Truyện ngắn trần thùy mai từ góc nhìn văn hóa

Truyện ngắn trần thùy mai từ góc nhìn văn hóa

Truyện ngắn trần thùy mai từ góc nhìn văn hóa
... truyện ngắn Trần Thùy Mai Chương 3: Đặc điểm nghệ thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai từ góc nhìn văn hóa 11 CHƢƠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN HỌC – VĂN HÓA VÀ HÀNH TRÌNH SÁNG TÁC CỦA NHÀ VĂN TRẦN THÙY MAI ... Những biểu bật văn hóa 28 sáng tác Trần Thùy Mai thể không gian văn hóa, thời gian văn hóa, người văn hóa với giá trị văn hóa ẩm thực, văn hóa tâm linh, văn hóa ứng xử, biểu tượng văn hóa hình thành ... cận văn học từ góc nhìn văn hóa cho công trình nghiên cứu Có thể kể số công trình nghiên cứu thành công việc tiếp cận văn học từ góc nhìn văn hóa như: Văn học trung đại Việt Nam góc nhìn văn hóa, ...
 • 124
 • 204
 • 3

Truyện ngắn bình nguyên lộc dưới góc nhìn văn hóa

Truyện ngắn bình nguyên lộc dưới góc nhìn văn hóa
... nghiên cứu liên ngành văn học văn hóa - Phƣơng pháp phân tích - tổng hợp Đóng góp khóa luận Tìm hiểu Truyện ngắn Bình Nguyên Lộc góc nhìn văn hóa, khóa luận làm rõ nét độc đáo văn hóa vùng đất ngƣời ... chắp cánh cho trang truyện ngắn thấm đẫm tình yêu quê hƣơng đất nƣớc, tạo nên đặc trƣng phong cách truyện ngắn Bình Nguyên Lộc Tìm hiểu Truyện ngắn Bình Nguyên Lộc góc nhìn văn hóa cho ta hiểu thời ... khóa luận nghiên cứu Truyện ngắn Bình Nguyên Lộc góc nhìn văn hóa làm rõ đặc trƣng văn hóa vùng đất ngƣời Nam Bộ Qua đó, nhận diện đƣợc đặc trƣng phong cách nghệ thuật đóng góp Bình Nguyên Lộc...
 • 48
 • 115
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp truyện ngắn bình nguyên lộc dưới góc nhìn văn hóa

Khoá luận tốt nghiệp truyện ngắn bình nguyên lộc dưới góc nhìn văn hóa
... tìm hiểu văn nghiệp Bình Nguyên Lộc, đến chưa có công trình sâu nghiên cún vấn đề văn hóa truyện ngắn Bình Nguyên Lộc Có thể thấy, nay, công trình nghiên cún văn nghiệp Bình Nguyên Lộc chưa thể ... đích khóa luận nghiên cứu Truyện ngắn Bình Nguyên Lộc góc nhìn văn hóa làm rõ đặc trưng văn hóa vùng đất người Nam Bộ Qua đó, nhận diện đặc trung phong cách nghệ thuật đóng góp Bình Nguyên Lộc văn ... nghiên cún liên ngành văn học văn hóa - Phương pháp phân tích - tổng hợp Đóng góp khóa luận Tìm hiếu Truyện ngắn Bình Nguyên Lộc góc nhìn vãn hóa, khóa luận làm rõ nét độc đáo văn hóa vùng đất người...
 • 47
 • 118
 • 0

LA 0 đặc điểm ngôn ngữ truyện ngắn trần thuỳ mai (biểu hiện qua từ ngữ và câu văn)03699

LA 0 đặc điểm ngôn ngữ truyện ngắn trần thuỳ mai (biểu hiện qua từ ngữ và câu văn)03699
... Chơng 2: Đặc điểm sử dụng lớp từ ngữ 5 16 19 20 truyện ngắn Trần Thuỳ Mai 2.1 Từ ngôn ngữ sử dụng 2.2 Sử dụng lớp từ ngữ đặc sắc truyện ngắn Trần 20 22 Thuỳ Mai 2.2.1 Sử dụng lớp từ ngữ miêu ... xung quanh đề tài Chơng Đặc điểm sử dụng từ ngữ truyện ngắn Trần Thuỳ Mai Chơng Đặc điểm câu văn truyện ngắn Trần Thuỳ Mai 10 Chơng Những giới thuyết xung quanh đề tài 1.1 Ngôn ngữ nghệ thuật đặc ... Thuỳ Mai 3.1.1 Thống kê miêu tả kiểu cấu trúc câu hội thoại 67 truyện ngắn Trần Thuỳ Mai 3.1.2 Vai trò ngữ nghĩa câu hội thoại truyện ngắn Trần 73 Thuỳ Mai 3.2 Đặc điểm cấu trúc, ngữ nghĩa câu trần...
 • 103
 • 503
 • 2

Bài soạn Nhân vật Thị Nở trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao - Từ góc nhìn văn hóa

Bài soạn Nhân vật Thị Nở trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao - Từ góc nhìn văn hóa
... Chí Phèo, Thị Nở cứu nhân tính cứu số phận Chí Ở khía cạnh khác, miêu tả Thị Nở “ngẩn ngơ người đần cổ tích” nhân vật tái sinh kiểu nhân vật ngốc thuộc lớp người “thấp ... Trên tảng lối tư ấy, tác giả dựng lên cặp nhân vật, kiện đối xứng để làm bật Chí phèo Thị Nở, Chí Phèo – Tự Lãng, Chí Phèo – Bá Kiến, hai câu nói Chí cuối tác phẩm “tao muốn làm người lương ... kết hợp với đại Nếu nhìn từ truyền thống, từ góc độ văn hóa, tầm vóc nhà văn tôn vinh thêm nhiều? Với ý tưởng ấy, viết mạnh dạn nêu lên vài suy nghĩ xung quanh nhân vật Thị Nở ...
 • 5
 • 1,178
 • 11

Phong cách truyện ngắn trần thùy mai

Phong cách truyện ngắn trần thùy mai
... nghiên cứu truyện ngắn Trần Thuỳ Mai làm hai phần: 2.1 Những đánh giá chung truyện ngắn Trần Thuỳ Mai Về nhìn nhận đánh giá chung truyện ngắn Trần Thuỳ Mai, đáng ý viết Truyện ngắn Trần Thuỳ Mai - ... Chương Truyện ngắn Trần Thuỳ Mai bối cảnh chung truyện ngắn Việt Nam sau 1975 10 1.1 Truyện ngắn ưu thể loại 10 1.2 Phong cách phong cách nghệ thuật nhà văn 13 1.3 Truyện ngắn Trần ... cách truyện ngắn Trần Thuỳ Mai phương diện lựa chọn đề tài cảm hứng sáng tạo Chương Phong cách truyện ngắn Trần Thuỳ Mai phương diện hình thức nghệ thuật 13 CHƯƠNG TRUYỆN NGẮN TRẦN THUỲ MAI TRONG...
 • 144
 • 1,483
 • 29

Luận văn ngôn ngữ truyện ngắn trần thuỳ mai

Luận văn ngôn ngữ truyện ngắn trần thuỳ mai
... nhiều ý kiến quý báu trình học tập thực luận văn Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Nguyễn Nhã Bản, ngời tận tình hớng dẫn thực hoàn thành luận văn Xin cảm ơn ngời thân, bạn bè, đồng ... nột v tỏc gi, tỏc phm Trn Thựy Mai 17 1.3 Tiu kt chng 24 Chng 2: c im t ng truyn ngn Trn Thựy Mai 25 2.1 nh ngha v t 25 2.2 Lp t ng m cht Hu truyn ngn Trn Thựy Mai 25 2.2.1 Lp t a phng 28 2.2.2 ... 39 2.3 Truyn ngn Trn Thựy Mai s dng nhiu t lỏy 45 2.3.1 Khỏi nim v t lỏy 45 2.3.2 T lỏy truyn ngn Trn Thựy Mai 48 2.4 Vai trũ ng ngha ca cỏc lp t ng truyn ngn Trn Thựy Mai 61 2.4.1 Vai trũ ng ngha...
 • 130
 • 593
 • 11

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn trần thùy mai

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn trần thùy mai
... n ng n Tr n Thùy Mai Chương 3: Phương th c bi u hi n truy n ng n Tr n Thùy Mai 1.1 Tr n Thùy Mai - Hành trình cu c s ng hành trình ngh thu t 1.1.1 Hành trình cu c s ng Tr n Thuỳ Mai sinh ngày ... n M t tho i truy n ng n Tr n Thùy Mai Tokyo (2008) vi t Nhà văn Tr n Thùy Mai: M t 2.2 Nh ng vi t ñánh giá v nh ng t p truy n, nh ng truy n ng n c th c a Tr n Thùy Mai V nh ng t p truy n, nh ng ... nhiên Trò chơi c m thu t truy n ng n Tr n Thùy Mai Chúng kh o sát t p truy n c a Tr n Thùy Mai Còn Lý Lan l i quan tâm ñ n N tính ng n tiêu bi u c a Tr n Thùy Mai như: Bài thơ v bi n khơi (1983),...
 • 13
 • 563
 • 2

truyện ngắn sơn nam và bình nguyên lộc từ góc nhìn văn hóa

truyện ngắn sơn nam và bình nguyên lộc từ góc nhìn văn hóa
... Chương Truyện ngắn Sơn Nam Bình Nguyên Lộc với không gian văn hóa Nam Bộ Chương Truyện ngắn Sơn Nam Bình Nguyên Lộc với thời gian văn hóa Nam Bộ Chương Con người Nam Bộ truyện ngắn Sơn Nam Bình Nguyên ... ngắn Sơn Nam Bình Nguyên Lộc góc nhìn văn hoá Mặt khác, luận án chứng minh đóng góp hai nhà văn Sơn Nam Bình Nguyên Lộc cho văn học văn hóa Nam Bộ Việc tiếp cận văn hóa từ tác phẩm văn học nhìn ... lớn tác phẩm Bình Nguyên Lộc nói văn hóa dân tộc, đặc biệt văn hóa miền Đông Nam Bộ 1.4 Sơn Nam Bình Nguyên Lộc từ góc nhìn so sánh Sơn Nam Bình Nguyên Lộc hai nhà văn sống sáng tác Nam Bộ bên...
 • 12
 • 519
 • 3

Đề tài gia đình trong truyện ngắn Trần Thùy Mai, Y Ban và Nguyễn Thị Thu Huệ

Đề tài gia đình trong truyện ngắn Trần Thùy Mai, Y Ban và Nguyễn Thị Thu Huệ
... 2.1.2 Ý thức nữ quyền quan niệm sáng tác Trần Th y Mai, Y Ban Nguyễn Thị Thu Huệ 41 2.2 Các cấp độ biểu đề tài gia đình truyện ngắn Trần Th y Mai, Y Ban Nguyễn Thị Thu Huệ 48 2.2.1 ... 1: TRUYỆN NGẮN BA TÁC GIẢ (TRẦN TH Y MAI, Y BAN VÀ NGUYỄN THỊ THU HUỆ) TRONG DÒNG CH Y TRUYỆN NGẮN THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ SỰ THỂ HIỆN ĐỀ TÀI GIA ĐÌNH TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI 1.1 Truyện ... quen thu c: Trần Th y Mai, Y Ban, Phạm Thị Hoài, Võ Thị Hảo, Võ Thị Xuân Hà, Nguyễn Thị Ấm, Dạ Ngân, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh, Đỗ Bích Th y, Trầm Nguyên Ý Anh, Nguyễn Thị Diệp Mai,...
 • 119
 • 266
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: phong cách truyện ngắn trần thùy maibài soạn nhân vật thị nở trong truyện ngắn chí phèo của nam cao từ góc nhìn văn hóanghiên cứu văn học từ góc nhìn văn hóaâm nhạc việt nam từ góc nhìn văn hóatiểu thuyết vũ trọng phụng từ góc nhìn văn hóađội gạo lên chùa từ góc nhìn văn hóatừ góc nhìn văn hóayếu tố dân gian trong thơ nôm hồ xuân hương và trần tế xương từ góc nhìn so sánhtiểu luận kiến trúc văn miếu quốc tử giám dưới góc nhìn văn hóagóc nhìn văn hóathiết kế giáo án dạy học bài văn tế nghĩa sĩ cần giuộc từ cái nhìn văn hóanghiên cứu văn học dưới góc nhìn văn hóaphân tích vẻ đẹp sông hương qua góc nhìn văn hóanguyễn khoa điềm dưới góc nhìn văn hóacông trình luận văn thạc sĩ tiếp theo mà chúng tôi muốn kể đến ở đây là của tác giả đặng thị hương liên mang tên tiểu thuyết lịch sử nguyễn triệu luật dưới góc nhìn văn hóa và thi phápCHUONG 3 KHONG GIAN VECTO (LOI GIAI)Unit 8 the story of my villageUnit 9 undersea world2545 QD DHHN xet cu quan ly can bo di hoc cong tac trong va ngoai nuoc1349 KH DHHN KH thuc hien QD 1278 QD BGDDTTest yourself a test 1Test yourself b test 2Testyourself cGiáo án địa cơ bản lớp 10Giáo án địa lý lớp 10Giáo án lịch sử nâng cao 12NC HKIRút gọn thuộc tính trong bảng quyết định theo tiếp cận tập thô mờ (tt)Chuong i §1 khai niem khoi da dien + BT (2 tiet)Chuong i §2 phep doi xung qua mp (3 tiet)Giáo án 10 nâng caoGIÁO án GT 12NC( t1 t11)Giáo án vật lý 10 chuẩn chương 2Giáo án vật lý 10 chuẩn chương 3to gioi thieu chuong trinhDon xin cham phuc khao 2017