Áp dụng hình thức trả lương theo đơn vị dịch vụ cho vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng tại tập đoàn hoa sao

Áp dụng hình thức trả lương theo đơn vị dịch vụ cho vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng tại tập đoàn hoa sao

Áp dụng hình thức trả lương theo đơn vị dịch vụ cho vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng tại tập đoàn hoa sao
... lƣơng cho vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng Tập đoàn Hoa Sao vị trí nhân viên CSKH công ty áp dụng số hình thức trả lƣơng nhƣ sau: 2.3.1 Thực trạng hình thức trả lương theo thâm niên cho vị trí ... TRẠNG ÁP DỤNG CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƢƠNG CHO VỊ TRÍ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI TẬP ĐOÀN HOA SAO 2.1 Khái quát chung Tập đoàn Hoa Sao 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tập đoàn Hoa Sao Thành ... lƣơng theo ĐVDV Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng áp dụng hình thức trả lƣơng cho vị trí nhân viên CSKH Tập đoàn Hoa Sao nhƣ nào? Hình thức trả lƣơng phù hợp cho vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng Tập...
 • 103
 • 221
 • 1

Thực trạng áp dụng hình thức trả lương trong một số doanh.doc.DOC

Thực trạng áp dụng hình thức trả lương trong một số doanh.doc.DOC
... lơng trả lơng Các nguyên tắc II Các hình thức trả lơng Hình thức trả lơng theo thời thức trả lơng theo sản gian Hình phẩm III Thực trạng áp dụng hình thức trả lơng số doanh nghiệp 14 Đức Hình thức ... Thực trạng trả lơng công ty xây dựng số VINACONEX Công ty xây dựng số áp dụng hình thức trả lơng , : Hình thức trả lơng theo thời gian có thởng Hình thức trả lơng theo sản phẩm gián tiếp Hình ... thức trả lơng số doanh nhiệp Hình thức trả lơng cho ngời bán hàng công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Tùng Hình thức trảlơng đợc công ty TNHH Đức Tùng áp dụng trả lơng cho ngời bán hàng theo hình...
 • 24
 • 338
 • 0

Thực trạng áp dụng hình thức trả lương trong một số doanh nghiệp

Thực trạng áp dụng hình thức trả lương trong một số doanh nghiệp
... xây dựng số áp dụng hình thức trả lương , : Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng Hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp Hình thức trả lương sản phẩm khoán 3.1 Hình thức trả lương theo ... III Thực trạng áp dụng hình thức trả lương số doanh nghiệp 14 Hình thức trả lương cho người bán hàng công ty TNHH Đức Tùng 14 Thực trạng trả lương khách sạn Sông Lô 15 Thực trạng trả lương ... TRẢ LƯƠNG Hiện hàu hết công ty áp dụng hai phương pháp trả lương : + Hình thức trả lương theo thời gian + Hình thức trả lương theo sản phẩm Hình thức trả lương theo thời gian 1.1 Khái niệm hình...
 • 25
 • 115
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ VIỆC VẬN DỤNG HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY Z153

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ VIỆC VẬN DỤNG HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY Z153
... nhân tồn việc vận dụng hình thức trả lương theo sản phẩm Nhà máy Z153 2.3.1 Những tồn việc vận dụng hình thức trả lương theo sản phẩm Nhà máy Thứ nhất, đơn giá tiền lương cho số sản phẩm thấp ... cho công nhân đứng máy, xác định khối lượng sản phẩm hoàn thành 2.2 Thực trạng vận dụng hình thức trả lương theo sản phẩm Nhà máy Z153 2.2.1 Mục đích, yêu cầu việc vận dụng hình thức trả lương theo ... lớn Do việc tính toán vận dụng hình thức trả lương theo sản phẩm cho công đoạn nào, bước công việc tương đối phức tạp Có sản phẩm hoàn toàn Nhà máy lại lập kế hoạch trả lương theo sản phẩm cho...
 • 38
 • 342
 • 1

Báo cáo thảo luận kinh tế doanh nghiệp : Đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của tập đoàn viễn thông Viettel,từ đó đưa ra những kiến nghị để nâng cao chất lượng dịch vụ này

Báo cáo thảo luận kinh tế doanh nghiệp : Đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của tập đoàn viễn thông Viettel,từ đó đưa ra những kiến nghị để nâng cao chất lượng dịch vụ này
... động chăm sóc khách hàng Để hiểu rõ vấn đề nhóm định sâu tìm hiểu đề tài: “ Đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tập đoàn viễn thông Viettel,từ đưa kiến nghị để nâng cao chất lượng dịch ... thống quản lý Chăm sóc khách hàng đa kênh 2.4 Đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tập đoàn Viễn Thông Viettel Chúng tiến hành đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng Viettel ... nâng cao lợi cạnh tranh thị trường làm doanh thu công ty ngày tăng cao 1.5 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ Cụ thể khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ thường dựa vào yếu t : - Chất lượng...
 • 17
 • 141
 • 0

Hình thức trả lương theo tại các đơn vị hành chính sự nghiệp và ảnh hưởng của nó đến năng suất lao động

Hình thức trả lương theo tại các đơn vị hành chính sự nghiệp và ảnh hưởng của nó đến năng suất lao động
... tài Hình thức trả lương theo thâm niên công tác nguyên nhân dẫn đến tình trạng lao động thấp đơn vị hành nghiệp Để nâng cao suất chất lượng lao động đơn vị , cần áp dụng hình thức trả lương theo ... tài Hình thức trả lương theo thâm niên công tác nguyên nhân dẫn đến tình trạng lao động thấp đơn vị hành nghiệp Để nâng cao suất chất lượng lao động đơn vị , cần áp dụng hình thức trả lương theo ... biệt lao động mới,có nhiệt huyết ,năng lực III.So sánh với hình thức trả lương theo sản phẩm Khác biệt lớn hình thức trả lương trên,đó cách thực + Hình thức trả lương theo thâm niên :Cách tính...
 • 20
 • 1,381
 • 3

Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tại Công ty Sứ Thanh Trì.DOC

Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tại Công ty Sứ Thanh Trì.DOC
... chế độ trả lơng theo sản phẩm công ty sứ Thanh Trì: 3.1 Qui chế trả lơng theo sản phẩm công ty: Hình thức trả lơng theo sản phẩm công ty Sứ Thanh Trì áp dụng hai chế độ trả lơng theo sản phẩm là: ... trạng hình thức trả lơng theo sản phẩm công ty sứ trì I) Đặc điểm công ty sứ Thanh Trì ảnh hởng đến tiền lơng theo sản phẩm công ty: 1) Quá trình hình thành phát triển công ty: Công ty sứ Thanh ... tổng công ty tổ chức để cố chất lợng cao II) Phân tích thực trạng hình thức trả lơng theo sản phẩm công ty sứ Thanh Trì: Qui mô trả lơng theo sản phẩm công ty: Do đặc điểm công ty sản xuất sản phẩm...
 • 83
 • 1,385
 • 13

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tại Nhà máy Z153.DOC

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tại Nhà máy Z153.DOC
... Các hình thức trả lương theo sản phẩm áp dụng Nhà máy Z153 2.2.3.1 Hình thức trả lương sản phẩm cá nhân trực tiếp Đây hình thức trả lương tính dựa vào số lượng sản phẩm có chất lượng theo quy ... quan Nhà máy Z153 Chương II: Thực trạng công tác tiền lương việc vận dụng trả lương theo sản phẩm Nhà máy Z153 Chương III: Phương hướng biện pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm ... dụng hình thức trả lương theo sản phẩm cho công đoạn nào, bước công việc tương đối phức tạp Có sản phẩm hoàn toàn Nhà máy lại lập kế hoạch trả lương theo sản phẩm cho bước công việc hoàn thành sản...
 • 75
 • 595
 • 7

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hình thức trả lương theo sản phẩm tại Nhà máy Z153.DOC

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hình thức trả lương theo sản phẩm tại Nhà máy Z153.DOC
... 2.2.3 Các hình thức trả lương theo sản phẩm áp dụng Nhà máy Z153 2.2.3.1 Hình thức trả lương sản phẩm cá nhân trực tiếp Đây hình thức trả lương tính dựa vào số lượng sản phẩm có chất lượng theo quy ... dụng hình thức trả lương theo sản phẩm Nhà máy Z153 2.3.1 Những tồn việc vận dụng hình thức trả lương theo sản phẩm Nhà máy Thứ nhất, đơn giá tiền lương cho số sản phẩm thấp Điều làm cho tiền lương ... quan Nhà máy Z153 Chương II: Thực trạng công tác tiền lương việc vận dụng trả lương theo sản phẩm Nhà máy Z153 Chương III: Phương hướng biện pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm...
 • 71
 • 462
 • 0

Hình thức trả lương theo thời gian tại Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng – Thực trạng và giải pháp

Hình thức trả lương theo thời gian tại Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng – Thực trạng và giải pháp
... THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG THEO THỜI GIAN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG I Giới thiệu khái quát công ty Tổng quan công ty Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng tiền thân Công ty Cao Su Sao Vàng Công ... trình thực tập, thực hành nghiên cứu hình thức trả lương theo thời gian Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng tác giả đề tài thực tập: Hình thức trả lương theo thời gian Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng ... II: Thực trạng trả lương theo thời gian Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng Chương III: Giải pháp hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng Trong trình nghiên cứu...
 • 83
 • 3,264
 • 38

Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tại Tổng công ty Dệt May Hà Nội

Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tại Tổng công ty Dệt May Hà Nội
... LƯƠNG THEO SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY 27 2.2.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm Tổng công ty Dệt may Nội 27 2.2.1.1 Trả lương sản phẩm trực tiếp không hạn chế 30 2.2.1.2 Trả lương theo sản phẩm ... dân THEO SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 16 2.1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 16 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tổng công ty Dệt may Nội ... ty Dệt may Nội Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm Tổng công ty Dệt may Nội CHƯƠNG I TIỀN LƯƠNG VÀ HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM 1.1 TIỀN LƯƠNG...
 • 54
 • 1,206
 • 4

Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tại Cty CPTM Thiệu Yên

Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tại Cty CPTM Thiệu Yên
... độ trả lơng theo sản phẩm công ty : 3.1 Qui chế trả lơng theo sản phẩm công ty: Hình thức trả lơng theo sản phẩm công ty áp dụng hai chế độ trả lơng theo sản phẩm là: chế độ trả lơng theo sản phẩm ... lơng theo sản phẩm có thởng kết hợp trả lơng theo sản phẩm tiền thởng công nhân có số lợng sản phẩm thực cao mức qui định Chế độ trả lơng theo sản phẩm có thởng đợc áp dụng công ty cần hoàn thành ... động sản xuất sản phẩm thị trờng tiêu thụ: - Hoạt động sản xuất sản phẩm: Chiến lợc sản xuất sản phẩm công ty chuyên sản xuất phõn bún để phục vụ nhu cầu ngi nụng dõn Công ty chọn hơng sản xuất sản...
 • 76
 • 349
 • 1

Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tại Công ty Sứ Thanh Trì

Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tại Công ty Sứ Thanh Trì
... trạng hình thức trả lơng theo sản phẩm công ty sứ trì I) Đặc điểm công ty sứ Thanh Trì ảnh hởng đến tiền lơng theo sản phẩm công ty: 1) Quá trình hình thành phát triển công ty: Công ty sứ Thanh Trì ... lơng theo sản phẩm công ty sứ Thanh Trì: Qui mô trả lơng theo sản phẩm công ty: Do đặc điểm công ty sản xuất sản phẩm có tính chất dễ kiểm tra số lợng, ngời lao động hởng lơng theo sản phẩm lớn, ... thụ sản phẩm công ty: Đến thị trờng tiêu thụ sản phẩm công ty rộng khắp nớc Sản pẩm công ty đạt tiêu chuẩn chất lợng Châu Âu Đây lợi công ty thị trờng nớc quốc tế Đó sức mạnh để sản phẩm công ty...
 • 85
 • 297
 • 1

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tại Nhà máy Z153

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tại Nhà máy Z153
... 2.2.3 Các hình thức trả lương theo sản phẩm áp dụng Nhà máy Z153 2.2.3.1 Hình thức trả lương sản phẩm cá nhân trực tiếp Đây hình thức trả lương tính dựa vào số lượng sản phẩm có chất lượng theo quy ... dụng hình thức trả lương theo sản phẩm Nhà máy Z153 2.3.1 Những tồn việc vận dụng hình thức trả lương theo sản phẩm Nhà máy Thứ nhất, đơn giá tiền lương cho số sản phẩm thấp Điều làm cho tiền lương ... quan Nhà máy Z153 Chương II: Thực trạng công tác tiền lương việc vận dụng trả lương theo sản phẩm Nhà máy Z153 Chương III: Phương hướng biện pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm...
 • 71
 • 284
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: áp dụng hình thức trả lương sẩn phẩm có thưởngviệc áp dụng hình thức trả lươngquy trình tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàngtuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàngtuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng tphcmlương nhân viên chăm sóc khách hàng fpttuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng vinaphonetuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng 2014tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng của vietteltuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng 2013tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng hà nộituyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng ngân hàngtuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng mobifonelương nhân viên chăm sóc khách hàng viettellương của nhân viên chăm sóc khách hàngThe legal environment today business in its ethical regulatory e commerce and global setting 7th edition miller test bankTHINK marketing first canadian edition 1st edition tuckwell test bankThe living world 7th edition johnson test bankTHINK race and ethnicity 1st edition mona scott test bankThomas calculus early transcendentals 13th edition thomas test bankBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH ASEAN LINES INTERNATIONALgiao trinh ky thuat moi truongUnderstanding business statistics 1st edition freed test bankUnderstanding food principles and preparation 5th edition amy christine brown test bankUnderstanding human sexuality 12th edition hyde test bankUnderstanding management 9th edition daft test bankUniversity physics with modern physics 4th edition young test bankUnderstanding normal and clinical nutrition 9th edition rolfes test bankUnderstanding nutrition 13th edition whitney test bankUnderstanding pathophysiology 5th edition huether test bankUsing information technology 10th edition williams test bankUnderstanding psychology 11th edition feldman test bankUnderstanding psychology 12th edition feldman test bankUnderstanding social problems 8th edition mooney test bankUsing MIS 6th edition kroenke test bank