10 đề luyện thi học sinh giỏi lớp 5

10 đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8

10 đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8
... C discoverer D discovery 8, I don’t think that film is…………………………………… A bore B bored C boringly D boring th 9, She was born………………………… June 28 , 1976 A in B at C on D of 10, The man …………………you met ... President, I ( change )……………………… a lot of things 7, Nothing ( )………………………………since I moved here II, Rewrite these sentences 1, This shirt is too dirty for me to wear –This shirt isn’t………………………………………………………… ... review of that book and (think) .I’d like to get it 8. The theater is quite old It (build) .over 100 years old 9.It’s the first time he ( win) the school prize 10 When I (see) him, he...
 • 24
 • 190
 • 0

10 đề luyện thi học sinh giỏi tiếng việt lớp 3

10 đề luyện thi học sinh giỏi tiếng việt lớp 3
... Sông Hơng quyện với âm sắc ngào, dịu nhẹ tiếng hò Huế mênh mang, thi t tha. B Tập làm văn: Viết th gửi ngời bạn chuyển trờng kể trình học tập em học Đề I Đọc thầm Trớc nhà, giấy nở hoa tng ... nhà lang thang bầu trời tả gì? B Tập làm văn: Viết th cho bạn nớc giới thi u ngày Tết Trung Thu Việt Nam Đề I Đọc thầm Một tiếng nổ báo hiệu xuất phát Sa Thèn lao nh mũi tên Con ngựa cậu hay thật ... Chiến sĩ thi đua Em kể ngời mà em mền phục Đề I Đọc thầm Tháng Giêng ma bụi Đuôi Cờ váy đỏ Cô Trôi thoa phấn Cậu Rô giơng vây Ao làng hội xuân Lụa đào thắt lng Môi hồng trái tim Thit rèo cột...
 • 7
 • 229
 • 0

Đề luyện thi học sinh giỏi lớp 12

Đề luyện thi học sinh giỏi lớp 12
... Phân tích chuyển biến vấn đề sử dụng lao động - Giải thích việc làm vấn đề xã hội gay gắt ? Những biện pháp để giải việc làm cho lao động? Câu : Đề luyện thi học sinh giỏi năm 2007-2008(LTT) Năm ... 2005 441646 839211 - Kinh t Nh nc 170141 322241 - Kinh t ngoi Nh nc 2128 79 382804 Kinh t th 37907 57193 Kinh t t nhõn 32267 74 612 Kinh t cỏ th 142705 250999 -Kinh t cú u t nc ngoi Năm 2008 58626 ... nớc Câu :Dân số nớc ta phân theo thành thị nông thôn ( Nghìn ngời ) Năm Thành thị Nông thôn 1990 128 80.3 53136.4 1995 14938.1 57057.4 2000 18771.9 58863.5 2005 22336.8 60769.5 S b 2006 22823.6...
 • 3
 • 289
 • 0

Bộ đề luyện thi học sinh giỏi lớp 5 môn tiếng Việt

Bộ đề luyện thi học sinh giỏi lớp 5 môn tiếng Việt
... BÀI LÀM (Phần tập: Câu 2,3,4) Đề luỵên thi Học Sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 2010-2011 Họ tên HS: Lớp : *Trình bày :0 ,5 điểm Điểm: BÀI KIỂM TRA SỐ 7: MÔN TIẾNG VIỆT (Thời gian làm bài: 70 ... BÀI LÀM (Phần tập: Câu 2,3,4) Đề luỵên thi Học Sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 2010-2011 Họ tên HS: Lớp : *Trình bày :0 ,5 điểm Điểm: BÀI KIỂM TRA SỐ 8: MÔN TIẾNG VIỆT (Thời gian làm bài: 70 ... LÀM (Phần tập: Câu 2,3,4) 10 Đề luỵên thi Học Sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 2010-2011 Họ tên HS: Lớp : *Trình bày :0 ,5 điểm Điểm: BÀI KIỂM TRA SỐ 11: MÔN TIẾNG VIỆT (Thời gian làm bài: 70...
 • 20
 • 3,720
 • 14

Đề luyện thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng anh cực hay

Đề luyện thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng anh cực hay
... and sewage Clean water is now scarce, and we are at last beginning to respect this precious source We should something now According to the writer, one environmental problem in the world today ... to use two words to describe We use the word seas to (8) those parts of water surface which (9) only a few hundreds of miles wide, the word oceans to describe the huge areas of water which ... has a similar meaning to the first sentence, using the given word Could you possibly help me with this box? mind Would …………………………………………………………………………… “Who ate the cake?” she asked had she wanted...
 • 3
 • 465
 • 2

68 đề luyện thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 10

68 đề luyện thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 10
... Hồn thành sơ đồ biến hóa hóa học sau viết phương trình hóa học (PTHH) phản ứng A → D → C→ A FeS2 → A → B → H2SO4 ↓ C E → BaSO4 2) Chỉ dùng thuốc thử, nêu phương pháp hóa học nhận biết dung dịch ... kết HOH (104 ,290) HNH 0 (107 ) lại nhỏ góc tứ diện (109 ,28’) · · b) Xét phân tử H2O H2S góc HSH (92015’) lại nhỏ HOH (104 029’) · · Xét phân tử H2O F2O góc FOF (103 15’) lại nhỏ HOH (104 029’) ... kết HOH (104 029’) HNH 0 (107 ) lại nhỏ góc tứ diện (109 28’) · · b) Xét phân tử H2O H2S góc HSH (92015’) lại nhỏ HOH (104 029’) · · c) Xét phân tử H2O F2O góc FOF (103 15’) lại nhỏ HOH (104 029’)...
 • 87
 • 4,498
 • 41

Đề luyện thi hoc sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 số 10

Đề luyện thi hoc sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 số 10
... – THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH - VP TÀI LIỆU LUYỆN THI HSG LỚP – FOR 6TH FORM’S GIFTED STUDENTS HƯỚNG DẪNCHẤM THI Môn : TIẾNG ANH – LỚP Tổng điểm 100 :10 = 10 điểm I/ điểm – Mỗi câu điểm 1- C 2- D ... bought -> buy you playing how 10 practice PREPARED & RELEASED BY ĐỖ BÌNH – THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH - VP TÀI LIỆU LUYỆN THI HSG LỚP – FOR 6TH FORM’S GIFTED STUDENTS IX/ 10 điểm – Mỗi câu điểm Minh ... easy to this problem (DELIVER) (EXPLAIN) (ACT) (SUN) (FRIGHT) (FRIEND) (SOLVE) PREPARED & RELEASED BY ĐỖ BÌNH – THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH - VP TÀI LIỆU LUYỆN THI HSG LỚP – FOR 6TH FORM’S GIFTED...
 • 6
 • 256
 • 0

Đề luyện thi hoc sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 số 10

Đề luyện thi hoc sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 số 10
... TÀI LIỆU LUYỆN THI HSG LỚP – FOR 7TH FORM’S GIFTED STUDENTS 20.The cleaner is going to clean the kitchen floor The kitchen ... ……………………………………………………… PREPARED & RELEASED BY ĐỖ BÌNH – THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH - VP TÀI LIỆU LUYỆN THI HSG LỚP – FOR 7TH FORM’S GIFTED STUDENTS PREPARED & RELEASED BY ĐỖ BÌNH – THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH ... ………………………………………………… 22 A pickpocket robbed me I ………………………………………………… 23 People don't use this roard very often This road ………………………………………………… 24 A dog is chasing the child The child …………………………………………………...
 • 3
 • 208
 • 2

Đề luyện thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 số 10

Đề luyện thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 số 10
... best thing he has ever did He is hoping PREPARED & RELEASED BY ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC 33 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH LỚP to return next year to any more work there 10 ... living in the city 10 Lan is the most intelligent (student) in my class PREPARED & RELEASED BY ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC 66 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH LỚP 11 Is this the first ... The end HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ I/ Section one: vocabulary and structures Question 1: Choose the best answers (20 pts) 10 11 12 13 14B 15C 16 D A D C C A D A D D A D C C 17 C 18 B PREPARED & RELEASED...
 • 7
 • 350
 • 2

Đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 số 10

Đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 số 10
... THẠCH, VĨNH PHÚC 33 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH LỚP II 15 điểm , phần chọn cho 01 điểm c 2.d 3.a 4.b 5.d 6.d 7.c 8. c 9.d 10. d 11.d 12.c 13.a 14.c 15.a III 10 điểm , phần chọn cho 01 điểm THREATENED ... DRIVING HOUSE 9.DECIDEDNESS 10 ENSURE IV 10 điểm , phần chọn cho 01 điểm putting will push doing are being grown to start is uses to make pulling 10 being grown / growing V 10 điểm , phần chọn cho ... an PREPARED & RELEASED BY ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC 22 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH LỚP important role in the judges' decisions Americans have won numerous science awards, but...
 • 4
 • 592
 • 4

Đề luyện thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 10

Đề luyện thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 10
... ÁN ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP THCS NĂM HỌC 2013 - 2014 Môn thi: TIẾNG ANH Khoá ngày 28 tháng 03 năm 2014 SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH Tống số điểm toàn bài: 100 điểm Làm câu, cho 1,0 điểm Bài luận cho tối đa 10, 0 ... toàn số điểm, giám khảo quy hệ điểm 10, không làm tròn số SECTION ONE: LISTENING Part 1 B D C D C life 11 who contest 12 quite held 13 flying might 14 also 10 anything 15 however 18 D 19 D 20 ... damage “Luckily, nobody was ( 59) or injured.” Chief Fire Officer Hawkins (60) reporters, “but it will take a long time to clear up the mess.” 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A In A over A easy A...
 • 7
 • 107
 • 0

Đề luyện thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 10

Đề luyện thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 10
... BÌNH, THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC – www.violet.vn/quocbinh72 10 By 199 7, he/ the richest/ man/ United States By 199 7, he was the richest man in the United States The end PREPARED & RELEASED ... company A few years latter Microsoft became a giant company By 199 0/ Gates/ the youngest/ billionaire/ the United States/ age of 34 By 199 0, Gates was the youngest billionaire of /in the United States ... 18 “You look great in this new dress.” – “ _!” A With pleasure B Not at all C I am glad you like it D Do not say anything about it 19 The old museum is said _ five years...
 • 5
 • 73
 • 0

Đề luyện thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 11 số 10

Đề luyện thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 11 số 10
... points -THE END SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 1… - THPT NĂM HỌC 201… - 201… (ĐỀ LUYỆN 15) ———————— ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH ĐỀ ĐỀ XUẤT ———————————— I/ READING: PART 1: Choose ... pike worth? A about thirty pounds B about two hundred and forty dollars C the passage contains no information on this point D the passage says that the fish scaled nearly thirty pound Which of ... most suitable word for each space (10 p) CAR CATCHES FIRE Three people jumped … out of …( 1) a car on a busy Oxford road after a fire started under the bonnet this morning They were just able to...
 • 6
 • 155
 • 0

Đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 số 10

Đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 số 10
... complete the sentences by circling A, B, C or D (10 pts) - “Would you like to have noodles, spaghetti or something different?” - “ .” A Anything will B Yes, please C Never mind D I don’t mind ... Province to reassure the (9) on the safety of the Song Tranh Hydropower Plant The district authorities have now organized three courses to raise awareness and knowledge of (10) best to cope ... anticipated, “A grand Prix driver has a few hours of focus, a footballer 90 minutes, but we have been racing for 11 months This is something I didn’t really appreciate before I start.” Paragraph 5: Inevitably,...
 • 5
 • 84
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề luyện thi học sinh giỏi lớp 5bộ đề luyện thi học sinh giỏi lớp 5 môn tiếng việtđề luyện thi học sinh giỏi lớp 1đề luyện thi học sinh giỏi lớp 4đề luyện thi học sinh giỏi lớp 7luyện thi học sinh giỏi lớp 5bộ đề ôn thi học sinh giỏi lớp 5đề ôn thi học sinh giỏi lớp 5chuyên đề ôn thi học sinh giỏi lớp 5đề ôn thi học sinh giỏi lớp 5 tiếng việtđề luyện thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 10bộ đề luyện thi học sinh giỏi toán lớp 8đề luyện thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 8đề luyện thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 7bộ đề luyện thi học sinh giỏi toán lớp 4chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại