Thủ thuật CASIO nhiều căn cơ bản giải chi tiết

30 đề thi thử đại học môn hoá lời giải chi tiết

30 đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết
... soạn sách 30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi đại học, cao đẳng Trần Trung Ninh chủ biên soạn đề từ 1-10, Phạm Ngọc Sơn soạn đề 11-20, Phạm Thị Bình soạn đề 21 -30 Phần thứ : 30 đề thi trắc ... nghiệm, đề thi tương đương đề thi đại học với 50 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, thời gian làm 90 phút Trong phần hóa học Đại cương 10 câu, phần hóa học 20 câu phần Hữu 20 câu ... www.MATHVN.com Lời nói đầu Kiểm tra, đánh giá vai trò, chức quan trọng dạy học Hoá học Nó giúp thầy trò điều chỉnh việc dạy học nhằm đạt kết dạy học cao hơn, đồng thời xác nhận thành dạy học thầy trò Có...
 • 122
 • 3,957
 • 41

đề thi thử đại học môn hoá lời giải chi tiết

đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết
... phòng độ kiềm cao làm mục quần áo A phản ứng axit- bazơ B phản ứng phân hủy C phản ứng thủy phân D phản ứng trung hòa Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống Câu 37: đồng phân ... Một rượu CTPT C5H12O Oxi hoá rượu CuO đun nóng thu sản phẩm phản ứng tráng gương CTCT thoả mãn đIều kiện trên? A www.mathvn.com B C D.6 187 www.MATHVN.com Câu 43 Rượu lúa độ rượu ... dãy hoạt động hoá học kim loại axit: A HNO3 axit mạnh B HNO3 tính oxi hoá mạnh C HNO3 dễ bị phân huỷ D HNO3 tính khử mạnh Câu 20 Chọn khái niệm dạng thù hình? A Thù hình chất công thức...
 • 64
 • 1,948
 • 114

30 đề thi thử đại học môn hoá lời giải chi tiết

30 đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết
... 0,4M Câu 12 Kết luận sau tính chất hoá học đơn chất lưu huỳnh? A chất tính khử B chất tính oxi hoá C vừa tính oxi hoá vừa tính khử D tính oxi hoá khử Câu 13 Dùng chất sau để tách ... oxi hoá -2, +4, +6 Kết luận sau tính chất hoá học SO2: 94 A tính khử www.MATHVN.com B vừa tính khử vừa tính oxi hoá C tính oxi hoá D tính oxi hoá, tính khử Câu Trộn lẫn dung dịch chứa ... NaOH www.MATHVN.com D NH3 Câu 12 Kết luận sau tính chất hoá học Fe2+? A tính oxi hoá B tính khử C tính oxi hoá, tính khử D tính oxh hoá, khử Câu 13 Khi cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3,...
 • 68
 • 1,050
 • 10

đi thi thử đại học vật lý lời giải chi tiết đề số 1

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 1
... 0 ,1) .2,5 = k2 = 7,5 Ta cú x1 = x2 k1 = k 2 = 7,5mm k1 a a 1 k = k 11. 2,5 = k (1 + 0 ,1) .2,5 = 7,5 1 k (1 + 0 ,1) = 3 k1k2 Suy k2 ( + 0 ,1) = k2 (3 + 0,1k1 ) = 3k1 3(k1 k2 ) = 0,1k1k2 k1 ... 6,625 .10 34.3 .10 8 = AAl + e U h1 AAL = h e U h1 = 1, 6 .10 19 .1, 05 = 5,5 21. 10 19 J 1 276 .10 c c 6,625 .10 34.3 .10 8 = ACU + e U h ACu = h e U h = 1, 6 .10 19 .0,86 = 6,638 .10 19 J 2 248 .10 34 ... Khi t mc song song C1 = 2C in tớch ca b t: Q1 = EC1 = 2EC Nng lng ca mch : W1 = Khi UC1 = E thỡ WC1 = Q12 = CE2 2C1 C1U C1 E CE = 2C = 16 16 => WL1 = W1 WC1 = 15 CE (*) 16 C EC in tớch ca b...
 • 14
 • 1,009
 • 19

đi thi thử đại học vật lý lời giải chi tiết đề số 2

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 2
... luyn thi H-C 20 13 -20 14 Gia: Khi u1=1,2mV thỡ i1=1,8mA ta cú: Khi u2=-0,9mV thỡ i2 =2, 4mA ta cú: =>Ta cú C = 2 cu1 + Li1 = LI 2 2 2 cu2 + Li2 = LI 2 2 2 L(i i ) 2 cu1 + Li1 = cu2 + Li2 c(u 12 u2 ... theo ỳng yờu cu l N1 v N2 N1 U1 110 = = = N2 = 2N1 (1) Vi N1 = 110 x1 ,2 = 1 32 vũng Ta cú N U 22 0 N '1 U1 N 2n 110 N 2n 110 = = = (2) N U '2 N2 26 4 N1 26 4 Thay N1 = 1 32 vũng ta tỡm c n = 11 ... = L(i2 i 12 ) C = 22 2 2 u1 u 5.10 [ (2, 4.10 ) (1,8.10 ) ] = 2. 10 F (1 ,2. 10 ) (0,9.10 ) Chu k dao ng ca mch: T = LC = 5.106 2. 105 = 105 s = 20 à s Chu k dao ng nng lng in trng t : T , 28 .105...
 • 8
 • 611
 • 17

đi thi thử đại học vật lý lời giải chi tiết đề số 3

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 3
... 65,1 ZC 33 4,9 65,1 33 4,9 9,51F < C < 48,92F ỏp ỏn B 100C Cõu 33 : Chiu mt chựm ỏnh sỏng trng song song, hp ti mt nc ca mt b nc vi gúc ti i = 30 Bit chit sut ca nc vi mu l = 1 ,32 9 ; vi ... 62 15 62 = hc 122 (= 0,411 m) E o 32 Lp t s 62 122 11 11 = 2= ỏp ỏn D 65 32 30 200 Cõu 42: Cụng thoỏt ca kim loi A l 3, 86 eV; ca kim loi B l 4 ,34 eV Chiu mt bc x cú tn s f =1,5.1015 Hz ... in cú chiu t A sang B thỡ in tớch bn A ang gim ( q qo o ln tng) Xột trờn vũng trũn lng giỏc, v trớ xut phỏt M o ca dao ng in tớch cú ta gúc 2 /3 Sau thi gian T /3, im biu din quột gúc 2 /3 nờn...
 • 19
 • 870
 • 24

đi thi thử đại học vật lý lời giải chi tiết đề số 4

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 4
... = = s Vy t20 14 = 24 24T 48 24 2.Cỏch gii theo cụng thc tớnh nhanh: +V trớ ú Wd = Wt l x = A Do v trớ ny i xng qua VTCB nờn ta cú th quan nim bi 2 toỏn ny l tỡm thi im ln th 20 14 vt cỏch VTCB ... 0,65àm;6 =0, 542 àm; =0 ,46 4àm; =0 ,40 6àm Cõu 36: Chiu ln lt hai bc x cú bc súng = 600nm v = 0,3 àm vo mt tm kim loi thỡ nhn c cỏc quang e cú võn tc cc i ln lt l v1 = 2.105 m/s v v2 = 4. 105 m/s.Chiu bng ... 20 14 = 503 d nờn ta cú: t2015 = t2 + 503T + i vi ln th 20 14 thỡ ( ln 1) Theo hỡnh v thỡ ( ln 2) x A O A 2 ( ln 3) D dng cú t2 = A 2 A A T T 7T 7T 12079 12079 + = t20 14 = + 503T = T= s 24 24 24...
 • 20
 • 588
 • 15

đi thi thử đại học vật lý lời giải chi tiết đề số 5

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 5
... hf = A + 1,25eVmax => h(f f) = 0,25eVmax = 0, 25( hf A) => hf = 1,25hf 0,25A => f = 1,25f 0,25A/h A/h = 3,86.1,6.10-19/6,6 25. 10-34- = 0,932 10 15 => f= 1,25f 0,25A/h = 1,639.10 15 Hz => = c/f ... = (3n + 1 ,5) 0 ,5 (mm) - 2 ,5 x 2 ,5 => - 2 ,5 (3n + 1 ,5) 0 ,5 2 ,5 => - (3n + 1 ,5) => - n Cú giỏ tr ca n ỏp ỏn A Cõu 34 Trong thớ nghim Y-õng v giao thoa ỏnh sỏng, chiu ti khe chựm sỏng hp ... (5n + 4).0,3 (mm) Trong khong MN: 2, 25 (mm) x 6, 75 (mm) => 2, 25 (5n + 4).0,3 6, 75 => 7 ,5 (5n + 4) 22 ,5 => n Cú giỏ tr ca n ỏp ỏn C Cõu 35: Cho cỏc bc x: I nh sỏng kh kin II Súng Hertz (...
 • 18
 • 806
 • 16

đi thi thử đại học vật lý lời giải chi tiết đề số 6

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 6
... cụng sut bng: A 36 (àW) B 1 56, 25 (W) C 36 (mW) D 15 ,62 5 (W) GV : on Vn Lng Email: doanvluong@gmail.com T : 0915718188 - 09 068 48238 Page Trung tõm luyn thi TI NNG TR Th sc thi 2014 THI TH LN Cõu ... Nng lng liờn kt ca 10 Ne l 160 ,64 MeV Xỏc nh lng ca nguyờn t 10 Ne (Bit: mp = 1,00728u; mn = 1,00 866 u; me = 5,4 86. 10-4u ) A 19,9 869 5u B 19,992436u C 20u D 20.1594u Cõu 46. Mt cht phúng x c mi phõn ... 0915718188 - 09 068 48238 Page 12 Trung tõm luyn thi TI NNG TR Th sc thi 2014 THI TH LN 2 E CE CE 15 Khi u=E/4 thỡ b t LC// : WCSS = 2C = => WLSS = WSS WCSS = CE = CE (1) 16 16 16 16 Khi u=E/4 thỡ...
 • 17
 • 1,084
 • 28

đi thi thử đại học vật lý lời giải chi tiết đề số 7

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 7
... mn = 1,00867u; mBe = 9,01219u; mC = 11,9967u; 1u = 931 MeV/c Nng lng ta t phn ng trờn l A 11,2MeV B 8,7MeV C 5 ,76 MeV D 7, 7MeV ht ca phn ng m = 4,0015u + 9,01219u 1,00867u 11,9967u = 8,32.103.u ... ln t ln 2.6 S mol Na24 cũn li sau 6h: n = n0 e- t = 10-5 e T = 10-5 e 15 = 0 ,75 79.10-5 mol 0 ,75 79.10 5.10 7, 578 = = 5,05l 5lit Chn A Th tớch mỏu ca bnh nhõn V = 1,5.10 1,5 Cõu 46: Ngi ta trn ... 48,590/1,52= 0,493 rt = 29, 570 rt = 600 29, 570 = 30,430 sinit = 1,52.sin30,430 = 0 ,77 it = 50,340 Gúc to bi tia lú mu vng v tia lú mu tớm cú giỏ tr xp x bng: 50,34-48,59 = 1 ,75 0 V Chn ỏp ỏn D T Cõu...
 • 18
 • 929
 • 13

đi thi thử đại học vật lý lời giải chi tiết đề số 8

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 8
... 50π rad s hay Ta Câu 19 Cho mạch đi n RLC, tụ đi n đi n dung C thay đổi Đi u chỉnh đi n dung cho đi n áp hiệu dụng tụ đạt giá trị cực đại, đi n áp hiệu dụng R 75 V Khi đi n áp tức thời ... gồm đi n trở R, tụ đi n đi n dung C cuộn dây độ tự cảm L, đi n trở r Biết L = CR = Cr Đặt vào đoạn mạch đi n áp xoay chi u u = U cos ω t (V ) đi n áp hiệu dụng đoạn mạch RC gấp lần đi n ... vật gần đi m M Độ lớn vận tốc vật đạt cực đại vào thời đi m: A t + ∆t Tài liệu lưu hành nội B t + ∆t C Trang ( t + ∆t ) D t + ∆t Đề luyện thi ĐH-CĐ 2013-2014 Câu 48 Trong máy phát đi n xoay chi u...
 • 9
 • 576
 • 7

đi thi thử đại học vật lý lời giải chi tiết đề số 9

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 9
... đi n gồm ba phần tử: cuộn cảm, đi n trở R, tụ đi n C mắc nối tiếp M N đi m ứng với cuộn dây đi n trở, đi n trở tụ Đi n áp hai đầu đoạn mạch AB tần số 50Hz Đi n trở độ tự cảm không đổi tụ ... 4,34 eV Chi u xạ tần số f =1,5.10 15 Hz vào cầu kim loại làm hợp kim AB đặt cô lập cầu tích đi n đến đi n cực đại Vmax Để cầu tích đi n đến đi n cực đại 1,25Vmax bước sóng xạ đi n từ chi u vào ... L , tụ đi n đi n dung C thay đổi Khi C =C C = C2 đi n áp hiệu dụng hai đầu tụ đi n giá trị độ lệch pha đi n áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng đi n ϕ1 rad ϕ2 rad Khi C = C0 đi n áp...
 • 16
 • 3,184
 • 36

đi thi thử đại học vật lý lời giải chi tiết đề số 10

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 10
... u C = 5 .10 [(2,4 .10 ) (1,8 .10 ) ] = 2 .10 F 3 (1,2 .10 ) (0,9 .10 ) Chu k dao ng ca mch: T = LC = 5 .10 2 .105 = 10 s = 20à s Chu k dao ng nng lng in trng t : T , 28 .105 = = 3,14 .105 s = 10 s Chn ... E = n = 20 101 3 39,75 .10- 20 = 795 .10- 7 J õy chớnh l nng lng chiu ti din tớch 30mm2 = 30 .10- 6 m2 Li cú: Trong 30 .10- 6 m2 thỡ nng lng chiu vo l 795 .10- 7 J Trong 1m2 thỡ cn nng lng chiu vo l I ... lm bt 3 .101 3 electron ( 1s) 14 D dng cú n= 20 3 .101 3 / = 20 101 3 phụtụn (1) Nng lng lng t l nng lng ca ht phụtụn! = h.c/ = 6,625 .10 -34 3 .108 /(0,5 .10- 6) Suy = 39,75 .10- 20 J Do ú cú 20 101 3 phụtụn...
 • 18
 • 740
 • 15

Đề thi thử ĐH môn vật lý lời giải chi tiết tập 2

Đề thi thử ĐH môn vật lý có lời giải chi tiết tập 2
... ti thi im t = 2s k t a bt u quay l A kgm2/s B kgm2/s C kgm2/s D kgm2/s HT - P N M 0 12 1B,2D,3B,4A,5C,6D,7D,8C,9D,10D,11B,12B,13B,14A,15C,16A,17D,18B,19B ,20 D ,21 A ,22 A ,23 C, 24 C ,25 A ,26 C ,27 B ,28 A ,29 D,30B,31D,32C,33B,34C,35B,36B,37B,38B,39D,40A, ... 3,1MeV U2 U2 20 + 80 = 100 = P= P 100 Gii cõu 9:Chn B 2 ( Z L ZC ) = 20 .80 = 40 P = R1 U2 R 12 + ( Z L Z C ) = U2 U2 Tng t: P2 82 122 Gii cõu 10 Chn B NPb 20 6 t mPb NA N 20 6 N0 ( e ) 20 6 20 6 ... tiu Cõu 29 Mt vt dao ng iu hũa x = 10 cos10 t ( cm ) Vn tc ca vt cú ln bng 50 ( cm s ) ln th 20 12 k t t = ti thi im Cõu 22 A 24 13 12 s B 120 7/ 12 s C 120 5 12 s D 24 15 12 s t in ỏp xoay chiu cú...
 • 149
 • 693
 • 0

Xem thêm