Ôn tập hè môn toán và tiếng việt lớp 4 lên lớp 5

Đề ôn tập cuối năm toán tiếng việt lớp 3

Đề ôn tập cuối năm toán và tiếng việt lớp 3
... Đoạn thứ dài 1/4 chiều dài sợi dây Tính chiều dài đoạn dây Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 3( Môn toán +tiếng việt) Toán Tính nhanh: a) 75 - 13 - 17 + 25 b) 10 - + - + - + - + - Tìm x: a) X ... môi trường ĐỀ THI MÔN: TOÁN Bài (1 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời 1) Số 54 175 đọc là: A Năm mươi bốn nghìn trăm bảy mươi lăm B Năm mươi tư nghìn trăm bảy mươi lăm C Năm mươi tư ... ……………………………………………… ……………………………………………… b.x 3+ 1 83= 465 ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Bài (3 điểm) Giải toán a, Mua sách loại phải trả 32 500 đồng Hỏi mua sách phải trả tiền?...
 • 5
 • 1,164
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA GKI MÔN TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4

ĐỀ KIỂM TRA GKI MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 4
... (4 iểm ) Khoanh vào chữ trước câu trả lời Số liền trước số 73 393 là: A 73 392 B 72 393 C 74 393 D 73 3 94 Số lớn số 3 84 257 ; 3 84 275 ; 3 84 752 ; 3 84 725 : A 3 84 257 B 3 84 752 C 3 84 275 D 3 84 ... bạn người thân nói ước mơ em Trường TH Lớp : 4/ … Họ tên: …………………………………… Điểm ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC : 2010 – 2011 Môn: Tiếng việt Ngày kiểm tra: …… / …… / 2010 Thời gian : ……… phút ... = 346 25 x : = 45 08 ……………….…………… ……………….…………… ……………….…………… ……………….…………… Bài toán ( điểm) Trong đợt thu gom giấy vụn vừa qua Lớp 4A thu 370 kg giấy Trong lớp 4B thu 230 kg Hỏi trung bình lớp...
 • 6
 • 402
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA GKI MÔN TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5

ĐỀ KIỂM TRA GKI MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 5
... 3.“9m2 5dm2 = ……………….dm2” số thích hợp điền vào chỗ trống : A 95 B 950 B 90 05 D 9 05 4.Một khu vườn hình vng có kích thước hình vẽ Diện tích khu vườn : A 2 25 dam2 B 2, 25 dam2 B 2 250 dam2 D 22 ,5 dam2 ... Khoanh vào chữ trước câu trả lời Số “ ba mươi chín phẩy chín mươi năm” viết : A 309,9 05 C 39,9 05 B 39, 95 D 309, 95 Số lớn số : 6,907 ; 6,709 ; 6 ,50 9 ; 6, 059 : A 6,709 B 6 ,50 9 C 6,907 D 6, 059 3.“9m2 ... Tính từ D Trạng ngữ B – KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm ) I – Chính tả nghe – viết ( điểm ) – 15 phút II – Tập làm văn ( điểm ) – 35 phút Tả cảnh đẹp q hương em Đáp án : MÔN : TIẾNG VIỆT II/ Phần đọc: Đọc...
 • 11
 • 677
 • 1

Đề thi môn toán tiếng Việt lớp 5 pps

Đề thi môn toán và tiếng Việt lớp 5 pps
... 16 = (ngày) ðáp s : ngày Câu3: M i phép tính 0 ,5 ñI m 16 x 30 x 28 7x5x8 2x8x5x6x4x7 63 x 48 x 15 8x9x3 7x9x8x6x3x5 7x5x8 8x9x3 x x4 x x5 1 Câu 5: C Câu 10: C Trư ng TH Như Quỳnh B ki m tra gi ... Câu 1: ð t tính ñúng, tính ñúng m i phép tính 0 ,5 ñi m Câu2: Tóm t t ; 0 ,5 ñI m Câu tr l i ñúng: 0 ,5 ñI m Phép tính ñúng : 0 ,5 ñI m ðáp s : 0 ,5 ñ m Tóm t t: 12 ngư i xong trong: ngày 16 ngư i ... Môn: Toán l p A Ph n tr c nghi m ( 5 ) Khoanh ñúng m i câu : 0 ,5 ñ m Câu1: D Câu2 : B Câu 3: C Câu4: D Câu 6: B Câu 7: A Câu 8: A Câu 9:D II ph n t t lu n (5 ñi m) Câu 1: ð t...
 • 5
 • 283
 • 1

Đề thi môn toán tiếng Việt lớp 5 ppsx

Đề thi môn toán và tiếng Việt lớp 5 ppsx
... ………………………………… L p :5 Bài ki m tra M n : Luy n t cõu I ð c th m văn sau: V ng trăng vàng th m ñang t t nhô lên sau lu tre xanh th m Hình t v ng trăng, gió n m th i mát rư i làm tuôn ch y nh ng ánh vàng tràn ... a)Trăng ñã lên cao./ K t qu h c t p cao trư c bTrăng ñ u vào ánh m t./ H t ñ u ñã n y m m cánh trăng vàng tr i kh p nơi./ Thì gi quý vàng Dùng d u g ch chéo ( / ) ñ phân cách gi a b ph n ch ng ... Câu chuy n mùa màng n y n dư i trăng nh ng h t lúa vàng ñang phơi ánh trăng ðó ñây vang v ng ti ng hát c a anh ch niên xóm Ti ng g u nư c va vào kêu lo ng xo ng T t c m i âm ñ u nhu m ánh trăng...
 • 4
 • 212
 • 2

GIÁO ÁN THỰC HÀNH MÔN TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4

GIÁO ÁN THỰC HÀNH MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 4
... Bài tập 4/ T71: * Mục tiêu:HS biết giải toán có lời văn Cách tiến hành: - Gọi HS đọc yêu cầu - Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? - Hướng dẫn cách giải - Yêu cầu HS làm vở, HS làm bảng lớp - ... tiến hành: - Gọi HS đọc yêu cầu - Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? - Hướng dẫn cách giải - Yêu cầu HS làm việc cá nhân 4 - Yêu cầu HS làm bảng lớp - GV nhận xét Hoạt động : Bài tập 4/ T76: ... làm vào Hoạt động HS - HS lớp lắng nghe - HS theo dõi GV đọc - HS đọc nối tiếp câu sửa lỗi phát âm theo hướng đẫn GV - HS lớp đọc thầm, HSG đọc thành tiếng - HS lớp đọc thầm, HS đọc thành tiếng...
 • 63
 • 5,729
 • 36

de thi khao sat chat luonh mui nhon cap huyen mon toan tieng viet lop 4 huyen yen dinh nam hoc: 2012- 2013

de thi khao sat chat luonh mui nhon cap huyen mon toan và tieng viet lop 4 huyen yen dinh nam hoc: 2012- 2013
... nào? Câu 4: ( 15 đ) Hãy tưởng tượng kể lại câu chuyện người hiếu thảo, dựa vào đoạn tóm tắt cốt truyện đây: Ngày xửa, ngày xưa, có hai mẹ sống bên hạnh phúc Một hôm, người mẹ bị ốm nặng khát khao ... thương a, Hãy xếp từ thành nhóm theo cấu tạo từ b, Hãy xếp từ thành nhóm theo từ loại học Câu 2 (4 đ) Xác định phận CN, VN câu văn sau: a, Bàn tay ram ráp ông xoa nhẹ lên hai má b, Bên bờ sông...
 • 3
 • 285
 • 0

Đề thi cuối năm môn toán tiếng việt lớp 1

Đề thi cuối năm môn toán và tiếng việt lớp 1
... = 10 cm + 15 = 20 19 cm - cm = 15 cm , Viết số từ 21 đến 30 21; …… ; …….… ; …….… ; …….… ; ………… ; ….…… ; ………… ; ………… ; ………… ; , Điền dấu thích hợp vào trống < > = 35 30 + 12 21 27 20 + 1+ 9 10 ... đẹp 10 đ (điểm trình bày điểm) Sai lỗi trừ 0.2 đ Mơn: Tốn , Khoanh vào số bé : (1 ) , Đúng ghi “đ” sai ghi “s” (1 điểm - phép tính 0,25) + = (đ) cm + cm = 10 cm (đ) + 15 = 20 (s) 19 cm - cm = 15 ... điểm) 1, Tiếng có vần ươm, ương: (1 ) Gươm, gương, tường b , Tiếng ngồi có vần ươm,ương: (1 ) Bướm, lượn, mượn, vv sương, thương, vv 2 Ghi dấu x vào ô trống trước câu trả lời nhất: (1 ) Từ...
 • 3
 • 3,703
 • 58

Đề thi GK II môn toán tiếng việt lớp 4

Đề thi GK II môn toán và tiếng việt lớp 4
... thường nở vào dịp Tết quê hương em ĐỀ KIỂM TRA GKII MÔN TOÁN LỚP I Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Bài (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời phân số sau đây? 12 12 A ; B ; C ; D 11 14 21 9 ... Viết số thích hợp vào chỗ chấm = ……… phút km2 = ……… ……… m2 dm2 30 cm2 = ……… cm2 II Phần tự luận: (4 điểm) Bài (1 điểm): Tính a) × + ; …………………………………… …………………………………… …………………………………… 43 tạ = ………….kg ... hành? A 3; B 4; C 5; D H N E Hình bình hành có độ dài đáy m chiều cao m diện tích là: 11 15 28 A ; B ; C ; 18 Q K G P D 24 21 Bài (2 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S a) + =  b) 20 × = 54  c) − =...
 • 4
 • 136
 • 1

BỘ ĐỀ THI MÔN TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4

BỘ ĐỀ THI MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 4
... (0,5 điểm) Số giấy vụn lớp 4A thu góp đợc là: (98 : 7) x = 56 (kg) (0,5 điểm) Số giấy vụn lớp 4B thu góp đợc là: (98 : 7) x = 42 (kg) (0,5 điểm) Đáp số: Lớp 4A: 56 kg Lớp 4B : 42 kg (0,25 điểm) (0,25 ... cuối NĂM HọC Môn : Toỏn - Lớp - Năm học: 20 14 2015 Họ tên: Lp :4 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao nhận đề) Phần trắc nghiệm (4 điểm) I Khoanh vào chữ trớc ý câu sau: 18 54 Câu1: (1,0 ... Đáp án biểu chấm môn toán Năm học :20 14 2015 A Phần trắc nghiệm (4 iểm) Câu Khoanh vào A Câu Khoanh vào A Câu Khoanh vào B Mỗi cho 1,0 điểm Câu Khoanh vào B B Phần tự luận (6 điểm...
 • 24
 • 298
 • 0

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 2 môn Toán Tiếng Việt lớp 4

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 2 môn Toán và Tiếng Việt lớp 4
... + = b) − = − = = 12 12 12 6 6 2 15 30 5 x = = : = x = c) d) 40 2 Câu 2: (2 iểm) Mỗi chỗ chấm điền (0,5 điểm) 24 km 2m = 24 002m kg 56g = 20 56 g 35km = 35000 m 7km2 = 7000000m2 Câu 3: (3 điểm) ... là: ( 60 + 36 ) x = 1 92 ( m) Diện tích ruộng hình chữ nhật là: 60 x 36 = 21 60 ( m2) Đáp số : P = 1 92 m S = 21 60 m2 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP Năm học: 20 11 -20 12 A BÀI KIỂM TRA ĐỌC: ... GIÁ CHO ĐIỂM TOÁN Giữa học II( Năm học: 20 11 -20 12) Phần 1: (3 điểm ) Khoanh tròn vào chữ trước câu đúng: (0,5 điểm) D ; C 12 ; 27 A 11 ; D ; A 10 31 B Phần 2: (7 điểm ) Câu 1: (2 điểm.) Câu...
 • 9
 • 2,625
 • 6

BÀI THI CUỐI NĂM MÔN TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1

BÀI THI CUỐI NĂM MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 1
... Họ tên :…………………………………… Lớp :1 ………… ĐIỂM Thứ……….ngày……….tháng năm 2 011 THI ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II MÔN : TIẾNG VIỆT ( Thời gian 60 phút ) I – Đọc : ( 10 điểm ) 1) Đọc thành tiếng: ( điểm ) Cho học ... sen ( T. 91) , Chú công ( T.97 ) , Người bạn tốt ( T .10 6 ) Hai chị em ( T .11 5 ) , Hồ Gươm (T .11 8) , Cây bàng ( T .12 7 ) 2) Đọc thầm làm tập ( điểm ) Bài : Hồ Gươm ( STV1 tập trang 11 8 ) 1- Khoanh ... lời ( điểm ) Hồ Gươm cảnh đẹp đâu? a- Đà Nẵng b-Hà Nội c- Thành phố Hồ Chí Minh – Viết câu chứa tiếng ( điểm ) - Có vần ươm ……………………………………………………………………………………………………………… - Có vần ươp ………………………………………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 171
 • 0

Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán Tiếng Việt lớp 3.

Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 3.
... hương SGK trang 76 Nắng phương Nam 94 Cửa Tùng 10 9 Hũ bạc người cha 12 1 Đường vào Trường TH Văn Lang Lớp : Ba Họ tên Điểm ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII –NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN: Tiếng Việt (đọc) ... Trường TH Văn Lang Lớp : Ba Họ tên Điểm ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII –NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN: Tiếng Việt ( viết ) Lần Ngày thi: 15 / / 2 013 Nhận xét giáo viên I Chính tả: (5đ) ... ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI –NĂM HỌC 2 011 -2 012 MÔN: Tiếng Việt ( viết ) Lớp I.Chính tả: (5 điểm) Bài viết: (4đ) Cửa Tùng Diệu kỳ thay, ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu...
 • 14
 • 1,555
 • 0

XÂY DỰNG bộ CÔNG cụ ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC học SINH môn TOÁN TIẾNG VIỆT lớp 4

XÂY DỰNG bộ CÔNG cụ ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC học SINH môn TOÁN và TIẾNG VIỆT lớp 4
... kế công cụ để kiểm tra đánh giá kiến thức học sinh cấp Tiểu học nói chung môn Toán môn Tiếng Việt nói riêng 26 27 Chương XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN TOÁN VÀ TIẾNG ... lượng dạy học môn Toán Tiếng Việt tiểu học nói chung, lớp nói riêng Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng công cụ kiểm tra – đánh giá kiến thức môn Toán Tiếng Việt cho học sinh lớp theo thông ... Việt cấp tiểu học Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng thành công công cụ kiểm tra – đánh giá kiến thức môn Toán Tiếng Việt lớp theo thông tư 30/20 14/ TT– BGDĐT góp phần đánh giá học sinh khách quan...
 • 116
 • 187
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các đề thi học sinh giỏi môn toán va tieng viet lớp 4tai lieu de thi hoc sinh gioi mon toan va tieng viet lop 4giai thuc hanh toan va tieng viet lop 5 tap hai trang 66phieu bai tap cuoi tuan toan va tieng viet lop 3tải đề khảo sát môn toán và tiếng việt lớp 1đề khảo sát môn toán và tiếng việt lớp 1Bài 8. Nhiễm sắc thểBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia laiNghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vânQuản trị rủi ro tín dụng trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đà nẵng (tt)Thu hút vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phương pháp xấp xỉ đạo hàm với độ chính xác bậc cao và ứng dụng (LV thạc sĩ)Bài tập ôn thi THPT Quốc Gia môn Hoá HọcHướng dẫn khai thác hệ thống Sub Bridge Simulator (SBS) tại phòng mô phỏng lái tàu15 đề thi tốt nghiệp anh văn mới có giảiĐánh giá hệ thống đăng ký đất đai tại tỉnh vĩnh phúc theo chuẩn mớide thi thu hoc sinh gioi tinh khoi 12Tuyển tập Hoa Song Đường 04 - viết về Cha Mẹ - Thơ Mặc GiangTuyển tập Hoa Song Đường 06 - viết về Cha Mẹ - Thơ Mặc GiangTuyển tập Hoa Song Đường 10 - viết về Cha Mẹ - Thơ Mặc Giang