ẢNH HƯỞNG CỦA VỠ ĐẬP ĐẾN VÙNG HẠ DU HỒ CHỨA VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU,KỊCH BẢN HỒ VỰC MẤU TỈNH NGHỆ AN

Ảnh hưởng của vỡ đập đến vùng hạ du hồ chứa đề xuất giải pháp giảm thiểu kịch bản cho hồ Vực Mấu, tỉnh Nghệ An

Ảnh hưởng của vỡ đập đến vùng hạ du hồ chứa và đề xuất giải pháp giảm thiểu kịch bản cho hồ Vực Mấu, tỉnh Nghệ An
... cứu Ảnh hưởng vỡ đập đến vùng hạ du hồ chứa đề xuất giải pháp giảm thiểu: kịch cho hồ Vực Mấu, tỉnh Nghệ An cần thiết cấp bách Mục tiêu đề tài Nghiên cứu lựa chọn phương pháp tính toán vỡ đập, ... LỜI CẢM ƠN Đề tài Ảnh hưởng vỡ đập đến vùng hạ du hồ chứa đề xuất giải pháp giảm thiểu: kịch cho hồ Vực Mấu, tỉnh Nghệ An được hoàn thành Khoa Kỹ thuật tài nguyên ... cứu Ảnh hưởng vỡ đập đến vùng hạ du hồ chứa đề xuất giải pháp giảm thiểu: kịch cho hồ Vực Mấu, tỉnh Nghệ An cần thiết cấp bách 1.3 Giới thiệu vùng nghiên cứu 1.3.1 Vị trí địa lý Hồ Vưc Mấu Hình...
 • 104
 • 392
 • 0

đánh giá chất lượng không khí thông qua số liệu trạm quan trắc tự động ở nội, đà nẵng dề xuất giải pháp giảm thiểu

đánh giá chất lượng không khí thông qua số liệu trạm quan trắc tự động ở hà nội, đà nẵng và dề xuất giải pháp giảm thiểu
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trần Sơn Tùng ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG KHÔNG KHÍ THÔNG QUA SỐ LIỆU TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Chuyên ... Nội, Đà Nẵng đề xuất giải pháp giảm thiểu đƣợc lựa chọn thực Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá chất lƣợng không khí thông qua số liệu trạm quan trắc không khí tự động, liên tục - Đề xuất giải pháp ... không khí - Chỉ số chất lƣợng không khí đƣợc tính toán riêng cho số liệu trạm quan trắc không khí tự động cố định liên tục môi trƣờng không khí xung quanh; - AQI đƣợc tính toán cho thông số quan...
 • 88
 • 316
 • 0

Đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề chế biến nông sản sen chiểu, huyện phúc thọ, thành phố nội

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề chế biến nông sản sen chiểu, huyện phúc thọ, thành phố hà nội
... có giải pháp để giải vấn đề ô nhiễm cấp lãnh đạo, nhiên chưa thực có hiệu Vì lý trên, chọn đề tài: Đánh giá trạng đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề chế biến nông sản Sen ... Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Nội với mong muốn góp phần giải vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề Mục đích nghiên cứu - Đánh giá trạng môi trường công tác QLMT làng nghề Sen Chiểu - Đề ... hội xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, TP Nội 2.2.2 Tình hình sản xuất làng nghề Sen Chiểu 2.2.3 Đánh giá trạng môi trường xác định vấn đề môi trường làng nghề Sen Chiểu 2.2.4 Đánh giá trạng công...
 • 85
 • 296
 • 1

Ảnh hưởng của hoạt động thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất, nước vùng trồng hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Nội đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

Ảnh hưởng của hoạt động thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất, nước vùng trồng hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm
... động hoạt động thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất, nước vùng thâm canh hoa Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Nội đề xuất giải pháp cải thiện ô nhiễm môi trường, hướng tới nghề trồng hoa bền ... _ _ Tên đề tài: Ảnh hưởng cùa hoại động thâm canh hoa aến chất lượng môi trường đất, nước vùng trồng hoa Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Nội aề xuảt giải pháp giảm thiểu ô nhiễm Mã số: QT ... thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất, nước vùng thâm canh hoa Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Nội, đê xuất giải pháp bảo vệ cải thiện ô nhiễm môi trường, hướng tới nghề trồng hoa bền vững...
 • 87
 • 812
 • 1

Nghiên cứu khả năng ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật tới hệ sinh thái nông nghiệp sức khỏe cộng đồng tại huyện thường tín, nội đề xuất giải pháp giảm thiểu

Nghiên cứu khả năng ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật tới hệ sinh thái nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng tại huyện thường tín, hà nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu
... giảm thiểu tác động hƣớng tới phát triển bền vững tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả ảnh hưởng thuốc bảo vệ thực vật tới hệ sinh thái nông nghiệp sức khỏe cộng đồng huyện Thường Tín, Nội ... dạng sinh học hệ sinh thái nông nghiệp vùng nghiên cứu - Khả ảnh hƣởng thuốc BVTV đến hệ sinh thái nông nghiệp sức khỏe cộng đồng vùng nghiên cứu 2.2 Phạm vi nghiên cứu Hệ sinh thái nông nghiệp Huyện ... đến sức khỏe cộng đồng vùng nghiên cứu 58 3.4 Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động thuốc BVTV đến hệ sinh thái nông nghiệp sức khỏe cộng đồng vùng nghiên cứu hƣớng tới phát triển...
 • 119
 • 409
 • 1

Đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động khai thác than tới môi trường đất nước tại mỏ than Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động khai thác than tới môi trường đất và nước tại mỏ than Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
... Trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái 1.1 2 Nguyên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá trạng đề xuất giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng hoạt động khai thác than tới môi trường đất nước mỏ than Thanh ... nét mỏ than Thanh An 29 3.2.4 Chất lượng môi trường đất nước mỏ than 29 3.2.5 Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác than tới môi trường đời sống người dân đại bàn xã Thanh An, huyện ... thực đề tài: Đánh giá trạng đề xuất giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng hoạt động khai thác than tới môi trường đất nước mỏ than Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên” Qua trình thực tập em thu...
 • 80
 • 210
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông công đoạn từ hạ lưu hồ núi cốc đến điểm hợp lưu sông cầu đề xuất giải pháp bảo vệ

Nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông công đoạn từ hạ lưu hồ núi cốc đến điểm hợp lưu sông cầu và đề xuất giải pháp bảo vệ
... việc bảo vệ tổng thể môi trường nước sông Công cần thiết Trước yêu cầu việc bảo vệ môi trường nước sông Công, thực đề tài Nghiên cứu trạng chất lượng nước sông Công đoạn từ hạ lưu Hồ Núi Cốc đến ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đánh giá trạng chất lƣợng nƣớc sông Công phụ lƣu sông Công Diễn biến kết quan trắc trạng chất lượng nước sông Công phụ lưu Sông Công đoạn từ hạ lưu hồ Núi Cốc từ ... ước lượng thải lượng ô nhiễm đổ vào sông Công đoạn từ hạ lưu hồ Núi Cốc đến điểm hợp lưu sông Cầu kết cho thấy thải lượng ô nhiễm thải vào sông Công tương đối lớn - Một số giải pháp cụ thể mặt...
 • 8
 • 846
 • 9

nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông công đoạn từ hạ lưu hồ núi cốc đến điểm hợp lưu sông cầu đề xuất giải pháp bảo vệ

nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông công đoạn từ hạ lưu hồ núi cốc đến điểm hợp lưu sông cầu và đề xuất giải pháp bảo vệ
... thy Cựng vi s phỏt trin t nc theo hng CNH HH, quỏ trỡnh ụ th hoỏ din mnh m, mụi trng núi chung v mụi trng nc núi riờng ang b tỏc ng rt ln Cht lng nc cỏc sụng ang b ụ nhim nghiờm trng, ng thi kh ... TSS, c, Tng Coliform theo cụng thc nh sau: WQI SI = qi - qi + (BPi + - Cp )+ qi + BP+ - BP i i (công thức 1) Trong ú: BPi: Hm lng gii hn di ca giỏ tr thụng s quan trc c quy nh bng tng ng vi mc ... quan trc c (n v: mg/l) Bc 2: Tớnh giỏ tr WQIDO: WQI SI = qi + - qi (BPp - Ci )+ qi BP+ - BP i i (công thức 2) Trong ú: Cp: giỏ tr DO % bóo hũa BPi, BPi+1, qi, qi+1 l cỏc giỏ tr tng ng vi mc i,...
 • 104
 • 321
 • 1

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG môi TRƯỜNG của KHAI THÁC THAN tại mỏ THAN RÁNG, THÀNH PHỐ cẩm PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH ðề XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG môi TRƯỜNG của KHAI THÁC THAN tại mỏ THAN hà RÁNG, THÀNH PHỐ cẩm PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH và ðề XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU
... ng khai thác than - ð xu t gi i pháp b o v môi trư ng t i m than Ráng 3.3 Phương pháp nghiên c u ð ti n hành ñánh giá hi n tr ng môi trư ng t i ñ xu t gi i pháp b o v môi trư ng t i m than ... b o v môi trư ng chưa tương x ng v i t c ñ phát tri n c a ngành công nghi p khai thác than nơi ñây Xí nghi p Than Ráng, thành ph C m Ph , t nh Qu ng Ninh m t nh ng xí nghi p khai thác than ... quan v ngành than tác ñ ng c a ho t ñ ng khai thác than t i môi trư ng 2.1.1 Hi n tr ng ho t ñ ng khai thác, ch bi n tiêu th than t i Qu ng Ninh B than Qu ng Ninh ñư c phát hi n khai thác r t s...
 • 107
 • 519
 • 0

Nghiên cứu đánh giá tác động của các hồ chứa thượng nguồn đến chế độ thủy động lực khu vực hợp lưu các sông thao, đà, lô đề xuất giải pháp giảm thiểu

Nghiên cứu đánh giá tác động của các hồ chứa thượng nguồn đến chế độ thủy động lực khu vực hợp lưu các sông thao, đà, lô và đề xuất giải pháp giảm thiểu
... lu n v n Nghiên c u đánh giá tác đ ng c a h ch a th ng ngu n đ n ch đ th y đ ng l c khu v c h p l u sông Thao, à, đ xu t gi i pháp gi m thi u” r t c n thi t M C TIểU, N I DUNG VÀ PH M VI ... l u v c sông nh : sông H ng, sông Ba, sông Sê San, sông ng Nai, sông Vu Gia-Thu B n, sông Lam v.v Trong đó, h ch a h th ng sông H ng đ c quan tơm nghiên c u nhi u nh t, th hi n k t qu nghiên c ... v n hành c a h th ng liên h ch a sông H ng 1.1.3 Các v n đ t n t i k t qu nghiên c u V nghiên c u di n bi n lòng d n h th ng sông à, sông Lô, sông H ng: Các nghiên c u liên quan đ n n i dung...
 • 119
 • 139
 • 0

Mức độ hài lòng của nông dân đối với dịch vụ công phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện quỳ châu tỉnh nghệ an

Mức độ hài lòng của nông dân đối với dịch vụ công phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện quỳ châu tỉnh nghệ an
... nhõn Thnh ph y ban nhõn dõn Ch s tha khỏch hng Vit Nam Vt liu xõy dng Ngõn hng th gii vi DANH MC CC BNG BIU Trang Bng 1.1: Xỏc nh cỏc yu t cn o lng 11 DANH MC HèNH V V BIU Trang Hỡnh v: Biu ... sn xut kinh doanh ca doanh nghip Cng cú th xem nú nh nhng hot ng tr giỳp nhm hon thin v khuych trng hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip 1.1.3.2 Nhng c im c bn ca dch v Tớnh vụ hỡnh hay phi ... Satisfaction (SWICS), Hn Quc Korean Customer Satisfaction Index (KCSI), New Zealand v i Loan (nm 1996), Trung Quc - China Customer Satisfaction Index (CCSI) v MalaysiaMalaysian Customer Satisfaction...
 • 76
 • 348
 • 1

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động khai thác vận chuyển than của mỏ mạo khê đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động khai thác và vận chuyển than của mỏ mạo khê và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm
... CHƢƠNG 2: HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ DO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ VẬN CHUYỂN CỦA MỎ THAN MẠO KHÊ 2.1 Hiện trạng môi trƣờng không khí mỏ than Mạo Khê 2.1.1 Nguồn gây ô nhiễm không khí khu ... - Chương II: Đánh giá trạng ô nhiễm môi trường không khí hoạt động khai thác vận chuyển than mỏ Mạo Khê - Chương III: Giải pháp khắc phục biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường - Kết luận: - ... Phòng không khí hoạt động khai thác vận chuyển than mỏ Mạo Khê đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm Nội dung khóa luận bao gồm: - Mở đầu: - Chương I: Tổng quan mỏ than Mạo Khê - Chương II: Đánh giá...
 • 50
 • 1,443
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiện trạng xử lý chất thải chăn nuôi lợn và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của một số trang trại tại các huyện phía nam tỉnh thái nguyênđánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động khai thác và vận chuyển than của mỏ mạo khê và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của nhà máy xi măng hoàng mai đến môi trường sống xung quanhđặc điểm phân bố khoáng sản độc hại khu vực thanh hóa quảng nam và đề xuất giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của chúng đến môi trườngđánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh giai đoạn 20102012 và đề xuất giải pháp thực hiệnkhóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng môi trường không khí và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí thị xã đồng xoài tỉnh bình phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn thành phố hạ long và đề xuất giải pháp quản lý theo mục tiêu phát triển bền vữngnghiên cứu xác định và đề xuất giải pháp khắc phục một số điểm đen trên các đường trục chính của thành phố hồ chí minhcác kết luận và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại cho tuyến sản phẩm cửa thép trên thị trường hà nội của công ty tnhh tmdv kim liênđịnh hướng phát triển và đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty cp gạch thạch bànđồ án đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn đô thị và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội tỉnh bình dương đến 2025dùng kĩ thuật swot để phân tích thực trạng của đơn vị mình công tác và đề xuất giải phápphân tích thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế xã hội vùng trung du và miền núi bắc bộđề tài nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp tháp chàm đến năm 2020nghiên cứu biến động sử dụng đất lâm nghiệp và đề xuất giải pháp nhằm quản lý sử dụng đất bền vững khu vực tây nguyênPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học