Phien ma dich ma(giai ma) NCV

“ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TIN HỌC POWER POINT VÀO THIẾT KẾ BÀI GIẢNG "PHIÊN DỊCH MÃ" NHẰM MỤC ĐÍCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ GIỜ LÊN LỚP”.

“ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TIN HỌC POWER POINT VÀO THIẾT KẾ BÀI GIẢNG
... hc sinh tin hỡnh dung, theo dừi Bùi Thị Tuyết Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng phần mềm tin học Power Point vào thiết kế giảng "phiên dịch mã" nhằm mục đích nâng cao chất l ợng hiệu lên lớp ... f.Met tin vo ribụxụm (theo ng dn mu ) Bùi Thị Tuyết Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng phần mềm tin học Power Point vào thiết kế giảng "phiên dịch mã" nhằm mục đích nâng cao chất l ợng hiệu lên ... Tuyết 12 Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng phần mềm tin học Power Point vào thiết kế giảng "phiên dịch mã" nhằm mục đích nâng cao chất l ợng hiệu lên lớp + Aa2- tARN tin vo ribụxụm , anticodon ca...
 • 17
 • 677
 • 0

Bài 2. Phiên dịch

Bài 2. Phiên mã dịch mã
... I – Phiên II - Dịch Điều hoà hoạt động gen ...
 • 2
 • 305
 • 0

BÀI 2, TIẾT2: PHIEN - DỊCH

BÀI 2, TIẾT2: PHIEN MÃ - DỊCH MÃ
... intron - HS đọc SGK nêu khái niệm - Quan sát hìnhvẽ nêu khái quát thành phần tham gia dịch - HS đọc SGK trả lời - HS theo dõi giai đoạn để trả lời: - Có, ba đối tARN phải khớp với ba ARN - 5’ ... Khi trình giải kết thúc? - Khi ribôxôm tiếp xúc với kết thúc - nghĩa polixom tham gia - Tăng hiệu suất tổng hợp dịch mã? prô - Ribôxôm có vai trò giá đỡ mARN phức hợp aa-tARN Liên kết ... phiên từ gen cấu trúc sinh vật nhân thực, loại ARN ngắn hơn? Vì sao? - Thế dịch mã? - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ Có thành phần tham gia vào trình dịch thể hình vẽ? - Giáo...
 • 3
 • 574
 • 5

Bài 2. Phiên dịch

Bài 2. Phiên mã và dịch mã
... Kết thúc: Enzym di chuyển đến gặp kết Kết thúc: Vì trình phiên dừng thúc dừng phiên mã, phân tử ARN giải lại? phóng Giữa mARN sơ khai mARN chức phiên từ gen cấu trúc sinh vật nhân thực, ... học 12 ba đối đặc hiệu nhận bổ sung với tương ứng mARN Có đầu gắn với a.a Cấu trúc mạch Kết hợp với Pr rARN có liên kết bổ sung tạo nên ribôxôm Cơ chế phiên mã: Quan sát H2.2 sgk Hình vẽ ... trình dịch Hoạt hóa axit amin: Đọc mục II.1 sgk cho biết hoạt hóa Nhờ enzym đặc hiệu lượng ATP -> a.a gì? a.a hoạt hóa gắn với tARN tương ứng -> phức hợp a.a-tARN Treo tranh vẽ chế dịch mã, ...
 • 3
 • 6,568
 • 50

phien ma va dich ma

phien ma va dich ma
... trúc chức loại ARN a mARN b tARN c rARN tARN Nghiên cứu sgk quan sát hình sau hoàn thành PHT cá nhân? A GUGX U U A U XA X G GX UAG A U mARN Hoàn thành PHT cá nhân phút Cấu tạo mARN tARN rARN Chức ... Diễn thành mãmARN chia biến mã, mạch enzim đoạn? giaimỗi ARN dùng Đópôlimeraza? giai đoạn? làm khuôn ? giai đoạn nào? Exon bà o nh ân th ực Intron Tế b n hâ n sơ Tế mARN trưởng thành mARN trưởng ... •Tiểu đơn vị bé + mARN vị trí nhận biết đặc hiệu •Bộ ba đối mã phức hợp mở đầu Met – tARN bổ sung xác với côdon mở đầu mARN •Tiểu đơn vị lớn gắn vào  ribôxôm hoàn chỉnh • tARN mang aa1 tới vị...
 • 34
 • 811
 • 4

Phiên dịch mã(12CB)

Phiên mã và dịch mã(12CB)
... VÀ DỊCH MÃ I PHIÊN MÃ Cấu trúc chức loại ARN Cơ chế phiên II DỊCH MÃ Hoạt hóa axit amin Tổng hợp chuỗi pôlipeptit Củng cố Bài tập nhà Tiết Bài PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ • Phiên gì? Phiên trình ... PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ Dịch mã? Thế làl dịch trình tổng hợp Prôtêin Quá trình dịch có giai đoạn: - Hoạt hóa axit amin - Tổng hợp chuỗi Pôlipeptit     Trở lại dàn Bài PHIÊN MÃ VÀ ... Bài PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ Phiên bàingườicâu mARN enzim dùng sốkhuôn? Tại tổng hợp vímạchthực khác với phiên sinh5vật Trong sinh vật tARN làm ARN dịch? Chiều phiên ta hỏi cuối bài,người phiênsố...
 • 14
 • 935
 • 21

Phiên dịch

Phiên mã và dịch mã
... trình phiên xảy nào? Những thànhnào tham gia vào q trìnhmẫu nào? mã? ARN tạo rathamtrên vào qphiên phiên Enzim phần dựa gia khn trình mã? Kết q trình phiên gì? Cho biết Hiện tượng xảy khiphiên ... riboxom để dịch I Phiên (tổng hợp mARN ) 1.Cấu trúc chức ARN c rARN Cấu tạo: Là mạch pôlinuclêôtít, dang mạch đơn quấn lại tARN Chức Là thành phần cấu tạo nên ribôxôm 2 Cơ chế phiên 5’ Q ... chuyển (Met-tARN) đối tARN(UAX) ban đầu rờimãkhỏi aa 1và NTBS theo NTBS Liên kết polipeptit sẽhình thành aa mở đầu tạo/mARN theo NTBS , chuỗiđưa aa2- tARN vào ,đối thành với aa2 phân tử thời...
 • 21
 • 566
 • 5

Tài liệu phiên dịch ppt

Tài liệu phiên mã và dịch mã ppt
... tiếp xúc với ri vị trí đầu (AUG), tARN mang a.a mở đầu (Met) → Ri, đối khớp với a.a mở đầu.mARN theo NTBS - a.a 1- tARN→ tới vị trí bên cạnh, đối khớp với a.a 1.mARN theo NTBS, ... Ri dịch chuyển ba mARNlàmcho tARN ban đầu rời khỏi ri, a.a2-tARN →Ri, đối khớp với a.a2.mARN theo NTBS, liên kết peptit dc hình thàn a.a1 a.a2 - Sự chuyển vị lại xảy đến Ri tiếp xúc với ... * Kết : đoạn pt ADN→ Pt ARN * Ý nghĩa : hình ARN trực tiếp tham gia vào qt sinh tổng hợp prôtêin quy định tính trạng II Dịch Hoạt hoá a.a - Dưới tác động số E a.a tự mt nội bào dc hoạt hoá...
 • 5
 • 552
 • 6

Tài liệu phiên dịch pptx

Tài liệu phiên mã và dịch mã pptx
... tiếp xúc với ri vị trí đầu (AUG), tARN mang a.a mở đầu (Met) → Ri, đối khớp với a.a mở đầu.mARN theo NTBS - a.a 1- tARN→ tới vị trí bên cạnh, đối khớp với a.a 1.mARN theo NTBS, ... Ri dịch chuyển ba mARNlàmcho tARN ban đầu rời khỏi ri, a.a2-tARN →Ri, đối khớp với a.a2.mARN theo NTBS, liên kết peptit dc hình thàn a.a1 a.a2 - Sự chuyển vị lại xảy đến Ri tiếp xúc với ... * Kết : đoạn pt ADN→ Pt ARN * Ý nghĩa : hình ARN trực tiếp tham gia vào qt sinh tổng hợp prôtêin quy định tính trạng II Dịch Hoạt hoá a.a - Dưới tác động số E a.a tự mt nội bào dc hoạt hoá...
 • 5
 • 448
 • 1

Chủ đề 3. Quá trình phiên dịch

Chủ đề 3. Quá trình phiên mã và dịch mã
... với dịch không gian lẫn thời gian B.Lí thuyết sở : Quá trình dịch 1.Khái niệm -Dịch giai đoạn sau phiên , trình tổng hợp protein riboxom -Mã di truyền chứa mARN chuyển thành trình ... Phản ứng tổng hợp trình sau: Amino acid + tRNA + ATP → aminoacyl-tRNA + AMP + PPi b .Dịch hình thành chuỗi polipeptit Theo chương trình bản: -Quá trình mở đầu : Quá trình dịch bắt đầu tiểu ... thứ hai (aa1-aa2) tạo thành Sự dịch chuyển riboxom lại tiếp tục theo ba mARN -Quá trình kết thúc: Quá trình dịch tiếp diễn gặp codon kết thúc mARN trình dịch kết thúc Riboxom tách khỏi mARN...
 • 23
 • 5,198
 • 5

Các nguyên lý cơ bản của phiên dịch ppt

Các nguyên lý cơ bản của phiên mã và dịch mã ppt
... nuleotit ARN phiên Đối với gen hóa protein, phân tử ARN thu phiên “trung thực” từ hướng dẫn tổng hợp protein hóa gen Nó không khác bảng điểm học tập bạn; giống phiên mã, gửi dạng ... trình dịch phân tử mARN bắt đầu phiên tổng hợp phân tử mARN diễn Ngược lại, tế bào sinh vật nhân thật, màng nhân tách biệt hoàn toàn hai trình phiên dịch không gian thời gian Cụ thể, phiên ... phiên ARN hình thành từ gen, bao gồm gen hóa cho loại ARN mà không dịch thành protein, gọi chung phiên sơ cấp Có thể tóm tắt phiên dịch sau: gen “lập trình” tổng hợp protein thông...
 • 5
 • 445
 • 3

Campbell phiên dịch ADN

Campbell phiên mã và dịch mã ADN
... bắt đầu phiên dựa mạch làm khuôn ADN Phiên Tiền-mARN Hoàn thiện ARN mARN Dịch Ribosome Polypeptit Promoter Hộp TATA Các yếu tố phiên Kết thúc phiên Cơ chế kết thúc phiên có đặc ... đợc dịch thuộc vùng đợc gọi tơng ứng vùng đầu 5' không đợc dịch (5'UTR) vùng đầu 3' không đợc dịch (3'UTR) ADN Phiên Hoàn thiện ARN Mũ Đuôi polyA Tiền-mARN mARN Dịch Vùng hóa ... phân tử ADN ARN Vì vậy, ADN promoter gen nằm ngợc dòng so với terminator tơng ứng Trình tự khởi đầu phiên (Promoter) Đơn vị phiên Điểm bắt đầu phiên ARN polyemrase Bản phiên ADN ARN...
 • 26
 • 768
 • 5

chương 5 quá trình phiên dịch

chương 5 quá trình phiên mã và dịch mã
... tử mARN prokaryote eukaryote Sự dịch 3.1 Các thành phần hệ thống dịch 3.2 Các nguyên tắc trình dịch 3.3 Các giai đoạn trình dịch Sự dịch Dịch trình sinh tổng hợp protein từ ... lại di truyền Sự khác biệt thành phần hóa học ADN ARN Cấu trúc hóa học ARN Quá trình phiên 2.1 Các yếu tố tham gia vào trình phiên 2.2 Các nguyên tắc phiên 2.3 Các bước trình phiên ... khuôn ADN  mARN, tARN, rARN phiên từ gen tương ứng Ba trình truyền thông tin di truyền: • Tái ADN • Phiên Dịch 2.1 Các yếu tố tham gia vào trình phiên  Phân tử ADN: hai sợi đóng...
 • 50
 • 717
 • 1

bài 2 phiên dịch

bài 2 phiên mã và dịch mã
... trình phiên mã, diễn biến phiên mã, diễn biến trình phiên trình phiên 05 /28 /14 I Phiên Cơ chế phiên mã: b Nguyên tắc • Bổ sung • Chiều tổng hợp mARN chiều 5’-3’ 05 /28 /14 I Phiên Cơ ... I Phiên Khái niệm: • Phiên trình tổng hợp ARN mạch khuôn ADN 05 /28 /14 I Phiên 05 /28 /14 Thành phần tham gia phiên mã? I Phiên Cơ chế phiên mã: a Thành phần tham ... chiều 5’- 3’ 05 /28 /14 I Phiên Quá trình phiên sinh vật nhân thực khác so với nhân sơ? 05 /28 /14 I Phiên Cơ chế phiên mã: c Diễn biến: Đối với sinh vật nhân thực toàn gen phiên mARN sơ...
 • 28
 • 783
 • 0

so sánh quá trình sao chép, phiên mã, dịch ở prokaryote và eukaryote ppt

so sánh quá trình sao chép, phiên mã, dịch mã ở prokaryote và eukaryote ppt
... NỘI DUNG I So sánh trình chép prokaryote eukaryote II So sánh trình phiên prokaryote eukaryote III .So sánh trình dịch prokaryote eukaryote I So sánh chép prokaryote eukaryote Giống ... 70S 80S III So sánh dịch prokaryote eukaryote Khác Prokaryote Eukaryote Phiên mã, dịch xảy lúc Phiên nhân trước, dịch TB chất Nhân tố khởi động: IF1, IF2, IF3 Nhân tố khởi động: eIF1 ... mRNA trưởng thành trực tiếp Tạo mRNA trưởng thành qua hai bước Tích hợp tín hiệu khởi đầu phiên mã: Tích hợp tín hiệu khởi đầu phiên mã: nhiều Quá trình phiên Prokaryote Quá trình phiên gen...
 • 20
 • 15,011
 • 221

Xem thêm