De kiem tra tiet 36

Đề kiểm tra tiết 77

Đề kiểm tra tiết 77
... NaOH dư Na2SO4 D NaHSO4 Giáo viên : Nguyễn Huy Thành Sở GD& ĐT Phú Thọ Trường THPT Cẩm Khê Đề kiểm tra tiết 77 ban KHTN Môn: Hóa học Họ tên …………………………………………………………… Lớp ……………………… Hòa tan 2,16 gam...
 • 3
 • 242
 • 0

De kiem tra tiet 59

De kiem tra tiet 59
... Tr ờng THCS Thọ lộc Điểm Họ tên: Lớp: Bài kiểm tra 15 phút Môn : Toán Đề B Lời nhận xét giáo viên Đề : Câu 1: Phơng trình x2 + 7x + = có nghiệm...
 • 3
 • 304
 • 0

de kiem tra tiet 16 Hoa 8

de kiem tra tiet 16 Hoa 8
... PTK:102đvC : 0,5đ bNa CO3 là: Na2CO3 :0.5đ .PTK:106 đvC.:0.5 Câu 3: Có %H=100 -85 ,7=14,3% Số đvC H=4đvCSố ntử H=4 Số đvC C= 28- 4-=24.Số ntử C=2 ... -(1)Gồm proton;electron;nơtron - (2):proton ; (3):nhân (4):p ; (5):1+ -(6) :electron : (7) :vỏ (8) :e -(9) số proton ;(10).số electron (Mỗi ý :0,5 điểm,Tổng điểm.) Câu 2: a.Hợp chất b.Hợp chất...
 • 2
 • 1,130
 • 13

Đề kiểm tra tiết 33

Đề kiểm tra tiết 33
... trời, vùng biển hải đảo xa xôi trớc nguy có giặc ngoại xâm Họ tên: Lớp 8C Đề kiểm tra Môn Địa lí ( Thời gian tiết Tiết 33 ) điểm I.Phần trắc nghiệm (4 điểm) A.Khoanh tròn trớc ý câu sau: điểm...
 • 6
 • 223
 • 0

Đề kiểm tra tiết 8

Đề kiểm tra tiết 8
... 0 180 0 I I I I I Năm 1900 1950 1970 1990 2002 Đờng biểu diễn gia tăng dân số châu Nhận xét: Câu ... + Vẽ biểu đồ: (2 điểm) Dạng đờng biểu diễn Yêu cầu xác +Nhận xét: (1 điểm) Dân số châu từ năm 180 0 đến năm 2002 tăng liên tục Tăng nhanh khoảng thời gian từ năm 1990 đén năm 2002 (có số liệu...
 • 3
 • 256
 • 0

Đề kiểm tra tiết 43 Địa lí 9

Đề kiểm tra tiết 43 Địa lí 9
... nớc=> nhân tố quan trọng thúc đẩy ngành thuỷ sản phát triển Họ tên: Lớp: 9D Đề kiểm tra Môn : Địa Thời gian: tiết ( Tiết 43 ) I-Phần trắc nghiệm: (4 điểm) điểm A Đánh dấu (+) trớc ý câu sau: ... đầu t nớc d.Tất ý 9. Mặt hàng hàng nông sản xuất chủ lực ĐBSCL: a.Gạo b.Tôm đông lạnh c.Đờng mía d.Hồ tiêu 10.Thành phố Cần Thơ có vai trò quan trọng tỉnh ĐBSCL do: a.ở vị trí địa trung tâm miền ... đầu t nớc d.Tất ý 9. Mặt hàng hàng nông sản xuất chủ lực ĐBSCL: a.Gạo b.Tôm đông lạnh c.Đờng mía d.Hồ tiêu 10.Thành phố Cần Thơ có vai trò quan trọng tỉnh ĐBSCL do: a.ở vị trí địa trung tâm miền...
 • 7
 • 640
 • 2

Đề kiểm tra tiết 57 lớp 12, mã đề 209

Đề kiểm tra tiết 57 lớp 12, mã đề 209
... Na3PO4 B Na2CO3, Ca(OH)2 C HCl, Ca(OH)2 D NaHCO3, Na2CO3 - HẾT Kiểm tra tiết 57 môn Hoá - lớp 12 đề thi 290 -Trang 2/2 ... 44,2 gam D 21,6 gam Câu 17: Khi so sánh tính chất Ca Mg, câu sau không đúng? A Đều tác dụng với nước nhiệt độ thường B Đều điều chế cách điện phân clorua nóng chảy C Oxit có tính chất oxit bazơ D...
 • 2
 • 263
 • 0

Đề kiểm tra tiết 9 lớp 12 không phân ban

Đề kiểm tra tiết 9 lớp 12 không phân ban
... Hóa THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm_Đăklăk) Đề kiểm tra lớp 12 (Bài số 1) Email: letrongtruong@gmail.com - Phone: 091 4.087.075 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01 Môn: Hóa, Lớp: 12 (Tiết 9) h2pt LTT Câu Viết công thức cấu ... Khiêm_Đăklăk) Đề kiểm tra lớp 12 (Bài số 1) Email: letrongtruong@gmail.com - Phone: 091 4.087.075 16,5 = 0,05 mol C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr ; nC6 H Br3 NH = 330 ← 0,05 0,05 ⇒ mC6 H NH = 0,05x93=...
 • 3
 • 218
 • 0

Xem thêm