Báo cáo chuyên đề ứng dụng laser trong điều trị ung thư

Báo cáo chuyên đề: Ứng dụng Laser trong điều trị ung thư

Báo cáo chuyên đề: Ứng dụng Laser trong điều trị ung thư
... dụng rộng rãi việc điều trị ung thƣ 4.2 Các phƣơng pháp sử dụng laser công suất cao điều trị ung thƣ Laser dùng điều trị ung thƣ có hƣớng ứng dụng chính: phẫu thuật ung thƣ, liệu pháp nhiệt điều ... VỀ ỨNG DỤNG LASER TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƢ 12 4.1 Laser đặc tính ƣu việt điều trị 12 4.2 Các phƣơng pháp sử dụng laser công suất cao điều trị ung thƣ 13 4.3 Các loại laser ... laser điều trị ung thƣ đƣợc tiến hành qua hai liệu pháp Đó liệu pháp quang động học việc tiêu diệt tế bào ung thư liệu pháp ứng dụng laser tăng cường hệ miễn dịch thể điều trị ung thư Trong báo...
 • 40
 • 166
 • 0

báo cáo chuyên đề: ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

báo cáo chuyên đề: ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
... Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT dạy học Vật lí trường THCS MỤC TIÊU TẬP HUẤN : Sau hoàn thành tập huấn, giáo viên có khả năng: Hiểu tổng quan ứng dụng CNTT dạy học Vật lí Sử dụng Powerpoint trình ... huấn ứng dụng CNTT dạy học Vật lí trường THCS - Đảm bảo cho người có khả thâm nhập thường trực đến nhiều nguồn thông tin - Internet cung cấp nguồn tài nguyên thông tin vô tận Trang Web: - Các thông ... tập huấn ứng dụng CNTT dạy học Vật lí trường THCS - Save as type: định dạng file - Nhấn nút Save để lưu lại trang web Cách 2: Lưu đoạn thông tin cần tìm dạng văn bản: - Bôi đen phần thông tin cần...
 • 17
 • 1,189
 • 10

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Ứng dụng của vi sinh vật trong Y tế pdf

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Ứng dụng của vi sinh vật trong Y tế pdf
... hình ứng dụng VSV Y tế Phần 2: Các sản phẩm y tế có nguồn gốc từ VSV A Các VSV thường ứng dụng Y tế B Các chế phẩm I Vacxin II Hoocmon III Kháng sinh IV Vitamin V Men tiêu hóa VI Kỹ thuật di truyền ... đến suy t y, thiểu tuyến t y, thể không bảo vệ dễ sinh nhiễm trùng 19 VI Kỹ thuật di truyền: - Là kỹ thuật thao tác vật liệu di truyền dựa hiểu biết cấu trúc hóa học ADN di truyền vi sinh vật *Các ... lâu vitamin bay hết Khi sử dụng vitamin nên có lời khuyên định bác sĩ 26 Phần 3: Kết luận Khả ứng dụng vi sinh vật lĩnh vực y tế vô vô tận Những khám phá người vi sinh vật mang lại lợi ích to lớn,...
 • 28
 • 774
 • 0

báo cáo chuyên đề ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất phân hữu cơ vi sinh

báo cáo chuyên đề ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất phân hữu cơ vi sinh
... chủng giống vi sinh lựa chọn (chủng gốc) người ta tiến hành nhân sinh khối vi sinh vật, xử lý sinh khối vi sinh vật tạo sản phẩm phân lân vi sinh 26 Thông thường để sản xuất phân lân vi sinh từ ... đến sinh vật người Vậy làm để trả lại độ phì nhiêu cho đất?  Đó sử dụng sản phẩm phân hữu VSV đa chủng chế biến từ nguồn khác  Phân bón vi sinh dựa vào chủng vi sinh vật phân giải chất hữu ... sử dụng phương pháp lên men chìm nồi lên men sản xuất phân lân vi sinh từ nấm người ta sử dụng phương pháp lên men xốp (nhân giống MTSK cơm kitin)  Sau lên men sử dụng loại phân bón vi sinh vật...
 • 45
 • 1,559
 • 3

Báo cáo chuyên đề: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI pptx

Báo cáo chuyên đề: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI pptx
... Xử sử dụng chất thải chăn nuôi TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI 2.1 Nguồn phát sinh chất thải chăn nuôi Trang Ứng dụng công nghệ sinh thái xử chất thải chăn nuôi Trong trình chăn nuôi ,chất ... nghệ sinh thái xử chất thải chăn nuôi nhằm mang lại nhìn đầy đủ công nghệ Trang Ứng dụng công nghệ sinh thái xử chất thải chăn nuôi Chất hữu Chăn nuôi phát triển Lượng chất thải tăng Chất ... Ứng dụng công nghệ sinh thái xử chất thải chăn nuôi MỤC LỤC Trang Ứng dụng công nghệ sinh thái xử chất thải chăn nuôi ĐẶT VẤN ĐỀ Kinh tế - xã hội ngày...
 • 28
 • 774
 • 2

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT TRONG TUYỂN KHOÁNG ppt

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT TRONG TUYỂN KHOÁNG ppt
... trình tuyển khoáng trình phân tách khoáng vật, phân tách khoáng vật có ích đất đá thải, khoáng vật có ích khoáng vật có hại,giữa khoáng vật có ích với Ứng dụng vi sinh vật vào tuyển khoáng sử dụng ... sinh vật khác tham gia vào trình tuyển khoáng III.1.1 Ngâm chiết Các vi sinh vật tham gia vào trình bao gồm vi sinh vật hóa dưỡng vô bắt buộc hay tùy tiện vi sinh vật dị dưỡng Các vi sinh vật ... tiến nhờ đến vi sinh vật tuyển khoáng trình luyện kim Ở Vi t Nam nay, ứng dụng vi sinh vật vào tuyển khoáng vấn đề mẻ chưa thực Nguyên nhân chủ yếu khai khoáng nhờ vi sinh vật thực chậm (khoãng...
 • 28
 • 627
 • 5

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC TẠI CÁC NGÀNH CÁC CẤP

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC TẠI CÁC NGÀNH CÁC CẤP
... 11 CHƯƠNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC 13 1.2.HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC ... ngành dịch vụ tăng bình quân 8,98% 12 CHƯƠNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC 1.2 HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ SỬ ... 1.3.CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC 20 2.1.3 .Các tổ chức, cá nhân: 20 2.1.4 Sở Tài nguyên Môi trường: 21 2.1.5.Các...
 • 25
 • 243
 • 0

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ TRÊN CƠ SỞ RÀ SOÁT LẠI CÁC HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NGÀNH Y TẾ, XÂY DỰNG CÁC CHIẾN LƯỢC GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT Y TẾ CÁC VÙNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN SỨC KHỎE CHO NHÂN DÂN

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ TRÊN CƠ SỞ RÀ SOÁT LẠI CÁC HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NGÀNH Y TẾ, XÂY DỰNG CÁC CHIẾN LƯỢC GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT Y TẾ CÁC VÙNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN SỨC KHỎE CHO NHÂN DÂN
... quan với dịch bệnh Trước tình hình x y dựng chiến lược giám sát kiểm soát y tế vùng địa phương để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân điều kiện BĐKH thiên tai điều cần thiết CHƯƠNG TỔNG QUAN ... .5 1.1.XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TÀI HÀ TĨNH 1.1.TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI LÊN NGÀNH Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH .8 CHƯƠNG 2.CÁC HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NGÀNH Y TẾ ... 2010, phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 – 2015 Báo cáo số liệu, tài liệu phục vụ x y dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo Biến đổi khí hậu IPPC Thời tiết cực đoan...
 • 29
 • 279
 • 0

Slide Báo cáo chuyên đề Ứng dụng công nghệ DNA tái tổ hợp trong sản xuất vắc xin nhược độc

Slide Báo cáo chuyên đề Ứng dụng công nghệ DNA tái tổ hợp trong sản xuất vắc xin nhược độc
... phương pháp khác nhau… không gây bệnh khả sinh sản Ứng dụng vacxin AND tái tổ hợp sản xuất vacxin 2.1 Có hai loại vacxin tái tổ hợp gen: *Vacxin tái tổ hợp phân tử: tạo cách ghép gen hay nạp gen ... bị hợp chất cho virus bất hoạt V.Ý nghĩa việc sản xuất vacxin công nghệ tái tổ hợp gen -Nâng cao suất sản xuất vacxin -Tạo sản phẩm vacxin với nhiều ưu điểm +Vacxin tái tổ gen an toàn vacxin ... nguyên để làm vacxin cho tác nhan gây bệnh III Vacxin nhược độc ứng dụng AND tái tổ hợp sản xuất vacxin Vacxin nhược độc Khái niệm: Là vacxin chế từ tác nhân gây bệnh làm giảm độc tính kỹ thuật...
 • 19
 • 404
 • 2

Báo cáo Chuyên đề Ứng dụng đòn bẩy tài chính trong nâng cao hiệu quả tài chính tại công ty TNHH Hoàng Tiêu

Báo cáo Chuyên đề Ứng dụng đòn bẩy tài chính trong nâng cao hiệu quả tài chính tại công ty TNHH Hoàng Tiêu
... đòn bẩy tài tới rủi ro Công ty TNHH Hoàng Tiêu Rủi ro tài Khi sử dụng tiêu để đánh giá hiệu sử dụng đòn bẩy tài xét đến mặt tác động trực tiếp đòn bẩy tài lên thu nhập vốn cổ Báo cáo Chuyên đề ... học Công Nghiệp Hà Nội CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 1.1 Những vấn đề đòn bẩy tài 1.1.1 Khái niệm đòn bẩy tài Với khái niệm đòn ... số tiêu Công ty TNHH Hoàng Tiêu năm 2012-2014 2.5.1.2 Một số nét lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Hoàng Tiêu Công ty TNHH Hoàng Tiêu thành lập váo tháng năm 1993, khởi đầu Công ty chuyên...
 • 40
 • 148
 • 0

Báo cáo chuyên đề Ứng dụng CNTT vào dạy học và QLGD - Hè 2009 - Bậc Tiểu học

Báo cáo chuyên đề Ứng dụng CNTT vào dạy học và QLGD - Hè 2009 - Bậc Tiểu học
... Các bước thực ứng dụng CNTT vào giảng cụ thể: Ứng dụng CNTT vào giảng cụ thể, GV cần tiến hành qua bước sau: Bước 1: Lựa chọn học hợp lý với ứng dụng CNTT Bước 2: Xây dựng mục tiêu học Bước 3: ... xuyên có trao đổi giáo viên Ứng dụng CNTT dạy học không chuyện xa vời chưa phải chuyện dễ trở bàn tay Xã hội cần quan tâm mức, cần ủng hộ việc ứng dụng CNTT vào dạy học từ góc độ khác Khi đó, có ... B MỘT SỐ KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC I Làm việc với phương tiện kỹ thuật: 1-Các loại phương tiện kỹ thuật thông dụng: +Máy chiếu đa +Máy Scan +Máy ảnh kỹ thuật số 2-Nắm cấu tạo bản, chức...
 • 8
 • 436
 • 5

Tài liệu Bao Cao Chuyen De ung dung CNTT VL6

Tài liệu Bao Cao Chuyen De ung dung CNTT VL6
... phương pháp hình thức tổ chức dạy học h có hiệu phù hợp với nội dung cấp học, môn học IV ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Để góp phần nâng cao chất l ượng dạy Vật lý, hiểu thực ý đồ sách giáo khoa với ... giản mà học sinh tìm III.CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN VẬT LÝ A Giới thiệu chung chuẩn Chuẩn yêu cầu, tiêu chí (gọi chung yêu cầu) tuân thủ nguyên tắc định, đ ược dùng để làm thước đo dánh giá ... với trò, em học sinh đ ược vận hành cách nhịp nhàng sinh động Chẳng hạn “Các máy đơn giản” Nội dung gồm phần: Kéo vật lên theo phương thẳng đứng-Giới thiệu máy đơn giản Phần 1: SGK nêu lên tình...
 • 7
 • 248
 • 0

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Ứng dụng CNTT

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Ứng dụng CNTT
... ứng dụng vào quản lý-dạy học, tra dạy học môn tin học trường (Tổ CNTTThanh tra) - Hội thảo chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin cấp cụm Tháng 4/2011: - Tổ chức Ngày hội CNTT lần thứ I (CM -CNTT- ) ... động ngoại khoá có ứng dụng CNTT để tạo điều kiện cho CBGV học tập nâng cao trình độ tin học ứng dụng CNTT Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trình triển khai thực kế hoạch, đề xuất giải pháp ... thực ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học (Tổ CM+ Tổ CNTT) - Tổng kết kiểm tra công tác quản lý sử dụng thiết bị CNTT, phần mềm phục vụ quản lý-dạy học, dạy học môn tin học đơn vị (CNTT- Thanh...
 • 22
 • 420
 • 3

Báo cáo chuyên đề XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEBMAIL

Báo cáo chuyên đề XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEBMAIL
... TOÁN 1.1 TÊN ĐỀ TÀI Tìm hiểu xây dựng ứng dụng thư điện tử 1.2 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 1.2.1.Khảo sát Trong thời gian qua khảo sát, tìm hiểu hệ thống thư tín điện tử Quá trình xây dựng ứng dụng thư điện ... nên đònh chọn đề tài xây dựng ứng dụng thư điện tử theo mô hình Client Server Dương Tiến Đạt – Lê Văn Các Trang Báo cáo mơn Chun đề CHƯƠNG : THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 2.1.PHÂN TÍCH VÀ THẾT KẾ ... 17 Báo cáo mơn Chun đề Menu Dương Tiến Đạt – Lê Văn Các Trang 18 Báo cáo mơn Chun đề • • • • • • • • • • TÀI LIỆU THAM KHẢO Cơ sở liệu quan hệ - Lê Tấn Vương Microsoft SQL Server hoạch đònh xây...
 • 19
 • 124
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo chuyên đề ứng dụngbáo cáo chuyên đề học phần đa dạng tài nguyên cây thuốcbao cao chuyen de tscd tai cty xay dungbáo cáo chuyên đề chuyên sâu thực trạng công tác xây dựng tiền lương tối thiểu min tại tại công ty cổ phần thép bắc việt sv đại học lđxh docbao cao chuyen de boi duong thuong xuyen ve giao duc ki nang song trong monn tieng viet lop 1báo cáo chuyên đề thực tập tại công ty xây dựngbáo cáo chuyên đề thực tập tại công ty xây dựng tnhhbáo cáo chuyên đềbáo cáo chuyên đềbáo cáo chuyên đềbáo cáo chuyên đề wdmbáo cáo chuyên đề giá xăng dầubáo cáo chuyên đề sản xuất đạmbáo cáo chuyên đề công tác xã hộibáo cáo chuyên đề xã hội học gia đìnhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học