Vận dụng các công cụ marketing mix vào việc duy trì và bảo vệ thị phần của nhà máy thuốc lá thăng long

Vận dụng các công cụ marketing- mix vào việc duy trì bảo vệ thị phần của nhà máy thuốc Thăng Long

Vận dụng các công cụ marketing- mix vào việc duy trì và bảo vệ thị phần của nhà máy thuốc lá Thăng Long
... tác giả định chọn đề tài: Vận dụng công cụ marketing -mix vào việc trì bảo vệ thị phần nhà máy Thuốc Thăng Long" phạm vi nghiên cứu Đề tài lấy công cụ cụ marketing mix làm phạm vi nghiên cứu, ... hoàn thiện đề tài vận dụng công cụ marketing mix vào việc trì bảo vệ thị phần nhà máy Bố cục luận văn Lời mở đầu Chơng I: Cơ sở lý thuyết chung cạnh tranh công cụ marketing mix Chơng II: Thực ... phẩm nhà máy thuốc Thăng Long giá chất lợng Bảng dới cho ta biết thị phần chiếm lĩnh số nhà máy thuốc thị trờng Việt Nam Bảng 6: Thị phần chiếm lĩnh số nhà máy thị trờng thuốc Việt Nam Tỷ lệ:% Nhà...
 • 70
 • 257
 • 0

Vận dụng các công cụ marketing-mix vào việc duy trì bảo vệ thị phần của nhà máy Thuốc Thăng Long

Vận dụng các công cụ marketing-mix vào việc duy trì và bảo vệ thị phần của nhà máy Thuốc Lá Thăng Long
... đó, tác giả định chọn đề tài: Vận dụng công cụ marketing-mix vào việc trì bảo vệ thị phần nhà máy Thuốc Thăng Long" phạm vi nghiên cứu Đề tài lấy công cụ cụ marketing mix làm phạm vi nghiên ... phẩm nhà máy thuốc Thăng Long giá chất lợng Bảng dới cho ta biết thị phần chiếm lĩnh số nhà máy thuốc thị trờng Việt Nam Bảng 6: Thị phần chiếm lĩnh số nhà máy thị trờng thuốc Việt Nam Tỷ lệ:% Nhà ... 2002 tổng công ty thuốc Việt Nam) Thị trờng hoạt động nhà máy thuốc Thăng Long chủ yếu miền Bắc 50% thị phần miền Bắc, nhà máy thuốc Thăng Long tỏ đối thủ mạnh Hiện sản phẩm nhà máy có mặt thị trờng...
 • 70
 • 94
 • 0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM DUY TRÌ BẢO VỆ THỊ PHẦN CỦA NHÀ MÁY THUỐC THĂNG LONG

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM DUY TRÌ VÀ BẢO VỆ THỊ PHẦN CỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG
... trạng hoạt động marketing nhà máy, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc trì bảo vệ thị phần từ đưa số kiến nghị giải pháp với mong muốn góp phần ỏi để hoàn thiện việc vận dụng công cụ marketing- mix ... tương đương nhau, lẽ để bảo vệ cho số nhãn mác chuẩn bị rơi vào thời kỳ suy thoái, nhà máy đưa số nhãn mác có cấp chất lượng hay nhãn có chất lượng cao chút để thay bảo vệ phần thị trường có nguy ... máy đến thành công Đối với nhà máy thuốc Thăng Long, phải tham gia cạnh tranh với mức độ gay gắt nhiều đối thủ lớn như: 555, Marlbro, Fine, nhà máy thuốc Sài Gòn thuốc nhập lậu với khách hàng...
 • 15
 • 170
 • 0

309 Vận dụng các công cụ Marketing mix vào việc duy trì & bảo vệ thị phần của Nhà máy Thuốc Thăng Long

309 Vận dụng các công cụ Marketing mix vào việc duy trì & bảo vệ thị phần của Nhà máy Thuốc lá Thăng Long
... động marketing trở nên quan trọng Do đó, tác giả định chọn đề tài: Vận dụng công cụ marketing- mix vào việc trì bảo vệ thị phần nhà máy Thuốc Thăng Long" phạm vi nghiên cứu Đề tài lấy công cụ ... phẩm nhà máy thuốc Thăng Long giá chất lợng Bảng dới cho ta biết thị phần chiếm lĩnh số nhà máy thuốc thị trờng Việt Nam Bảng 6: Thị phần chiếm lĩnh số nhà máy thị trờng thuốc Việt Nam Tỷ lệ:% Nhà ... 2002 tổng công ty thuốc Việt Nam) Thị trờng hoạt động nhà máy thuốc Thăng Long chủ yếu miền Bắc 50% thị phần miền Bắc, nhà máy thuốc Thăng Long tỏ đối thủ mạnh Hiện sản phẩm nhà máy có mặt thị trờng...
 • 70
 • 214
 • 0

700 Vận dụng các công cụ Marketing mix vào việc duy trì & bảo vệ thị phần của Nhà máy Thuốc Thăng Long

700 Vận dụng các công cụ Marketing mix vào việc duy trì & bảo vệ thị phần của Nhà máy Thuốc lá Thăng Long
... Mục tiêu bảo vệ môi trờng: phải thờng xuyên lao động vệ sinh nơi bán hàng, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy để đảm bảo vệ sinh môi trờng lành mạnh *Mục tiêu môi trờng trị: Góp phần vào việc cạnh ... nhập thị trờng đứng vững thị trờng phát triển thị trờng 33 Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trớc hết cửa hàng phải đảm bảo mặt hàng truyền thống thờng xuyên kinh doanh mạnh công ty của hàng thị trờng đảm bảo ... đơn giản gọn nhẹ Đơn giản việc bày loại xăng dầu dùng cho bôi trơn khởi động bảo dỡng máy, động số loại bảo hiểm ô tô, xe máy Mặt hàng xăng dầu việc bán qua xăng có chơng trình cài đặt sẵn hệ thống...
 • 46
 • 211
 • 0

LUẬN VĂN: Nâng cao hiệu quả công tác Bảo hộ lao động tại nhà máy thuốc Thăng Long pot

LUẬN VĂN: Nâng cao hiệu quả công tác Bảo hộ lao động tại nhà máy thuốc lá Thăng Long pot
... phòng hộ, giày, ủng, kính, găng tay… công tác bảo hộ lao động đạt nhiều kết tốt II Những nội dung công tác bảo hộ lao động 1.Nội dung luật lệ bảo hộ lao động Bảo hộ lao động : Luật lệ bảo hộ lao động ... lại công tác bảo hộ lao động cho người lao động xí nghiệp, để công tác bảo hộ lao động ngày tốt PHầN THứ HAi PHÂN TíCH THựC TRạNG Về CÔNG TáC BảO Hộ LAO ĐộNG TạI CÔNG TY THUÔC THĂNG LONG ... suất lao động *Về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm thuốc nhà máy Thuốc Thăng Long :(xem trang sau) II Phân tích thực trạng hoạt động công tác bảo hộ lao động nhà máy thuốc thăng long...
 • 66
 • 293
 • 1

Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương của Nhà máy thuốc Thăng Long

Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương của Nhà máy thuốc lá Thăng Long
... hình Nhà máy thuốc Thăng Long - Phần II : Phân tích thực trạng công tác tiền lơng Nhà máy thuốc Thăng Long - Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lơng Nhà máy thuốc Thăng Long ... máy thuốc Thăng Long, em mạnh dạn chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lơng Nhà máy thuốc Thăng Long Ngoài Lời nói đầu Kết luận, Luận ... trạng công tác tiền lơng Nhà máy thuốc Thăng Long i Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh Nhà máy giai đoạn 1998 - 2002 Tình hình sản xuất tiêu thụ thuốc Nhà máy: Tình hình sản xuất tiêu thụ thuốc...
 • 81
 • 360
 • 3

Nâng cao hiệu quả công tác Bảo hộ lao động tại nhà máy thuốc Thăng Long.doc

Nâng cao hiệu quả công tác Bảo hộ lao động tại nhà máy thuốc lá Thăng Long.doc
... phòng hộ, giày, ủng, kính, găng tay công tác bảo hộ lao động đạt nhiều kết tốt II Những nội dung công tác bảo hộ lao động 1.Nội dung luật lệ bảo hộ lao động Bảo hộ lao động : Luật lệ bảo hộ lao động ... tạo lại công tác bảo hộ lao động cho ngời lao động xí nghiệp, để công tác bảo hộ lao động ngày tốt 21 PHầN THứ HAi PHÂN TíCH THựC TRạNG Về CÔNG TáC BảO Hộ LAO ĐộNG TạI CÔNG TY THUÔC THĂNG LONG ... tăng suất lao động *Về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm thuốc nhà máy Thuốc Thăng Long :(xem trang sau) II Phân tích thực trạng hoạt động công tác bảo hộ lao động nhà máy thuốc thăng long...
 • 72
 • 567
 • 5

Nâng cao hiệu quả công tác Bảo hộ lao động tại nhà máy thuốc Thăng Long

Nâng cao hiệu quả công tác Bảo hộ lao động tại nhà máy thuốc lá Thăng Long
... phòng hộ, giày, ủng, kính, găng tay công tác bảo hộ lao động đạt nhiều kết tốt II Những nội dung công tác bảo hộ lao động 1.Nội dung luật lệ bảo hộ lao động Bảo hộ lao động : Luật lệ bảo hộ lao động ... lại công tác bảo hộ lao động cho ngời lao động xí nghiệp, để công tác bảo hộ lao động ngày tốt 23 PHầN THứ HAi PHÂN TíCH THựC TRạNG Về CÔNG TáC BảO Hộ LAO ĐộNG TạI CÔNG TY THUÔC THĂNG LONG ... suất lao động *Về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm thuốc nhà máy Thuốc Thăng Long :(xem trang sau) II Phân tích thực trạng hoạt động công tác bảo hộ lao động nhà máy thuốc thăng long...
 • 72
 • 290
 • 2

Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Nhà máy thuốc Thăng Long

Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Nhà máy thuốc lá Thăng Long
... mà sản lợng tiêu thụ sản phẩm năm tăng lên nhiều, hầu nh sản xuất đến đâu tiêu thụ đến Phần II: Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh Nhà máy thuốc thăng long Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Nhà ... chức máy quản lý Nhà máy: chức năng, nhiệm vụ Quy trình sản xuất dây chuyền chế biến thuốc sợi 10 Tình hình sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm năm gần 14 Phần II: Các lĩnh vực sản xuất ... trờng Nhà máy thuốc Thăng Long doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, cần phải có kế hoạch sản xuất kinh doanh Hiện nay, để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho mình, Nhà máy dựa sau: 15 - Căn...
 • 50
 • 241
 • 0

Các lĩnh vực SXKD của Nhà máy Thuốc Thăng Long

Các lĩnh vực SXKD của Nhà máy Thuốc Lá Thăng Long
... xuất sản phẩm năm 2002 tăng Nhà máy thuốc Thăng Long Nhà máy lớn Tổng công ty thuốc Việt nam, chịu cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp ngành với thuốc nhập lậu Do Nhà máy đẩy mạnh việc tiêu thụ sản ... nhuận Nhà máy không cao Điều Nhà máy đóng góp vào ngân sách Nhà nớc lợng lớn Giá thành sản phẩm Nhà máy cao qua năm, Nhà máy cần có biện pháp để hạ giá thành sản phẩm , từ tăng lợi nhuận cho Nhà máy ... tình hình Nhà máy thuốc Thăng Long Sự hình thành giai đoạn phát triển Nhà máy 1.1 Sự hình thành Nhà máy 1.2 Quá trình phát triển qua giai đoạn 46 1.3 Chức năng, nhiệm vụ Nhà máy ...
 • 50
 • 173
 • 0

CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY THUỐC THĂNG LONG

CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA   NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG
... động Nhà máy hợp lý phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Nhà máy 2.2 Định mức lao động Nhà máy (cho ca sản xuất) : 2.2.1 Phân xưởng sợi: TT TÊN CÔNGVIỆC I A Bậc thợ 3/ Dây chuyền sản xuất ... 90 3560 THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA NHÀ MÁY: 5.1 Tình hình sử dụng vốn Nhà máy: Để thực hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà máy, Nhà máy cần phải có nguồn vốn kinh doanh định đủ để trang trải cho chi ... hiệu sản xuất kinh doanh đạt 230,95% so với kỳ năm trước 5.2 Chi phí kinh doanh, giá thành biện pháp hạ giá thành sản phẩm: 5.2.1 Chi phí kinh doanh: Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Nhà...
 • 25
 • 188
 • 0

CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY THUỐC THĂNG LONG

CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG
... động Nhà máy hợp lý phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Nhà máy 2.2 Định mức lao động Nhà máy (cho ca sản xuất) : 2.2.1 Phân xởng sợi: Tt Tên côngviệc I A Bậc thợ 3/6 Dây chuyền sản xuất ... dụng nguyên liệu Thực trạng tài Nhà máy: 5.1 Tình hình sử dụng vốn Nhà máy: Để thực đợc hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà máy, Nhà máy cần phải có nguồn vốn kinh doanh định đủ để trang trải cho ... hiệu sản xuất kinh doanh đạt 230,95% so với kỳ năm trớc 5.2 Chi phí kinh doanh, giá thành biện pháp hạ giá thành sản phẩm: 5.2.1 Chi phí kinh doanh: Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Nhà...
 • 24
 • 203
 • 0

Luận văn: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY THUỐC THĂNG LONG doc

Luận văn: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG doc
... VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY: 1.1.Căn xây dựng kế hoạch: Trong kinh tế thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh mà kế ... VỀ TÌNH HÌNH NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG SỰ HÌNH THÀNH VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY: 1.1 Sự hình thành Nhà máy: Sau kháng chiến chống Pháp, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bắt tay vào ... VỀ TÌNH HÌNH NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG Sự hình thành giai đoạn phát triển Nhà máy 1.1 Sự hình thành Nhà máy 1.2 Quá trình phát triển qua giai đoạn 1.3 Chức năng, nhiệm vụ Nhà máy...
 • 53
 • 183
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng công tác tạo động lực của nhà máy thuốc lá thăng longchiến lược kinh doanh của nhà máy thuốc lá thăng long giai đoạn 2005 2015 của đặng xuân phương luận văn thạc sĩ đại học bách khoa hà nội 2005vận dụng các công cụ marketing lãnh thổ nhằm thu hút fdilý luận cơ bản về vai trò của hoạt động marketing trong chiến lược duy trì và mở rộng thị trường của doanh nghiệpii thực trạng công tác tạo động lực lao động tại nhà máy thuốc lá thăng long hà nộithực trạng công tác tạo động lực lao động tại nhà máy thuốc lá thăng long hà nộiđiều kiện làm việc cho người lao động khi thực hiện công việc tại nhà máy thuốc lá thăng longthực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm gần đây ở nhà máy thuốc lá thăng longáp dụng các công cụ thống kê vào kiểm soát chất lượng sản phẩmphân tích các công cụ marketing mix cho mì hảo hảoáp dụng các công cụ thống kê vào kiểm soát chất lượng sản phẩm tại doanh nghiệpsau khi học xong bài này các em có khả năng vận dụng các công cụhọc xong bài này các em có khả năng vận dụng các công cụ vẽ đã học để vẽ các hình ảnh khó hơnứng dụng các công cụ phái sinh trong việc bình ổn giá xăng dầu hiện nay ở việt namli thực trạng sử dụng các công cụ tài chính phái sinh trong quản lý rủi ro hối đoái của doanh nghiệpBusiness statistics for contemporary decision making 8th edition black test bankBusiness statistics in practice 7th edition bowerman test bankCampbell biology 10th edition reece test bankCampbell biology concepts and connections with masteringbiology 7th edition reece test bankCampbell biology in focus 2nd edition urry test bankCDN ED biology exploring the diversity of life 2nd edition russell test bankCDN ED ORGB 1st edition armstrong test bankCDN ED psychology themes and variations 3rd edition weiten test bankCDN ED small business management 5th edition longenecker test bankCell and molecular biology concepts and experiments 7th edition karp test bankCengage advantage american foreign policy and process 6th edition mccormick test bankCengage advantage books american government and politics today brief edition 2012 2013 7th edition schmidt test bankCengage advantage books business law text and cases commercial law for accountants 1st edition miller test bankCFIN 4 4th edition besley test bankCengage advantage books business law text and cases the first course 1st edition miller test bankChemistry 3rd edition burdge test bankCengage advantage books business law today the essentials text and summarized cases 10th edition miller test bankCengage advantage books essentials of business law 5th edition beatty test bankCengage advantage books essentials of the legal environment 4th edition miller test bankCengage advantage books foundations of the legal environment of business 3rd edition jennings test bank