Câu hỏi trắc nghiệm môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, có đáp án

20 đề thi trắc nghiệm môn vật lý luyện thi Đại học đáp án

20 đề thi trắc nghiệm môn vật lý luyện thi Đại học có đáp án
... downloaded 60735.pdf at Sat Aug 25 11:43:51 ICT 201 2 WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 127.0.0.1 downloaded 60735.pdf at Sat Aug 25 11:43:51 ICT 201 2 WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM ... WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 127.0.0.1 downloaded 60735.pdf at Sat Aug 25 11:43:51 ICT 201 2 WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM...
 • 261
 • 751
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm môn chủ nghĩa hội khoa học

Câu hỏi trắc nghiệm môn chủ nghĩa xã hội khoa học
... thái kinh tế - hội cộng sản chủ nghóa d Là quy luật kinh tế - trò - hội hình thái kinh tế - hội cộng sản chủ nghóa 15 Quan niệm chung chủ nghóa hội chủ nghóa hội khoa học gì? a Là ... phận)? a Vì chủ nghóa hội khoa học phát vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản b Vì chủ nghóa hội khoa học dựa vào triết học, kinh tế trò Mác để lý giải tính tất yếu lòch sử Cách mạng hội chủ nghóa ... mạng hội nước coi mốc mở đầu thời đại độ từ chủ nghóa tư lên chủ nghóa hội a Cách mạng hội nước Trung Quốc b Cách mạng hội nước Pháp c Cách mạng hội nước Nga d Cách mạng hội...
 • 16
 • 1,433
 • 13

Ôn thi môn chủ nghĩa hội khoa học đáp án

Ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học có đáp án
... nguyên tắc hội hội chủ nghĩa thực Thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Cách mạng hội chủ nghĩa Tháng Mười (Nga) năm 1917 mở với nội dung xóa bỏ giai cấp tư sản chế độ tư chủ nghĩa, thi t lập ... chủ nghĩa hội thực mô hình xô viết nước đông Âu Liênxô 4) Giai đoạn giai đoạn thoái trào chủ nghĩa hội thực Tính tất yếu thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Để chuyển từ hội lên hội ... độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa hội Đặc điểm bật thời kỳ tồn yếu tố hội tư với yếu tố hội hội chủ nghĩa; chúng tồn đấu tranh với trọng lĩnh vực đời sống hội Đối với nước tư trình...
 • 45
 • 9,314
 • 18

Đề cương môn Chủ Nghĩa Hội Khoa Học đáp án

Đề cương môn Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học có đáp án
... Vấn đề : Đồng chí phân tích chất dân chủ hội chủ nghĩa việc đổi hệ thống trị, thể dân chủ hoá đời sống hội nước ta Bài làm Vấn đề hệ thống trị dân chủ hội chủ nghĩa nội dung chủ nghĩa ... triển kinh tế - hội nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa hội Hệ thống trị hội hội chủ nghĩa gồm ba phận cấu thành: Đảng Cộng sản, Nhà nước hội chủ nghĩa, tổ chức trị - hội nhân dân ... - hội nhằm phát triển hội Nó chế bảo đảm quyền làm chủ 22 nhân dân lĩnh vực đời sống hội Hệ thống trị chủ nghĩa hội tổng hợp tổ chức: Nhà nước hội chủ nghĩa tổ chức trị - hội...
 • 46
 • 455
 • 2

Ôn thi môn chủ nghĩa hội khoa học đáp án

Ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học có đáp án
... hình thái kinh tế - hội chủ nghĩa sang hình thái kinh tế - hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu hội hội chủ nghĩa Đó bước nhảy vọt vĩ đại q trình phát triển hội lồi người CMXHCN ... độ kinh tế phát triển sở chế độ cơng hữu tư liệu sản xuất chủ yếu, loại bỏ đối kháng giai cấp, xố bỏ áp bóc lột, phát triển dân chủ hội chủ nghĩa cơng hội, xây dựng văn hố hội chủ nghĩa ... thức thông qua Cương lónh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên Chủ nghóa hội Cương lónh khẳng đònh kiên trì theo đường hội chủ nghóa Đảng nhân dân ta Đảng ta xác đònh rõ hội hội chủ nghóa...
 • 30
 • 260
 • 0

đề Cương ôn thi môn triết học + chủ nghĩa hội khoa học ( đáp án)

đề Cương ôn thi môn triết học + chủ nghĩa xã hội khoa học ( có đáp án)
... lên chủ nghĩa hội? Câu 17 Trình bày đặc trưng chủ nghĩa hội? Câu 18 Quan niệm chủ nghĩa Mác – Lênin dân chủ đặc trưng dân chủ hội chủ nghĩa? Câu 19: Tôn giáo ? Tại tiến trình xây dựng chủ ... lớn lịch sử + Trong lịch sử chủ nghĩa tâm hai hình thức chủ nghĩa tâm khách quan chủ nghĩa tâm chủ quan + Đối lập với chủ nghĩa tâm, chủ nghĩa vật nguồn gốc từ phát triển khoa học thực tiễn, ... độ hội tạo cách tổ chức lao động kỷ luật lao động - Thứ tư, hội hội chủ nghĩa chế độ hội thực nguyên tắc phân phối theo lao động, coi nguyên tắc - Thứ năm, hội hội chủ nghĩa xã...
 • 26
 • 350
 • 0

120 câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn vật lý PHẦN SÓNG điện từ ĐÁP ÁN

120 câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn vật lý PHẦN SÓNG điện từ CÓ ĐÁP ÁN
... x v khỳc x D bc súng A: D 103 25 Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L = (H) Để tần số dao động điện từ mạch 1000Hz điện dung C tụ điện phải giá trị A 10 ( H ) B 10 ( H ) C 10 ( H ) D ... tr khỏc A: C 27 Một mạch dao động điện từ LC L = 0,1( H ) C = 10 àF Tại thời điểm cờng độ dòng điện qua cuộn cảm 0,03(A) hiệu điện hai tụ 4V Cờng độ dòng điện cực đại mạch A 5.102 ( A) B 0,03 ... mt t in c nh Co v mt t xoay C x T xoay cú in dung bin thiờn t 10(pF) n 250(pF) gúc xoay t 0 n 1200 Nh vy mch thu c súng in t cú bc súng nm khong t 10m n 30m thu c súng cú bc súng 20m thỡ gúc...
 • 21
 • 256
 • 0

TUYỂN TẬP 163 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ( CỰC HAY, ĐÁP ÁN)

TUYỂN TẬP 163 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ( CỰC HAY, CÓ ĐÁP ÁN)
... nửa đầu năm 1996 tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) ... Việc chuyển từ loại tiền tệ giá trị thực (Commodities money) sang tiền quy ước (fiat money) xem bớc phát triển lịch sử tiền tệ vì: a) Tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ b) Tăng cường khả ... dạng: a) Tài sản phi tài tài sản tài b) Tài sản tài bất động sản c) Vàng, ngoại tệ mạnh vật cổ quý d) Vàng, ngoại tệ mạnh đồng Việt Nam e) Không phải dạng 161 Theo nhà kinh tế học “Lượng cầu tài...
 • 35
 • 169
 • 0

Câu Hỏi Chủ Nghĩa Hội Khoa Học (Có Đáp Án)

Câu Hỏi Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (Có Đáp Án)
... - Uyn, học thuyết tế bào Những thành tựu cung cấp sở luận chứng khoa học để nhận thức cách khách quan, khoa học vấn đề đời sống hội - Về khoa học hội: Đó thành tựu vĩ đại triết học cổ điển ... trí CNXH khoa học: CNXH khoa học ba phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin, gắn liền cách hữu với triết học kinh tế trị Mác xít, CNXH khoa học tiếp tục cách lôgic triết học kinh tế trị học, thể ... khoa học + CNXH không tởng đợc xây dựng chủ yếu từ ớc mơ, từ lòng hân đạo nhà t tởng tiến đơng thời từ thực tiễn khoa học Còn CNXH khao học đợc xây dựng khoa học, là: điều kiện kinh tế - hội...
 • 82
 • 499
 • 0

Trắc nghiệm môn Chính sách thương mại quốc tế đáp án

Trắc nghiệm môn Chính sách thương mại quốc tế có đáp án
... a Không mậu dịch quốc gia ko nhu cầu trao đổi b Không mậu dịch quốc gia ko xác định đc lợi so sánh c Vẫn hiệu lực quốc gia nhờ vào tính hiệu theo quy mô ... nhóm hàng công nghiệp thủ công mỹ nghệ d a,b,c sai sách quản lý xuất bao gồm a sách quản lý nguồn hàng b sách hỗ trợ tài chính, tín dụng c sách hoàn thiện thể chế xúc tiến TM d a,b,c sai 10.việc ... sẽ: a Đánh thuế chống bán phá giá b Đánh thuế đối kháng c d 21 Cấm nhập Cấp hạn nghạch NK cao Biện pháp Mỹ dùng đề kiểm soát hàng NK thời gian định là: a b Hạn ngạch c Đưa tiêu chuẩn đánh giá...
 • 13
 • 7,348
 • 147

trac nghiem mon chinh sach thuong mai quoc te co dap an

trac nghiem mon chinh sach thuong mai quoc te co dap an
... tăng sức XK sang thị trường Mỹ nên tham gia vào chuỗi sản xuất kinh doanh của: a b Các công ty xuyên quốc gia c Các công ty liên doanh d 24 Các công ty quốc gia Các công ty quốc doanh Thị trường ... Nam Á là: a Pakistan b Băngladet c Iran d ấn độ 28.vấn đề trọng yếu kinh tế thị trường là: a chất lượng SP b tìm kiếm thị trường c đa dạng hóa sp d cạnh tranh 29.công cụ quan trọng để chiếm lĩnh ... XK bao gồm a b Chính sách, biện pháp liên quan đến thể chế, tổ chức c Biện pháp thuế quan, biện pháp phi thuế quan d 34 Chính sách, biện pháp liên quan đến tổ chức nguồn hàng Khác Cơ cấu XK nước...
 • 13
 • 2,765
 • 65

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn phân tích tài chính Doanh Nghiệp đáp án

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn phân tích tài chính Doanh Nghiệp có đáp án
... nớc, đối thủ cạnh tranh *Tất đối tợng Câu 60: Để phân tích tình hính TCDN doanh nghiệp, ngời ta phân tích nội dung chủ yếu nào? Phân tích đánh giá thực trang tình hình tài Phân tích tình hình tổ ... vốn Phân tích đánh giá kết việc quản lý sử dụng vốn *Tất nội dung Câu 61:Để phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài DN cần phải phân tích nội dụng nào: Phân tích cấu vốn nguồn vốn Phân tích ... 37: Các nội dung chủ yếu tiến hành phân tích kết hoạt động kinh doanh Phân tích đánh giá khái quát kết HĐKD Phân tích tiêu lợi nhuận bán hàng Phân tích kết kinh doanh thông qua tỷ lệ *Tất nội dung...
 • 14
 • 480
 • 0

trắc nghiệm môn công nghệ chế biến dầu nhờn đáp án

trắc nghiệm môn công nghệ chế biến dầu nhờn có đáp án
... nhiệt độ làm việc lớn dùng dầu nhờn tính chất số độ nhớt cao 44 Dầu gốc số độ nhớt cao dầu 30 VI >81 45 Khi tính số độ nhớt dựa vào dầu nhớt động học dầu nhớt nhiệt độ 40-100oC 46 ... biệt dầu độ nhớt cao Không áp dụng cho nguyên liệu dầu cặn 37 Để xác định độ nhớt dầu nhờn -18oC dùng phương pháp đo độ nhớt nào: Độ nhớt động học 38 Độ nhớt dầu nhờn định đến: Độ dày màng dầu ... độ đông đặc dầu nhờn: Parafin 52 Trong thành phần dầu cắt kim loại phụ gia không cần thiết phải đưa vào dầu nhờn Phụ gia khử mũ 53 Dầu nhờn dùng cho mùa đông SEA 20w 54 Các phân đoạn dầu gốc trung...
 • 6
 • 1,268
 • 22

trắc nghiệm môn công nghệ chế biến dầu nhờn đáp án

trắc nghiệm môn công nghệ chế biến dầu nhờn có đáp án
... nhiệt độ làm việc lớn dùng dầu nhờn tính chất a số độ nhớt cao b số độ nhớt thấp c khả chống oxy hóa 41 d khả chống mài mòn cao 48 Dầu gốc số độ nhớt cao dầu a VI >85 b VI>50 c VI>75 ... ý 43 Phân loại dầu gốc theo tiêu chuẩn API, dầu gốc nhóm dầu hàm lượng lưu huỳnh a >0,03 b = 90% 62 Phụ gia chống oxy hóa cho dầu nhờn: 2,6 –đi- tert-buty-4-...
 • 12
 • 2,946
 • 3

trắc nghiệm môn công nghệ chế biến dầu nhờn đáp án và nội dung ôn tập bám sát đề thi

trắc nghiệm môn công nghệ chế biến dầu nhờn có đáp án và nội dung ôn tập bám sát đề thi
... vệ động dầu nhờn - Độ kiềm dầu nhờn giảm dần tr.nh sử dụng - Nếu độ kiềm dầu nhờn không c.n th dầu nhờn không c.n khả bảo vệ động - Đôi dùng để kiểm tra chất lượng dầu nhờn - BN dầu nhờn tương ... oxy hóa không cần thi t trọng Công nghệ hydrocracking tạo dầu gốc số độ nhớt cao 140, loại dầu số độ nhớt cao (VHVI) siêu cao (SHVI) hay c.n gọi dầu gốc bán tổng hợp Dầu gốc bán tổng hợp ... D2893 CÁC Ư · Tránh tiếp xúc mẫu với không khí hay ẩm ướt · Khó đánh giá thuộc tính chống gỉ dầu bôi trơn · Phép thử cho kết lặp lại cao PHA CHẾ DẦU NHỜN Pha chế dầu nhờn: Dầu nhờn thị trường:...
 • 35
 • 423
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn quản lý hành chính nhà nước có đáp ánđề thi trắc nghiệm môn phân tích báo cáo tài chính có đáp ántrắc nghiệm môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại co dap ancâu hỏi triết học có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn chủ nghĩa mác lênincác câu hỏi trắc nghiệm môn chủ nghĩa mác lêninnhững câu hỏi trắc nghiệm môn chủ nghĩa máccâu hỏi trắc nghiệm môn chủ nghĩa máclênincau hỏi và đáp án trắc nghiệm môn chủ nghĩa mac leninnhung cau hoi trac nghiem mon chu nghia mac lenintrắc nghiệm về chủ nghĩa xã hội khoa họcđề thi trắc nghiệm môn chủ nghĩa mác lênintrac nghiem mon chu nghia mac leninbai tap trac nghiem mon chu nghia mac leninCalculus 10th edition anton test bankCalculus for scientists and engineers 1st edition briggs test bankCalculus for scientists and engineers early transcendentals 1st edition briggs test bankCalculus multivariable 6th edition hughes hallett test bankCAC BT VE PHEP CHIA CO DUĐỀ TOÁN 1DE GIAO LUU HSG LOP 5DE GIAO LUU TOAN TUOI THOTim ước và tính ướcA history of the worlds religions 13th edition noss test bankBAI TAP ON HE MON TOAN 4(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KC357bai tap chuyen de tap hopbai tap tim chu so tan cung15 DE LUYEN THI HSGChuyên đề 1 tập hợpchuyen de cac bai toan ve su chia het cua so nguyenchuyên đề hỗn số số thập phân phần trămde cuong on tap he mon toan lop 6Chuyên đề trung điểm đoạn thẳng