CHƯNG LUYỆN benzen – toluen

THIẾT kế THÁP CHƯNG LUYỆN BENZEN TOLUEN với NĂNG SUẤT NHẬP LIỆU 5 5 KG TRÊN s

THIẾT kế THÁP CHƯNG LUYỆN BENZEN TOLUEN với NĂNG SUẤT NHẬP LIỆU 5 5 KG TRÊN s
... Thơng Năng s t theo nhập liệu: F = 5, 5kg/ s = 19800 kg/ h Nờng đợ nhập liệu: F = 35% ( kg benzen / kg hỡn hợp) Nờng đợ sản phẩm đỉnh: P = 98% ( kg benzen / kg hỡn hợp) Nờng đợ sản ... PGS.TS Ngũn Văn Thơng STT Dy (mm) 350 1 25 1 25 70 350 D1 (mm) 4 15 178 178 110 4 15 D2 (mm) 406 166 166 100 406 D3 (mm) 407 167 167 101 407 D4 (mm) 386 146 146 86 386 D5 (mm) 3 85 1 45 1 45 85 3 85 ... 364 STTB tập 2] => C = 1 ,5 + 0,4 = 1,9 (mm) => S = + C =3,6 + 1,9 = 5, 5 (mm) Đới với đáy, nắp đậy thì đại lượng bổ sung tăng thêm 2mm < 10mm => S = + S = 2+ 5, 5 = 7 ,5 (mm) Chọn S =...
 • 97
 • 374
 • 0

Đồ Án Chưng cất Benzen Toluen.DOC

Đồ Án Chưng cất Benzen – Toluen.DOC
... hỗn hợp cấu tử Benzen Toluen àhh, àA, àB: độ nhớt hỗn hợp cấu tử Benzen Toluen m1, m2: nồng độ Benzen Toluen tính theo phần thể tích Trờng ĐHBK Hà Nội - 22- Lớp Hoá Giấy - K44 Đồ án môn học Nguyễn ... Hà Nội - 4- Lớp Hoá Giấy - K44 Đồ án môn học Nguyễn Đức Toàn * Nhợc điểm + Khó làm ớt đệm + Tháp cao phân phối chất lỏng không * Bảng kê ký hiệu thờng dùng đồ án: - F: Lợng hỗn hợp đầu, kg/h ... vẽ đồ thị 1/y*-y 27,03 19,23 14,49 11,63 11,49 12,5 14,29 14,93 18,52 19,23 23,81 27,78 34,48 50 100 y (Đồ thị hình 10) Từ đồ thị ta y y * tính đợc diện tích phần gạch chéo S = 10,52 (Xem đồ...
 • 67
 • 403
 • 0

THIẾT kế THÁP CHƯNG cất BENZEN TOLUEN với NĂNG SUẤT NHẬP LIỆU 21600 KG TRÊN h

THIẾT kế THÁP CHƯNG cất BENZEN – TOLUEN với NĂNG SUẤT NHẬP LIỆU 21600 KG TRÊN h
... chóp có suất nhập liệu 21600 kg/ h, nồng độ nhập liệu 37% (kg Benzen/ kg h n h p), nồng độ sản phẩm đỉnh 97,5% (kg Benzen/ kg h n h p), nồng độ sản phẩm đáy 1,8% (kg Benzen/ kg h n h p) Cồn thơ: suất ... trình thiết bị GVHD: Nguyễn Quốc H i Đề tài h n thành kết q trình làm việc miệt mài thực nghiêm túc hai thành viên nhóm “ thiết kế tháp chưng cất mâm chóp”, với giúp đỡ tận tình Giảng viên Khoa H ... THUYẾT 1.1 Ngun vật liệu q trình chưng cất Ngun liệu cho q trình chưng cất h Benzen Toluen h n h p sản phẩn q trình sản xuất Benzen từ q trinh hidrodealky h a Toluen Để thu benzen có độ tinh...
 • 84
 • 1,239
 • 3

BÁO CÁO PRO II - chưng cất khí methane - chưng cất benzen toluen

BÁO CÁO PRO II - chưng cất khí methane - chưng cất benzen toluen
... nhiều sản phẩm, mẫu chưng cất ứng dụng cho complex column Chỉ áp dụng cho pp chưng cất nghiêm ngặt Tháp tinh chế sản phẩm nặng: phù hợp cho dạng mẫu chưng cất thứ - 23 - III DISTILLATION Đối ... trình lặp, PRO II cần giá trị ban đầu thông số, từ PRÔ II tự động ước lượng công cụ IEG dựa thông số cung cấp IEG sử dụng hai thuật toán lặp I/O Chemdist PRO/ II Khi mô -8 - trính chưng cất dầu mỏ ... đổi cần - Nhấn vào Results… để nhập tên cho kết tính toán Những giá trị truy cập vào Calculator procedure phần tử ma trận R dùng báo cáo kết đầu - 12 - Hình 21 - Nhấn vào Arrays… để khai báo độ...
 • 75
 • 455
 • 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG LUYỆN LIÊN TỤC LOẠI THÁP ĐỆM PHÂN TÁCH HỖN HỢP BENZEN-TOLUEN

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG LUYỆN LIÊN TỤC LOẠI THÁP ĐỆM PHÂN TÁCH HỖN HỢP BENZEN-TOLUEN
... chứa hỗn hợp đầu 3- Thùng cao vị 5- Tháp chng luyện 7- Thiết bị làm lạnh sản phẩm đỉnh 9- Thiết bị gia nhiệt đáy tháp 11- Thiết bị tháo nớc ngng 2- Bơm 4- Thiết bị gia nhiệt hỗn hợp đầu 6- Thiết ... hỗn hợp đầu đợc gia nhiệt đến nhiệt độ sôi Sau đạt đến nhiệt độ sôi, hỗn hợp đợc đa vào đĩa tiếp liệu tháp chng luyện loại tháp đệm (5) Trong tháp, pha lỏng từ xuống tiếp xúc với đợc tạo thành thiết ... tràn Hỗn hợp đầu từ thùng cao vị (3) tự chảy xuống thiết bị đun nóng hỗn hợp đầu (4), trình tự chảy đợc theo dõi van đồng hồ đo lu lợng Tại thiết bị đun nóng hỗn hợp đầu (4) (dùng nớc bão hoà), hỗn...
 • 103
 • 2,302
 • 20

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ THÁP CHƯNG LUYỆN LIÊN TỤC 2 CẤU TỬ benzen VÀ toluen.DOC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ THÁP CHƯNG LUYỆN LIÊN TỤC 2 CẤU TỬ benzen VÀ toluen.DOC
... Bảng Rx 2, 28 2, 9 32 3,915 5,553 8,83 B 0 ,24 9 0 ,24 6 0 ,24 0 ,23 0 ,20 8 Nlt 22 21 20 19 18 84,7 81,9 80 79 ,23 82, 8 Nlt(Rx + 1) Xây dựng đồ thị quan hệ Rx Nlt(Rx+1) Qua đồ thị ta thấy, với Rx = 2, 93 Nlt(Rx ... K44 T = 106,8 + 27 3 = 379,8 0K Vậy khối lợng riêng trung bình pha đoạn chng là: ytb C = ytb C = y tb1 M + (1 y tb1 ).M 22 ,4.T 27 3 0 ,22 25.78 + (1 0 ,22 25). 92 273 = 2, 8 52 kg/m3 22 ,4.379,8 * Khối ... Gng2 = D2: lợng đốt cần thiết để đun sôi dung dịch đáy tháp Nội suy C2 theo theo bảng I.149 [I 168] ta có: C2 = 21 56, 62 J/kg độ Qng2 = D2 .21 56, 62. 119,6 = 25 7931,7 52. D2, J/h *Tính Qm theo D2:...
 • 73
 • 328
 • 0

thiết kế hệ thống chưng luyện tháp mâm xuyên lổ có ống chảy chuyền với hệ benzen toluen

thiết kế hệ thống chưng luyện tháp mâm xuyên lổ có ống chảy chuyền với hệ benzen toluen
... kết hợp với ưu điểm vốn phương pháp chưng luyện nêu nên chọn đề tài là: Tính toán thiết kế hệ thống chưng luyện hệ benzen - toluen hoạt động liên tục với suất nhập liệu Gđ= 600kg/h nồng ... tiếp xúc với Tùy theo cấu tạo đĩa, ta có: - Tháp mâm chóp: mâm bố trí chóp dạng tròn, xupap, Tháp mâm xuyên lỗ: mâm nhiều lỗ hay rãnh Tháp đệm: tháp hình trụ, gồm nhiều bậc nối với mặt ... phân tán vào pha lỏng ta loại tháp mâm, pha lỏng phân tán vào pha khí ta tháp đệm, tháp đĩa, tháp phun, Tháp mâm: thân tháp hình trụ, thẳng đứng phía gắn mâm cấu tạo khác nhau, pha...
 • 48
 • 283
 • 0

phương pháp công nghệ chưng luyện liên tục để tách hỗn hợp benzen toluen

phương pháp công nghệ chưng luyện liên tục để tách hỗn hợp benzen  toluen
... học Trong đồ án làm quen với phơng pháp công nghệ chng luyện liên tục để tách hỗn hợp Benzen - Toluen Chng luyện phơng pháp dùng để tách hỗn hợp chất lỏng nh hỗn hợp khí lỏng thành cấu tử riêng ... kế tính toán dây chuyền công nghệ công nghiệp Đồ án môn học Quá trình thiết bị công nghệ hoá học giúp cho sinh viên nghành hoá học biết cách tính toán dây chuyền công nghệ nghành hoá học Trong ... môn học Quá trình & thiết bị công nghệ hoá thực phẩm MB,MT - khối lợng mol khí Benzen Toluen, kg/kmol; vB,vT - thể tích mol khí Benzen Toluen, cm3/mol; Thể tích mol Benzen: vB = 6.14,8 + 6.3,7...
 • 35
 • 239
 • 0

Thiết kế tháp mâm chóp chưng cất hỗn hợp Benzen - Toluen có năng suất 200l/ h tính theo sản phẩm đỉnh

Thiết kế tháp mâm chóp chưng cất hỗn hợp Benzen - Toluen có năng suất 200l/ h tính theo sản phẩm đỉnh
... kỹ thuật thực tế cách tổng h p Nhiệm vụ đồ án thiết kế tháp mâm chóp để chưng cất h n h p Benzen Toluen áp suất thưởng với suất theo sản phẩm đỉnh( Benzene) 200 lít /h nổng độ 98% phần khối ... vào pha khí ta tháp chêm, tháp phun, …Ở ta khảo sát loại thường dùng tháp mâm tháp chêm  Tháp mâm : thân tháp h nh trụ, thẳng đứng phía gắn mâm cấu tạo khác nhau, pha lỏng pha đượ cho ... h chất sử dụng nhiều phương pháp để nâng cao độ tinh khiết sản phẩm : trích ly, chưng cất, đặc, h p thu … Tuỳ theo đặc tính u cầu sản phẩm mà ta lựa chọn phương pháp cho phù h p Đối với h ...
 • 55
 • 1,253
 • 9

tính toán và thiết kế bản đồ án thiết kế tháp chưng luyện liên tục hai câú tử benzen và tooluen

tính toán và thiết kế bản đồ án thiết kế tháp chưng luyện liên tục hai câú tử benzen và tooluen
... lỏng pha liên tục Nếu tăng tốc độ lên tháp bị sặc Trong phần tính toán ta tính tốc độ tháp dựa vào tốc độ sặc tháp Tốc độ tháp đệm = (0,8 ữ 0,9)s [II 187] Với s tốc độ sặc, m/s đợc tính theo ... pha lỏng pha liên tục Nếu tăng tốc độ lên tháp bị sặc Trong phần tính toán ta tính tốc độ tháp dựa vào tốc độ sặc tháp Tốc độ tháp đệm = (0,8 ữ 0,9)s Với s tốc độ sặc, m/s đợc tính theo công ... dới lên tháp) Nớc ngng thiết bị gia nhiệt đợc tháo qua thiết bị tháo nớc ngng (12) Tháp chng luyện làm việc chế độ liên tục, hỗn hợp đầu vào sản phẩm đợc lấy liện tục II Chế độ thuỷ động tháp đệm:...
 • 75
 • 208
 • 2

thiết kế tháp chưng luyện làm việc liên ở áp suất thường để tách hai cấu tử axit axetic va benzen

thiết kế tháp chưng luyện làm việc liên ở áp suất thường để tách hai cấu tử axit axetic va benzen
... TÄØN G QUAN VÃƯ SN PHÁØM BENZEN V AXIT AXÃTIC ì Benzen (C6H6) v Axit axãtic (CH 3COOH) l häùn håüp tan hon ton vo theo báút kç tè lãû no Trong âọ : Axit axãtic : − Axit Axetic ngun cháút l cháút ... thu âỉåüc Benzen Nhçn chung c Axit axãtic v Benzen âãưu âọng vai tr quan trng cäng nghiãûp họa hc, ỉïng dủng räüng ri âåìi säúng hng ngy, nãn viãûc chỉng cáút, tạch riãng thu Benzen, Axit axãtic ... Häùn håüp Axit axãtic, Benzen l mäüt häùn håüp lng tan hon ton vo theo mi t lãû Ta cọ t SAxit axãtic = 1180C > tS Benzen = 80,1oC nãn âäü bay håi ca Axit axãtic bẹ hån âäü bay håi ca Benzen Váûy...
 • 52
 • 331
 • 2

thiết kế tháp mâm chóp để chưng cất hỗn hợp benzen toluen ở áp suất thường

thiết kế tháp mâm chóp để chưng cất hỗn hợp benzen – toluen ở áp suất thường
... có loại tháp mâm, pha lỏng phân tán vào pha khí ta có tháp chêm, tháp phun, ta khảo sát loại thường dùng tháp mâm tháp chêm  Tháp mâm : thân tháp hình trụ, thẳng đứng phía có gắn mâm có cấu ... hệ Benzen Toluen  Sản phẩm đỉnh chủ yếu gồm benzen toluen  Sản phẩm đáy chủ yếu toluen benzen Phương pháp chưng cất : Các phương pháp chưng cất phân loại theo : - Áp suất làm việc :  Áp suất ... 130 C  Áp suất tính toán : Vì tháp hoạt động áp suất thường nên ta coi áp suất tính tốn với áp suất thủy tĩnh lớn tác dụng lên đáy tháp Điều kiện nguy hiểm chọn để tính tốn tháp chứa đầy Toluene...
 • 72
 • 413
 • 0

Thiết kế hệ thống chưng luyện liên tục tách 2 cấu tử acetone benzen

Thiết kế hệ thống chưng luyện liên tục tách 2 cấu tử acetone – benzen
... (1 ,2 2,5) Ta có : b R B N N(R+1) 1 ,2 2,48 0 ,28 53 184 1,4 2, 89 0 ,25 36 140 1,6 3,30 0 ,23 30 129 1,8 3, 72 0 ,21 27 127 4,13 0,19 24 123 2, 2 4,54 0,18 23 127 2, 4 4,95 0,17 22 131 2, 5 5,16 0,16 21 ... M16 14 100 108 20 5 Dδ ,mm 170 (d=90) Sản phẩm 27 0 27 5 28 0 28 5 28 5 M16 14 133 23 5 20 0 178 M16 14 159 26 0 22 5 20 2 M16 16 26 0 300 28 0 27 0 M16 16 Sản phẩmđáy đỉnh (d =26 8) Hỗn hợp 125 đầu (d=110) ... 0 ,23 52 − 0,13 32 ) = 3 ,26 kg ) d 4 Vậy khối lượng cặp bích này: 2. 3 ,26 = 6, 52 kg Bích nối ống dẫn khỏi đinh tháp: m3 = π .( 23 52 − 0,13 32 ) = 6 ,25 kg Bích nối ống dẫn dung dịch đáy: m4 = π ( 0 ,20 52...
 • 75
 • 422
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế hệ thống chưng cất benzen toluen bằng tháp đĩa có ống chảy chuyềntính toán thiết kế hệ thống chưng luyện để tách hỗn hợp hai cấu tử benzen và toluenchưng cất hệ benzen toluenthiết kế tháp mâm chóp chưng cất hỗn hợp benzen – toluenchưng luyệnhệ thống chưng luyệncông nghệ chưng luyệnchưng luyện liên tụcquá trình chưng cất benzenquá trình chưng luyệntháp đệm chưng luyệnhệ thống chưng luyện liên tụctháp chưng luyện liên tụcchưng luyện liên tục là gìtổng quan về phương pháp chưng luyệnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ