đề thi thử môn lí hay

Đề thi thử môn Lần 3 THPT chuyên Nguyễn HUệ - Cực hay

Đề thi thử môn lí Lần 3 THPT chuyên Nguyễn HUệ - Cực hay
... )(V) cường độ dòng điện mạch i  3sin(100t  )(A) Hai phần tử 3 : A L  B L  H, R  30  H, R  30 3 10 3 3 10 10 3 C C  D C  F, R  30 3 F, R  30 3 3 Câu 44: Chọn phát biểu sai tia ... quang điện Cho h = 6,625.10 -3 4 Js ̃ c = 3. 108m/s, e = 1,6.1 0-1 9C A 0 ,37 5% B 0,550% C 0,650% D 0,425% Câu 37 : Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, với kim loại làm catốt, thay đổi bước sóng xạ chiếu ... thời 197 79 55 25 Trang 2/6 - đề thi 132 tăng chiều dài lắc thêm đoạn 7,9cm thi t lập điện trường có đường sức thẳng đứng dao động điều hòa chu kì dao động lắc không thay đổi Tính độ lớn cường...
 • 6
 • 134
 • 3

Tổng hợp các đề thi thử môn toán hay và khó ppt

Tổng hợp các đề thi thử môn toán hay và khó ppt
... - - =0 n n C n 1  C n   2 An Ebook4Me.Net 42  Phần : CÁC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐỀ 37 ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002 - MÔN TOÁN KHỐI A (Thời gian làm 180 phút) Câu I : (ĐH : 2,5 điểm; CĐ : ... 7, x = ĐỀ 38 ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002 - MÔN TOÁN KHỐI B (Thời gian làm 180 phút) Câu I : (ĐH : 2,0 điểm; CĐ : 2,5 điểm) Cho hàm số: y = mx4 + (m2 – 9)x2 + 10 (m tham số) (1) 1) Khảo sát biến thi n ... = Câu II : 1) x  – ĐỀ 40 ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2003 - MÔN TOÁN KHỐI A (Thời gian làm 180 phút) Câu I : (2 điểm) Cho hàm số: y mx  x  m x 1 (1) (m tham số) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò hàm số...
 • 66
 • 368
 • 0

de thi thu mon toan hay co dap an

de thi thu mon toan hay co dap an
... trỡnhlnggiỏc: 4cos4 x cos3 x 2 iukin:sin2x 0.Pt sin x+ =21- 2sin x 5sin x+ ( ) - 2= 4sin xcosx sinx cos x 2 -2 =0 cot x2cot x+3=0 (cotx+1)(cot x3cotx+3)= 5+ sin x sin x p p cotx=ư1(Vcot x cotx+3>0) ... =0(chiachaivchoy) thayvopt(2)tacnghimx= =ư2 x- 2y =ư2. ợ x = 9y + 2y x-2 y y =3hoc x-2 y y2 24 ,y= 9 thayvopt(2)tacnghim:x=12,y=ư 2. ợ x = 4y + 2y Vyhcúhainghim(xy)=(12ư2),( ). 2. Giiphng trỡnhlnggiỏc: 4cos4 ... HHM ^ AB,HN ^ ACth é SMH= é SNH= a ị D SHM= D SHN ị HM=HN h a = a tan a.Vythtớchkhichúpl:VS.ABC = SH.SABC = ị SH=HM.tan a = 3 a tana 16 ị HltrungimcaBC(vtamgicABCu) ị HM= Cõu4.1.Tỡmnghimphc: Tacú...
 • 4
 • 248
 • 1

đề thi thử môn 2015 của chuyên thăng long

đề thi thử môn lí 2015 của chuyên thăng long
... hòa với chu kỳ T tần số f: A Cơ biến thi n tuần hoàn với tần số f /  2f B Động biến thi n tuần hoàn với tần số f /  2f C Tổng động số không đổi D Thế biến thi n tuần hoàn với chu kỳ T /  T Câu ... (ID:89066) Một vật dao động điều hòa với phương trình: x  6cos  4t    cm  Thời điểm thứ  2015 vật có động là: A 251,75(s) B 251,8125(s) C 251,875(s) D 251,9375(s) Câu 17 (ID:89067) Chọn ... điện có điện dung C  0,6  H  mắc nối tiếp với tụ  100  F Điện áp hai đầu đoạn mạch biến thi n điều hòa với tần số 50Hz Tổng  trở đoạn mạch là: A 50  B 40  C 60  D 45  Câu 43 (ID:89093)...
 • 11
 • 172
 • 1

đề thi thử môn tóan hay

đề thi thử môn tóan hay
... Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 11 ĐỀ MEGABOOK SỐ MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y  2x  x1 (C) a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm ... Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi     (Chuyên Khoa Học Tự Nhiên-Hà Nội lần 3) Trang 10 ĐỀ MEGABOOK SỐ MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) Cho hàm số ... Từ số phức z : Thay z  a  b i vào phương trình z   i  Tìm mối quan hệ phần thực phần ảo Vậy tập hợp điểm 2 M Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang - Đặt w  x  y i , thay lại biểu thức...
 • 30
 • 197
 • 0

đề thi thử môn toán hay

đề thi thử môn toán hay
... Nguyễn Khắc Hưởng - THPT Quế Võ số - http://nguyenkhachuong.tk HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI THỬ QG LẦN THỨ II NĂM 2015 TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA (Đáp án-thang ... 0,25 Hay   30 Gọi D hình chiếu vuông góc A BC N trung điểm cạnh AB Khi đó: tứ giác BDEA nội tiếp đường tròn đường kính AB ngũ giác BNIEM nội tiếp đường tròn đường kính BI nên: ̂ ̂ ̂ ̂ Hay NM ... Số phần tử không gian mẫu n  C40 Gọi A biến cố “ học sinh chọn có học sinh chọn môn Vật lí học sinh chọn môn Hóa học” 2 1 1 Số phần tử biến cố A nA  C10 C20  C10 C20  C20 C10 C10 Vậy xác...
 • 5
 • 147
 • 0

Đề thi thử môn Toán hay cho THPT

Đề thi thử môn Toán hay cho THPT
... OC = a Tính độ dài đường cao OH diện tích tam ABC ĐỀ Bài : Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 3mx + 3m + a) Tìm m để hàm số có cực trò b) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò (C) hàm số m = c) Dùng đồ thò (C) ... ứng Bài : Cho hình trụ có bán kính đáy a chiều cao a a) Tính diện tích xung quanh hình trụ thể tích khối trụ tương ứng b) Tính thể tích khối lăng trụ tam giác nội tiếp khối trụ ĐỀ Bài : Cho hàm ... 4: Cho hình nón có bán kính đáy a chiều cao a a) Tính diện tích xung quanh hình nón thể tích khối nón tương ứng b) Một thi t diện qua đỉnh hình nón cách tâm đáy khoảng a/2.Tính diện tích thi t...
 • 4
 • 174
 • 0

Đề thi thử môn chuyên Vinh 2015 lần cuối

Đề thi thử môn lí chuyên Vinh 2015 lần cuối
... đại vật vị trí cân D lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân Trang 2/4 - Mã đề thi 199 Câu 25: Cho đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L, đoạn mạch X tụ điện ... 10) B trung bình (số khối: 50 < A < 70) C nặng (số khối: A > 200) D có số khối Trang 3/4 - Mã đề thi 199 Câu 38: Chiếu chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm hai thành phần đơn sắc màu ... có tần số A 50 Hz B 3000 Hz C Hz D 30 Hz - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 199 ...
 • 4
 • 207
 • 0

Đề thi thử môn lần 2 - Nguyễn Quang Diêu môn vật lý

Đề thi thử môn lí lần 2 - Nguyễn Quang Diêu môn vật lý
... Minh Thượng - Kiên giang - 31 32 A C 41 42 B C Trang - - https://www.facebook.com/tranvanhau.thuvienvaly 10 D C B B B D B A 13 14 15 16 17 18 19 20 D D A A B B B B 23 24 25 26 27 28 29 30 D C A ... xạ) A 11 ,22 phút B 17 ,23 phút C 9, 12 phút D 18,38 phút Word hóa: Trần Văn Hậu - THPT U Minh Thượng - Kiên giang - Trang - - https://www.facebook.com/tranvanhau.thuvienvaly Câu 26 Một vật dao động ... thức: E n = -1 3,6/n2 (eV) với n số nguyên A Không hấp thụ phôtôn B Hấp thụ photon C Hấp thụ photon D Chỉ hấp thụ photon - HẾT -1 D B 11 12 B A 21 22 D D Word hóa: Trần Văn Hậu - THPT U...
 • 5
 • 153
 • 0

Bộ Đề Thi Thử môn Toán hay và chuẩn cấu trúc BDG 2016 có đáp án chi tiết

Bộ Đề Thi Thử môn Toán hay và chuẩn cấu trúc BDG 2016 có đáp án chi tiết
... Facebook ễN THI H TON - ANH: facebook.com/groups/onthidhtoananhvan et DeThiThu.Net - Thi Th i H c - THPT Qu c Gia - Ti Li u ễn Thi. C p nh t m i ngy!! P Nư THANG IM THI THư Kí THI THPT QUC ... CmnthyQuangTP(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009513871533)óchias n www.laisac.page.tl DeThiThu.Net - Thi Th i Hc - THPT Quc Gia - Ti Liu ễn Thi. Cp nht mi ngy! THI TH THPT QUC GIA NM 2015 L N Mụn: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian ... -1) = www.DeThiThu.Net 0,25 0,25 Tham gia ngay! Group Facebook ễN THI H TON - ANH: facebook.com/groups/onthidhtoananhvan DeThiThu.Net - Thi Th i H c - THPT Qu c Gia - Ti Li u ễn Thi. C p nh t...
 • 55
 • 268
 • 0

Đề và giải chi tiết đề thi thử môn thpt lê lợi THANH hóa

Đề và giải chi tiết đề thi thử môn lí thpt lê lợi  THANH hóa
... 50 B PHẠM VĂN NGUYỆN LÊ LỢI – THANH HÓA lần Email: phamvannguyen1988@hotmail.com LÊ LỢI – THANH HÓA lần Giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý trường thpt GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn A Câu Chọn ... phamvannguyen1988@hotmail.com Giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý trường thpt LÊ LỢI – THANH HÓA lần Câu 47: Đặt điện áp xoay chi u có giá trị hiệu dụng U = 120 V, tần số f thay đổi vào hai đầu đoạn ... Giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý trường thpt LÊ LỢI – THANH HÓA lần Câu 13: Mạch điện xoay chi u gồm RLC mắc nối tiếp, có R = 30 Ω, Z C...
 • 14
 • 364
 • 0

Xem thêm