Đồ án môn học mạng lưới cấp thoát nước

Hường dẫn thiết kế đồ án môn học mạng lưới cấp nước ppt

Hường dẫn thiết kế đồ án môn học mạng lưới cấp nước ppt
... Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) ti liệu Hớng dẫn đồ án môn học: thiết kế mạng lới cấp nớc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) Phần thứ hai: thiết kế mạng lới cấp nớc A Thiết kế mạng lới cấp nớc theo cách tiếp ... liệu Hớng dẫn đồ án môn học: thiết kế mạng lới cấp nớc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) Chi tiết hoá mạng lới mạng lới cấp nớc Đó công việc bố trí thiết bị phụ tùng nối ống toàn mạng lới ... liệu Hớng dẫn đồ án môn học: thiết kế mạng lới cấp nớc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) Mẫu khung tên (Tên đồ án) Số hiệu vẽ: Bộ môn cấp nớc (Tên vẽ) Tỉ lệ: Giáo viên hớng dẫn (Họ tên...
 • 53
 • 429
 • 1

ĐÒ án môn học MẠNG lưới cấp nước

ĐÒ án môn học MẠNG lưới cấp nước
... nóng PX nguội nghiệp % LƯỚI %NƯỚC ĐÒ ĐÒ Đ ÁN ÁN ÁN% MÔN MÔNHỌC HỌCMẠNG MẠNG LƯỚI LƯỚI CẤP NƯỚC GVHD: GVHD:NGUYỄN NGUYỄN NGUYỄNTHẾ THẾ THẾANH ANH ANH sổ % số số GVHD: số số CẤP NƯỚC CN người người ... Nước CN phân Số CN xưởng Tên xíTống số số ca sản tắm Khối làm xuất PX PX PX PX tích nghiệ công p việcĐÒĐÒ nóng nguội nóng nguội ĐÒ ÁN N ÁN MÔN MÔN MÔN MÔN HỌC HỌC HỌC HỌC MẠNG MẠNG MẠNG MẠNG ... 0.7 13 31.2 44 12.8 40 ĐÒ ÁN MÔN HỌC MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC GVHD: ANH NGUYỄN THẾ IN KẾT QUẢ EPANET( CẢ HÌNH VẼ MẠNG LƯỚI VÀ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN) 41 42 ĐÒ ÁN MÔN HỌC MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC GVHD: NGUYỄN THẾ...
 • 32
 • 75
 • 0

Đồ án: Thiết kế mạng lưới cấp thoát nước

Đồ án: Thiết kế mạng lưới cấp thoát nước
... THỦY LỰC VÀ THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN TẮC VẠCH TUYẾN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC: 1.1 Chọn sơ đồ mạng lưới cấp nước - Mạng lưới cấp nước làm nhiệm vụ vận chuyển phân phối nước đến nơi ... Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước: - Mạng lưới cấp nước phải đưa nước đến đối tượng dùng nước phạm vi thiết kế - Tổng chiều dài đường ống toàn mạng lưới phải nhỏ đảm bảo cấp nước liên tục an ... nhiệm vụ vận chuyển nước xa, đường ống nhánh làm nhiệm vụ phân phối nước đến điểm tiêu dùng nước - Mạng lưới cấp nước phận hệ thống cấp nước Giá thành xây dựng mạng lưới cấp nước thường chiếm khoảng...
 • 51
 • 267
 • 0

Đồ án thiết kế mạng lưới cấp thoát nước với các dữ kiện cho trước

Đồ án thiết kế mạng lưới cấp thoát nước với các dữ kiện cho trước
... chứa với kích thước: + H = 5m + 0,5m ( chiều cao bảo vệ) = 6,5m + L = 37,5m + B = 20m CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN THỦY LỰC VÀ THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN TẮC VẠCH TUYẾN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC: ... phối nước đến điểm tiêu dùng nước - Mạng lưới cấp nước phận hệ thống cấp nước Giá thành xây dựng mạng lưới cấp nước thường chiếm khoảng 50% - 80% giá thành toàn công trình Bởi cần nghiên cứu thiết ... cấp nước từ hai hay nhiều phía + Mạng lưới cấp nước hỗn hợp: mạng lưới thường sử dụng phổ biến bao gồm ưu điểm hai loại mạng lưới vòng cụt - Qua phân tích ưu nhược điểm ta thấy: + Mạng lưới mạng...
 • 39
 • 237
 • 0

NHIỆM VỤ - SỐ LIỆU THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC MẠNG LƯỚI CTNTN

NHIỆM VỤ - SỐ LIỆU THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC MẠNG LƯỚI CTNTN
... Thuyết minh đồ án cấp thoát nước nhà SVTH: GasTroGel, Ngọc Châu Chương Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước Chương Tính toán thiết kế hệ thống thoát nước Chương Tính toán kinh tế Chương Kết luận ... toán thiết kế hệ thống thoát nước Chương Tính toán kinh tế Chương Kết luận kiến nghị Tài liệu tham khảo 1-2 ...
 • 2
 • 513
 • 0

Tài liệu Đồ án môn học :Mạng lưới điện docx

Tài liệu Đồ án môn học :Mạng lưới điện docx
... dây mạng điện ĐỒ ÁN MƠN HỌC MẠNG LƯỚI ĐIỆN Trang 14 MĐ-6 MĐ-5 MĐ-4 MĐ-3 MĐ-2 MĐ-1 Đường dây ĐỒ ÁN MƠN HỌC MẠNG LƯỚI ĐIỆN 2.2.3 Tính tổn thất điện áp mạng điện : Để đánh giá chất lượng điện dựa ... Sơ đồ mạng điện thiết kế S2 2AC-120 50,99 ĐỒ ÁN MƠN HỌC MẠNG LƯỚI ĐIỆN Trang 49 ĐỒ ÁN MƠN HỌC MẠNG LƯỚI ĐIỆN CHƯƠNG TÍNH CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH , ĐIỆN ÁP CÁC NÚT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP TRONG MẠNG ĐIỆN ... 2.5 Phương án : Sơ đồ mạng điện phương án cho hình dưới: S1 S SVTH:Nguyễn Quang2 Hiển S3 Trang 28 ĐỒ ÁN MƠN HỌC MẠNG LƯỚI ĐIỆN Sơ đồ mạng điện phương án 2.5.1 Chọn điện áp định mức mạng điện : Dòng...
 • 73
 • 594
 • 1

Tài liệu Đồ án môn học Mạng Lưới Điện doc

Tài liệu Đồ án môn học Mạng Lưới Điện doc
... 110,41 109,524 111,29 111,885 112,24 UHi (KV) 37,8 36,96 36,66 37,258 37,46 37,576 DHBKHN Đồ án môn học mạng lới điện CHNG VI LA CHN PHNG PHP IU CHNH IN P in ỏp l mt nhng ch tiờu cht lng in nng quan ... U1qsc= 112,95KV in ỏp yờu cu trờn gúp h ỏp ca cỏc trm cỏc ch c tớnh nh sau: DHBKHN Đồ án môn học mạng lới điện UYcmax=Um+dU%Um=35+5%.35=36,75KV UYcmin=Um+dU%Um=35+0%.35=35KV UYcsc=Um+dU%Um=35+5%.35=36,75KV ... 36,75 Chn u iu chnh n=+2, ú U1tcsc=119,55KV in ỏp thc trờn gúp h ỏp ca trm DHBKHN Đồ án môn học U1tsc= mạng lới điện U '1qsc U hdm 112,95.38,5 = 119,55 =36,37(KV) U t csc lch in ỏp trờn gúp h...
 • 46
 • 1,155
 • 0

Đồ án môn học Mạng lưới điện docx

Đồ án môn học Mạng lưới điện docx
... only Đồ án môn học mạng lưới điện Phương án 1: N Phương án 2: N DHBKHN Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Đồ án môn học mạng lưới điện ... evaluation only Đồ án môn học mạng lưới điện Tổn thất có cố nặng nề là: UMAXSC%=21,916%...
 • 44
 • 200
 • 0

đồ án môn học mạng lưới điện, chương 1 pdf

đồ án môn học mạng lưới điện, chương 1 pdf
... 30 18 ,5 91 0,85 P 30 Sau bù Qb Cos 0,85 Phụ tải Phụ tải Phụ tải Phụ tải Phụ tải 32 19 ,83 0,85 32 4,342 0,9 28 14 ,873 0,85 28 1, 3 21 0,9 24 17 ,352 0,85 24 1, 173 0,866 30 18 ,5 91 0,85 30 4,0 71 0,9 ... 24 Qi(MVAR) 18 ,5 91 19,83 14 ,875 Phụ tải 28 17 ,352 Phụ tải Phụ tải 30 32 18 ,5 91 19,83 Vậy : Qi max = 10 9.067 Giả sử tổng tổn thất công suất phản kháng đ-ờng dây công suất phản kháng đ-ờng dẫn ... =19 ,83-32.0,484 =4,342(MVAR) Phụ tải : Qb3 = Q3 P3 tg =14 ,873-28.0,484 =1, 3 21( MVAR) Phụ tải 5: Qb5= Q5 P5 tg =18 ,5 913 0.0,484=4,0 71( MVAR) Phụ tải 4: Qb4 = Qb ( Qb2 + Qb3 +Qb5) =10 ,907- (1, 3 21+ ...
 • 5
 • 244
 • 0

đồ án môn học mạng lưới điện, chương 2 docx

đồ án môn học mạng lưới điện, chương 2 docx
... đ-ờng đây(Km) Kết tính toán đựơc cho bảng sau: Đoạn L(Km) P(MW) Uđm N-1 50 30 99,9 N -2 72, 11 32 104,89 N-3 80, 62 28 99,78 N-4 58,31 24 91 ,27 N-5 N-6 63 ,24 50,99 30 32 101,15 1 02, 977 70...
 • 5
 • 235
 • 0

đồ án môn học mạng lưới điện, chương 3 docx

đồ án môn học mạng lưới điện, chương 3 docx
... 197,6 33 0 N -3 80,62 28 14,8 73 83, 2 75,64 AC-70 166,4 265 N-4 58 ,31 24 17 ,35 2 77,72 70,66 AC-70 155,44 265 N-5 63, 24 30 18,591 92,6 84,2 AC-95 185,2 33 0 N-6 50,99 32 19, 83 98,8 84,18 AC-95 197,6 33 0 ... 2,58 0,46 0.44 2,58 0 ,33 0,429 2,65 0 ,33 0,429 2,65 R () X () B.10 -4 (s) 8,25 10,72 11,89 15,46 2,65 18,5 13, 4 10,4 8,41 17,74 4,16 12, 83 3,0 13, 56 3, 35 10,94 2,70 3, 82 Với mạng điện có điện áp ... toán bảng sau: Đoạn FTC R0 L đ-ờn (mm (km) ( km g dây ) ) N-1 N-2 N -3 N-4 N-5 N-6 AC95 AC95 AC70 AC70 AC95 AC95 X0 ( km ) B0.106 50 0 ,33 (s/km ) 0,429 2,65 72,11 0 ,33 0,429 2,65 80,6 58 ,3 63, 2...
 • 5
 • 124
 • 0

đồ án môn học mạng lưới điện, chương 4 potx

đồ án môn học mạng lưới điện, chương 4 potx
... 0,33 0 ,41 6 0 ,44 2 0 ,44 2 0 ,42 9 0 ,42 9 2, 74 7,57 14, 99 3,95 2,58 8,29 7,97 1,86 2,58 13 ,41 12,89 3,0 2,56 10 ,43 13,56 3,35 2,65 8 ,41 10, 94 2,7 84, 40 165,36 AC-95 AC-150 185, 24 363,8 330 0,33 0 ,42 9 X0( ... 0,33 0 ,42 9 X0( km ) b0.10-6(s/km) 2,65 R( ) 8,25 X( ) 10,725 -4 BO.10 (S) 2,65 0,21 0 ,46 0 0 ,46 0,17 0,33 0 ,41 6 0 ,44 2 0 ,44 2 0 ,40 9 0 ,42 9 2, 74 7,57 15 3,95 2,58 8,29 7,97 1,86 2,58 13 ,41 12,88 ... km ) 44 5 0,21 N -4 N-5 N-6 58,31 63, 24 50,99 24 30 32 17,35 18,591 19,83 83,2 77,72 92,62 98,70 75, 64 70,65 84, 2 89,82 AC-70 AC-70 AC-95 AC-95 166 ,4 155 ,4 185, 24 197,6 265 265 330 330 0 ,46 0 ,46 ...
 • 7
 • 168
 • 0

đồ án môn học mạng lưới điện, chương 5 pptx

đồ án môn học mạng lưới điện, chương 5 pptx
... 2, 65 11,89 15, 47 3,82 2 ,58 18 ,54 17,82 4,16 2 ,58 26,82 25, 77 1 ,5 2 ,58 19, 752 18,74 1,09 2, 65 20,86 27,13 1,67 2, 65 8,41 10,94 2,7 0,429 X0( km ) b0.10-6(s/km) 2, 65 R( ) 8, 25 X( ) 10,7 25 -4 ... S 45= S4-S5 =(27,04 26,96) + j(18, 35- 17 ,59 ) S 45= 0,08+j 0,76 Vậy điểm phân chia cs mạng lớn Từ kết tính đ-ợc diện áp đoạn mạch mạng nh- sau: Đoạn N-1 N-2 N-3 N-4 4 -5 L(Km) 50 72,11 80,62 58 ,31 ... 64.20,86 35, 943.27,13 24.19 ,52 17, 352 .18,74 100 = 25, 65% 100 Đối với đoạn mạch hở tính t-ơng tự nh- ph-ơng án 1, kết tính toán có bảng sau: Đoạn N-1 N-2 3,69 USC% 7,38 2 ,53 5, 07 U% N-3 N- 45 6,47...
 • 5
 • 216
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thiết kế mạng lưới cấp thoát nướcđồ án môn học mạng lưới điệnđồ án mạng lưới cấp thoát nướcđồ án quy hoạch thiết kế mạng lưới cấp thoát nước trên 200 hađồ án môn học mạng máy tínhđồ án môn học mạng điệnmạng lưới cấp thoát nước đô thịđồ án môn học 2 cung cấp điệnsơ đồ mạng lưới cấp thoát nướcđồ án thiết kế mạng lưới cấp nướcđồ án tốt nghiệp mạng lưới cấp nướcđồ án thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu dân cư phường cát lái quận 2 thành phố hồ chí minhtra thủy lực mạng lưới cấp thoát nước lâm minh triết nguyễn phước dân nguyễn thanh hùng nhà xuất bản đại học quốc gia tp hcm 2003thiết kế mạng lưới cấp thoát nướctính toán mạng lưới cấp thoát nước20170808 BCTC CtyMe 6T2017(da soat xet)20170808 BCTC HopNhat 6T2017(da soat xet)Hướng dẫn các bước để tạo mục lục tự động trong word 2007TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Thong bao | Cac khoan vay tu ngay 31 07 2017 den ngay 24 09 2017 []TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Thong bao | Thong bao phat hanh co phieu tra co tucdon de nghi xac nhantb tamngung bkpay khtchttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anWU9jOU9GRnFMbkEChi n l c c nh tranh nghi n c u t nh hu ng t i kh ch s n Guoman H n iTh c tr ng v m t s gi i ph p nh m n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng nh c ng nghi p t t i Vi t Nam trong qu tr nh gia nh p t ch c th ng m i th gi i WTOTh c tr ng v n ng l c c nh tranh v t nh h nh u t n ng cao kh n ng c nh tranh c a T ng c ng ty th p Vi t NamTh c tr ng v s c c nh tranh s n ph m may m c c a C ng ty May Xu t Kh uhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMC01NDd6OHNyUlEĐề thi HSG mẫuDE HSG HUYEN MO CAY-BTCác dạng bài rút gọn Toán 12bai tap nito va hop chatbài tập ôn kiêm tra sinh học lơp 10ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK 1 HOÁ 11 (TL)Đề Cương Hóa 8