KHẢO SÁT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CỦA DO SALMONELLA GÂY RA TRÊN ĐÀN CHIM TRĨ ĐỎ KHOANG CỔ NUÔI TẠI VIỆN CHĂN NUÔI

Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất bưởi nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây bưởi đầu dòng tại xã đại minh huyện yên bình – tỉnh yên bái

Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất bưởi và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây bưởi đầu dòng tại xã đại minh  huyện yên bình – tỉnh yên bái
... quy mụ rụng tai xa Minh huyờn Yờn Binh - Nhm nõng cao nng xuõt va chõt lng bi Minh 1.3 Yờu cõu - iờu tra anh gia iờu kiờn kinh tờ xa hụi, san xuõt nụng nghiờp cua xa Minh - iờu tra, anh gia tinh ... Minh huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi - Tỡnh hỡnh sn xut nụng nghp, sn xut cõy n qu v cõy bi ti xó i Minh huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi - Theo dừi, ỏnh giỏ c im sinh hc ca 15 cõy bi u dũng ti xó i Minh ... Trng Minh - huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi Thụn Cu M - xó i Lờ Vn ụ Minh - huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi Thụn ng Danh - xó i Lu c Dng Minh - huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi Thụn ng Danh - xó i Bựi Vn Lc Minh...
 • 66
 • 548
 • 1

Điều tra thành phần mọt hại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu qua cảng Quy Nhơn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài mọt thuốc lá Lasioderma serricorme Fabricius

Điều tra thành phần mọt hại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu qua cảng Quy Nhơn và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài mọt thuốc lá  Lasioderma serricorme  Fabricius
... gây hại trên nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu 4.1.1.  Thành phần mức  độ  phổ  biến  của mọt gây hại trên nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu qua cảng Quy Nhơn   Nguyên liệu làm  thức ăn chăn ... phần sâu mọt hại nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi nhập khẩu qua cảng quy nhơn.   ­  Nắm  được  một số đặc điểm sinh học,   sinh thái  học của loài mọt thuốc Lasioderma serricorne  Fabricius.   ... vật  học của mọt thuốc lá.   3.5. Phương pháp nghiên cứu 3.5.1.  Phương  pháp  điều tra mọt hại trên  nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu qua cảng Quy Nhơn bảo quản sau nhập khẩu ...
 • 70
 • 249
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Escherichia Coli trên thịt lợn bán tại Thành phố Thái Nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Escherichia Coli trên thịt lợn bán tại Thành phố Thái Nguyên
... tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học vi khuẩn Escherichia coli thịt lợn bán thành phố Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Mục tiêu nghiên cứu ... ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU - Lấy mẫu số chợ trung tâm địa bàn thành phố Thái Nguyên - Phân lập xác định mức độ nhiễm nghiên cứu số đặc điểm sinh học, hóa học môn Công nghệ vi sinh, Vi n Khoa học Sự sống, ... xảy [26] Vi khuẩn nhiễm vào thịt gồm có số loài vi khuẩn gây hƣ hỏng thịt nhiều loài vi khuẩn gây bệnh cho ngƣời [46] - Một số vi khuẩn gây hư hỏng thịt tươi Dựa vào khả phân hủy thịt vi khuẩn ngƣời...
 • 57
 • 355
 • 0

Luận văn thạc sĩ Khảo sát tình hình dịch bệnh nghiên cứu một số đặc điểm bệnh CỦA BỆNH DO salmonella gây ra trên đàn chim trĩ đỏ khoang cổ nuôi tại viện chăn nuôi quốc gia

Luận văn thạc sĩ Khảo sát tình hình dịch bệnh và nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý CỦA BỆNH DO salmonella gây ra trên đàn chim trĩ đỏ khoang cổ nuôi tại viện chăn nuôi quốc gia
... rõ b nh thư ng g p chim trĩ ñ khoang c nuôi t i Vi n Chăn nuôi qu c gia - Làm rõ ñ c ñi m b nh c a b nh Salmonella gây Chim trĩ ñ khoang c nuôi t i Vi n Chăn nuôi qu c gia - Tìm phác ñ ñi ... chăn nuôi chim trĩ ñ b nh Salmonella gây Xu t phát t tình hình th c t ñó ti n hành nghiên c u ñ tài: “Kh o sát tình hình d ch b nh nghiên c u m t s ñ c ñi m b nh c a b nh Salmonella gây ñàn chim ... c nuôi t i Vi n Chăn nuôi qu c gia 25 3.1.2 Nghiên c u bi n ñ i b nh Salmonella gây ñàn chim trĩ ñ khoang c nuôi t i Vi n Chăn nuôi qu c gia 25 3.1.3 Th nghi m m t s phác ñ ñi u tr b nh Salmonella...
 • 84
 • 406
 • 0

Khảo sát tình hình dịch bệnh nghiên cứu một số đặc điểm bệnh của Do Salmonella gây ra trên đàn chim trĩ đỏ khoang cổ nuôi tại Viện Chăn nuôi

Khảo sát tình hình dịch bệnh và nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của Do Salmonella gây ra trên đàn chim trĩ đỏ khoang cổ nuôi tại Viện Chăn nuôi
... trờn ủn chim tr ủ khoang c nuụi t i Vi n Chn nuụi - Nghiờn c u bi n ủ i b nh Salmonella gõy trờn ủn chim tr ủ khoang c - Th nghi m m t s phỏc ủ ủi u tr b nh Salmonella gõy chim tr ủ khoang ... h c chim tr m c b nh Salmonella B nh Salmonella gõy chim tr ủ c bi t l chim l n th c p tớnh gõy nhi m trựng huy t v m khỏm chim b nh th y xỏc ch t g y Do ủú, chỳng tụi ủó ti n hnh ki m tra cỏc ... chim tr ủ khoang c nuụi t i Vi n Chn nuụi M C CH C A TI - Th ng kờ v lm rừ cỏc b nh th ng g p chim tr ủ khoang c nuụi t i Vi n Chn nuụi - Lm rừ cỏc ủ c ủi m b nh c a b nh Salmonella gõy chim...
 • 16
 • 98
 • 0

Luận văn khảo sát tình hình nhiễm sán lá gan ở trâu tại thành phố hải phòng nghiên cứu một số đặc điểm bệnh của trâu nhiễm sán

Luận văn khảo sát tình hình nhiễm sán lá gan ở trâu tại thành phố hải phòng và nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của trâu nhiễm sán
... m 37 K T QU VÀ TH O LU N 40 4.1 TÌNH HÌNH NHI M SÁN LÁ GAN L N TRÊN ðÀN TRÂU T I H I PHÒNG 40 4.1.1 T l nhi m sán gan l n ñàn trâu 40 4.1.2 Cư ng ñ nhi m sán gan l n trâu t i H i Phòng theo l ... tích ch n ñoán b nh sán gan l n 17 2.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN C U V B NH SÁN LÁ GAN L N 21 2.2.1 Nh ng nghiên c u v b nh sán gan l n th gi i 21 2.2.2 Nh ng nghiên c u v b nh sán gan t i Vi t Nam 23 ... tiêu dùng Xu t phát t tình hình th c t th c hi n ñ tài: “Kh o sát tình hình nhi m sán gan trâu t i H i Phòng nghiên c u m t s ñ c ñi m b nh c a trâu nhi m sán 1.2 M C ðÍCH NGHIÊN C U Trư ng ð...
 • 85
 • 770
 • 5

khảo sát tình hình bệnh parvovirus trên chó tại hà nội nghiên cứu một số đặc điểm bệnh của bệnh

khảo sát tình hình bệnh parvovirus trên chó tại hà nội và nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh
... c th cú quỏ trỡnh bnh tỡm hiu s thay i cỏc ch tiờu lõm sng quỏ trỡnh bnh ca bnh Parvovirus Chỳng tụi tin hnh theo dừi cỏc ch tiờu lõm sng quỏ trỡnh bnh ca bnh Parvovirus Kt qu theo ... Parvovirus Loi: Canine Parvovirus type b Cỏc c tớnh sinh hc ca Parvovirus * Hỡnh thỏi v cu trỳc L mt DNA n virus khụng cú v bc, cú ng kớnh 20nm, 32 capsome * Sc khỏng vi mụi trng bờn ngoi: Parvovirus ... T l mc bnh Parvovirus theo 4.5 Kt qu theo dừi cỏc triu chng in hỡnh ca mc bnh Parvovirus Cỏc triu chng in hỡnh ca bnh Parvovirus c trỡnh by bng 4.5 Bng 4.5 Cỏc triu chng mc bnh Parvovirus STT...
 • 49
 • 2,303
 • 8

khảo sát tình hình nhiễm care ở chó tại hà nội nghiên cứu một số đặc điểm bệnh của chó mắc bệnh care

khảo sát tình hình nhiễm care ở chó tại hà nội và nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của chó mắc bệnh care
... chó Nội nghiên cứu số đặc điểm bệnh chó mắc bệnh Care ” 1.2 MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Biết tình hình nhiễm bệnh Care Nội Làm rõ số đặc điểm bệnh chó mắc bệnh Care Đưa số giải pháp để phòng bệnh ... gian nghiên cứu từ 01/07/2013-30/11/2013 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Khảo sát tình hình nhiễm số bệnh chó tình hình nhiễm Care theo giống, tuổi theo mùa - Xác định số tiêu huyết học chủ yếu chó mắc ... mắc bệnh Care - Xác định biến đổi bệnh đại thể chó mắc bệnh Care - Nghiên cứu số biến đổi bệnh vi thể chó mắc bệnh Care 3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số...
 • 60
 • 1,235
 • 4

khảo sát tình hình nhiễm care ở chó tại hà nội nghiên cứu một số đặc điểm bệnh của chó mắc bệnh care docx

khảo sát tình hình nhiễm care ở chó tại hà nội và nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của chó mắc bệnh care docx
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Khảo sát tình hình nhiễm Care chó Nội nghiên cứu số đặc điểm bệnh chó mắc bệnh Care 1.2 MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Biết tình hình nhiễm bệnh Care Nội Làm rõ số đặc điểm ... nghiên cứu từ 01/07/2013-30/11/2013 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Khảo sát tình hình nhiễm số bệnh chó tình hình nhiễm Care theo giống, tuổi theo mùa - Xác định số tiêu huyết học chủ yếu chó mắc bệnh Care ... đổi bệnh đại thể chó mắc bệnh Care - Nghiên cứu số biến đổi bệnh vi thể chó mắc bệnh Care 3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu Chúng tiến hành thu thập số...
 • 56
 • 1,013
 • 2

Tình trạng nhiễm cầu trùng ở đàn lợn nuôi tại tỉnh bắc giang nghiên cứu một số đặc điểm bệnh chủ yếu của lợn bệnh

Tình trạng nhiễm cầu trùng ở đàn lợn nuôi tại tỉnh bắc giang và nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý chủ yếu của lợn bệnh
... Yờn, Yờn Dng, L ng Giang) thu c t nh B c Giang * a ủi m xột nghi m m u: - Phũng thớ nghi m, Khoa Chn nuụi thỳ y - Tr ng Cao ng Nụng lõm B c Giang - Phũng Thớ nghi m b mụn b nh lý, khoa thỳ y - ... Yờn, Yờn Dng, L ng Giang thu c t nh B c Giang N i dung nghiờn c u 3.3.1 ỏnh giỏ tỡnh hỡnh nhi m c u trựng ủn l n nuụi t i ba huy n (Vi t Yờn, Yờn Dng, L ng Giang) t nh B c Giang + Xỏc ủ nh t ... khớ l ủ c * Xỏc ủ nh cỏc ch tiờu sinh lý, sinh húa mỏu b ng mỏy t ủ ng 3.4.2.1 Phng phỏp gõy b nh th c nghi m * Nuôi Oocyst c u trựng trở th nh dạng gây nhiễm Chỳng tụi ti n hnh nuụi Oocyst c...
 • 97
 • 423
 • 0

Tình trạng nhiễm cầu trùng ở đàn lợn nuôi tại tỉnh bắc giang nghiên cứu một số đặc điểm bệnh chủ yếu của lợn bệnh

Tình trạng nhiễm cầu trùng ở đàn lợn nuôi tại tỉnh bắc giang và nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý chủ yếu của lợn bệnh
... Yờn, Yờn Dng, L ng Giang) thu c t nh B c Giang * a ủi m xột nghi m m u: - Phũng thớ nghi m, Khoa Chn nuụi thỳ y - Tr ng Cao ng Nụng lõm B c Giang - Phũng Thớ nghi m b mụn b nh lý, khoa thỳ y - ... Yờn, Yờn Dng, L ng Giang thu c t nh B c Giang N i dung nghiờn c u 3.3.1 ỏnh giỏ tỡnh hỡnh nhi m c u trựng ủn l n nuụi t i ba huy n (Vi t Yờn, Yờn Dng, L ng Giang) t nh B c Giang + Xỏc ủ nh t ... khớ l ủ c * Xỏc ủ nh cỏc ch tiờu sinh lý, sinh húa mỏu b ng mỏy t ủ ng 3.4.2.1 Phng phỏp gõy b nh th c nghi m * Nuôi Oocyst c u trựng trở th nh dạng gây nhiễm Chỳng tụi ti n hnh nuụi Oocyst c...
 • 97
 • 483
 • 1

Đánh giá tình hình sản xuấthoa nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân để nâng cao năng suất, chất lượng hoa hồng tại tỉnh vĩnh phúc

Đánh giá tình hình sản xuấthoa và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân để nâng cao năng suất, chất lượng hoa hồng tại tỉnh vĩnh phúc
... cứu số biện pháp kỹ thuật bón phân để nâng cao suất, chất lợng hoa hồng tỉnh Vĩnh Phúc Mục tiêu yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu - Đánh giá đợc tình hình sản xuất hoa tỉnh Vĩnh Phúc, sở đề xuất mô hình ... NÔNG LÂM NGUYễN VIệT XUÂN Đánh giá tình hình sản xuất hoa nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật bón phân để nâng cao suất, chất lợng hoa hồng tỉnh Vĩnh Phúc LUậN VĂN THạC Sỹ KHOA HọC NÔNG NGHIệP Thái ... trồng hoa hồng tỉnh Vĩnh Phúc 2.2 Yêu cầu - Điều tra, đánh giá đợc tình hình sản xuất hoa tỉnh Vĩnh Phúc, đề xuất mô hình đạt hiệu kinh tế cao - Xác định đợc ảnh hởng biện pháp kỹ thuật bón phân...
 • 93
 • 115
 • 0

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài chaetoceros muelleri tetraselmis sp phân lập tại việt nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài chaetoceros muelleri và tetraselmis sp phân lập tại việt nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản
... đáp ứng đợc nhu cầu thực tế vi tảo nuôi trồng thủy sản Vì đ đề xuất đề t i: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học lo i Chaetoceros muelleri v lo i Tetraselmis sp phân lập Việt Nam với mục đích ứng dụng ... KếT QUả NGHIÊN CứU THảO LUậN 3.1 Phân lập, lu giữ, định tên khoa học xác lo i Chaetoceros sp v Tetraselmis sp phân lập Việt Nam 3.1.1 Kết phân lập hai lo i Chaetoceros sp v Tetraselmis sp từ ... Tetraselmis sp phân lập đợc Việt Nam 34 2.3.4 Phơng pháp nghiên cứu số đặc điểm sinh học lo i Chaetoceros muelleri v Tetraselmis sp 36 2.3.5 Quy trình nuôi thu sinh khối Chaetoceros...
 • 110
 • 1,218
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của tôm títnghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh hóa của đậu xanh trong giai đoạn nảy mầmphương pháp nghiên cứu một số đặc điểm cấu tạo của hoakết quả nghiên cứu một số đặc điẻm sinh lý sinh thái của cây chò chỉkhao sat tinh hinh dich benh tren ca nuoc ngot hien naykhảo sát tình hình dịch bệnh trên cá tra pangasianodon hypophthalmus nuôi ở thoại sơn an giangnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăknghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tình trạng kháng insulin và hiệu quả can thiệp ở người cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóanghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e coli trong hội chứng tiêu chảy ở bê nghé tại sơn la và thử nghiệm phác đồ điều trịnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và thử nghiệm điều trị bệnh cầu trùng trên gà thịt do eimeria gây ra tạ yên khánh ninh bìnhnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nấm da bằng dịch chiết m2nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ emnghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai erythropalum scanden blume tại tỉnh thái nguyên bắc kạnnghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội và biện pháp phòng trịnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả hoáxạ trị gia tốc đồng thời ung thư hạ họngthanh quản giai đoạn iiiivb không mổ được tại bệnh viện kĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại