Giao an lop 2 HKI cktkns

GIÁO ÁN LỚP 2 HKI-CKTKN

GIÁO ÁN LỚP 2 HKI-CKTKN
... động (1’) - Hát 2. Kiểm tra cũ: (3’) 47 + 25 - HS lên bảng làm - GV nhận xét 17 28 39 17 29 27 Bài mới: (29 ’) +24 +17 + +25 + +28 Giới thiệu: 41 45 46 42 36 55 Để củng cố dạng toán cộng với số ta ... văn + Lớp học rộng rãi, sáng sủa - GV nhận xét vứt mẩu giấy lối vào + Cô giáo bước vào lớp Cả lớp đứng dậy chào cô Cô nhìn khắp lớp lượt, mỉm cười hiệu cho em ngồi xuống Bài mới: (29 ’) - Lớp nhận ... tính bài, lớp làm BC GV nhận xét 37 47 24 68 +15 +18 +17 + 52 65 41 77 Bài - Lớp nhận xét Giới thiệu: - Học dạng toán mới: Bài toán  Hoạt động 1: Giới thiệu toán hơn, nhiều - GV nêu đề toán, đính...
 • 34
 • 191
 • 0

giao an lop 2 tuan 33 cktkns

giao an lop 2 tuan 33 cktkns
... Hoạt động tập thể(35): BIẾT SƠ LƯỢC VỀ CÁC NGÀY LỄ: 3 /2, 27 /7, 22 / 12 I Mục đích u cầu: - Hướng dẫn hs biết sơ lược ngày lề : 3 /2; 27 /7; 22 / 12 - GD cho h/s biết ơn Đảng,Bác , gia đình thương binh ... ngày lễ 3 /2; 27 /7; 22 / 12 kỉ niệm gì? - Đại diện nhóm nêu, lớp nhận xét, bổ sung + Ngày 3 /2 kỉ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam + Ngày 27 /7 kỉ niệm ngày TB- LS + Ngày 22 / 12 kỉ niệm ... làm - HS làm vào bảng - Nhận xét làm HS 3 02 < 310 20 0 + 20 + < 322 888 > 879 600 + 80 + > 648 - u cầu HS nêu cách so sánh 5 42 = 500 + 42 400 + 120 + = 525 Bài : Số ? - HS nêu u cầu tập - u cầu...
 • 60
 • 588
 • 0

giao an lop 2 tuan 29-CKTKNS(anh ngoc)

giao an lop 2 tuan 29-CKTKNS(anh ngoc)
... 123 số 124 ? > 128 ;199 123 ... sánh số với 129 > 120 ; 126 > 122 ; 136= 136 ; - GV viết bảng : 123124 155 125 ; 148 GV: Ph¹m ThÞ Ngäc N¨m häc : 20 10 – 20 11 ... Có hình vuông ? + 23 4 23 5 số bé số lớn hơn? -Có 23 5 hình vuông -23 4 bé 23 5 23 5 lớn 23 4 + Hãy so sánh chữ số hàng trăm số 23 4 số 23 5 ? + Hãy so sánh chữ số hàng chục số 23 4 số 23 5 ? + Hãy so sánh...
 • 33
 • 256
 • 0

giao an lop 2 tuan 30-CKTKNS(anh ngoc)

giao an lop 2 tuan 30-CKTKNS(anh ngoc)
... häc :20 10 -20 11 TiĨu häc DiƠn ThÞnh gộp 326 hình vuông với 25 3 hình vuông lại để tìm tổng 326 + 25 3 - Gọi em lên bảng thực hành tìm tổng 326 + 25 3 - Tổng 326 + 25 3 có tất trăm, chục hình vuông ? - ... hs Bài cũ : Gọi em lên bảng làm -2 em lên bảng làm Lớp làm bảng Điền dấu > < = tập Điền dấu > < = 26 7 km < 27 6 km 324 km < 3 42 km -Nhận xét,cho điểm 27 8 km = 27 8 km Dạy : Đã học đơn vò đo độ ... II/ Chuẩn bò : 1.Giáo viên : Viết sẵn đoạn văn “ Ai ngoan thưởng” BT 2a, 2b 2. Học sinh : Vở tả, bảng con, BT Gv:Ph¹m ThÞ Ngäc 12 N¨m häc :20 10 -20 11 TiĨu häc DiƠn ThÞnh III/ Các hoạt động dạy học...
 • 33
 • 116
 • 0

giao an lop 2 tuan 28-CKTKNS(anh ngoc)

giao an lop 2 tuan 28-CKTKNS(anh ngoc)
... liờn quan n phộp tớnh nhõn v chia B/ Hot ng dy hc Bi Tớnh nhm: x = x = x = x = 12: 2= 27 : = 0: = 3: = 4x7 = 5x6 = 1x8 = 12: 3 = 36:4 = 18 :2= 0:3 = 12: 3 = Bi 2: tớnh x + 4= x 10- 25 = 15 :5 ... *Có 20 0 ô vuông - HS viết lên bảng số: 20 0 *Có 300 ô vuông - HS viết lên bảng số: 300 *300 ô vuông có nhiều 20 0 ô vuông *300 lớn 20 0 *20 0 bé 300 *20 0 < 300 ; 300 > 20 0 *20 0 bé 400 ; 400 lớn 20 0; ... x: X x =20 X : 5=3 Bi Cú 15l du rút u vo cỏi can.Hi mi cỏi can cú my lớt du ? Gv:Phạm Thị Ngọc Năm học: 20 10 - 20 11 Tiểu học Diễn Thịnh Túm Tt can : 15 l du can : l du ? Bi gii Mt can cú s...
 • 28
 • 76
 • 0

giao an lop 2 tuan 26-CKTKNS(anh ngoc)

giao an lop 2 tuan 26-CKTKNS(anh ngoc)
... Đồ dùng dạy học - Phiếu ghi đọc tuần 23 -24 -25 III- Hoạt động dạy - học 1- Giới thiệu bài: 2- Luyện đọc: - Yêu cầu HS nêu tập đọc học -2- 3 em nêu tuần 23 -24 -25 - Tổ chức cho HS bốc thăm đọc - Nối ... 1 -2 phút - Khởi động 1 -2 phút 80-90m 1phút 2- Phần - Đi theo vạch kẻ thẳng tay chống hông 1 -2 lần +Theo dõi uốn nắn ĐT cho HS (15m) - Đi theo vạch kẻ thẳng tay dang ngang 1 -2 lần (15m) - Đi nhanh ... Đồ dùng dạy học - Phiếu ghi đọc tuần 23 -24 -25 III- Hoạt động dạy - học 1- Giới thiệu bài: 2- Luyện đọc: - Yêu cầu HS nêu tập đọc học -2- 3 em nêu tuần 23 -24 -25 - Tổ chức cho HS bốc thăm đọc - Nối...
 • 23
 • 104
 • 0

giao an lop 2 tuan 16-CKTKNS(anh ngoc)

giao an lop 2 tuan 16-CKTKNS(anh ngoc)
... sinh ngày 29 /2 sau bao laaubanj lại tổ chức ngày sinh nhật? Bài 2: Tìm x biết: a) x+15=31 b) 24 +x= 62 d) x-19 =23 e)56-x=17 c)x -27 =14 g)73-x=19 Bài 3: Hãy nhìn vào tờ lịch tháng t năm 20 03 ghi thứ ... chốt kết *Bài 2: Yêu cầu HS quan sát tranh - Nêu câu hỏi dựa vào tranh - Nhận xét chốt kết *Bài 3: Giới thiệu đồng hồ điện tử - H/dẫn HS làm 12+ 1 = 13 -Đọc yêu cầu - Quan sát tranh làm việc theo ... chủ nhật tháng năm 20 08 ngày Bài 4:Cho biết thứ ba tuần tháng ngày 11.Thứ ba tuần tháng ngày nào? A- Các ngày 17 ,23 ,30 B- Các ngày 16 ,22 ,28 C- Các ngày 18 ,25 D- Các ngày 19 ,27 III- Cũng cố dặn...
 • 20
 • 64
 • 0

giao an lop 2 tuan 32-CKTKNS(anh ngoc)

giao an lop 2 tuan 32-CKTKNS(anh ngoc)
... 29 7 601 563 999 1000 23 8 25 9 500 499 Bµi 3: §Ỉt tÝnh råi tÝnh (2 ®iĨm) 4 32 + 325 8 72 - 320 25 1 + 346 786 - 725 Bµi 4: TÝnh (2 ®iĨm) 25 m + 17 m = 700 ®ång - 20 0 ®ång = 900 km - 20 0 km = 20 0 ... Bµi 2: §iỊn dÊu > ; < ; = a- (C¶ líp) 417 - 23 1 618 - 4 02 827 - 514 348 - 125 -§Ĩ ®iỊn dÊu so s¸nh ta qua mÊy bíc? b- Kh«ng cÇn tÝnh ,so s¸nh ®Ĩ ®iỊn dÊu(H/s K,G) 674 - 423 726 - 423 628 - ... 1- Giíi thiƯu bµi 2- Lun tËp Bµi 1: ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh(C¶ líp) 23 6 - 23 1 549 - 21 2 - HS lµm b¶ng tõng bµi Gv:Ph¹m ThÞ Ngäc 13 N¨m häc 20 10 -20 11 Trêng tiĨu häc DiƠn ThÞnh 4 72 - 20 1 678 - 317 547...
 • 18
 • 72
 • 0

giao an lop 2 tuan 31-CKTKNS(anh ngoc)

giao an lop 2 tuan 31-CKTKNS(anh ngoc)
... đổi chéo để kiểm tra - HS làm tương tự - Nhận xét chữa 548 7 32 5 92 395 Bài 2: 3 12 201 22 2 23 - Bài tập yêu cầu làm gì? 23 6 531 370 3 72 - Yêu cầu HS làm - Tính nhẩm, sau ghi kết nhẩm vào tập 600 ... 3 12 201 22 2 -GV nhận xét ghi điểm 23 6 531 370 -Nhận xét chung Bài mới: Bài 1: Tính - Cả lớp làm vào bảng 6 82 987 599 425 − − − − * HD cách tính viết số phạm vii 1000 351 25 5 148 20 3 Bài 2: ... Tính: Trừ từ phải sang trái, đơn vò trừ đơn 124 vò, chục trừ chục, trăm trừ trăm 421 - HS làm 484 586 24 1 25 3 24 3 333 590 693  Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành 470 1 52 120 541 Bài 1: - Yêu...
 • 23
 • 79
 • 0

giao an lop 2 tuan 33 CKTKNS(anh ngoc)

giao an lop 2 tuan 33 CKTKNS(anh ngoc)
... thiệu * H 2: Huớng dẫn HS làm tập Bài 1: Tính nhẩm - Y/c HS tự nhẩm Bài 2: Tính: 446 + 123 - 4 32 374 - 24 1 + 3 42 Hoạt động học sinh - HS lắng nghe - HS tự nhẩm nối tiếp nêu kết 368 + 321 - 457 875 ... s 22 2, 333 , , 999 Cỏc s ng lin hng n v thỡ u cú hiu l dóy s ny hn kộm 111 n v Cng c Dn dũ - ú l 951, 840 - Tng kt tit hc - Tuyờn dng nhng HS hc tt, chm ch, GV: Phạm Thị Ngọc 20 Năm học: 20 10 -20 11 ... + 21 2 - Lớp làm BT vào vở, em lên bảng làm: 2x2x5=4x5 30 : : = 10 : = 20 =5 Bài 3: - Gọi em đọc y/c đề - HD HS giải vào GV: Phạm Thị Ngọc - HS làm vở, em lên bảng làm: Bài giải: 11 Năm học: 20 10 -20 11...
 • 26
 • 249
 • 0

giao an lop 2 tuan 34 CKTKNS(anh ngoc)

giao an lop 2 tuan 34 CKTKNS(anh ngoc)
... nhiều thời gian cho việc học -Thời gian Hà dành cho việc học Bài giải Bạn Bình cân nặng là: 27 + = 32 (kg) Đáp số: 32 kg -Đọc đề quan sát hình biểu Gv:Ph¹m ThÞ Ngäc 20 11 N¨m häc: 20 10- Trêng TiĨu ... anh Hồ Giáo lại dành tình cảm đặc -Vì anh chăm bẵm, chiều chuộng yêu quý chúng biệt cho đàn bê? -Vì anh người yêu lao động, yêu -Anh Hồ Giáo nhận danh hiệu cao quý động vật người -Anh nhận danh ... mây trắng đàn bê vớ anh Hồ Giáo? -Đàn bê quanh quẩn bên anh, - Những bê đực thể tình cảm với anh đứa trẻ quấn quýt bên mẹ, quẩn vào chân anh Hồ Giáo? - Những bê có tình cảm với anh Hồ -Chúng chạy...
 • 25
 • 245
 • 0

Giáo án lớp 2 tuần 4 năm 2009

 Giáo án lớp 2 tuần 4 năm 2009
... phép cộng 49 + 25 - Lấy 49 que tính để trớc mặt - Lấy thêm 25 que tính - Làm theo thao tác nh giáo viên sau đọc kết 49 cộng 25 74 * Viết 49 viết 25 xuống dới + cho thẳng cột với 9, thẳng 4 viết ... Bạn đáng chê nghịch ác với bạn Hà nhng đáng khen biết nhận lỗi biết xin lỗi bạn ************************************************************* Thứ ba ngày 23 tháng năm 20 09 Toán Tiết 17: 49 + 25 ... số học sinh hai lớp - Ta thực phép cộng 29 + 25 - Lớp làm vào - Một em lên giải bảng - Lớp theo dõi chỉnh sửa * Giải : Số học sinh hai lớp có : 29 + 25 = 54 ( học sinh ) Đ/S: 54 học sinh - Hai...
 • 24
 • 976
 • 4

Giáo án lớp 2 tuần 35

 Giáo án lớp 2 tuần 35
... bài, sau HS đọc trước lớp X = 18 16 : = X = 27 18 : = X = 36 14 : = - HS làm bảng lớp, lớp làm vào tập 42 38 85 80 +36 +27 - 21 - 35 78 65 65 45 - Giáo án lớp – Ngơ Thị Hồng Thanh – Trường Tiểu học ... đề - HS làm bảng lớp, lớp làm vào tập 4 82 > 480 987 < 989 1000 = 600 + 400 - Bài toán thuộc dạng toán gì? Yêu cầu HS làm 72 48 6 02 347 - 27 +48 + 35 - 37 45 96 637 310 - Bài toán thuộc dạng - ... SINH HOẠT LỚP TUẦN 35 I MỤC TIÊU - Giúp HS nhận thấy ưu khuyết điểm tuần qua Làm tốt tuần tới - HS có ý thức học tập II NHẬN XÉT 1.Đạo đức - Ngoan đồn kết lời thầy giáo 21 Giáo án lớp – Ngơ Thị...
 • 22
 • 4,263
 • 16

Xem thêm