TÀI LIỆU GIÁO TRÌNH VI SINH

Tài liệu Giáo Trình vi sinh vật học công nghiệp pdf

Tài liệu Giáo Trình vi sinh vật học công nghiệp pdf
... tƣợng vi sinh vật Mục tiêu môn học Sau học xong học phần này, sinh vi n cần hiểu đƣợc ứng dụng công nghiệp quan trọng vi sinh vật, khác biệt công nghệ sinh học vi sinh vật đại vi sinh vật học truyền ... cứu vi sinh vật học công nghiệp ? Các giai đoạn phát triển vi sinh vật học công nghiệp ? Giai đoạn phát triển vi sinh vật học công nghiệp đƣợc đánh dấu công trình Pasteur (1878) chứng minh vi sinh ... phẩm trình công nghiệp, vai trò vi sinh vật tuyển khoáng xử lý nƣớc thải đƣờng sinh học II NỘI DUNG Các giai đoạn phát triển vi sinh vật học công nghiệp Cơ sở khoa học vi sinh vật học công nghiệp...
 • 202
 • 2,016
 • 68

Tài liệu Giáo trình Vi sinh - ký sinh trùng ( Bs Nguyễn Thanh Hà ) doc

Tài liệu Giáo trình Vi sinh - ký sinh trùng ( Bs Nguyễn Thanh Hà ) doc
... nhim khun sm(da vaũ thi gian sinh sn ca vi khun) A B 18 a s vi khun cú th phỏt trin khong t (A) n (B) A B 19 Nhit thp vi khun khụng b (A) nhng b (B) A B 20 a s vi khun thớch ... th ca vi khun v nhỡn thy virus cng nh nghiờn cu sõu hn v bn cht ca nú Cỏc nhúm vi sinh vt chớnh gm : - Vi khun - Nm - Mt s nguyờn sinh ng vt - Virus nh ngha v vi khun : Vi khun l nhng sinh vt ... trng Vi sinh hc l khoa hc nghiờn cu (A) ,cu to, (B) , v hot ng ca cỏc sinh vt phc v ngi A B Cỏc nhúm vi sinh vt chớnh gm: A B C mt s nguyờn sinh ng vt D virus K li ớch ca vi sinh...
 • 96
 • 3,644
 • 53

Tài liệu Giáo trình vi sinh vật học docx

Tài liệu Giáo trình vi sinh vật học docx
... vi c sử dụng hình ảnh thu nhận qua Internet GS.TS Nguyễn Lân Dũng CHƯƠNG TRÌNH VI SINH VẬT HỌC GS Nguyễn Lân Dũng chủ biên Vài hàng nói đầu Lược sử ngành Vi sinh vật Những đặc điểm chung Vi Sinh ... (Microalgae) Vi tảo Nấm mỡ Blazei - sản xuất ứng dụng Phân loại vi sinh Sinh Học Phân Tử Giới thiệu số kỹ thuật bảo quản vi sinh vật © http://vietsciences.free.fr http://vietsciences.org Sinh hoc ... Vật Cầu trúc tế bào Vi khuẩn Các nhóm Vi khuẩn chủ yếu Xạ khuẩn Cổ khuẩn Phương pháp thực nghiệm dùng để định tên loài vi khuẩn Virus Vi nấm (Microfungi) Nấm sợi (Filamentous Fungi) Nấm men Vi...
 • 2
 • 443
 • 2

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Chương 2: LẬP TRÌNH HỢP NGỮ TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51 pdf

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Chương 2: LẬP TRÌNH HỢP NGỮ TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51 pdf
... BCD Quá trình thực lệnh DA A mô tả sau: Phạm Hùng Kim Khánh Trang 54 Giáo trình Vi điều khiển Lập trình hợp ngữ vi điều khiển MCS-51 - Nếu A[ 3-0 ] > hay AC = A[ 3-0 ] = A[ 3-0 ] + - Nếu A[ 7-4 ] > hay ... Khánh Chu thi 2 Trang 44 Giáo trình Vi điều khiển Lập trình hợp ngữ vi điều khiển MCS-51 Các lệnh cho phép tìm kiếm liệu định nghĩa sẵn nhớ chương trình (nếu nhớ chương trình ROM ngoại tín hiệu ... chứa chương trình ; phục vụ ngắt Phạm Hùng Kim Khánh Trang 39 Giáo trình Vi điều khiển Lập trình hợp ngữ vi điều khiển MCS-51 … CALL Subname … ; -Subname: … … RET END ; kết thúc chương trình...
 • 22
 • 407
 • 2

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Chương3: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51 ppt

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Chương3: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51 ppt
... độ hoạt động timer timer (sẽ khảo sát cụ thể phần – cổng nối tiếp) Phạm Hùng Kim Khánh Trang 66 Giáo trình Vi điều khiển 1.6 Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 Các ví dụ Để điều khiển hoạt động ... nhận dạng địa tự động Phạm Hùng Kim Khánh Trang 71 Giáo trình Vi điều khiển 2.1 Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 Các ghi điều khiển hoạt động 2.1.1 Thanh ghi SCON (Serial port controller) Bảng ... Chương trình xử lý kiện ngắt gọi chương trình phục vụ ngắt (ISR – Interrupt Service Routine) Phạm Hùng Kim Khánh Trang 81 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 Họ MCS-51 có...
 • 38
 • 413
 • 1

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Chương4: CÁC ỨNG DỤNG DỰA TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51 pdf

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Chương4: CÁC ỨNG DỤNG DỰA TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51 pdf
... Giáo trình Vi điều khiển Các ứng dụng dựa vi điều khiển MCS-51 Hình a Hình b Hình 4.10 – Sơ đồ kết nối ma trận Led Phạm Hùng Kim Khánh Trang 108 Giáo trình Vi điều khiển Các ứng dụng dựa vi điều ... ADDRESS BUS Giáo trình vi điều khiển Phạm Hùng Kim Khánh VCC Giáo trình Vi điều khiển Các ứng dụng dựa vi điều khiển MCS-51 Do PA điều khiển Led, PCL điều khiển công tắc nhấn, PCH điều khiển RL1 ... Trang 111 Các ứng dụng dựa vi điều khiển MCS-51 Hình 4.11 – Sơ đồ kết nối ma trận Led với AT89C51 Phạm Hùng Kim Khánh VCC Giáo trình Vi điều khiển Các ứng dụng dựa vi điều khiển MCS-51 CALL delay...
 • 41
 • 237
 • 2

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Phục lục 1 ppt

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Phục lục 1 ppt
... TARGET 20 12 13 14 15 16 17 18 19 4K7 AT89C20 51 A1 013 R16 10 K 4K7 P3.6 VCC XTAL1 XTAL2 RST/VPP VCC R 21 4K7 20 2N2222 P2 .1 Q1 R17 Q2 R19 R20 11 50 R18 R15 330 RED D1 ADJ R 11 1K T0 T1 P2.0 P2 .1 P2.2 ... 30 RD 21 22 23 24 25 26 10 14 INT1 WR R13 10 K VCC U6 4K7 Trang 17 9 P2.0 P3.4 P3.5 P3.7 11 P1.0/AIN0 P1 .1/ AIN1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 P3.3/INT1 P3.4/T0 P3.5/T1 P3.7 P3.0/RXD P3 .1/ TXD P3.2/INTO ... P3.6 P3.7 VCC 21 22 23 24 25 26 27 12 P1.0 P1 .1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 14 15 16 INT1 P2.7 VCC 40 17 WR P2.0 P2 .1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 INT0 TXD 17 13 28 RXD RD 11 20 29 Phụ lục – Soạn thảo...
 • 45
 • 318
 • 0

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Phục lục 2 pptx

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Phục lục 2 pptx
... Trang 184 Giáo trình Vi điều khiển Phụ lục – Mô Proteus Ví dụ để tìm linh kiện điện trở: - Gõ Resistor vùng Keywords - Chọn Category Resistors - Chọn Sub-category Generic Nối dây: - Chuyển trỏ ... bước sau: - Bước 1: Vẽ mạch nguyên lý - Bước 2: Định nghĩa chương trình dịch Chọn menu Source > Define Code Generation Tools Phạm Hùng Kim Khánh Trang 185 Giáo trình Vi điều khiển Phụ lục – Mô ... Browse: Mở chương trình thực thi Nhấn vào nút Browse (hình vẽ trên) để mở chương trình thực thi, chọn chương trình bai2.HEX Phạm Hùng Kim Khánh Trang 189 Giáo trình Vi điều khiển Phụ lục – Mô Proteus...
 • 10
 • 248
 • 0

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Phục lục 3 doc

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Phục lục 3 doc
... 16-bit Constant 2 2 2 3 2 12 12 12 12 12 24 12 12 24 24 24 24 12 24 12 24 Trang 192 Giáo trình Vi điều khiển MOVC A,@A+DPTR MOVC A,@A+PC MOVX A,@Ri MOVX A,@DPTR MOVX @Ri,A MOVX @DPTR,A Phụ lục ... 24 12 12 12 12 2 2 2 2 2 3 12 12 12 12 12 12 24 24 24 24 12 24 24 24 24 24 24 1 2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Trang 1 93 Giáo trình Vi điều khiển CJNE A,direct,rel Phụ lục – Tóm tắt tập lệnh Compare ... Giáo trình Vi điều khiển ORL A,Rn ORL A,direct ORL A,@Ri ORL A,#data ORL direct,A ORL direct,#data XRL A,Rn...
 • 4
 • 230
 • 0

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Phục lục 4 pdf

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Phục lục 4 pdf
... Encoding: 0 1 0 Operation: RETI (PC1 5-8 ) ← ((SP)) (SP) ← (SP) - (PC 7-0 ) ← ((SP)) (SP) ← (SP) - 41 RL A Phạm Hùng Kim Khánh Trang 226 Giáo trình Vi điều khiển Phụ lục – Mô tả tập lệnh Function: Rotate ... - (C) - #data Phạm Hùng Kim Khánh Trang 230 Giáo trình Vi điều khiển 48 Phụ lục – Mô tả tập lệnh SWAP A Function: Swap nibbles within the Accumulator Description: SWAP A interchanges the low- ... Bytes: Phạm Hùng Kim Khánh Trang 227 Giáo trình Vi điều khiển Phụ lục – Mô tả tập lệnh Cycles: Encoding: 0 0 0 1 Operation: RR (An) ← (An + 1) n = - (A7) ← (A0) 44 RRC A Function: Rotate Accumulator...
 • 40
 • 233
 • 0

Tài liệu Giáo trình vi điều khiển 8051 P8 pptx

Tài liệu Giáo trình vi điều khiển 8051 P8 pptx
... chương trình giữ chậm DELAY ;P1.0 = ;Tiếp tục thực Có thể vi t chương trình theo cách khác: ;Bù bít cổng ;Gọi chương trình giữ chậm DELAY ;Tiếp tục thực HERE: CPL P1.0 LCALL DELAY SJMP HERE 8051 ... nối phần cứng vào hệ 8051 Thực sai dẫn nối sai chân làm hỏng cổng hệ 8051 8.4 Tóm lược Chương mô tả đặc tính mạnh 8051 phép toán bít Các phép toán bít cho phép lập trình vi n thiết lập, xoá, ... chốt cổng thay cho vi c đọc trạng thái chân Bảng 8.5 cung cấp danh sách lệnh Ví dụ, xét lệnh ANL P1, A Trình tự thao tác thực lệnh sau: Nó chốt cổng chuyển liệu vào CPU Dữ liệu AND với nội dung...
 • 10
 • 541
 • 9

Tài liệu Giáo trình vi điều khiển 8051 P7 ppt

Tài liệu Giáo trình vi điều khiển 8051 P7 ppt
... bit liệu ; ; Đoạn mã phương pháp sử dụng rộng rãi truyền liệu tới nhớ nối tiếp EEPROM nối tiếp 7.3 Các chương trình ứng dụng mã BCD ASCII Các số mã BCD trình chương Như nói nhiều vi điều khiển ... bị tắt nguồn Các vi điều khiển cung cấp thời gian lịch dạng BCD Tuy nhiên, để hiển thị chúng chúng phải chuyển mã ASCII Trong phần ta trình bày ứng dụng lệnh quay lệnh lô-gíc vi c chuyển đổi mã ... vào đếm ; Lặp lại trình lần Để truyền byte liệu nói tiếp liệu chuyển đổi từ song song sang nối tiếp lệnh quay sau: RRC MOV RRC A P1.3, C A ; Bít thứ đưa vào cờ CY ; Xuất CY bit liệu ; Bit thứ hai...
 • 9
 • 366
 • 8

Tài liệu Giáo trình vi điều khiển 8051 P6 ppt

Tài liệu Giáo trình vi điều khiển 8051 P6 ppt
... nhân chia hai số 8051 cần phải sử dụng hai ghi A B lệnh nhân chia hoạt động với ghi 6.2.1 Nhân hai số không dấu Bộ vi điều khiển hỗ trợ phép nhân byte với byte Các byte giả thiết liệu không dấu ... ADC cấp liệu bit dạng Hex dải 00 - FFH Dữ liệu Hex phải chuyển đổi dạng thập phân Chúng ta thực chia lặp nhiều lần cho 10 lưu số dư vào ví dụ 6.8 Ví dụ 6.8: a- Vi t chương trình để nhận liệu dạng ... Vì 8051 không hỗ trợ liệu 16 bit nên ta không bàn luận đến c- Các số âm: Đối với số âm D7 = 1, nhiên độ lớn biểu diễn dạng số bù Mặc dù hợp ngữ thực vi c chuyển đổi song điều quan trọng hiểu vi c...
 • 11
 • 413
 • 7

Tài liệu Giáo trình vi điều khiển 8051 P5 pptx

Tài liệu Giáo trình vi điều khiển 8051 P5 pptx
... chương trình Con trỏ ngăn xếp Con trỏ liệu hai byte Byte thấp DPTR Byte cao DPTR Cổng Cổng Cổng Cổng Điều khiển ưu tiên ngắt Điều khiển cho phép ngắt Điều khiển chế độ đếm/ Bộ định thời Điều khiển ... giới hạn đến 1byte, 00 - FFH Điều có nghĩa vi c sử dụng chế độ đánh địa bị giới hạn vi c truy cập vị trí ngăn nhớ RAM ghi với địa cho bên 8051 Ví dụ 5.1: Vi t chương trình để gửi 55H đến cổng P1 ... định thời Byte cao ghi đếm/ Bộ định thời Byte thấp ghi đếm/ Bộ định thời Điều khiển nối tiếp Bộ đệm liệu nối tiếp Điều khiển công suất Địa 0E0H 0F0H 0D0H 81H 82H 83H 80H 90H 0A0H 0B0H 0B8H A08H...
 • 10
 • 486
 • 6

Tài liệu Giáo trình vi điều khiển 8051 P4 ppt

Tài liệu Giáo trình vi điều khiển 8051 P4 ppt
... 8051/ 31 tới nhớ cổng cung cấp địa liệu 8051 dồn liệu địa qua cổng P0 để tiết kiệm số chân ALE báo P0 có địa hay liệu ALE cấp liệu D0 - D7 Do vậy, ALE sử dụng để tách địa liệu với trợ giúp chốt 74LS373 ... Công vi c P2 cung cấp bít địa A8 - A15 Hay nói cách khác 8031được nối tới nhớ P2 dùng cho bít địa 16 bit dùng cho vào Điều trình bày chi tiết chương 14 Từ trình bày ta kết luận hệ thống dựa vi điều ... Bảng 4.3 trình bày bít cổng vào 8051 Xem ví dụ 4.2 thao tác bít bít vào - Lưu ý ví dụ 4.2 bit không dùng đến không bị ảnh hưởng Đây khả đánh địa theo bit cổng vào - điểm mạnh vi điều khiển 8051 Ví...
 • 9
 • 316
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu giáo khoa chuyên sinh học thpt vi sinh vật họctài liệu giáo trình cơ học môi trường liện tục giới thiệu các khái niệm cơ bản các chuyển vị biến dạng trạng thái ứng suấttài liệu giáo trình sinh thái học nông nghiệp trần đức viên chủ biên pptxtai lieu giao trinh thuc tap hoa sinhgiáo trình vi sinh vật họctài liệu phương trình vi phântài liệu ôn tập vi sinh vậtgiáo trình vi sinh thực phẩmtài liệu về phân vi sinhtài liệu về men vi sinhgiáo trinh vi sinh vậttài liệu hoạt tính vi sinh vâtgiáo trình vi sinh ký sinh trùngtài liệu công nghệ vi sinhtài liệu giáo trình pascalantoan giao thong lop 5NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN LÝ – TRẦN – HỒNHÀ NƯỚC PHONG KIẾN QUÂN CHỦ TẬP QUYỀN THỜI LÊ SƠNghiên cứu xử lý bã điện phân của nhà máy kẽm điện phân thái nguyên để thu hồi đồng đáp ứng yêu cầu luyện đồngHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý NHÀ nước về đất ĐAI TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác THANH TRA THUẾ đối với DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa tại cục THUẾ THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa TRÊN địa bàn THỊ xã BA đồn TỈNH QUẢNG BÌNHPHÁT TRIỂN tín DỤNG tài TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU tại NGÂN HÀNG THƯỢNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾSử dụng add ins tự tạo trong word để hỗ trợ soạn giáo án, ra đề thi môn hóa họcSử dụng một số tư liệu ở khu kinh tế nghi sơn trong quá trình dạy học chương trình hóa học 11, nhằm thúc đẩy hứng thú học tập cho học sinh, nâng caTuyển chọn bài tập và xây dựng phương pháp giải nâng cao hiệu quả dạy học bài PEPTIT PROTEIN lớp 12 THPTTuyển tập đề thi thử THPT các trường có đáp án ( phần 1 )Tuyển tập đề thi thử THPT các trường có đáp án ( phần 2 )Tuyển tập đề thi thử THPT các trường có đáp án ( phần 4 )Tuyển tập đề thi thử THPT các trường có đáp án ( phần 5 )Giáo dục kĩ năng sống thông qua việc lồng ghép tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi “đi đường an toàn – cho bạn cho tôi” trong tiết 63 bài tập và thực hành 10 cho học sinh lớp 10 ởMột số ví dụ dạy trong bài 4 bài toán và thuật toán của tin học lớp 10Một số bệnh thường gặp ở gia cầm trong mùa mưa bão và cách phòng trịXác định biến số, chỉ số và kỹ thuật thu thập số liệu trong nghiên cứu y học