Câu hỏi luật kho bạc ôn thi công chức có đáp án

839 CÂU HỎI TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC (có đáp án)

839 CÂU HỎI TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC (có đáp án)
... khối Không cho kết CauHoi Câu 689 Hàm Right(C2,5) cho kết đây: Câu 690 Câu 691 Câu 692 Câu 693 Câu 694 Câu 695 Câu 696 Câu 697 Câu 698 Câu 699 Câu 700 Câu 701 Câu 702 Câu 703 Câu 704 Câu 705 Câu ... thực công thức Câu 672 trên: *Tin học, 2006 Giả sử ô C5 có công thức =$A5*C$4, ta thực chép công thức đến ô D6 Câu 673 ô D6 có công thức là: *=$A6*D$4 Câu 674 Câu 675 Câu 676 Câu 677 Câu 678 Câu ... File *Tất câu CauHoi Câu 92 Câu 93 Câu 94 Câu 95 Câu 96 Câu 97 Câu 98 Câu 99 Câu 100 Câu 101 Câu 102 Câu 103 Câu 104 Câu 105 Khi làm việc với Windows Explorer, kích vào nút Paste công cụ (xem...
 • 53
 • 308
 • 4

600 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI CÔNG CHỨC -CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ PHÁP VÀ TÌM LỖI SAI)

600 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI CÔNG CHỨC -CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ PHÁP VÀ TÌM LỖI SAI)
... I think you should tolerant of other people’s weaknesses a think b should tolerant c other d weaknesses > b 16 The cost of living has increasing so much that he finds it difficult to live within ... office, and this led to his ill a worked b hard c this d ill > d 61 I haven’t enjoyed myself so many for years a haven’t b myself c many d for > c 62 Immediately after his arrival, things went ... has become > b 280 Now farmers are accustomed this fertilizer to their fields a apply b applying c to apply d to applying > d 281 Well, I think that the prices here are a reason b reasonable...
 • 199
 • 689
 • 2

8 câu hỏi và trả lời ôn thi công chức kho bạc nhà nước mới nhất

8 câu hỏi và trả lời ôn thi công chức kho bạc nhà nước mới nhất
... trước Nhà nước Pháp luật bảo đảm thực trách nhiệm hai chiều Nhà nước công dân: quyền công dân nghĩa vụ, trách nhiệm Nhà nước, nghĩa vụ công dân quyền Nhà nước * Tính chất dân chủ rộng rãi Nhà nước ... cấp biện pháp cần thi t khác để bảo vệ đất nước 7.Tổ chức lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê Nhà nước, công tác tra kiểm tra Nhà nước, chống quan liêu, tham nhũng máy nhà nước, công tác giải khiếu ... bộ, công chức, Chính phủ ban hành nghị Ketnooi.com kết nối công dân điện tử định tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức quan nhà nước đơn vị nghiệp, theo đó, việc tuyển dụng công chức phải thông...
 • 49
 • 329
 • 0

bộ câu hỏi và bài tập ôn thi công chức thuế 2014 ( để lại mail để lấy đáp án)

bộ câu hỏi và bài tập ôn thi công chức thuế 2014 ( để lại mail để lấy đáp án)
... cưỡng chế là: a (1 ) – (2 ) - (3 ) - (4 ) b (4 ) – (3 ) – (1 ) - ( 2) c (3 ) – (4 ) – ( 1) - (2 ) Câu 86: Theo quy định Luật quản lý thuế, người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế có hành vi ... b) (1 ) tiền thuế truy thu; (2 ) tiền thuế nợ; (3 ) tiền phạt; (4 ) tiền thuế phát sinh; (5 ) Tiền chậm nộp c) (1 ) tiền phạt; (2 ) Tiền chậm nộp; (3 ) tiền thuế nợ; (4 ) tiền thuế truy thu (5 ) tiền thuế ... sơ khai thuế công ty A với quan thuế? a) b) c) d) Công ty cổ phần A Công ty TNHH tư vấn kế toán, kiểm toán B Công ty cổ phần A Công ty TNHH tư vấn kế toán, kiểm toán B Tất câu trả lời Câu 127:...
 • 45
 • 1,434
 • 19

Các câu hỏi ôn thi công chứcđáp án (ngành giáo dục)

Các câu hỏi ôn thi công chức và đáp án (ngành giáo dục)
... tiền mà quan, tổ chức bồi thường cho người bị thi t hại theo quy định Nhà nước Câu Những việc cán bộ, công chức không làm: - Cán bộ, công chức không chây lười công tác, trốn tránh trách nhiệm ... công tác + Quan hệ phối hợp công tác Tập thể nơi cán bộ, công chức làm việc tham gia góp ý kiến vào tự nhận xét công tác Thủ trưởng trực tiếp cán bộ, công chức ghi đánh giá định kỳ hàng ănm cán ... công chức thông báo trực tiếp cho cán bộ, công chức biết; cán công chức có quyền phát biểu ý kiến với Thủ trưởng trực tiếp đánh giá định kỳ hàng năm Đánh giá định kỳ hàng năm đưa vào hồ sơ cán...
 • 63
 • 7,950
 • 32

bộ câu hỏi ôn thi công chứcđáp án môn quản lý nhà nước

bộ câu hỏi ôn thi công chức và đáp án môn quản lý nhà nước
... c.T CÂU 6: Nâng cao ý thức trách nhiện cán bộ, công chức: - Cán bộ, công chức công dân Việt Nam biên chế hưởng lương từ NSNN Cán bộ, công chức công bộc nhân dân, chòu giám sát nhân dân, phải không ... trách nhiệm cán bộ, công chức Cán bộ, công chức phải tuân theo: Những việc cán công chức không làm” đươc quy đònh từ điều 15 đến điều 20 Pháp lệng cán công chức -9- CÂU 7: Th c hành ti t ki m, ... bước tăng cường Công tác quản thuế hình thành hệ thống tổ chức thống nước bước củng cố, kiện tòan tổ chức máy quản thuế quy trình nghiệp vụ quản Trình độ cán bộ, công chức thuế nâng lên...
 • 21
 • 1,550
 • 3

Các câu hỏi tự luận về Ôn thi công chức thuế: Phần quản lý nhà nước về Tài chính – tiền tệ

Các câu hỏi tự luận về Ôn thi công chức thuế: Phần quản lý nhà nước về Tài chính – tiền tệ
... quản thuế bước tăng cường Công tác quản thuế hình thành hệ thống tổ chức thống nước bước củng cố, kiện tòan tổ chức máy quản thuế quy trình nghiệp vụ quản Trình độ cán bộ, công chức ... bộ, công chức công bộc nhân dân, chòu giám sát nhân dân, phải không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức , học tập nâng cao trình độ lực công tác để thực tốt nhiệm vụ, công vụ giao Cán bộ, công chức ... NSNN vượt dự toán nhà nước giao - Tuy nhiên, công tác quản thuế tồn tại: tính pháp quy đònh quản thuế chưa cao, dẫn đến hạn chế 10 tuân thủ pháp luật Các quy đònh quản thuế nhiều phân...
 • 12
 • 416
 • 0

71 câu hỏi ôn thi Công pháp đáp an

71 câu hỏi ôn thi Công pháp có đáp an
... tự vệ hợp pháp là: hành động công vũ trang Nếu hành vi tự vệ xảy sau hành động công vũ trang tự vệ hợp pháp, hành vi tự vệ xảy trước hành động công vũ trang tự vệ bất hợp pháp - Quyền ... hòa bình giải tranh chấp quốc tế nội dung quan trọng nguyên tắc ko can thi p vào công việc nội quốc gia khác Page 41 Câu hỏi ôn tập 67 Phân tích nguyên tắc không can thi p vào công việc nội quốc ... vực phổ cập ) * Thế can thi p vào công việc nội quốc gia khác? Việc can thi p vào công việc nội quốc gia khác thực theo cách can thi p trực tiếp can thi p gián tiếp - Can thi p trực tiếp việc...
 • 131
 • 1,053
 • 6

Bộ đề 60 câu hỏi ôn thi CÔNG PHÁP đáp án

Bộ đề 60 câu hỏi ôn thi CÔNG PHÁP có đáp án
... việc cụ thể Phương pháp công nhận - Minh thị: công nhận rõ ràng, công khai văn - Mặc thị: công nhận ngầm - Công nhận riêng lẻ công nhận tập thể Hệ pháp công nhận quốc tế - Thi t lập quan hệ ... hiệu lực văn pháp luật quốc gia công nhận lãnh thổ bên công nhận - Tạo điều kiện để án, định tòa án, trọng tài… bên công nhận giá trị lãnh thổ bên công nhận Phân tích quy phạm pháp Luật quốc ... hợp hỏa hoạn áp dụng biện pháp đảm thi n tai tai họa khác cần bảo thi hành án biện pháp bảo vệ khẩn cấp Không vào chưa Trụ sở, đồ đạc phương tiện giao đông ý người đứng đầu quan thông...
 • 76
 • 279
 • 1

100 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi công chức kèm đáp án

100 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi công chức kèm đáp án
... give me a hand?" What did she want me to do? A hand her something B help her C hold her hand D bring her something 84) Can you finish this proverb “as old as …”? A Samson B the hills C dry break ... C talk D say 86) If something is washable, it can be washed If something is edible, it can be… A carried B drunk C thrown away D eaten 87) What is a suitable reply? “I think I’ll go to see ‘Shrek ... broken 91) I don’t want to buy any of these books I’ve got _ A all B all them C everything D them all 92) This detailed map is the atlas A more useful as B more useful than C usefuller...
 • 20
 • 329
 • 1

500 CÂU HỎI VẬT LÝ 12 LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐÁP ÁN CUỐI TÀI LIỆU

500 CÂU HỎI VẬT LÝ 12 LUYỆN THI ĐẠI HỌC CÓ ĐÁP ÁN CUỐI TÀI LIỆU
... 12 13 500 CÂU TN VẬT LÝ 12 A B Nhanh dần C chậm dần D biến đổi Một vật rắn quay quanh trục cố định với vận tốc góc không đổi Khi vật rắn quay A B Nhanh dần C chậm ... 12 m i 58 Một bánh xe momen quán tính trục quay cố định quay với tốc độ 30 vòng/phút Động 12kgm bánh xe A 360,0J B 236,8J C 180,0J D 59,2J 59 1 2 đ  I  12.   59,2J HD: Động W 2 Một ... lực Vận tốc chất điểm dao động điều hòa độ lớn cực đại A li độ không B pha dao động cực đại C gia tốc độ lớn cực đại D li độ độ lớn cực đại Một vật dao động điều hòa, công thức quan hệ...
 • 97
 • 1,459
 • 0

14 Đề thi môn Tiếng Anh luyện thi công chức đáp án

14 Đề thi môn Tiếng Anh luyện thi công chức Có đáp án
... afraid / not be able / come I’m afraid I’m not able to come We / have / many things to / this week We have got many things to this week The boss / ask / me / work overtime The boss asked me to work ... parent announcing that you have arrived safely and ask them to send something to you Đáp án test I 1c 2b 5a 6d 9a 10c 13b 14a 17b 18b 3b 4c II 1b III 1d 2d 3c 4a 5c 6d 7c 8a 7c 8b 11c 12d 2b 3d ... everything/ more/ less/ traightened out/ new house/ and/ celebrate/ this/ I have/ party/ Friday/ June 2nd (I’ve got everything more or less traightened out in my new house and to celebrate this...
 • 91
 • 7,227
 • 43

Đề thi công chức đáp án

Đề thi công chức có đáp án
... quan, tổ chức thẩm quyền quy định Câu 4: Quy định quản lý cán bộ, công chức pháp lệnh cán công chức? Khen thưởng cán công chức? A Quy định quản lý cán bộ, công chức pháp lệnh cán công chức? Từ ... cán bộ, công chức quyền biệt phái cán bộ, công chức đến làm việc thời hạn quan, tổ chức khác theo yêu cầu nhiệm vụ, công vụ Cán bộ, công chức biệt phái chịu phân công công tác quan, tổ chức ... bộ, công chức; 18 11 Chỉ đạo, tổ chức giải khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức. " Câu 8: Bầu cử tuyển dụng cán bộ, công chức quy định nào? Cán công chức nghĩa vụ Nêu pháp lệnh mà cán công chức...
 • 57
 • 855
 • 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn hành vi tổ chức - ĐÁP ÁN

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn hành vi tổ chức - CÓ ĐÁP ÁN
... Hành vi 2 0Hành vi tổ chức bao gồm: a Hành vi thái độ cá nhân b Hành vi thái độ cá nhân với tập thể c Hành vi thái độ cá nhân với tổ chức d Tất 2 1Hành vi tổ chức nghiên cứu thái độ hành vi định ... 2 2Hành vi tổ chức chức năng: a Chức giải thích b Chức dự đoán c Chức kiểm soát d Tất 2 3Hành vi tổ chức mối quan hệ với môn học a Khoa học trị b Tâm lý xã hội c Nhân chủng học d Tất 2 4Hành ... hội nhập, hay nói, đoán 68Trong học thuyết công bằng, nhân vi n áp dụng dạng so sánh a Tự so sánh bên tổ chức b So sánh người khác bên tổ chức bên tổ chức c Tự so sánh bên tổ chức d Tất 69Trong...
 • 16
 • 1,412
 • 1

Bộ câu hỏi quản lý nhà nước về kinh tế (có đáp án chi tiết) - Tài liệu ôn thi công chức kho bạc nhà nước

Bộ câu hỏi quản lý nhà nước về kinh tế (có đáp án chi tiết) - Tài liệu ôn thi công chức kho bạc nhà nước
... quản nhà nớc kinh tế? Nhận xét việc thực chức nhà nớc ta Câu1 5: Khái niệm sở kinh tế, chế quản kinh tế? Đối với nhà quản kinh tế nhận thức chế kinh tế có tác dụng công tác quản Câu1 6: ... minh? Câu1 9: Nội dung định hớng XHCN cho kinh tế thị trờng nớc ta xét mặt thực thể kinh tế Câu2 0: Khái niệm công cụ quản nhà nớc kinh tế ? loại công cụ chủ yếu quản nhà nước kinh tế? Câu2 1: ... quan vấn đề công xã hội -Còn vấn đề quản lý: giúp cho nhà nước nhận nhanh chóng hành vi kinh tế doanh nhân, giúp nhà nước quản tốt doanh nghiệp 23 Câu1 4: Chức quản nhà nước kinh tế? Nhận...
 • 70
 • 604
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: 20 câu hỏi ôn thi công chức có đáp ánbộ câu hỏi và bài tập ôn thi công chức thuế 2014bộ câu hỏi ôn thi công chức và đáp án môn quản lý nhà nướcbộ câu hỏi và bài tập ôn thi công chức thuế 2014 để lại mail để lấy đáp ánphân loại câu hỏi môn hóa trong đề thi đại học có đáp ántrắc nghiệm tiếng anh thi công chức có đáp ántrắc nghiệm tin học thi công chức có đáp ántrắc nghiệm anh van thi công chức co dap antài liệu tiếng anh thi công chức có đáp áncác câu hỏi ôn thi công chức có lời giảicâu hỏi luật kho bạccâu hỏi trắc nghiệm tin học thi công chứccâu hỏi môn kiến thức chung thi công chức120 cau hoi trac nghiem tin hoc thi cong chuc 2014220 câu trắc nghiệm tin học ôn thi công chứcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học