Nghiên cứu tác dụng điều trị hội chứng mãn kinh của viên MK

Nghiên cứu tác dụng điều trị rối loạn lipid máu của viên Cholestin

Nghiên cứu tác dụng điều trị rối loạn lipid máu của viên Cholestin
... tác dụng điều trị tác dụng không mong muốn thuốc Vì vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tác dụng điều trị rối loạn lipid máu viên cholestin nhằm hai mục tiêu sau: Đánh giá tác dụng viên ... nhiều nghiên cứu chứng rối loạn lipid máu nhận thấy chứng đàm thấp chứng rối loạn lipid máu có nhiều điểm tơng đồng Vì sử dụng phơng pháp điều trị chứng đàm thấp để điều trị chứng rối loạn lipid máu ... nhân trình điều trị sử dụng thuốc điều trị khác phơng pháp điều trị rối loạn lipid máu khác - Các bệnh nhân không tuân thủ điều trị 2.3 Phơng pháp nghiên cứu: - Dùng phơng pháp nghiên cứu lâm sàng...
 • 80
 • 2,174
 • 23

NGHIÊN cứu tác DỤNG điều TRỊ BỆNH sốt XUẤT HUYẾT của VIÊN cúc tần với sự kết hợp của bù DỊCH ĐƯỜNG UỐNG

NGHIÊN cứu tác DỤNG điều TRỊ BỆNH sốt XUẤT HUYẾT của VIÊN cúc tần với sự kết hợp của bù DỊCH ĐƯỜNG UỐNG
... lệ có kết (A + B) nhóm điều trị cúc tần 64% cao nhóm YHHĐ 34% với P < 0,01 suy khác biệt có ý nghĩa thống kê tức cúc tần thực có tác dụng hạ sốt điều trị sốt xuất huyết Đánh giá kết điều trị chung ... điều trị cúc tần cao nhóm điều trị y học đại với P < 0,01 P < 0,05 hai có ý nghĩa thống kê 51 Nh cúc tần tác dụng hạ sốt song tác dụng dựa chế ? Các nghiên cứu Viện dợc liệu cho thấy cúc tần ... vào kết thu đợc nghiên cứu lâm sàng điều trị thông qua quan sát có số ý kiến bàn luận Cúc tần tác dụng hạ sốt điều trị bệnh dengue xuất huyết - bảng bảng mặt hạ sốt cho thấy tỷ lệ có kết nhóm...
 • 3
 • 108
 • 3

NGHIÊN cứu tác DỤNG điều TRỊ rối LOẠN LIPIT máu của CHẾ PHẨM GM

NGHIÊN cứu tác DỤNG điều TRỊ rối LOẠN LIPIT máu của CHẾ PHẨM GM
... Nghiên cứu theo chiều dọc, so sánh trớc sau đợt điều trị, so sánh nhóm nghiên cứu với nhóm chứng Các BN đợc ăn chế độ giống đợc chia làm nhóm: - Nhóm (nhóm nghiên cứu) : 30 BN, uống chế phẩm GM - ... cholesterol máu 15 ngày Loại khỏi nghiên cứu BN có RLLP máu thứ phát, mắc bệnh nhiễm khuẩn, bệnh cấp tính kèm theo, phụ nữ có thai cho bú, BN không tuân thủ quy định nghiên cứu Phơng pháp nghiên cứu Nghiên ... 0,43 0,17 Kết luận - Chế phẩm GM có hiệu lực điều trị chứng RLLP máu thể đàm thấp: giảm lipit máu 96,7% số BN, giảm CT 15,5%; giảm TG 16,7% giảm LDL-C 14,3%; tăng HDL-C 5,8% GM làm giảm cân BN...
 • 3
 • 131
 • 0

Nghiên cứu tác dụng điều trị bệnh trĩ nội độ i II bằng bài thuốc TK

Nghiên cứu tác dụng điều trị bệnh trĩ nội độ i II bằng bài thuốc TK
... mc tiờu: ỏnh giỏ c tớnh cp (LD50) ca bi thuc "TK" trờn thc nghim 3 ỏnh giỏ tỏc dng iu tr ca bi thuc TK i vi bnh tr ni I - II trờn lõm sng Chng Tng quan v ti liu 1.1 hu mụn - trc trng c s gii ... li xa ra, luụn cú s tit dch gõy ẩm t, nga hu mụn, b i tr luụn ngoi b c sỏt d b viờm loột, phự n cú gõy au v khú chu cho bnh nhõn [73], [74] 17 18 Trĩ n i độ Trĩ n i độ Trĩ n i độ Trĩ n i độ ... bi thuc tham gia iu tr tr cú hiu qu nht nh lm phong phỳ thờm cỏc thuc y hc c truyn iu tr bnh tr, chỳng t i tin hnh nghiờn cu ti: Nghiờn cu tỏc dng iu tr bnh tr ni I - II bng bi thuc TK Vi...
 • 120
 • 335
 • 1

Nghiên cứu tác dụng điều trị của kem hameselaphin tại chỗ vết bỏng nông

Nghiên cứu tác dụng điều trị của kem hameselaphin tại chỗ vết bỏng nông
... xut kem Hameselaphin vi mc ớch lu hnh thuc rng rói trờn th trng ỏp ng nhu cu thuc iu tr bng trờn cỏc c s y t cng nh c s dng rng rói nhõn dõn s cp cu sau bỏng Cụng thc bo ch 20 000gam kem Hameselaphin ... cỏc mc tiờu sau: ỏnh giỏ tỏc dng kớch thớch lin vt thng bng nụng ca kem hameselaphin ỏnh giỏ tỏc dng c ch vi khun ti ch ca kem hameselaphin 3 Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 Cu to v chc nng sinh hc ca ... ngh sn phm Hameselaphin ó cú mt trờn th trng vi nhiu u im nh- cụng ngh xn sut, tỏ dc phự hp, bao bỡ úng gúi tin dng Chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti Nghiờn cu tỏc dng iu tr ca kem hameselaphin...
 • 97
 • 400
 • 0

nghiên cứu tác dụng điều trị của trà tan hoá âm tiễn gia giảm trên bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt

nghiên cứu tác dụng điều trị của trà tan hoá âm tiễn gia giảm trên bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt
... âm tiễn gia giảm - Tác dụng chống viêm cấp tính trà tan “Húa âm tiễn gia giảm - Tác dụng chống viêm mạn tính trà tan “Húa âm tiễn gia giảm 3.1.4 Kết nghiên cứu tác dụng chống phì đại tuyến tiền ... tiền liệt trà tan “Húa âm tiễn gia giảm - Tác dụng chống phì đại TTL trà tan “Húa âm tiễn gia giảm - Mô học tuyến tiền liệt cỏc nhúm chuột uống trà tan “Húa âm tiễn gia giảm 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN ... phì đại lành tính tuyến tiền liệt trà tan “Húa âm tiễn gia giảm động vật thực nghiệm Đánh giá tác dụng điều trị rối loạn tiểu tiện tác dụng không mong muốn trà tan “Húa âm tiễn gia giảm bệnh...
 • 25
 • 248
 • 1

nghiên cứu tác dụng điều trị sốt dengue và sốt xuất huyết dengue độ i và độ ii của viên nang thạch cam ngưu giác

nghiên cứu tác dụng điều trị sốt dengue và sốt xuất huyết dengue độ i và độ ii của viên nang thạch cam ngưu giác
... sàng” vào nghiên cứu v i mục tiêu sau : Đánh giá tác dụng i u trị bệnh SD/SXHD độ I độ II viên Thạch cam ngưu giác lâm sàng Theo d i tác dụng không mong muốn viên nang Thạch cam ngưu giỏc” ... II thu nhiều kết khả quan Để đánh giá tác dụng thuốc cách khách quan khoa học đưa đề t i nghiên cứu tác dụng i u trị sốt Dengue sốt xuất huyết Dengue độ I độ II viên nang Thạch cam ngưu giỏc ... tính, xuất huyết tự nhiên, tiểu cầu giảm, hematocrit tăng - Độ II: Như sốt xuất huyết Dengue độ I xuất huyết tự nhiên da, niêm mạc, phủ tạng - Độ III: Như sốt xuất huyết Dengue độ II có mạch...
 • 43
 • 254
 • 2

Nghiên cứu tác dụng điều trị bỏng của chitosan nano bạc

Nghiên cứu tác dụng điều trị bỏng của chitosan nano bạc
... sản xuất chitosan nano bạc Để đánh giá tác dụng điều trị bệnh chitosan nano bạc, khoá luận tiến hành Nghiên cứu tác dụng điều trị bỏng chitosan nano bạc nhằm mục tiêu: Đánh giá tác dụng ức ... chitosan nano bạc, chitosan đóng vai trò chất mang, chất ổn định để điều chế sản phẩm chitosan nano bạc 4.3 Tác dụng điều trị chỗ vết bỏng kem chỉtosan nano bạc Khi nghiên cứu tác dụng điều trị bỏng ... giá tác dụng ức chế vi khuẩn, vi nấm in vitro kem chitosan nano bạc - Đảnh giá tác dụng chổng viêm cấp dung dịch chitosan nano bạc - Đảnh giá tác dụng điều trị chỗ kem chitosan nano bạc bỏng...
 • 50
 • 361
 • 1

NGHIÊN cứu tác DỤNG điều TRỊ của CHẾ PHẨM LEXKA đối với TĂNG HUYẾT áp NGUYÊN PHÁT có rối LOẠN LIPITMÁU

NGHIÊN cứu tác DỤNG điều TRỊ của CHẾ PHẨM LEXKA đối với TĂNG HUYẾT áp NGUYÊN PHÁT có rối LOẠN LIPITMÁU
... LUẬN Tác dụng Lexka HA - Kết nghiên cứu cho thấy sau tuần điều trị, Lexka tác dụng hạ HA (cả HA tâm thu HA tâm trương), khác số HA trước sau điều trị ý nghĩa thống kê với p < 0,001 Với liều ... của y học cổ truyền, không tuân thủ trình điều trị Phương pháp nghiên cứu - Các BN chia ngẫu nhiên thành nhóm + Nhóm (nhóm nghiên cứu) : 34 BN điều trị chế phẩm Lexka viên/ngày ... nghiên cứu chúng tôi, BN HDL-C trước điều trị 0,97 ± 0,11 mmol/l, sau điều trị tăng lên 1,05 ± 0,19 mmol/l với khác biệt ý nghĩa (p < 0,05) Tăng HA rối loạn lipit máu Thường phối hợp với kết...
 • 3
 • 108
 • 1

BƯỚC đầu NGHIÊN cứu tác DỤNG điều TRỊ sỏi ĐƯỜNG TIẾT NIỆU BẰNG nước hãm nụ vối

BƯỚC đầu NGHIÊN cứu tác DỤNG điều TRỊ sỏi ĐƯỜNG TIẾT NIỆU BẰNG nước hãm nụ vối
... trị sỏi đường tiết niệu nước nụ vối Đề tài đặt hai mục tiêu: + Bước đầu đánh giá tác dụng lâm sàng điều trị sỏi đường tiết niệu nước hãm nụ vối + Đánh giá tác dụng không mong muốn nước hãm nụ vối ... số nghiên cứu thành phần kháng khuẩn nước vối Nhân dân phát nước vối tác dụng làm mòn sỏi loại sỏi khỏi đường tiết niệu Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài để bước đầu xác định tác dụng điều trị ... KIẾN NGHỊ Nước vối tác dụng giải khát có tác dụng bào mòn tống sỏi khỏi đường tiết niệu Những người có sỏi đường tiết niệu kích cỡ nhỏ biến chứng, người có nguy tạo sỏi (cường calci niệu) nguy...
 • 4
 • 79
 • 0

Nghiên cứu tác dụng điều trị gút của bài thuốc đông dược GTC

Nghiên cứu tác dụng điều trị gút của bài thuốc đông dược GTC
... PHÜONG PHÂP VÀ KET Q NGHIÊN CÜXJ 2.1 NGUN VÂT LIEU VÀ PHlTONG PHÂP THUC NGHIÊM 2.1.1 Ngun lieu 2.1.1.1 Thc nghiên ciru Bài thuoc nghiên cûu duoc bào ché di dang viên nang GTC xf nghiêp duoc pham ... 20 CHÜNG ASPIRIN GTC GTC LO (*: p...
 • 48
 • 139
 • 0

Nghiên cứu tác dụng điều trị gút của bài thuốc đông dược GTC

Nghiên cứu tác dụng điều trị gút của bài thuốc đông dược GTC
... thuoc dụng duac GTC Dờ ti cụ ba mue tiờu: - Dõnh giõ duac tõc dung giõm dau cỹa bi thuoc GTC - Dõnh giõ duac tõc dung chong viờm cỹa bi thuoc GTC - Dõnh giõ duac tõc dung acid uric cỹa bi thuoc GTC ... chiờ'u: dựng indomethacin voi liờu 5mg/ kg (1ml/ 100g chuụt) - Lụ GTC 1: dựng GTC voi liờu 6g/ kg (1ml/ 100g chuụt) - Lụ GTC 2: dựng GTC voi liờu 12g/ kg (1ml/ 100g chuụt) Kl thuõt nhu sau: + Chuõn ... aspirin: dựng aspirin voi liờu 400mg/ kg (0,2ml/ 10g chuụt) - Lụ GTC 1: dựng GTC vụi liờu 6g/ kg (0,2ml/ 10g chuụt) - Lụ GTC 2: dựng GTC vụi liờu 12g/ kg (0,2ml/ 10g chuụt) Kù thuõt nhu sau: + Chuõn...
 • 40
 • 283
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả điều trị hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa ở bệnh nhân xơ gan bằng phương pháp tạo shunt cửa – chủ trong gan

Nghiên cứu hiệu quả điều trị hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa ở bệnh nhân xơ gan bằng phương pháp tạo shunt cửa – chủ trong gan
... Chênh áp cửa chủ trước sau TIPS: chênh áp cửa chủ tính áp lực tĩnh mạch cửa trừ áp lực tĩnh mạch gan phải + Mức độ giảm áp lực tĩnh mạch cửa: áp lực tĩnh mạch cửa sau TIPS trừ áp lực tĩnh mạch ... gan nhằm hai mục tiêu sau: - Nghiên cứu hiệu phương pháp tạo shunt cửa- chủ gan qua tĩnh mạch cảnh (TIPS) điều trị tăng áp lực tĩnh mạch cửa bệnh nhân gan - Đánh giá tai biến, biến chứng phương ... quy bệnh viện TƯQĐ 108 Để đánh giá hiệu tính an toàn kỹ thuật TIPS, tiến hành đề tài Nghiên cứu hiệu điều trị hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa bệnh nhân gan phương pháp tạo shunt cửa chủ...
 • 28
 • 176
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tác dụng điều trị rối loạn lipid máu của viên cholestinnghiên cứu tác dụng hạ đường máu và đọc tính của chế phẩm morantinnghiên cứu tác dụng của bài thuốc bổ dương hoàn ngũ điều trị đái tháo đường týp 2 có biến chứng thận trong thực nghiệm và trên lâm sàngnghiên cứu độc tính cấp và tác dụng điều trị của bài thuốc tế sinh thận khí hoàn gia vị trên bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng suy thận mạnnghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tá tràng có helicobacter pyloringhiên cứu tác dụng của thuốc hpmax trong điều trị loét hành tá tràng có helicobacter pylorhà ngọc giang 2003 nghiên cứu sử dụng thuốc đặc hiệu để chửa bệnh gumboro cho thấy kháng thể gumboro có tác dụng điều trị khỏi 98 kết quả phòng bệnh đạt 99 100nguyên tắc điều trị hội chứng thận hưbước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngoại vi dùng điều trị một số bệnh máu tại viện huyết học truyền máu trung ươngnghiên cứu tác dụng của chế phẩm giáng chỉ tiêu khát linhđiều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệmnghiên cứu ứng dụng một số phẫu thuật phân lưu cửa chủ điều trị dự phòng chảy máu tái phát do tăng áp lực tĩnh mạch cửangô quý châu vũ văn giáp và cs 2010 nghiên cứu chi phí điều trị trực tiếp bệnh nhân mắc đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai y học lâm sàng số 547 2010 tr 44 48biến động nhiệt độ nước trong và sau khi ngừng điện châm một số huyệt thường được sử dụng trong điều trị hội chứng viêm quanh khớp vaiđiều trị hội chứng nối bể thậnđiều trị hội chứng đường hầm cổ tayCHUYÊN đề áp SUẤT CHẤT LỎNG BÌNH THÔNG NHAUThực trạng chăm sóc dinh dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình và kết quả can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh thận nhân tạo chu kỳGiám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại hà nộiHiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có probiotic, prebiotic đến tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, nhiễm khuẩn của trẻ em 25 36 tháng tuổiCV 1858 BKHCN thi thang hang vien chuc2017Nghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm bình yên tỉnh nam định và hiệu quả một số biện pháp can thiệpGiám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại Hà Nội.25 de thi toan lop 6 hki tp hcm 25 de thi toan lop 6 hki tp hcmGiáo án luyện tập tin học 2, 3 năm học 2016-2017Giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản trong hoạt động truyền thông VOVNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng Viễn thám và GIS tại tỉnh Cà MauĐề ôn thi toán 7 HKIso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGMÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ111Nghi quyet DHCD nam 2010ssg ky hop dong kiem toan bctc nam 2016 signed4. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 20165. Bao cao SXKD 2016 ke hoach 2017