Bộ đề và đáp án chi tiết IELTS Speaking 2016

Bộ đề đáp án chi tiết IELTS Writing band 7 8 ( ieltsblog.com )

Bộ đề và đáp án chi tiết IELTS Writing band 7 và 8 ( ieltsblog.com )
... problems (mouse over the words underlined in blue shows corrections) Seems to be worth IELTS Band IELTS essay, topic: Children should be engaged in paid work, agree or disagree? In many countries children ... There are only a few errors (mouse over the words underlined in blue shows suggested corrections) Overall this looks like an IELTS Band essay IELTS Sample Reports of Band Sample report 1: The ... 1%-2% to 18% , 9% and 31% respectively during the ten-year period On the other hand, there was a nearly doubling inthe proportions of people joining in yoga (5 to 10 % ) and swimming ( to 18% ) over...
 • 34
 • 470
 • 0

bộ đề đáp án chi tiết giúp ôn cấp tốc môn ngữ văn

bộ đề và đáp án chi tiết giúp ôn cấp tốc môn ngữ văn
... hiểu đáp án lại nội dung cụ thể 14 TRONG CD DẠY- HỌC VÀ ÔN TẬP TRONG KỲ THI QUỐC GIA THPT NĂM 2015 NGỮ VĂN 12 (100 Đề đọc hiểu, có đáp án chi tiết với ngữ liệu văn 11, văn 12 , chương trình 25 đề ... xứng đáng với danh hiệu Nhà văn người nông dân Nam Bộ kháng chi n chống Mĩ cứu nước Văn ông vừa giàu chất sống thực, đầy chi tiết dội, ác liệt chi n tranh, vừa đằm thắm chất trữ tình với ngôn ngữ ... dự phòng Bộ Y tế) 5/ Xác định lỗi tả, dấu câu văn trên? 6/ Đoạn văn (2) sử dụng thao tác lập luận gì? Câu chủ đề đoạn văn gì? 7/ Văn thuộc phong cách ngôn ngữ gì? 8/ Đặt tiêu đề cho văn trên?...
 • 15
 • 437
 • 1

đề đáp án chi tiết môn Hóa ĐH khối A năm2009

đề và đáp án chi tiết môn Hóa ĐH khối A năm2009
... chuyển h a sau: + NaOH (du) +X → Phenol → Phenyl axetat  Y (hợp chất thơm) t0 Hai chất X,Y sơ đồ là: A anhiđrit axetic, phenol B anhiđrit axetic, natri phenolat C axit axetic, natri phenolat ... Công thức ba muối là: A CH2=CH-COONa, HCOONa CH≡C-COONa B CH3-COONa, HCOONa CH3-CH=CH-COONa C HCOONa, CH≡C-COONa CH3-CH2-COONa D CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa HCOONa Câu 17: Lên men m gam glucozơ ... dịch tham gia phản ứng tráng bạc là: A Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic B Frutozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic C Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic D Glucozơ, frutozơ, mantozơ,...
 • 5
 • 275
 • 0

Đề đáp án chi tiết HSG 2010-2011

Đề và đáp án chi tiết HSG 2010-2011
... ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG MÔN: HOÁ HỌC – KHỐI 12 – NĂM HỌC: 2009-2010 THỜI GIAN: 120 PHÚT ******** CÂU THANG ĐIỂM ĐÁP ÁN 1.Tìm số proton, số khối tên ... 07.10−5 α= = 7, 07.10−4 −1 10 Tách chất: benzen phenol anilin khỏi hỗn hợp: - Cho dung dịch NaOH vào hỗn hợp đến dư, tách lấy phần tan ta thu hỗn hợp C6H5ONa NaOH dư C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O ... 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm - Tiếp tục cho dung dịch HCl đến dư vào hai dung dịch lại, tách lấy phần không tan ta thu C6H6 Phần tan C6H5NH3Cl HCl dư C6H5NH2 + HCl...
 • 6
 • 219
 • 0

đề đáp án chi tiết

đề và đáp án chi tiết
... mặt phẳng (MNP) 12   Câu V: (0,5 điểm) Tìm số hạng không chứa x khai triển  2x − ÷ x   ĐÁP ÁN_ ĐỀ Bài Ý a) Nội dung Điểm 2.0 0,25 x 0  − 10 = 45 + k.360 x  cos  − 100 ÷ = ⇔ 2   x ... C8 = 70 Số cách chọn viên bi vàng Gọi A biến cố : “ Chọn viên bi màu “ n(A) = 15+70=85 n ( A) 85 = = 0,084 P(A) = n ( Ω ) 1001 Bài Bài Tâm đường tròn I (1;2) ,bán kính R = Gọi I’ ảnh I qua ... minh JB =2JI c) Tìm thiết diện hình chóp S.ABCD với mp(BJC) Thiết diện hình ? ̀ ́ ́ ĐAP AN_ĐÊ ĐÁP ÁN Bài π π Hàm số xác định :x ≠ + k π π  Tập xác định : D=R\  + k , k ∈ Z  4  Bài Với x∈...
 • 12
 • 263
 • 0

4 đề đáp án chi tiết

4 đề và đáp án chi tiết
... Min y = y(2) = 1; Max y B y(3) = 24 [-1; 3] [-1; 3] S Tớnh o hm ca cỏc hm s: 4x a) y = x e Tp A nh: Ă xỏc 4x y = (x ).e + x (e4x) = 2x.e4x + x2.(4x).e4x = 2x.e4x(1 + 2x) b) y = ex.ln(2 + sinx) ... y = x4 - 8x2 + 15 liờn tc trờn on [-1; 3] Ta cú y = 4x3 - 16x = 4x(x2 - 4) 4x(x 4) = y ' = x = 0, x = x = < x < < x < < x < x = 2 0,50 y(-1) = 8; y(0) = 15; y(2) = -1; y(3) = 24 = Vy ... khong dng bin, nghch bin +Cỏc im cc tr + th i qua cỏc im(-2; 2) ; (0 ;4) ; (-1;0); (-3; 4) ; ( -4; 0) + th: 0,5im -10 -5 -2 -4 Giỏo viờn: H Ngc Thch, Trng THPT Phỳ Lc -9- luyn ụn thi Hc K I Lp 12...
 • 18
 • 213
 • 0

Đề đáp án chi tiết hóa 11 bài số KT 3

Đề và đáp án chi tiết hóa 11 bài số KT 3
... Địa ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA BÀI SỐ LỚP 11 NĂM 2009 – 2010 ĐỀ 6: I Trắc nghiệm: Đáp án 0,25đ Câu Đáp án C II.Tự luận: Câu B C Nội dung 1) CH4 + Cl2  CH(Cl )3 + 3HCl ( 1 :3) → 2) CH3-CH=CH2 + HCl → CH3-CH(Cl)-CH3 ... CH3-CH2-CH2-CH3; Butan isobutan (2-metyl-propan) 13 0,5 Trường: THPT Thị xã Mường Lay Tổ: Lý – Hóa – Ngoại – Địa ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA BÀI SỐ LỚP 11 NĂM 2009 – 2010 ĐỀ 3: I Trắc nghiệm: Đáp án 0,25đ Câu Đáp án ... chi ́m 60% ; C3H6 chi ́m 40% 0,5 Trường: THPT Thị xã Mường Lay ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA BÀI SỐ Tổ: Lý – Hóa – Ngoại – Địa LỚP 11 NĂM 2009 – 2010 ĐỀ 4: I Trắc nghiệm: Đáp án 0,25đ Câu Đáp án B B B D II.Tự...
 • 22
 • 350
 • 0

Đề Đáp án chi tiết Toán ĐH 2010

Đề và Đáp án chi tiết Toán ĐH 2010
... tâm I bán kính R/ = 12 M thuộc d nên M( x , y) có tọa độ thỏa hệ: 2 x = x = −  ( x − ) + ( y − 1) = 12   ↔ ∨   x + y +1 =  y = −1 −  y = −1 +    Vậy có điểm thỏa yêu cầu toán có ... cách chọn b có A82 cách chọn c , d + b = c > 1: có cách chọn c cách chọn d + b = c = : có cách chọn d Vậy số số thỏa yêu cầu toán : A9 + A82 + 7.7 + = 4032 1.(1,0 điểm) x2 (E) : + y = ; a = ... Câu I ( 2,0 điểm) Đáp án Điểm 1.(1,25) 1  a/ Tập xác định : D = R \   2 −5 / < ∀x ∈ D b/ Sự biến thiên: y = (2...
 • 6
 • 208
 • 0

ĐỀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT VÀO 10 BÌNH ĐỊNH 2010-2011

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT VÀO 10 BÌNH ĐỊNH 2010-2011
... − 3(b − a) >  a + b + c > 3(b − a) ⇔ a+b+c > (Chia hai vế cho số dương b − a) b − a Giáo viên : Nguyễn Ngọc Vũ – Trường THCS Phước Quang – Bình Định ... AM2 = AC’.AB Xét D ANC’ D ABN có: · · · » ¼ AM = AN => ANC' = ABN (góc nội tiếp chắn cung nhau); NAB : chung AN AC' = => D ANC’ : D ABN => => AN2 = AC’.AB hay AM2 = AC’.AB AB AN Bài 5: (1,0...
 • 2
 • 286
 • 0

Đề đáp án chi tiết khối D môn Toán

Đề và đáp án chi tiết khối D môn Toán
... ∫  x − ÷ln xdx = ∫ x ln xdx − 3∫ ln x dx x x 1 11 4 11 4 I1 I2 e I1 = ∫ x ln xdx ; Đặt u = ln x ⇒ du = e dx x2 ; dv = xdx ⇒ v = x e  x2  1e e2  x2  e2 + I1 =  ln x ÷ − ∫ xdx = −  ÷ = ... −1;1) ; PVT k R = n ∧ m = (2;0; −2) = 2(1;0; −1) Phương trình (R) có dạng : x − z + D = Ta có : d (0;(R)) = ⇔ D = ⇔ D = ±2 Phương trình (R) : x − z + 2 = hay x − z − 2 = Câu VII.a: Đặt ... biến thiên, cần so sánh y(-2), y(1/3) y(5) PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chi được làm một hai phần (phần A hoặc B) A Theo chương trình Chuẩn Câu VI.a: 1/ * C1: Nối dài AH cắt đường...
 • 6
 • 161
 • 0

Đề đáp án chi tiết khối B môn Toán

Đề và đáp án chi tiết khối B môn Toán
... (1; 0; 0); B (0; b; 0); C (0; 0; c) với b, c > x y z ⇒ (ABC) : + + = ⇒ (ABC) : bc.x + cy + bz – bc = b c bc 1 = Vì d (0; ABC) = nên ⇒ 3b2 c2 = b2 c2 + b2 + c2 2 2 3 b c +b +c ⇔ b2 + c2 = 2b2 c2 (1) ... i)(a + bi) = (a – b) + (a + b) i z − i = (1 + i ) z ⇔ a + (b − 1)2 = (a − b) + (a + b) ⇔ a2 + (b22b + 1) = (a2 + b2 ) ⇔ a2 + b2 + 2b – = ⇔ a2 + (b + 1)2 = Vậy z = a + ib với a, b thỏa a2 + (b + ... GABC Ta có: GM.GA = GJ.GI GM GA GA2 GI + IA2 7a I C = ⇒ R = GJ = = = H GI 12 2GI 2GI B 2 Câu V Đặt t = ab + bc + ca, ta có: a + b + c ≥ ab + bc + ca ⇒ = (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2(ab + bc...
 • 5
 • 202
 • 0

đề đáp án chi tiết đề thi đại học môn vật lí 2013

đề và đáp án chi tiết đề thi đại học môn vật lí 2013
... 57 58 59 60 318 426 A B C B C B D B D D B C A B A D D D C B B A B A B B D D B D B A C A Mã đề - Đáp án 528 681 A C A C B D B C C A A A B A A D D D B C D A D B C D D C B D C C B D 794 859 B C...
 • 2
 • 310
 • 0

Đề đáp án chi tiết thi thử Lần 1 Quỳnh Lưu, Nghệ An 2015

Đề và đáp án chi tiết thi thử Lần 1 Quỳnh Lưu, Nghệ An 2015
... about change THPT Quỳnh Lưu Nghệ An ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2 014 -2 015 Đề thi thử số (Đề thi gồm có trang) Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) http://www.bookgol.com ... THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2 014 -2 015 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) http://www.bookgol.com Đề thi thử số (Đề thi gồm có trang) Mã đề thi 13 0 Đáp án trắc nghiệm ... KCl, CH3 COON a Câu 13 Lời giải Đáp án B Câu 14 Lời giải Đáp án B 10 6x + 10 0y = 10 , x + y = 0, Khối lượng dung dịch sau m = 10 , + 300 .1, − 44.0, = 335, 8(g) 58, 15 10 0% = 1, 16 1% %N aCl = 335, Để...
 • 16
 • 2,565
 • 10

De va dap an chi tiet HSG toan 12 Tinh Thanh Hoa

De va dap an chi tiet HSG toan 12 Tinh Thanh Hoa
... x ; S ADN = ADB sin DAN = AN y 4 · = AM AN sin MAN = xy (1); = DO.MN = x + y − xy Ta có: S ADM = S AMN S DMN 2 3 · Vì DO = AD − AO = −  ; MN = AM + AN − AM AN cos MAN = x + y − xy ÷ = 3 ... xy ( x + y + xy ) + 1 = AM OI + AN OK = ( x + y ) (2) 2 12 Do diện tích toàn phần tứ diện DAMN S = Mặt khác, S AMN = S AMO + S ANO 3 xy = ( x + y ) ⇔ x + y = 3xy 12 Do đó: S = ( x + y + xy ) + ... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HS GIOI TỈNH THANH HÓA 2011 Câu I (4,0 điểm) Cho hàm số y = x − (m + 1) x − (4 − m ) x − − 2m (Cm ) Khảo sát biến...
 • 6
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề và đáp án chi tiết thi thử lần 1 quỳnh lưu 1 nghệ an 2015đề và đáp án chi tiếtđề thi thử hóa và đáp án chi tiếtde thi va dap an chi tiet mayđề thi thử và đáp án chi tiết môn sinhde thi thu toan moon 2014 va dap an chi tietđề thi thử đại học môn tiếng anh và đáp án chi tiếtde thi thu dai hoc tieng anh va dap an chi tietde thi va dap an chi tiet mon toan thi dai hocđề thi và đáp án chi tiết đề thi thử đại học cao đẳng lần 1 năm học 20112012 môn sinh học khối b thpt thọ xuân4tổng hợp đề thi thử và đáp an chi tiết môn toánđề thi đại học môn hóa năm 2013 và đáp án chi tiếtde thi dap an chi tiet mayđê có đáp án chi tiếttrọn bộ đề và đáp án ôn thi công chức thuế mới nhấtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây