Nuôi cấy đỉnh sinh trưởng

QUY TRÌNH NUÔI CẤY ĐỈNH SINH TRƯỞNG CÂY KEO

QUY TRÌNH NUÔI CẤY ĐỈNH SINH TRƯỞNG CÂY KEO
... I Các bước trình nuôi cấy đỉnh sinh trưởng keo Chọn lấy mẫu nuôi cấy: Khi chọn mẫu cần xác định được: - Xuất xứ cây: lai tạo hay tự nhiên - Thân thẳng không ... dưỡng 7 Sau nuôi cấy môi trường rễ khoảng 10-20 ngày cho môi trường cát cấy chuyển bầu Thao tác cấy chuyển • Dụng cụ - Kéo - Kẹp - Đĩa Dùng kẹp gắp dùng kéo cắt phần mẫu cần nuôi cấy Không để ... pH 5,8 Nuôi phòng với cường độ chiếu sáng từ 2000-3000lux, thời gian chiếu sáng từ 10-12h/ ngày, nhiệt độ phòng 25-27°C, ẩm độ 75-80% 6 Sau nuôi cấy môi trường nhân nhanh cao 1/3 lọ nuôi cấy (bình...
 • 16
 • 1,043
 • 8

Tài liệu nuôi cấy đỉnh sinh trưởng pdf

Tài liệu nuôi cấy đỉnh sinh trưởng pdf
... trùng mẫu đỉnh chồi - khảo sát tái sinh trực tiếp từ nuôi cấy đỉnh chồi - Khảo sát thành lập protocorm từ nuôi cấy đỉnh chồi 2.2 Nuôi cấy phát triễn thành trực tiếp 2.2.1 Nguyên vật liệu Đoạn ... protocorm Sự thành lập protocorm tạo mà không cần có đỉnh sinh trưởng Khi cấy đỉnh sinh trưởng Cattleya, mô thường nhanh chóng hoá nâu Vì lý mà đỉnh sinh trưởng cắt môi trường lỏng nước cất vô trùng ... (Orchidaceae): Đỉnh sinh trưởng → Protocorm → Cây Theo Champagnat (1977) Fast (1980), chồi non tăng trưởng dài 1015cm, cừa nhú thường dùng làm vật liệu cho việc nuôi cấy đỉnh sinh trưởng Đất bẩn...
 • 16
 • 403
 • 5

Kỹ thuật nuôi cấy đỉnh sinh trưởng docx

Kỹ thuật nuôi cấy đỉnh sinh trưởng docx
... quan - Trong nuôi cấy invitro, phương thức đơn giản thường hay sử dụng để tái sinh chồi invitro nuôi cấy đỉnh sinh trưởng Hiểu cách nghĩa nuôi cấy đỉnh sinh trưởng sử dụng phần mô phân sinh với – ... tức đỉnh sinh trưởng có kích thước từ 0,1 – 0,15mm tính từ chóp sinh trưởng Kỹ thuật phức tạp, phải thực kính lúp khả sống sót mẫu cấy có kích thước nhỏ thường không cao, tiến hành cần nuôi cấy ... protocorm Sự thành lập protocorm tạo mà không cần có đỉnh sinh trưởng Khi cấy đỉnh sinh trưởng Cattleya, mô thường nhanh chóng hoá nâu Vì lý mà đỉnh sinh trưởng cắt môi trường lỏng nước cất vô trùng...
 • 9
 • 1,028
 • 22

Nuôi cấy đỉnh sinh trưởng hoa lan, tạo dòng cây sạch bệnh ppsx

Nuôi cấy đỉnh sinh trưởng hoa lan, tạo dòng cây sạch bệnh ppsx
... khỏi bị bệnh Bệnh virus lan Nuôi cấy đỉnh sinh trưởng Theo Champagnat (1997) Fast (1980), chồi lan tăng trưởng dài 10-15 cm vừa nhú thường dùng làm nguyên liệu cho việc nuôi cấy đỉnh sinh trưởng ... trưởng Khi cấy đỉnh sinh trưởng cymbidium có vùng xung quanh tiền phát khởi u lên cuối tạo thành protocorm Còn Cattleya nuôi cấy đỉnh sinh trưởng thường bị hóa nâu Vì lý mà đỉnh sinh trưởng thường ... nhân giống lan phương pháp nuôi cấy đỉnh sinh trưởng Tạo virus Một điều kiện cần thiết cho việc nhân giống phải virus Nhiều nghiên cứu cho cấy đỉnh sinh trưởng thu bệnh thực tế không hoàn toàn...
 • 12
 • 396
 • 4

BÀI 4: NUÔI CẤY ĐỈNH SINH TRƯỞNG ppt

BÀI 4: NUÔI CẤY ĐỈNH SINH TRƯỞNG ppt
... protocorm Sự thành lập protocorm tạo mà không cần có đỉnh sinh trưởng Khi cấy đỉnh sinh trưởng Cattleya, mô thường nhanh chóng hoá nâu Vì lý mà đỉnh sinh trưởng cắt môi trường lỏng nước cất vô trùng ... HÀNH 2.1 Mục đích - Khử trùng mẫu đỉnh chồi - khảo sát tái sinh trực tiếp từ nuôi cấy đỉnh chồi - Khảo sát thành lập protocorm từ nuôi cấy đỉnh chồi 2.2 Nuôi cấy phát triễn thành trực tiếp 2.2.1 ... tạo phần gốc già nhất; thực tế đỉnh sinh trưởng không đóng vai trò Việc cấy tiền phát khởi Cattleya đáp ứng cho thành lập protocorm Môi trường nuôi cấy đỉnh sinh trưởng tương đối đơngiản giống...
 • 6
 • 220
 • 3

thuyet trinh PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY ĐỈNH SINH TRƯỞNG GiỐNG LAN DENDROBIUM

thuyet trinh PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY ĐỈNH SINH TRƯỞNG GiỐNG LAN DENDROBIUM
... giống lan Dendrobium • III Giới thiệu chung phương pháp nuôi cấy đỉnh sinh trưởng • IV Quy trình nuôi cấy đỉnh sinh trưởng giống lan Dendrobium: • V Ảnh hưởng BA NAA lên trình nuôi cấy đỉnh sinh ... hành cần nuôi cấy với mục đích tạo invitro virus • VI.Kết luận: • Phương pháp sử dụng đỉnh sinh trưởng phương pháp cho hiệu cao so với phương pháp khác Tuy nhiên, việc nuôi cấy đỉnh sinh trưởng ... Nuôi cấy đỉnh sinh trưởng giống lan Dendrobium ” nhằm mục đích tìm hiểu rõ quy trình nuôi cấy phương pháp • II.Giới thiệu chung giống Lan Dendrobium: • Phân bố: • - Dendrobium giống Lan gồm 1600...
 • 27
 • 655
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy lên sinh trưởng của vi khuẩn cố định Nitơ phục vụ cho sản xuất chế phẩm vi sinh

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy lên sinh trưởng của vi khuẩn cố định Nitơ phục vụ cho sản xuất chế phẩm vi sinh
... HỌC KHOA HỌC Ngô Thị Hà NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY LÊN SINH TRƯỞNG CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITƠ PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Mã số: 60420201 ... “ Nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện nuôi cấy lên sinh trưởng vi khuẩn cố định nitơ tự phục vụ cho sản xuất chế phẩm vi sinh Số hóa trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ Nội dung nghiên cứu: ... định nitơ chủng vi khuẩn cố định nitơ tuyển chọn - Nghiên cứu ảnh hƣởng điều kiện nuôi cấy nhƣ nhiệt độ, pH, độ cấp khí lên khả sinh trƣởng hoạt tính cố định nitơ chủng vi khuẩn cố định nitơ...
 • 70
 • 403
 • 0

ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến sinh trưởng phát triển và hàm lượng lipid ở tảo silic

ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến sinh trưởng phát triển và hàm lượng lipid ở tảo silic
... 3.3 ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN HÀM LƯỢNG LIPID TÍCH LŨY CHỦNG PLTA VÀ NITA 3.3.1 Ảnh hưởng nguồn nitrogen đến hàm lượng lipid tích lũy chủng PLTA NITA Sau khảo sát sinh trưởng ... lượng lớn thường xảy điều kiện sinh trưởng giảm [37] 1.4 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ TÍCH LŨY LIPID CỦA TẢO SILIC 13 1.4.1 Ảnh hưởng yếu tố môi trường đến sinh trưởng ... lần số tế bào ban đầu sau vào pha tử vong mật độ suy giảm dần 3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CHỦNG PLTA VÀ NITA Để khảo sát hàm lượng lipid tích lũy chủng tảo silic...
 • 63
 • 1,067
 • 6

ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến sinh trưởng phát triển và hàm lượng lipid ở các tảo silic

ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến sinh trưởng phát triển và hàm lượng lipid ở các tảo silic
... Ảnh hưởng số điều kiện nuôi cấy đến sinh trưởng phát triển hàm lượng lipid tảo silic Mục đích luận văn: - Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy chủng tảo silic triển vọng nhằm mục đích cho tốc độ sinh ... nguyên lượng lớn thường xảy điều kiện sinh trưởng giảm [] 1.4 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ TÍCH LŨY LIPID CỦA TẢO SILIC 1.4.1 Ảnh hưởng yếu tố môi trường đến sinh trưởng ... khoảng lần số tế bào ban đầu sau vào pha tử vong mật độ suy giảm dần 3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CHỦNG PLTA VÀ NITA 3.2.1 Ảnh hưởng hàm lượng nitrogen điều kiện...
 • 61
 • 244
 • 0

Tài liệu Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật trên môi trường dinh dưỡng rắn_chương 9 doc

Tài liệu Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật trên môi trường dinh dưỡng rắn_chương 9 doc
... cáúy vi sinh váût (hçnh 9. 11) âỉåüc thãø hiãûn åí dảng quay xung quanh trủc nàòm ngang ca thng 1, cọ cỉía nảp liãûu v hai ngng trủc räùng 192 Hçnh 9. 11 Thiãút bë âãø ni cáúy vi sinh váût- tảo sinh ... 2 19, 2 2000 1000 1500 120 500 tỉì âãún 26 ’ 87 ; 890 30’ 28 ÷ 40 5100×8000×7200 16.000 9. 6 THIÃÚT BË DẢNG THẠP Thiãút bë âãø ni cáúy vi sinh váût v âỉïng Thiãút bë dảng thạp âãø ni cáúy vi sinh ... ngang, loải trỉì quạ trçnh ni cáúy vi sinh váût cọ thãø thỉûc hiãûn trêch ly cạc cháút hoảt hoạ sinh hc tỉì canh trỉåìng ni cáúy 9. 2 CẠC THIÃÚT BË NI CÁÚY VI SINH VÁÛT TRÃN MÄI TRỈÅÌNG RÀÕN CỌ...
 • 23
 • 438
 • 4

THIẾT BỊ NUÔI CẤY VI SINH VẬT TRÊN MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG RẮN

THIẾT BỊ NUÔI CẤY VI SINH VẬT TRÊN MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG RẮN
... sinh Vi c nuôi cấy giống vi sinh vật phương pháp tĩnh - động có khả tiến hành thiết bị dạng băng tải dạng khác Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật môi trường rắn dạng ĐỈ-42-Ô Cơ cấu bên thiết bị ... cho phép tăng suất so với thiết bị khác 9.7 THIẾT BỊ NUÔI CẤY VI SINH VẬT TRÊN MÔI TRƯỜNG RẮN DẠNG THÙNG QUAY Thiết bị nuôi cấy khí hoá Hãng Valerschein (Mỹ) Loại thiết bị nằm ngang dạng thùng ... 700 kg môi trường dinh dưỡng (270 ÷ 300 kg tính chuyển đổi cám tơi dạng khô) với chiều cao lớp môi trường 50 mm nhánh băng tải máy sấy 9.5 THIẾT BỊ NUÔI CẤY VI SINH VẬT TRÊN MÔI TRƯỜNG RẮN DẠNG...
 • 36
 • 315
 • 0

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ NUÔI CẤY VI SINH VẬT TRÊN MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG RẮN part 4 doc

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ NUÔI CẤY VI SINH VẬT TRÊN MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG RẮN part 4 doc
... cáúy vi sinh váût (hçnh 9.11) âỉåüc thãø hiãûn åí dảng quay xung quanh trủc nàòm ngang ca thng 1, cọ cỉía nảp liãûu v hai ngng trủc räùng 192 Hçnh 9.11 Thiãút bë âãø ni cáúy vi sinh váût- tảo sinh ... nảp khäng khê cho hoảt âäüng säúng ca vi sinh váût Sau kãút thục quạ trçnh ni cáúy, nảp nỉåïc tiãût trng theo t lãû 1:1 5 âãø huưn ph hoạ canh trỉåìng vi sinh váût v nảp vo thng quay qua van theo ... âäüng; 11- Khåïp näúi; 12- Bãû tỉûa; 13- ÄÚng dáùn khäng khê; 14- Quảt Thiãút bë âãø ni cáúy vi sinh váût- sn pháøm täøng håüp sinh hc protein Våïi mủc âêch âån gin hoạ kãút cáúu, tàng cỉåìng...
 • 5
 • 254
 • 1

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ NUÔI CẤY VI SINH VẬT TRÊN MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG RẮN part 3 pps

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ NUÔI CẤY VI SINH VẬT TRÊN MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG RẮN part 3 pps
... mạng, mm: Âỉåìng kênh mạng, mm: ngoi: trong: trung bçnh: Chiãưu räüng mạng: Chiãưu cao mạng, mm: Táưn säú dao âäüng, Hz: Biãn âäü dao âäüng, mm: Gọc hỉåïng dao âäüng: Cäng sút âäüng cå, kW: Kêch ... ni cáúy, khäng khê âỉåüc âỉa vo thiãút bë âãø vi sinh váût hä háúp Dng nỉåïc rüt xồõn v cạc ạo nỉåïc 17 âãø thi nhiãût sinh hc vi sinh 186 váût thi Vi ûc nảp nhiãût vo khoang trãn chỉïa mäi trỉåìng ... Kêch thỉåïc cå bn, mm: Khäúi lỉåüng, kg: 219,2 2000 1000 1500 120 500 tỉì âãún 26 ’ 87 ; 890 30 ’ 28 ÷ 40 5100×8000×7200 16.000 9.6 THIÃÚT BË DẢNG THẠP Thiãút bë âãø ni cáúy vi sinh váût v âỉïng...
 • 6
 • 269
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nuôi cấy đỉnh sinh trưởng cây cacaonuôi cấy đỉnh sinh trưởng lan hồ điêpquy trinh nuoi cay dinh sinh truongnuôi cấy đỉnh sinh trưởng cây khoai tâynuôi cấy đỉnh sinh trưởng cây địa lanquy trình nuôi cấy đỉnh sinh trưởng giống lan dendrobiumảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến sinh trưởng phát triển và hàm lượng lipid ở các tảo silicnuôi cấy mô đỉnh sinh trưởngmôi trường dinh dưỡng nuôi cấy vi sinh vậtthiết bị nuôi cấy vi sinh vật trên môi trường dinh dưỡng rắnphân loại thiết bị nuôi cấy vi sinh vật trên môi trường dinh dưỡng rắnnuôi cấy vi sinh vật trên môi trường dinh dưỡng rắnmục đích ý nghĩa của nuôi cấy vi sinh vật trên môi trường dinh dưỡng rắncác thiết bị nuôi cấy vi sinh vật trên môi trường dinh dưỡng rắn i thiết bị nuôi cấy giống bằng phương pháp tĩnh động thiết bị nuôi cấy vi sinh vật trên môi trường dinh dưỡng rắn kiểu băng đaithiết bị nuôi cấy vi sinh vật trên môi trường dinh dưỡng rắn dạng thùng quayĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ cây