Ba người thầy vĩ đại

Ba người thầy đại docx

Ba người thầy vĩ đại docx
... nói ta thầy, điều nghĩa ta học trò Ta xem vạn vật thầy Tinh thần học hỏi ta rộng mở tất người Ta học hỏi từ tất vật, từ cành cỏ đến đám mây trời Ta người thầy ta có hàng triệu triệu người thầy ... lòng, nhảy xuống sông bóng biến Ta hiểu thông điệp gửi đến cho ta: người phải biết chiến thắng nỗi sợ lòng hành động Người thầy cuối đứa bé Ta đến thành phố thấy đứa bé tay cầm nến dã thắp sáng...
 • 2
 • 198
 • 0

3 Người Thầy Đại

3 Người Thầy Vĩ Đại
... đời, có người hỏi ông : Thưa Hasan, thầy ngài ? Hasan đáp: Những người thầy ta nhiều Nếu điểm lại tên tuổi vị hẳn hàng tháng, hàng năm, lại trễ thời gian ta Nhưng ta kể ba người thầy sau ta Người ... nói ta thầy, điều nghĩa ta học trò Ta xem vạn vật thầy Tinh thần học hỏi ta rộng mở tất người Ta học hỏi từ tất vật, từ cành cỏ đến đám mây trời Ta người thầy ta có hàng triệu triệu người thầy ... lòng, nhảy xuống sông bóng biến Ta hiểu thông điệp gởi đến cho ta: người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi lòng hành động Người thầy cuối đứa bé Ta đến thành phố thấy đứa bé tay cầm nến thắp sáng...
 • 17
 • 167
 • 0

Chuyện về 3 người Thầy đại

Chuyện về 3 người Thầy vĩ đại
... đời, có người hỏi ông : Thưa Hasan, thầy ngài ? Hasan đáp: Những người thầy ta nhiều Nếu điểm lại tên tuổi vị hẳn hàng tháng, hàng năm, lại trễ thời gian ta Nhưng ta kể ba người thầy sau ta Người ... nói ta thầy, điều nghĩa ta học trò Ta xem vạn vật thầy Tinh thần học hỏi ta rộng mở tất người Ta học hỏi từ tất vật, từ cành cỏ đến đám mây trời Ta người thầy ta có hàng triệu triệu người thầy ... lòng, nhảy xuống sông bóng biến Ta hiểu thông điệp gởi đến cho ta: người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi lòng hành động Người thầy cuối đứa bé Ta đến thành phố thấy đứa bé tay cầm nến thắp sáng...
 • 17
 • 161
 • 0

Ba Cống hiến đại của Các Mác

Ba Cống hiến vĩ đại của Các Mác
... ảnh chân dung Mác ăng- ghen chụp chung? II Văn bản: Ba cống hiến đại Các Mác 1.Hoàn cảnh đời: - Được viết sau thời điểm Các Mác qua đời đọc trước mộ Mác Đánh giá cao cống hiến Mác Biểu lộ lòng ... Ba cống hiến đại Các Mác A.Giới thiệu chung : ăng- ghen I nhân Các Mác ăng- ghen Phri- đrích ăng- ghen (1820- 1895) : SGK - Là nhà triết học lỗi lạc người Đức - Là nhà hoạt động Cách ... nghiệm: Câu 1: Bài điếu văn Ba cống hiến đại Các Mác" thể nội dung gì? A Bày tỏ tình cảm tiếc thương vô hạn người cộng sản trước Các mác B Ca ngợi công lao to lớn Mác toàn nhân loại C Cả hai...
 • 20
 • 1,909
 • 12

Ba cống hiến đại của Các Mác

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
... trước mộ Các Mác III Luyện tập : Câu 1: Bài điếu văn Ba cống hiến đại Các Mác" thể nội dung gì? A Bày tỏ tình cảm tiếc thương vô hạn người cộng sản trước Các mác B Ca ngợi công lao to lớn Mác toàn ... Các Mác qua đời đọc trước mộ Mác (Tên người biên soạn đặt) Tình cảm thái độ nhân trước nhân Đánh giá cao cống hiến Mác Biểu lộ lòng tiếc thương vô hạn Mác Bố cục: phần P1: Từ đầu đến ... nói nhiều chết, sao? Nhấn mạnh Các Mác Đề cao, ngợi ca, tiếc thương vô hạn trước vĩnh Các Mác Các Mác chống lại bất công, chống cường quyền bạo lực Những cống hiến mang lại lợi ích cho toàn thể...
 • 22
 • 828
 • 4

Tiết 106 -107: Ba cống hiến đại của Các Mác

Tiết 106 -107: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
... theo dõi đoạn Những cống hiến đại Các Mác Sự Mác tổn thất to lớn không lường hết được, thật may mắn, người có Đó cống hiến nào? cống hiến đại: Thứ nhất? - Cống hiến thứ nhất: Tìm quy luật ... vi) Thứ ba? - Cống hiến thứ ba: Cống hiến quan trọng Đó kết hợp lý luận thực tiễn, biến lý thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng.“Bởi lẽ kiên cường có kq” Nhận xét cách > Cách đề ... hẳn Mác so với thời đại Đó tính chất cách mạng, tính chật mẻ sáng tạo Mác Nhận xét cách giới > Cách giới thiệu ngắn gọn gây ấn tượng với người thiệu ấy? đọc Mác Hs theo dõi đoạn Những cống hiến...
 • 4
 • 1,609
 • 16

Ba cống hiến đại của Các Mác

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
... cống  Tăng tiến  nhấn mạnh tầm vóc tư tưởng hiến cho loài người, kết hợp chặt chẽ cống hiến Các Mác người Các Mác: người khoa học nhà cách mạng ?Thái độ? 4/ Thái độ, tình cảm Ăng-ghen Các Mác: ... vó đại thời đại - “Nhưng không thôi”  cách chuyển ý  nhấn mạnh tiếp tục cống hiến mức độ cao Con người khoa học + nhà cách mạng  nói lên - “Nhưng” … nhà cách mạng chủ yếu tiếp tục lên Các Mác ... thặng dư Các cống hiến mang tầm vóc khái quát thời đại, - Là nhà cách mạng : lật đổ xã hội tư sản, giải mở đường cho thời đại Các Mác bật lên phóng giai cấp vô sản hàng đầu “nhà tư tưởng vó đại...
 • 2
 • 975
 • 8

Ba Cống hiến đại của Các Mác

Ba Cống hiến vĩ đại của Các Mác
... sản  Các Mác không nhà khoa học Trước hết, Mác nhà cách mạng II ĐỌC HIỂU: Những cống hiến đại Các Mác:  xếp theo trật tự tăng tiến, cống hiến sau lớn cống hiến trước  So sánh Các Mác với ... Những cống hiến đại Các Mác: Cống hiến 3: kết hợp lý luận thực tiễn, biến lý thuyết cách mạng thành hoạt động cách mạng - Khoa học = động lực lòch sử, lực Đối với lượng cách mạng Các Mác - ... Các Mác:  bước đầu cho thấy vai trò quan trọng Các Mác lòch sử phát triển nhân loại đồng thời bộc lộ sâu sắc niềm yêu mến thương tiếc Mác người lại II ĐỌC HIỂU: Những cống hiến đại Các Mác: ...
 • 18
 • 2,207
 • 16

Tiết 106, 107: Ba cống hiến đại của Các Mác

Tiết 106, 107: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
... C¸c M¸c với Mác thể nào? Tìm chi III/-TỔNG KẾT: tiết chứng minh cho điều nhận xét +Cách lập luận cách diễn đạt chặt chẽ, giàu sức thuyết phục em? +Nhân loại thấy ba cống hiến đại vó nhân – ... tiÕn +§Ị cao, ngỵi ca, xãt th¬ng v« h¹n III/-CỦNG CỐ: +Ba cống hiến đại Mác gì? +Tình cảm Ăng-ghen dành cho Mác nào? +Nhận xét cách lập luận cách diễn đạt phát biểu? IV/-CHUẨN BỊ: Trả “kiểm tra ... lo¹i C C¶ hai néi dung trªn +Ba cống hiến Mác nhắc đến theo trật tự lập luận nào? Biện pháp nghệ thuật nào? +Với biện pháp nghệ thuật nói Ăng-ghen ca ngợi Mác đại đại nào? Thể lí lẽ nào? C©u...
 • 2
 • 2,142
 • 10

bai Ba cong hien vi dai cua Cac Mac

bai Ba cong hien vi dai cua Cac Mac
... Mác-Lênin vào hoàn cảnh điều kiện cụ thể Vi t Nam - Em có hiểu biết hoàn cảnh đời tác phẩm ? Tác phẩm Ba cống hiến vĩ đại Các Mác ” - Hoàn cảnh đời : Văn Ăng – Ghen vi t sau thời điểm Các Mác qua đời ... tế cộng sản - Sự nghiệp sáng tác: Ăng-ghen chủ yếu vi t ? Hãy nêu hiểu biết em Các Mác tác phẩm triết học,chính trị,kinh tế,lịch sử - Giáo vi n : Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định học ... mang tính hùng biện GV : Văn tế thể loại văn vi t để đọc Thể loại, bố cục : buổi lễ truy điệu, đưa tang Các văn tế trung - Thể loại : Văn tế đại thường vi t theo thể phú Đường luật thơ song thất...
 • 9
 • 1,656
 • 10

Ba công dân đại của Mac

Ba công dân vĩ đại của Mac
... thu, với vĩnh biệt nhân: Mác - Đánh giá khái quát Mác: Nhà tư tưởng đại nhà tư tưởng đại => đánh giá cao, xác đầy tự hào Các Mác, với tư cách nhà bác học, triết gia, tư tưởng đại- đương ... loại: với giai cấp công nhân nhân dân lao động, với khoa học lịch sử * Nghệ thuật: nói giảm, nói tránh: ngừng suy nghĩ, ngủ thiếp giấc ngủ nghìn thu 2.Những cống hiến đại Mác: *Cống hiến ... tự nhiên ( sinh học): cống hiến đại Đác uyn: tìm quy luật tiến hóa phát triển giới hữu ( muôn loài) + Trong khoa học xã hội (lịch sử, triết học): cống hiến đại Các Mác: tìm quy luật phát...
 • 15
 • 343
 • 0

Xem thêm