Nhận diện người phụ nữ

Nhân vật người phụ nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu và Phan Thị Vàng Anh TT[154414].PDF

Nhân vật người phụ nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu và Phan Thị Vàng Anh TT[154414].PDF
... nhiều bút nữ với nhiều tác giả tiêu biểu: Y Ban, Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư, Phan Thị Vàng Anh, Đỗ Hoàng Diệu, Ba bút nữ trẻ: Nguyễn Ngọc Tư, Phan Thị Vàng Anh Đỗ Hoàng Diệu với ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN *********** TRẦN THỊ THANH MAI NHÂN VẬT NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC TƯ, ĐỖ HOÀNG DIỆU VÀ PHAN THỊ VÀNG ANH Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành ... hiểu nhân vật người phụ nữ truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu Phan Thị Vàng Anh, thấy: 1.Diện mạo truyện ngắn nữ đương đại nói chung truyện ngắn ba tác giả trẻ nói riêng diện mạo văn học nữ...
 • 27
 • 582
 • 2

Nhân vật người phụ nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu và Phan Thị Vàng Anh[154406].PDF

Nhân vật người phụ nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu và Phan Thị Vàng Anh[154406].PDF
... truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh 71 2.3.2.3 Nhân vật người phụ nữ mạnh mẽ, liệt đầy táo bạo truyện ngắn Đỗ Hoàng Diệu 75 CHƯƠNG NGHỆ THUẬT BIỂU HIỆN NHÂN VẬT NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TRUYỆN NGẮN ... bút nữ: Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu Phan Thị Vàng Anh Có thể thấy rằng, nhân vật xuyên suốt truyện ngắn tác giả đương đại nói chung ba bút nữ nói riêng nhân vật người phụ nữ Hình ảnh người phụ ... 1: Truyện ngắn nữ đương đại sáng tác của: Đỗ Hoàng Diệu, Nguyễn Ngọc Phan Thị Vàng Anh Chương 2: Loại hình nhân vật người phụ nữ truyện ngắn ba tác giả Chương 3: Nghệ thuật biểu nhân vật người...
 • 111
 • 918
 • 4

kiểu nhân vật người phụ nữ trong bộ tiểu thuyết đạt giả nobel của yasunari kawataba

kiểu nhân vật người phụ nữ trong bộ tiểu thuyết đạt giả nobel của yasunari kawataba
... tài "Kiểu nhân vật người phụ nữ trắng ba tiểu "Kiể nhâ ngườ phụ ười trắ tiể thuyết đạt giả Nobel Yasunari Kawabata người viết nghiên cứu kiểu thuyế đạt giả Kawabata”, nhân vật người phụ nữ trắng” ... kịch kiểu nhân vật người phụ nữ trắng 2.4 Vai trò kiểu nhân vật người phụ nữ trắng CHƯƠNG 3: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG KIỂU NHÂN CHƯƠ ƯƠNG NGHỆ THUẬ KIỂ NHÂ VẬT NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TRẮNG TRONG BỘ BA ... Kiểu nhân vật người phụ nữ trắng Kiể nhâ ngườ phụ ười trắ ba tiểu thuyết đạt giải Nobel Yasunari Kawabata”, người viết mong muốn tiể thuyế đạt giả đạt mục đích sau: Thứ nhất, làm rõ đặc điểm “kiểu...
 • 66
 • 145
 • 0

nhân vật người phụ nữ trong hai tập truyện ngắn gào thét và bàng hoàng của lỗ tấn

nhân vật người phụ nữ trong hai tập truyện ngắn gào thét và bàng hoàng của lỗ tấn
... đời nhân vật 1.2.2 Truyện ngắn Lỗ Tấn Lỗ Tấn có ba tập truyện ngắn tiêu biểu Gào thét, Bàng hoàng Chuyện cũ viết lại Nhƣng, nói tinh túy truyện ngắn Lỗ Tấn nằm hai tập Gào thét Bàng hoàng Trong ... biệt nhân vật phụ nữ Nhân vật phụ nữ truyện ngắn Lỗ Tấn vô đa dạng độ tuổi, giai cấp…Nhƣng trƣớc hết họ chiếm số lƣợng không nhỏ truyện ngắn Lỗ Tấn Trong hai tập Gào thét Bàng hoàng Lỗ Tấn, hầu ... với Lỗ Tấn, việc phản ánh số phận nhân vật phụ nữ với định kiến xã hội đề tài đƣợc khai thác nhiều 32 CHƢƠNG QUAN ĐIỂM CỦA LỖ TẤN VỀ NGƢỜI PHỤ NỮ VÀ THẾ GIỚI NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TRUYỆN NGẮN LỖ...
 • 85
 • 137
 • 0

Cảm nhận về người phụ nữ xưa qua bài thơ "bánh trôi nước"

Cảm nhận về người phụ nữ xưa qua bài thơ "bánh trôi nước"
... câu ca dao than thân người phụ nữ với cụm từ bắt đầu quen thuộc "Thân em " Số phận người phụ nữ, lúc "hạt mưa sa", lúc thi "tấm lụa đào" Dù dân gian ví với điều gì, người phụ nữ chung số phận đau ... điều xảy đến, "vào tay ai" Có lấy phải người chồng vô dụng, người phụ nữ yếu đuối phải chịu nhiều cực khổ Trong văn học trung đại Việt Nam viết người phụ nữ, mặt có kế thừa tư tưởng văn học dân ... riêng nàng Kiều, mà bi kịch chung người phụ nữ xã hội phong kiến Mặt khác văn học trung đại Việt Nam, bước đầu phản ánh quan niệm người cá nhân xã hội Nhiều nhân vật nữ giai đoạn thể phản kháng, tố...
 • 2
 • 274
 • 0

So sánh nhân vật người phụ nữ trong truyện cổ tích và truyện trung đại

So sánh nhân vật người phụ nữ trong truyện cổ tích và truyện trung đại
... truyện cổ tích, nhân vật phụ nữ nhân vật 17 đóng vai trò nhân vật nhân vật phụ, nhân vật diện nhân vật phản diện 1.2.2.2 Trong truyện trung đại Trong truyện trung đại, nhân vật phụ nữ nhân vật Khác ... truyện cổ tích nhân vật phụ nữ nhân vật chính, nhân vật phụ Trong truyện trung vật phụ nữ nhân vật diện Nhng nhân vật đóng vai trò nhân vật phản diện nhân vật có đạo đức xấu nh nhân vật phụ nữ ... 1.1.1 Nhân vật 1.1.2 Truyện cổ tích 1.1.3 Truyện trung đại 1.2 Sự diện nhân vật phụ nữ truyện cổ tích truyện 12 trung đại 1.2.1 Khảo sát thống kê 12 1.2.1.1 Truyện cổ tích 12 1.2.1.2 Truyện trung...
 • 63
 • 380
 • 0

TÍNH NHÂN VĂN QUA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐOÀN

TÍNH NHÂN VĂN QUA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐOÀN
... khoa học Ngữ Văn Tính nhân văn qua hình tượng người phụ nữ … CHƯƠNG HAI : TÍNH NHÂN VĂN QUA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐỒN I SỰ RA ĐỜI CỦA TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐỒN: Lịch ... NHÂN VĂN QUA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐỒN 11 Luận án Thạc só khoa học Ngữ Văn Tính nhân văn qua hình tượng người phụ nữ … PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG MỘT: TÍNH NHÂN VĂN – LÝ ... nhân đạo nhân văn lớn lao văn học dân tộc thể tập trung qua hình tượng nhân vật phụ nữ tác phẩm tiêu biểu III.TÍNH NHÂN VĂN QUA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐỒN - MỘT...
 • 121
 • 972
 • 7

Hình tượng người phụ nữ trong sử thi cổ đại qua hai nhân vật pênêlôp( ÔĐIXÊ) và SITA (RAMAYANA)

Hình tượng người phụ nữ trong sử thi cổ đại qua hai nhân vật pênêlôp( ÔĐIXÊ) và SITA (RAMAYANA)
... tởng sử thi Ôđixê Còn Sita hình tợng ngời phụ nữ lý tởng sử thi Ramayana Đây hai nhân vật thời đại sử thi thuộc hai dân tộc, hai văn hoá khác Sử thi Ôđixê Ramayana hai tác phẩm tiêu biểu hai văn ... viết hình tợng ngời phụ nữ lý tởng Họ mang âm hởng thời đại Vẻ đẹp hình tợng phụ nữ kết tinh quan niệm vẻ đẹp cộng đồng, nhân dân thời kỳ định Trong sử thi cổ đại, hai hình tợng ngời phụ nữ ... có quan niệm khác đẹp Chẳng hạn, quan niệm vẻ đẹp ngời phụ nữ thời đại, dân tộc khác Quan niệm thẩm mỹ ngời phụ nữ thời đại sử thi có nét độc đáo so với thời đại khác thời đại sử thi, quan...
 • 63
 • 2,445
 • 9

Tài liệu Luận văn:TÍNH NHÂN VĂN QUA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐOÀN pot

Tài liệu Luận văn:TÍNH NHÂN VĂN QUA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐOÀN pot
... khoa học Ngữ Văn Tính nhân văn qua hình tượng người phụ nữ … CHƯƠNG HAI : TÍNH NHÂN VĂN QUA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐỒN I SỰ RA ĐỜI CỦA TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐỒN: Lịch ... TÍNH NHÂN VĂN – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN SÁNG TÁC CHƯƠNG HAI: TÍNH NHÂN VĂN QUA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐỒN 11 Luận án Thạc só khoa học Ngữ Văn Tính nhân văn qua hình tượng ... HAI :TÍNH NHÂN VĂN QUA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐỒN 32 SỰ RA ĐỜI CỦA TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐỒN : 32 II Q TRÌNH DIỄN BIẾN CỦA TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐỒN :...
 • 121
 • 635
 • 0

Tài liệu Những nguyên nhân gây ảnh hướng tới tử cung của người phụ nữ pdf

Tài liệu Những nguyên nhân gây ảnh hướng tới tử cung của người phụ nữ pdf
... nguyệt… tiền tố quan trọng bệnh ung thư cổ tử cung Những nguyên nhân gây ảnh hướng tới tử cung người phụ nữ Tử cung phần bên quan sinh sản người phụ nữ quan quan trọng thể Quan hệ thời kì mang ... cấp, mỏng con, viêm cổ tử cung chí bị xơ hóa cổ tử cung, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe sinh sản … Những hậu để lại ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tâm lý người phụ nữ Vỡ tử cung Phụ nữ mang thai trình chuyển ... đến vỡ tử cung Đây biến chứng sản khoa nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng người mẹ thai nhi Một hệ gần việc vỡ tử cung khiến cho tử cung bị ảnh hưởng Việc khâu lại tử cung thực thai phụ trẻ,...
 • 4
 • 294
 • 0

Báo cáo "Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 với việc bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ " pot

Báo cáo
... nguyờn t c d i ba tu i c giao cho ng i m nuụi n u cỏc bờn khụng Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ kh ng nh quy n bỡnh ng gi a nam v n ó lan truy n kh p cỏc chõu l c v ó " i vo" hi n phỏp v lu t trờn ... chí luật học - đặc san phụ nữ Nghiên cứu - trao đổi m nhu c u i s ng chung c a gia ỡnh ( i u 28) Vi c v ch ng s d ng ti s n chung nh m b o m nhu c u cu c s ng chung c a gia ỡnh c coi l cú s tho ... trai v gỏi l Lu t hụn nhõn v gia ỡnh H th ng phỏp lu t hụn nhõn v gia ỡnh c a Nh n c ta t Cỏch m ng thỏng Tỏm cho n ó c xõy d ng theo nguyờn t c "nam n bỡnh ng" v i v m i phng di n, khụng bờn...
 • 7
 • 332
 • 0

Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Anh (chị) cảm nhận gì về vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua hình tượng này? - văn mẫu

Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Anh (chị) cảm nhận gì về vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua hình tượng này? - văn mẫu
... giả Sóng vỗ đại dương mênh mông sóng vỗ lòng người gái Từ hình tượng sóng Xuân Quỳnh cho ta thấy rõ vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ tình yêu Với tình yêu chân thành, thắm thiết, người phụ nữ muốn ... vỗ” Cả thơ, kể đến nhan đề, tác giả mười lần nhắc đến từ sóng Sóng vỗ tâm tình xôn xao Sóng cho ta nhiều ấn tượng âm điệu sóng, giọng điệu tâm tình, nhịp điệu thơ Thơ hồn nhiên, liền mạch cảm ... đặt thơ vào hoàn cảnh ta thấy rõ nỗi khát khao người gái tình yêu “Ôi sóng nhớ bờ Ngày đêm không ngủ được” Đọc xong thơ Sóng ta ngưỡng mộ người phụ nữ Việt Nam, người thủy chung, sống tình yêu Xuân...
 • 2
 • 2,827
 • 36

Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh. Anh ( chị) cảm nhận được gì về tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua bài thơ này? - văn mẫu

Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh. Anh ( chị) cảm nhận được gì về tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua bài thơ này? - văn mẫu
... lòng Câu thơ từ “ yêu mà toát lên tình yêu cháy bỏng dạt Đặc biệt em nhớ, mà “ lòng em nhớ” sâu sắc - Hai câu thơ lời tự hát trái tim phụ nữ tình yêu với người yêu Tình yêu người phụ nữ thơ thật ... hồn người phụ nữ yêu qua hình tượng sóng: + Sóng: – Nỗi nhớ tình yêu da diết nồng nàn - Tình yêu chung thủy hướng tới hạnh phúc trọn vẹn - Tình yêu vượt qua khó khăn trắc trở đời Các khổ thơ tập ... lộn, thay phương đổi hướng tình yêu em dành cho người anh mà Đến lời thơ không em sóng, em anh – với tình yêu: “ Chỉ em anh Cùng tình yêu lại” ( Thơ tình cuối mùa thu) Câu thơ giống lời thề Thề dù...
 • 5
 • 6,458
 • 38

Xem thêm