỏ than Cọc Sáu

Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải mỏ than Cọc Sáu
... tích, đánh giá hiệu dự án để thấy đóng góp dự án thân doanh nghiệp môi trường vùng than quan trọng Đó lựa chọn đề tài: “ Đánh giá hiệu dự án đầu xây dựng Trạm xử nước thải mỏ than Cọc Sáu ... Chương II: Dự án đầu xây dựng Trạm xử nước thải mỏ than Cọc Sáu Chương III: Đánh giá hiệu dự án đầu xây dựng Trạm xử nước thải mỏ than Cọc Sáu PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: SỬ DỤNG PHƯƠNG ... ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎ THAN CỌC SÁU 3.1 Địa điểm đặt dự án 3.1.1 Vị trí xây dựng Căn đặc điểm hệ thống thoát nước mỏ than Cọc Sáu địa hình khu vực, lựa chọn địa điểm xây dựng...
 • 101
 • 699
 • 7

Xây dựng trạm xử nước thải bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh

Xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh
... bựn lng 2%) Bựn t khoang cha vt liu lc s c chuyn ti v tớch t ti khoang lng, cha bựn Khoang lng bựn v khoang cha bựn c tỏch riờng 4.2.4 Thit b x sinh hc ch to sn Thit b x hp FRP KUBOTA l ... x nit Sau x bng vi sinh vt, nc thi c a qua kh trựng Sau ú c dn im x ti cng thoỏt nc phớa sau bnh vin Nước thải khu vệ sinh Cỏc loi nc thi khỏc Lắng phân hủy kỵ khí cặn lắng bể tự hoại Xử ... kt thỳc quỏ trỡnh x c hc Tip theo nc thi c x bng vi sinh vt Trong quỏ trỡnh x s dng k thut bựn hot tớnh hoc lc sinh hc thc hin quỏ trỡnh x vi sinh Quỏ trỡnh ny x ch yu cỏc cht hu...
 • 38
 • 995
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá sự ô nhiễm trong nước thải mạ và nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sunphat sắt dùng cho xử lý nước thải công ty ống thép hòa pháttảo xử lý nước thảidự án đầu tư xây dựng khu xử lý nước thảicác enzyme ứng dụng trong xử lý nước thảibể lắng đứng trong xử lý nước thảicác loại hóa chất dùng trong xử lý nước thảicác hóa chất dùng trong xử lý nước thảihoa chat su dung trong xu ly nuoc thaicác loại thực vật đặc trưng sử dụng để xử lý nước thảinc ap dung cnsh xu ly nuoc thai chua axit styphic tu qua trinh san xuat thuoc goi nonc ung dung cnsh xu ly nuoc thai chua ng va nc tu qua trinh san xuat thuoc phongnc ap dung cnsh xu ly nuoc thai chua nitrat nitrtit tu qua trinh nhuom den vu khi va phuc hoi nhien lieu ten luatìm vùng được phép xây dựng trạm xử lý nước thảitìm vùng không được phép xây dựng trạm xử lý nước thảihóa chất dùng để oxy hóa ứng dụng trong xử lý nướcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩ