Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại tái bản 2015

Nguyên quản trị kinh doanh

Nguyên lý quản trị kinh doanh
... Trường quản trị kinh doanh Darden Đại học Virgnia, Nhà xuất thống kê c Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền, Quản trị kinh doanh, Trường đại học kinh tế quốc dân - Bộ môn quản trị kinh doanh tổng ... kinh doanh từ nhiều khía cạnh Từ đưa định cho tình giả định sát với thực tế Đồng thời môn học đề cập đến số kỹ quản trị thiết thực quản trị doanh nghiệp truyền thông tổ chức, tâm học kinh doanh, ... trường kinh doanh quốc tế khu vực hội kinh doanh quốc tế dành cho nhà doanh nghiệp … Những nội dung tiếp cận phương diện đa chiều liên ngành nhằm tập trung phân tích làm sáng tỏ vấn đề cốt yếu kinh...
 • 3
 • 365
 • 1

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại Bài 1 NGUYÊN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI

 Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại Bài 1 NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
... Tài sản Có Ngân hàng A Dự trữ: Tín dụng: Tài sản Có Tài sản Nợ 10 Tiền gửi: 85 Vốn chủ sở hữu: Ngân hàng B Dự trữ: Tín dụng: 90 Tài sản Nợ 10 Tiền gửi: 85 Vốn chủ sở hữu: 96 -1 Nh vy, quan trng ... 10 0 10 10 Cõu hi: Nhng gỡ xy nu cú dũng tin gi rỳt l 10 triu? http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 11 */ Bng cõn i sau cú hiu ng rỳt tin gi: Tài sản Có Dự trữ: Tín dụng: Chứng khoán: VCB 10 ... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 12 Tỡnh 2: NH trỡ d tr khụng d dt: Tài sản Có Dự trữ: Tín dụng: Chứng khoán: VCB 10 90 10 Tài sản Nợ Tiền gửi: Vốn chủ sở hữu: 10 0 10 Cõu hi: Nhng gỡ xy vi NH nu cú dũng tin gi rỳt l 10 triu?...
 • 38
 • 932
 • 0

Nguyen ly quan tri NHTM doc

Nguyen ly quan tri NHTM doc
... dung: I Khái quát NHTM II Bảng cân đối tài sản NHTM III Nguyên lý hoạt động NHTM IV Những nguyên lý quản lý NH V Quản lý rủi ro tín dụng VI Kết luận I Khái quát NHTM Vai trò NHTM? ?? NHTM gì??? Huỳnh ... Huỳnh Thế Hải I Khái quát NHTM *NHTM tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan nhằm mục đích lợi nhuận Huỳnh Thế Hải I Khái quát NHTM Trung gian toán Chức ... đối tài sản NHTM II.1 Tài sản nợ Tiền gửi toán Trần Quốc Dũng II Bảng cân đối tài sản NHTM II.1 Tài sản nợ Tiền gửi toán • Duy trì số dư Có Trần Quốc Dũng II Bảng cân đối tài sản NHTM II.1 Tài...
 • 117
 • 1,417
 • 0

Bài giảng Nguyên Quản trị học - Chương 8 Điều khiển pdf

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 8 Điều khiển pdf
... sinh học -Tình bạn -Hòa bình -Thực phẩm - ược yêu -Sự ổn đònh -Không khí Thương -Sự đảm bảo -Nước - ược làthành -Giấc ngủ viên tập thể Nhu cầu tôn trọng Nhu cầu tự thân vận động -Thành đạt -Tự ... thể Có trình phấn đấu thành công CHƯƠNG VIII ĐIỀU KHIỂN Bề dày thành tích Kỹ quan hệ với người Người lãnh đạo Phẩm chất cá nhân tốt Kỹ quản CHƯƠNG VIII ĐIỀU KHIỂN Phong cách lãnh đạo 4.1 Khái ... -Tự tin -Tự trọng - ược công nhận - Phát triển cá nhân - Tự hoàn thiện CHƯƠNG VIII ĐIỀU KHIỂN  p dụng  Đáp ứng nhu cầu bậc thấp trước mức  Chú trọng đến việc thỏa mãn nhu cầu bậc cao CHƯƠNG...
 • 31
 • 903
 • 1

Bài giảng Nguyên Quản trị học - Chương 7 ppt

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 7 ppt
... Một nhà quản trò điều khiển từ 3-9 nhân viên  Tầm hạn quản trò rộng  Một nhà quản trò điều khiển từ 1 2-1 5 nhân viên  Tầm hạn quản trò hẹp  Một nhà quản trò điều khiển từ 2-3 nhân viên CHƯƠNG ... cấu tổ chức CHƯƠNG VII TỔ CHỨC Các vấn đề liên quan đến xây dựng cấu tổ chức 2.1 Tầm hạn quản trò ( khả quản trò )  Là số lượng nhân viên mà nhà quản trò điều khiển hiệu  Tầm hạn quản trò trung ... đáng  Nhà quản trò có lực đức tính tốt CHƯƠNG VII TỔ CHỨC 2.3 Phân quyền :  Là phân chia hay ủy thác bớt quyền hành nhà quản trò cấp cho nhà quản trò cấp  Lợi ích việc phân quyền quản trò :...
 • 28
 • 325
 • 0

Bài giảng Nguyên Quản trị học - Chương 6 pptx

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 6 pptx
... lược CHƯƠNG VI HOẠCH ĐỊNH 6. 6 Kế hoạch hàng động 6. 6.1 Kế hoạch sử dụng lần :  Áp dụng cho hoạt động không lặp lại tương lai  Mỗi kế hoạch có đặc điểm riêng nguồn lực mục tiêu thực CHƯƠNG ... tài chương trình dự án  CHƯƠNG VI HOẠCH ĐỊNH 6. 6.2 Kế hoạch sử dụng nhiều lần  Áp dụng cho hoạt động lặp lại tương lai  Giúp nhà quản trò tiết kiệm thời gian để đưa đònh tình tương tự CHƯƠNG ... Chương trình Chính sách Dự án Thủ tục Ngân sách Qui đònh CHƯƠNG VI HOẠCH ĐỊNH 6. 3 Mục tiêu tảng hoạch đònh 6. 3.1 Khái niệm Mục tiêu kết mà doanh nghiệp cần đạt thời điểm xác đònh tương lai 6. 3.2...
 • 20
 • 203
 • 0

Bài giảng Nguyên Quản trị học - Chương 5 pot

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 5 pot
... quan CHƯƠNG V QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ Những cách định  Nhà quản trị tự đưa đònh thơng báo cho nhân viên  Cho phép nhân viên thảo luận vấn đề, nhà quản trị người đưa định cuối  Nhà quản trị ... nhà quản trò  Là sản phẩm quan trọng nhà quản trò  Gắn chặt với yếu tố thông tin xử thông tin  Mang tính khoa học, nghệ thuật sáng tạo CHƯƠNG V QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ Phân loại đònh quản ... ý tưởng CHƯƠNG V QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ Những phẩm chất cần có nhà quản trò để đònh hiệu  Kinh nghiệm  Sự sáng tạo  Khả xét đoán  Khả đònh lượng CHƯƠNG V QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ Một...
 • 23
 • 237
 • 0

Bài giảng Nguyên Quản trị học - Chương 4 Thông tin trong quản trị pdf

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 4 Thông tin trong quản trị pdf
... không lắng nghe CHƯƠNG IV THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ 4. 4.3 Thông tin liên lạc không lời   Dùng nét mặt hay cử thể để thông tin Thông tin không lời để hỗ trợ thông tin lời 4. 4 .4 Thông tin hình ảnh ... TRONG QUẢN TRỊ 4. 12 .Quản hệ thống thơng tin  Nơi dung:  Quản nội dung  Quản phương pháp  Quản hình thức  Quản bước quy trình thơng tin CHƯƠNG IV THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ  ... Các hình thức quản lý: Quản theo cơng việc Quản theo chức Quản theo thời gian Quản theo đối tượng CHƯƠNG IV THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ 4. 13 Nguyên nhân làm giảm hiệu thông tin :  Không...
 • 30
 • 370
 • 0

Bài giảng Nguyên Quản trị học - Chương 3 pot

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 3 pot
... giới tính) vùng  CHƯƠNG III MÔI TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 3. 5 Các yếu tố tự nhiên Các loại tài nguyên  Trữ lượng tài nguyên  Ô nhiễm môi trường  Thiếu lượng  Sự lãng phí tài nguyên  Sự quan ... làm  Mối quan tâm xã hội  Khuynh hướng tiêu dùng  Phong tục, tập quán  CHƯƠNG III MÔI TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 3. 3 Các yếu tố trò Qui đònh cho vay tiêu  Xu hướng trò đối dùng ngoại  Qui ... ngành CASE 4- PHÚT Một doanh nghiệp bánh kẹo gặp hội nguy trường hợp sau Yếu tố Khách hàng ý nhiều đến chất lượng bánh kẹo 03 đối thủ chủ yếu đầu tư công nghệ Các nhà cung cấp tăng giá nguyên liệu...
 • 26
 • 250
 • 0

Bài giảng Nguyên Quản trị học - Chương 2 Các thuyết quản trị ppsx

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 2 Các lý thuyết quản trị ppsx
... CHƯƠNG II CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN 2. 1 thuyết quản trò khoa học 2. 1.1.charler Babbage (17 92 – 1871) Chủ trương chuyên môn hóa lao động Dùng toán học để ... cầu xã hội người lao động p dụng nguyên tắc quản trò cứng nhắc thiếu linh động CHƯƠNG II CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ 2. 2 thuyết quản trị hành 2. 2.1.Fayol (184 1-1 925 )  Phân chia công việc phù hợp ... tâm quản trị  Đưa định tối ưu hệ thống khép kín CHƯƠNG II CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ Môi trường Các yếu tố đầu vào Quá trình sản xuất Phản hồi Các yếu tố đầu CHƯƠNG II CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ LÝ...
 • 31
 • 354
 • 0

Bài giảng Nguyên Quản trị học - Chương 1 pps

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 1 pps
... 36% 22% 14 % QTV CẤP TRUNG 18 % 33% 36% 13 % QTV CẤP CƠ SỞ 15 % 24% 51% 10 % CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ 1. 5 Các kỹ vai trò nhà quản trò 1. 5 .1 Các kỹ nhà quản trò    Kỹ tư (Conceptual ... CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ 1. 4 Nhà quản trò 1. 4 .1 Khái niệm  Là người làm việc tổ chức  Điều khiển người khác để đạt mục tiêu tổ chức CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ 1. 4.2 ... CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ Phân theo chức quản trò  Hoạch đònh  Tổ chức  Điều khiển  Kiểm tra  CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ 1. 1.2 Vai trò quản trò Hiệu :...
 • 27
 • 289
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại pdfnhững nguyên tắc quản trị bất biến mọi thời đạinhững nguyên lý quản trị bất biếnnhững nguyên tắc quản trị bất biếnnhững bài nhạc tiếng anh bất hủ mọi thời đạinhững bài hát tiếng anh bất hủ mọi thời đạinhững ca khúc quốc tế bất hủ mọi thời đạinhững bài hát quốc tế bất hủ mọi thời đạibài giảng nguyên lý quản trị kinh doanhtài liệu nguyên lý quản trị kinh doanhnguyên lý quản trịnguyên lý quản trị mạngnguyên lý quản trị ngân hàngnguyên lý quản trị chất lượngnguyên lý quản trị ngân hàng thương mạiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả