Cây xoài ở việt nam

Bao cáo đề dẫn: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển cây mía Việt Nam những năm qua

 Bao cáo đề dẫn: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển cây mía ở Việt Nam những năm qua
... Sugarcane and Cashew crop, HCM City, 15/02/2011 15/02/2011 Phần 2: Định hướng giải pháp phát triển mía đường Việt Nam Hội thảo phát triển Mía Điều, Tp Hồ Chí Minh, 15/02/2011 thả phá triể Mí Điề Hồ ... lượng mía hạn chế nên tỷ lệ mía/ đường Việt Nam tương đối cao Nếu so với Australia Việt Nam cần lượng mía gấp đôi để sản xuất đường Đồng thời, tỷ lệ mía/ đường Việt Nam cho thấy phụ thuộc vào quy ... 20 07 20 08 20 09 Diện tích mía giới (triệu ha) Việt Nam (10.000 ha) 35,000 Diện tích mía Thế giới (triệu ha) Diện tích mía Việt Nam (10.000 ha) Hội thảo phát triển Mía Điều, Tp Hồ Chí Minh, 15/02/2011...
 • 24
 • 1,424
 • 0

Cải thiện giống và quản lý giống cây rừng Việt Nam

Cải thiện giống và quản lý giống cây rừng ở Việt Nam
... 70 Nhiễm vi khuẩn NK Làm cỏ Làm cỏ 60 P 50 NK 40 Làm cỏ 30 Cải thiện giống P 20 10 Cải thiện giống Làm cỏ Cải thiện giống Cải thiện giống Năm Năm Năm Năm Tuổi S tham gia tng i ca ci thin ging ... hoa ó c a vo Sỏch Vit Nam (B Khoa hc Cụng ngh v Mụi trng, 1996) nh mt loi cõy cn c bo tn Lỏt hoa cú phõn b t nhiờn mt s nc vựng Nam ỏ v ụng Nam ỏ nh nam Trung Quc, Vit Nam, Lo, Thỏi Lan, Myanmar, ... tnh Nam B - E camaldulensis - cỏc xut x v Laura River, Katherin, Kennedy River, Morehead River v Gibb River cho vựng Nam Trung B v ụng Nam B - E brassiana - xut x Jackey Jackey cho cỏc tnh Nam...
 • 141
 • 463
 • 1

Cải thiện giống và quản lí giống cây rừng Việt Nam

Cải thiện giống và quản lí giống cây rừng ở Việt Nam
... 70 Nhiễm vi khuẩn NK Làm cỏ Làm cỏ 60 P 50 NK 40 Làm cỏ 30 Cải thiện giống P 20 10 Cải thiện giống Làm cỏ Cải thiện giống Cải thiện giống Năm Năm Năm Năm Tuổi S tham gia tng i ca ci thin ging ... hoa ó c a vo Sỏch Vit Nam (B Khoa hc Cụng ngh v Mụi trng, 1996) nh mt loi cõy cn c bo tn Lỏt hoa cú phõn b t nhiờn mt s nc vựng Nam ỏ v ụng Nam ỏ nh nam Trung Quc, Vit Nam, Lo, Thỏi Lan, Myanmar, ... tnh Nam B - E camaldulensis - cỏc xut x v Laura River, Katherin, Kennedy River, Morehead River v Gibb River cho vựng Nam Trung B v ụng Nam B - E brassiana - xut x Jackey Jackey cho cỏc tnh Nam...
 • 141
 • 360
 • 0

Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển cây mía Việt Nam

Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển cây mía ở Việt Nam
... lượng mía hạn chế nên tỷ lệ mía/ đường Việt Nam tương đối cao Nếu so với Australia Việt Nam cần lượng mía gấp đôi để sản xuất đường Đồng thời, tỷ lệ mía/ đường Việt Nam cho thấy phụ thuộc vào quy ... 20 07 20 08 20 09 Diện tích mía giới (triệu ha) Việt Nam (10.000 ha) 35,000 Diện tích mía Thế giới (triệu ha) Diện tích mía Việt Nam (10.000 ha) Hội thảo phát triển Mía Điều, Tp Hồ Chí Minh, 15/02/2011 ... đường), đầu vào tiền đề phát triển nhiều ngành công nghiệp khác cồn, bia, rượu, nước giải khát, bánh kẹo, chế biến thực phẩm, ván ép, phân bón, chất đốt, phát điện,… Hội thảo phát triển Mía Điều,...
 • 24
 • 580
 • 0

Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 13 CẢI THIỆN GIỐNG VÀ QUẢN Lí GIỐNG CÂY RỪNG VIỆT NAM Phần 2

Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 13 CẢI THIỆN GIỐNG VÀ QUẢN Lí GIỐNG CÂY RỪNG Ở VIỆT NAM Phần 2
... 369 27 2 98 8 12 4 72 99 1406 635 170 745 495 149 136 2 638 151 8 82 5 62 161 1983 915 22 9 20 24 771 20 0 904 478 21 3 566 29 0 108 7000* 1850 29 0 10.361** 22 56 305 11.178*** 25 82 395 Lecomte (1905-19 52) ... 108 20 0 Cát Bà 745 495 149 350 26 5 Cát Tiên 136 2 638 151 310 440 Côn Đảo 8 82 5 62 161 165 371 Cúc Phương 1983 915 22 9 x x Hoàng Liên 20 24 771 20 0 428 123 Pù Mát 1165 x x x x 10 Tam Đảo 904 478 21 3 ... Đảo 904 478 21 3 x x 11 Tràm Chim 130 x x x x 12 Yokdon Việt Nam 108 29 0 305 395 22 7 3800 116 566 29 0 7000* 1850 10.361** 22 56 11.178*** 25 82 * Lecomte (1905-19 52) cho thực vật có mạch ** Phan...
 • 20
 • 562
 • 0

Tài liệu Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 13 CẢI THIỆN GIỐNG VÀ QUẢN Lí GIỐNG CÂY RỪNG VIỆT NAM Phần 3 pptx

Tài liệu Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 13 CẢI THIỆN GIỐNG VÀ QUẢN Lí GIỐNG CÂY RỪNG Ở VIỆT NAM Phần 3 pptx
... xác định: 24 lâm phần, 1.289,6 (chiếm 13% số lượng nguồn giống 18 ,3% diện tích) 1 03 - Lâm phần tuyển chọn: 27 lâm phần, 8 13, 7 (chiếm 14,6% số lượng nguồn giống 11,4% diện tích) - Rừng giống chuyển ... nguồn giống Theo phân loại tạm thời Công ty giống lâm nghiệp trung ương có loại nguồn giống lâm phần xác định, lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hóa, rừng giống vườn giống (bảng 4.5) - Lâm phần ... 14,6 8 13, 7 11,4 Rừng giống chuyển hóa (RGCH) 82 44 ,3 4.618,75 65,0 Rừng giống (RG) 25 13, 5 215,2 3, 0 Vườn giống (VG) 27 14,6 169,7 2 ,3 5.1 Vườn giống vô tính (VGVT) 18 9,8 1 23, 7 1,7 5.2 Vườn giống...
 • 42
 • 419
 • 0

Tài liệu Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 13 CẢI THIỆN GIỐNG VÀ QUẢN Lí GIỐNG CÂY RỪNG VIỆT NAM Phần 1 pdf

Tài liệu Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 13 CẢI THIỆN GIỐNG VÀ QUẢN Lí GIỐNG CÂY RỪNG Ở VIỆT NAM Phần 1 pdf
... Qld 10 ,5 10 ,3 10 ,3 10 ,3 10 ,1 10,0 9,6 9,6 9,5 20 ,1 15,2 23,2 20,5 17 ,7 17 ,2 21, 9 20,6 17 ,7 12 ,7 11 ,6 11 ,6 11 ,3 11 ,0 11 ,0 10 ,9 10 ,8 10 ,7 17 ,9 13 , 3 14 ,3 20,4 15 ,2 11 ,6 15 ,3 10 ,6 9,0 13 6 ,3 11 9,2 10 8,2 ... Kannunah Tas v% v% v% 13 , 5 13 , 6 12 ,3 12 ,6 12 ,5 11 ,7 10 ,4 13 , 4 13 , 8 10 ,8 13 , 7 12 ,4 14 ,1 13 , 4 12 ,2 12 ,1 11, 3 10 ,5 11 ,0 10 ,6 10 ,8 19 ,3 22,0 14 ,8 17 ,8 20,4 19 ,5 18 ,5 93,0 92,9 74,6 71, 0 67,9 59,4 59,7 ... 16 142 14 ,10 14 ,8 11 6 16 106 Mibini PNG 21, 15 17 ,7 311 16 485 13 , 35 14 ,4 10 1 16 142 Coen R Qld 20,79 17 ,5 297 16 106 13 , 56 14 ,2 10 4 16 485 KingsPlains Qld 20,56 17 ,8 295 16 484 13 , 30 14 ,5 10 1 16 163 Elizabeth...
 • 79
 • 397
 • 0

Tài liệu Những cây thuốc Việt Nam có tác dụng chống ung thư docx

Tài liệu Những cây thuốc ở Việt Nam có tác dụng chống ung thư docx
... hoàng kỳ, Levant cotton: Sử dụng rễ khô 23 -Cây Phù dung (Hibiscus mutabilis) gọi Mộc liên, Địa phù dung, Hoa cửu đầu, Hoa tam biến, Cottonrose Hibiscus : Sử dụng khô 24 -Cây Ban Nhật ( Hypericum ... John’swort : Sử dụng toàn phơi khô 25 -Cây Bóng nước (Impatiens balsamina) gọi Nắc nẻ, Móng tay lồi, Hoa Phượng tiên, Cấp tính tử, Bông móng tay, Garden balsam: Sử dụng toàn phơi khô hạt khô 26 -Cây Ích ... mễ : Sử dụng cành khô 28 -Cây Chua me đất hoa vàng (Oxalis corniculata) gọi Tạc tương thảo, Tam diệp toan, Toan vị thảo, Chua me ba chìa, Creeping Woodsorrel : Sử dụng toàn phơi khô 29 -Cây Bảy...
 • 3
 • 356
 • 0

Tài liệu Những cây thuốc Việt Nam có tác dụng chống ung thư pptx

Tài liệu Những cây thuốc ở Việt Nam có tác dụng chống ung thư pptx
... hoàng kỳ, Levant cotton: Sử dụng rễ khô 23 -Cây Phù dung (Hibiscus mutabilis) gọi Mộc liên, Địa phù dung, Hoa cửu đầu, Hoa tam biến, Cottonrose Hibiscus : Sử dụng khô 24 -Cây Ban Nhật ( Hypericum ... John’swort : Sử dụng toàn phơi khô 25 -Cây Bóng nước (Impatiens balsamina) gọi Nắc nẻ, Móng tay lồi, Hoa Phượng tiên, Cấp tính tử, Bông móng tay, Garden balsam: Sử dụng toàn phơi khô hạt khô 26 -Cây Ích ... mễ : Sử dụng cành khô 28 -Cây Chua me đất hoa vàng (Oxalis corniculata) gọi Tạc tương thảo, Tam diệp toan, Toan vị thảo, Chua me ba chìa, Creeping Woodsorrel : Sử dụng toàn phơi khô 29 -Cây Bảy...
 • 3
 • 352
 • 0

QUẢN LÝ BỆNH PHYTOPHTHORA HẠI CÂY TRỒNG VIỆT NAM - QUẢN LÝ BỆNH CÔNG CỤ VÀ VẬT LIỆU KHUYẾN NÔNG

QUẢN LÝ BỆNH PHYTOPHTHORA HẠI CÂY TRỒNG Ở VIỆT NAM - QUẢN LÝ BỆNH CÔNG CỤ VÀ VẬT LIỆU KHUYẾN NÔNG
... việc quản hiệu bệnh Phytophthora Việt Nam Mục tiêu dự án phổ biến khuyến cáo quản bệnh có hiệu bền vững để làm giảm thịêt hại bệnh Phytophthora gây trồng Việt Nam để nâng cao mức thu nhập nông ... gây thiệt hại kinh tế Nhiều bệnh quản có hiệu biện pháp cải tiến quản trang trại Quản hiệu bệnh hại bị hạn chế nhà khoa học, cán khuyến nông nông dân thiếu hiểu biết bệnh Phytophthora ... dự án " Quản bệnh Phytophthora hại trồng Việt Nam nội dung hoạt động lớp huấn luyện b Thế giới Phytophthora c Tác động Phytophthora vùng Đông Nam Á d Phytophthora Việt Nam e Chẩn đoán bệnh, ...
 • 29
 • 390
 • 2

QUẢN LÝ BỆNH PHYTOPHTHORA HẠI CÂY TRỒNG VIỆT NAM CARD - MS7

QUẢN LÝ BỆNH PHYTOPHTHORA HẠI CÂY TRỒNG Ở VIỆT NAM CARD - MS7
... vệ thực vật-Hà Nội Thông tin tổ chức tham gia dự án Tên dự án Quản bệnh Phytophthora hại trồng Việt Nam Đơn vị phía Việt Nam Viện Bảo vệ thực vật, Hà Nội Giám đốc dự án phía Việt Nam Tiến sĩ ... đoán bệnh Phytophthora gây để truyền bá biện pháp quản bệnh thích hợp Chẩn đoán bệnh đúng, nâng cao kiến thức nấm bệnh, có biện pháp quản bệnh tạo điều kiện thuận lợi thực chiến lược quản ... bệnh, chiến lược quản bệnh thực hành quản tốt vườn ươm vườn trồng Hoàn thành lớp Huấn luyện Cán Khuyến nông cán nghiên cứu khoa học Việt Nam Viện BVTV-Hà Nội, TTCAQTTH-Huế Viện NCCAQMN-Mỹ...
 • 75
 • 888
 • 5

BẢO TỒN IN SITU TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN CÂY TRỒNG VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP docx

BẢO TỒN IN SITU TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN CÂY TRỒNG Ở VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP docx
... nông dân tham gia dự án bảo tồn insitu tài nguyên trồng Việt Nam KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Xác định hoạt động bảo tồn in situ QGCT Bảo tồn insitu quỹ gen trồng bảo tồn dựa vào cộng đồng (community-based ... BẢO TỒN IN SITU TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN CÂY TRỒNG VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Vũ Mạnh Hải, Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Lã Tuấn Nghĩa, Phạm Thị Sến, Vũ Văn Tùng, Vũ Linh Chi, Vũ Xuân ... hướng dẫn bước thực trình bảo tồn in situ cộng đồng 3.2 Thực trạng bảo tồn in situ quĩ gen trồng nước ta Nhận thức tầm quan trọng việc nghiên cứu toàn di n tài nguyên di truyền thực vật phục vụ...
 • 11
 • 468
 • 4

Thu thập, đánh giá, khai thác và sử dụng nguồn gen gừng nghệ góp phần bảo tồn đa dang cây trồng Việt Nam (2008-2009)

Thu thập, đánh giá, khai thác và sử dụng nguồn gen gừng nghệ góp phần bảo tồn đa dang cây trồng ở Việt Nam (2008-2009)
... cn thu thp Trờn c s ú on thu thp la chn v quyt nh a im thu thp Thụng tin v ngun gen gng, ngh c thu thp theo phiu thu thp qu gen cõy trng ca Trung tõm ti nguyờn thc vt: 15 PHIU THU THP QU GEN ... thu thập: Nhiều (Trên 30% hộ trồng) (Từ đến 15% hộ trồng) Vừa phải (Từ 15 đến 30% hộ trồng) Hiếm (Dới 5% hộ trồng) 31 Mức độ xói mòn nguồn gen giống thu thập: 1.Xu hớng không giảm diện tích trồng ... (ghi cụ thể) Giống cải tiến 5 .Cây hoang dại Giống, dòng nhập nội 15 Thời gian tồn giống, loài nơi thu thập: Dới năm Từ đến 10 năm Trên 10 năm 16 Phần đợc thu hoạch, sử dụng: Hạt Hoa Củ 12 Khác (ghi...
 • 56
 • 349
 • 2

Sử dụng chỉ thị phân tử ADN kết hợp với các dấu hiệu hình thái trong nghiên cứu phân loại một số cây thuốc việt nam

Sử dụng chỉ thị phân tử ADN kết hợp với các dấu hiệu hình thái trong nghiên cứu phân loại một số cây thuốc ở việt nam
... hợp với dấu hiệu hình thái nghiên cứu phân loại số thuốc Việt Nam" , với mục tiêu sau đây: Mục tiêu chung: Tiếp cận đợc với phơng pháp việc sử dụng thị phân tử ADN kết hợp với phơng pháp phân loại ... Báo cáo kết nghiên cứu đề tài cấp Thông tin chung đề tài Tên đề tài: Sử dụng thị phân tử ADN kết hợp với dấu hiệu hình thái nghiên cứu phân loại số thuốc Việt Nam Chủ nhiệm đề tài ... 2.2.3 Phân tích thị phân tử ADN (RAPD-PCR) nghiên cứu 2.2.4 Đánh giá kết hợp việc sử dụng thị ADN với dấu chuẩn hình thái nghiên cứu phân loại phục vụ công tác bảo tồn phát triển loài thuốc...
 • 141
 • 781
 • 4

Xem thêm