Chiếu sáng công trình ngầm đô thị

Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị

Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị
... phân cấp thực (nếu có): Sở Xây dựng - Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Sở Xây dựng 28.7 Kết việc thực TTHC: - Giấy phép 28.8 Lệ phi: - Lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình - Mức lệ phí HĐND cấp ... toàn, công tác quản lý, khai thác sử dụng công trình lân cận, công trình bên công trình xác định dự kiến có quy hoạch xây dựng c) Yêu cầu điều kiện 3: Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình ... Luật Xây dựng b) Yêu cầu điều kiện 2: Đáp ứng yêu cầu quy định khoản Điều Nghị định 41/2007/NĐ-CP: - Phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị cấp có thẩm quyền phê duyệt Trường hợp công trình ngầm...
 • 3
 • 210
 • 0

kinh nghiệm thi công hầm thủ thiêm và các công trình ngầm đô thị, metro trên thế giới

kinh nghiệm thi công hầm thủ thiêm và các công trình ngầm đô thị, metro trên thế giới
... ngầm đô thò III KẾT LUẬN Các kinh nghiệm rút từ thực tế thi công hầm Thủ Thi m công trình ngầm Metro giới sau : Công nghệ thi công đào hở (Cut & Cover) phù hợp để xây dựng đường dẫn cho hầm ngầm ... khu đô thò trình thi công Công nghệ TBM ứng dụng để thi công tuyến Metro ngầm khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh tương lai Công việc thi công công trình ngầm Metro đòi hỏi nhà thầu nhiều kinh ... trạm Metro Công nghệ áp dụng thành công để thi công đường dẫn hầm Thủ Thi m ứng dụng để thi công trạm Metro Thành phố Hồ Chí Minh tương lai Công nghệ thi công máy TBM nên áp dụng tuyến ngầm khu...
 • 12
 • 3,872
 • 18

Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị doc

Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị doc
... hoạch xây dựng đô thị cấp có thẩm quyền phê duyệt; thỏa thuận quan nhà nước có thẩm quyền quy hoạch xây dựng công trình chưa có quy hoạch; giới xây dựng; Sự phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng ... với quy hoạch xây dựng đô thị cấp có thẩm quyền phê duyệt Trường hợp công trình ngầm chưa xác định quy hoạch xây dựng phải có thỏa thuận quan nhà nước có thẩm quyền quy hoạch xây dựng sau có ý ... chính: Giấy phép xây dựng 31.8 Phí, lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp phép xây dựng: 100.000 đồng (Nghị số 11/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 HĐND tỉnh) 31.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Đơn xin cấp giấy phép...
 • 9
 • 217
 • 0

Thủ tục cấp GPXD công trình ngầm đô thị pot

Thủ tục cấp GPXD công trình ngầm đô thị pot
... pháp kỹ thuật liên quan đến bảo đảm an toàn cho người, công trình, công trình lân cận công trình bên trên, phương tiện thi công hoạt động công cộng khác - Giấy cam kết hoàn trả mặt mặt đất theo ... ống ngầm) phải UBND tỉnh cho phép + Phải chiều sâu có khỏang cách theo chiều ngang không làm ảnh hưởng đến an tòan, công tác quản lý khai thác sử dụng công trình lân cận, công trình bên công trình ... quan quản lý chuyên ngành h Kết thực thủ tục hành chính: Giấy phép i Lệ phí: 80.000 đồng k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: + Công trình xây dựng tuân thủ quy định văn hướng dẫn thi hành...
 • 4
 • 205
 • 0

Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị potx

Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị potx
... kiện cấp phép xây dựng công trình ngầm: - Tuân thủ quy định văn hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng - Phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị cấp có thẩm quyền phê duyệt Trường hợp công trình ngầm ... toàn, công tác quản lý, khai thác sử dụng công trình lân cận, công trình bên công trình xác định dự kiến có quy hoạch xây Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ng Nội dung dựng - Bảo đảm an toàn cho công trình, ... liên quan đến bảo đảm an toàn cho người, công trình, công trình lân cận công trình bên trên, phương tiện thi công hoạt động công cộng khác (02 chính); - Giấy cam kết hoàn trả mặt mặt đất theo quy...
 • 5
 • 211
 • 0

quy chuẩn kỹ thuật quốc qia - quy chuẩn công trình ngầm đô thị

quy chuẩn kỹ thuật quốc qia - quy chuẩn công trình ngầm đô thị
... an toàn công trình tàu điện ngầm 5.5.2 Các kết cấu chịu lực công trình đô thị ngầm nổi, kết nối với công trình tầu điện ngầm, cần thiết kế phù hợp với qui chuẩn 5.5.3 Hệ thống đảm bảo kỹ thuật ... phải bố trí vùng kỹ thuật chiều rộng không nhỏ 40 m Không cho phép thi công nhà vùng kỹ thuật trước hoàn thành xây dựng công trình tầu điện ngầm 3.7 Việc đặt hệ thống kỹ thuật ngầm (đường điện, ... điện ăn mòn cho công trình đô thị 5.19.1 Nhà công trình đô thị phải bảo vệ chống ồn rung xuất xây dựng tầu chạy trình khai thác sử dụng tầu điện ngầm 5.19.2 Trong phòng nhà nhà công cộng, mức...
 • 56
 • 191
 • 0

Thủ tục cấp phép xây dựng công trình ngầm đô thị ppt

Thủ tục cấp phép xây dựng công trình ngầm đô thị ppt
... phải xây dựng Quyết định số 04/2006/QĐUBND Nội dung hệ thống nen ngầm để lắp đặt đồng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân thủ theo cốt xây dựng quy hoạch xây dựng ... quyền phê duyệt công bố; + Bảo đảm quy định giới đường đỏ, giới xây dựng; thiết kế đô thị; yêu cầu an toàn công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, ... công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng) ; kèm ý kiến thiết kế sở quan chức (tùy thuộc vào loại công trình, nhóm dự án) Số hồ sơ: Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn xin cấp phép...
 • 6
 • 215
 • 0

Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị pot

Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị pot
... với quy hoạch xây dựng đô thị cấp có thẩm quyền phê duyệt Trường hợp công trình ngầm chưa xác định quy hoạch xây dựng phải có thỏa thuận quan nhà nước có thẩm quyền quy hoạch xây dựng sau có ý ... sử dụng công trình lân cận, công trình bên công trình xác định dự kiến có quy hoạch xây dựng - Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận công trình bên trên, an toàn cho người cộng đồng ... lệ phí: Tên phí Mức phí Văn qui định Lệ phí cấp giấy phép 100.000 đồng /giấy Thông tư số 03/2001/TT- xây dựng phép BTC ng Kết việc thực TTHC: Giấy phép Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn...
 • 6
 • 127
 • 0

Quy chuẩn công trình ngầm đô thị potx

Quy chuẩn công trình ngầm đô thị potx
... dạng sở hữu Quy chuẩn quy định nội dung yêu cầu chủ yếu giải pháp quy hoạch không gian, kết cấu, trang bị kỹ thuật ga ôtô bố trí chúng khu dân cư Quy chuẩn không áp dụng cho nhà, công trình gian ... loại nhà (công trình) theo bậc chịu lửa B.5.1 Khoang cháy: Nhà (công trình) phần chúng ngăn cách với nhà (công trình) phận khác tường ngăn cháy loại – gọi khoang cháy B.5.2 Nhà (công trình) khoang ... F Các nhà sản xuất nhà kho, công trình gian phòng với công tương tự F 5.1 Các nhà công trình sản xuất, gian phòng sản xuất thí nghiệm, nhà xưởng F 5.2 Các nhà công trình kho, bãi đỗ xe ô tô dịch...
 • 32
 • 219
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT PHỤC VỤ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... móc, trình thi công cần theo dõi phù hợp điều kiện địa chất thực tế với số liệu sử dụng thiết kế, sở kết hợp chặt chẽ kỹ khảo sát với nhà thiết kế trình khảo sát, thiết kế trình thi công; ... địa chất công trình theo cấp độ chi tiết tối đa phục vụ công tác thiết kế nhằm giảm thiểu rủi ro trình xây dựng khai thác CTN; - Không nên sử dụng số liệu khảo sát địa chất công trình, địa chất ... lượng công tác xác định theo chương trình riêng 3.5 Về khối lượng công tác khảo sát ĐKT Một vấn đề khó khăn công tác khảo sát địa kỹ thuật xác định khối lượng công tác đủ cho thiết kế công tác khảo...
 • 4
 • 319
 • 3

Thiết kế và thi công cong trình ngầm đô thị - đại học kiến trục Hà Nội

Thiết kế và thi công cong trình ngầm đô thị - đại học kiến trục Hà Nội
... f - Ccx) - Po.po - Go.go - Ev.ev -P.p -G.g -Et.et - M1 - H2 ( f - h - c ) + P.p BM Xây dựng công trình ngầm đô thị 33 Đỗ Nh Tráng Trờng đại học Kiến Trúc Nội Thi t kế thi công công trình ngầm ... qua trình theo dõi quan sát tiến hành thời gian thi công công trình BM Xây dựng công trình ngầm đô thị 12 Đỗ Nh Tráng Trờng đại học Kiến Trúc Nội Thi t kế thi công công trình ngầm đô thị Mỗi ... Xây dựng công trình ngầm đô thị 10 Đỗ Nh Tráng Trờng đại học Kiến Trúc Nội Thi t kế thi công công trình ngầm đô thị Kích thớc kết cấu vỏ công trình ngầm (chiều dầy) phụ thuộc chủ yếu vào đối...
 • 65
 • 186
 • 0

Áp dụng công nghệ kích đẩy trong xây dựng công trình ngầm đô thị

Áp dụng công nghệ kích đẩy trong xây dựng công trình ngầm đô thị
... g ng Trong trình khai thác công trình m b o cho công trình ng m khai thsc v i tu i th thi t k M ts v n c n quan tâm n ph n là: - Kích th c công trình: B i công ngh kích y ng òi h i có công nhân ... ng tác nghi p công trình sau hoàn t t công v êc l p t công trình Vi c nh kích c s b trí gi ng kích y gi ng nh n ph thu c vào: kích th c c u hình c a thi t b kích; ki u lo i khiên; kích c c a b ... t k kinh t nh t, áp ng c m i yêu c u s d ng 2.1.4 Thi t b kích y Thi t b kích ng bao g m: tr m kích tr m kích xung quanh y th - Tr m kích chính: L c kích y c n thi t thi công kích y có th t vài...
 • 6
 • 214
 • 2

Ứng dụng công nghệ radar xuyên đất (GPR,GEORADAR) trong tìm và bản đồ hóa công trình ngầm đô thị

Ứng dụng công nghệ radar xuyên đất (GPR,GEORADAR) trong dò tìm và bản đồ hóa công trình ngầm đô thị
... nhằm đồ hoá công trình ngầm Hình 4: Nguyên lý quét để đồ hoá công trình ngầm Lợi công nghệ GPR với ứng dụng tìm đồ hoá công trình ngầm (so sánh với phương pháp điện từ) - Định vị loại công trình ... nhiên công nghệ GPR lạ Việt Nam Qua tham luận này, trình bày tổng quan công nghệ GPR, ứng dụng hữu ích công nghệ này, đặc biệt ứng dụng tìm đồ hoá công trình ngầm Thông qua ví dụ ứng dụng điển ... quan vật thể /công trình ngầm, cấu trúc ngầm, cung cấp độ bao phủ khu vực cần khảo sát tới 100% Các ứng dụng tiêu biểu Công nghệ GPR ứng dụng nhiều lĩnh vực: tìm đồ hoá công trình ngầm, giao...
 • 19
 • 740
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng công trình ngầm đô thịcấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thịquy chuẩn xây dựng các công trình ngầm đô thịxây dựng công trình ngầm đô thị theo phương pháp đào mởgiáo trình công trình ngầm đô thịquản lý công trình ngầm đô thịbài giảng nền móng công trình ngầm đô thịquy hoạch công trình ngầm đô thịquy chuẩn công trình ngầm đô thịquy chuẩn công trình ngầm đô thị việt namquy chuẩn xây dựng công trình ngầm đô thịchiếu sáng công trình ngầmthiết kế chiếu sáng công trình công cộng trong đô thịchiếu sáng công trìnhtiêu chuẩn chiếu sáng công trình công nghiệpĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây